O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS III.

30.03.2011 11:06

MIMOZEMSKÉ RASY MIMO VOJENSKO- PRŮMYSLOVÝ MIMOZEMSKÝ KOMPLEX

V roce 1954, 20 ledna, se sešla delegace „lidsky vypadajících“ mimozemských ras s Eisenhowerovou administrativou v neúspěšném úsilí dosáhnout dohody o americkém programu termonukleárních zbraních. Očividně palčivou otázkou bylo to, že tato mimozemská rasa nebyla ochotná poskytnout technologii, která by mohla být využita vojensko průmyslovými zájmy, které v Eisenhowerově administrativě převažovaly, čímž se nastavil tón pro pozdější mimozemsko lidský dialog. Základní odpor této skupiny mimozemšťanů, kteří byli kooptováni do vstupu MIEC ukazuje na důležitý indikátor velkého seskupování „lidských“ mimozemských ras, které leží mimo síť proplétajících se zájmů, které dávají dohromady MIEC ve Spojených Státech a kdekoli jinde na planetě.

Tato druhá kategorie mimozemšťanů jsou v první řadě „lidé“ a mohou se snadněji začleňovat do lidské společnosti způsobem, který popisoval Dean a ostatní, kdy mohou být nerozeznatelní od zbytku lidstva. Tyto zmiňované rasy jsou z hvězdných systémů Lyra, Vega, Plejády, Sirius, Procyon, Tau Ceti, Ummo, Andromeda a Arktus, které poskytli určitý genetický materiál pro osídlení lidstva na Zemi. Podle Alexe Colliera na „lidský experiment“ poskytlo svůj genetický materiál celkem 22 mimozemských ras. Do toho jsou zahrnuti i Reptiliáni, Šedí a Anunnaki, kteří se později uvádějí jakožto rasy druhé skupiny o kterých Collier říká, že jsou „přátelští.“

„To, že my jako produkt mimozemské galaktické manipulace jsme vlastníky širokého genetického společenství skládajícího se z mnoha různých rasových paměťových bank, se také skládáme z přinejmenším z 22 různých ras. Kvůli našemu genetickému dědictví a protože máme ducha, pohlížejí na nás spřátelené mimozemské rasy jako na královskou větev.“

V důsledku této galaktické linie, mimozemšťané této skupiny mimo MIEC, vidí lidstvo v mnoha směrech tak, jako opatrující rodiče vidí svého nedospělého syna-dceru v nebezpečném prostředí. Zásadní zájmy ras v této kategorii mají zabezpečit, aby se globální lidstvo vyvíjelo zodpovědným způsobem, aniž by ohrozilo jak sebe, tak širší galaktickou komunitu, jejíž je součástí.

Existují dvě části skupiny mimozemšťanů. V první jsou „mimo zemšťané“, kteří v historii osídlili pozemská podzemní obydlí a popisují se jako pozůstatky prastarých lidských civilizací, které se držely odlišné vývojové cesty, aby se vynořily na povrch lidstvu. V druhé skupině jsou mimozemšťané, kteří mají původ „mimo tento svět“, ale mají lidské znaky do té míry, že někteří z nich se mohou snadno integrovat se zbytkem lidstva, aniž by byli snadno identifikováni.

 
Telosiané

Podzemní „mimozemšťané“ se líčí jako pozůstatky předchozích lidských civilizací na zemském povrchu, podobně jako jsou Lemuřané a Atlanťané a jsou tudíž geneticky podobní lidstvu. Nejznámější popis jedné z těchto prastarých ras nalezneme v posmrtně uveřejněných „diářů“ admirála Richarda Byrda, který popisuje tajnou expedici na Severní pól, kde byl vzat do podzemního obydlí vyspělé rasy s Nordickými (severskými), lidskými fyzickými charakteristikami. Ukázali mu některé ze zázraků technologie této společnosti a také se setkal s vůdcem této vyspělé podzemní rasy, který mu údajně řekl:

„Nechali jsme vás sem vstoupit, protože máte dobrý charakter a dobře znáte povrch Země, admirále...nacházíte se v domově, kterému říkáme Ariannie, což je vnitřní svět Země....Admirále, řeknu vám proč jste sem byl povolán. Náš zájem začíná krátce poté, co vaše rasa nechala explodovat první atomové bomby nad Hirošimou a Nagasaki v Japonsku. Bylo to v té znepokojující době, kdy jsme poslali naše létající stroje „Flugelrads“ na povrch vašeho světa, aby vypátraly, co to vaše vláda vlastně učinila. Jak vidíte, nikdy předtím jsme nezasahovali do vašich válek ani do barbarství, kterého se dopouštíte, ale nyní musíme, neboť jste se naučili manipulovat s určitou mocí, která není pro lidi, a to zejména síly, které se říká atomová energie. Naši vyslanci již doručili zprávy mocným vašeho světa a dále nebudou brát ohled. Nyní jste byl vybrán jako svědek toho, že náš svět existuje. Vidíte, naše kultura a věda je o mnoho tisíc let před vaší rasou, admirále!“

Zatímco pokračuje rozpor ve věrohodnosti admirálových deníků, existuje jistý počet hlášených setkání se zástupci lidské vyspělé podzemní rasy. Velké podzemní město nazývané Telos má ležet pod horou Mt. Shasta v Californii a popisovali jej jedinci, kteří buď fyzicky do tohoto města cestovali nebo kteří tvrdí, že telepaticky komunikovali s obyvateli tohoto města. Významný badatel UFO William Hamilton říká, že se sešel se zástupci Telosu, kteří mu popisovali vyspělou technologii a strukturu Telosu a jejich spojení na bývalou civilizaci Lemuřanů. Hamiltom mluví o Telosiance jménem „Bonnie“ a o její rodině:

„Bonnie, její matka Rana Mu a otec Ra Mu, a dále její sestra Judy, její bratranci Lorae a Matox, žijí a pohybují se v naší společnosti a často se vracejí do Telosu pro odpočinek a zotavení. Bonnie vypráví, že její lidé používají vrtací stroje k vrtání tunelů v Zemi. Tyto hloubící stroje zahřejí skálu až k budu, kdy jí rozžhaví a ta pak zeskelnatí, tím eliminují požadavky na umístění trámů a podpěr. Trubkovitý tranzitní tunel se používá ke spojení měst, které existují v různých podzemních oblastech v naší hemisféře. Vlaky podzemní dráhy jsou poháněny elektromagnetickými impulsy až do rychlosti 2500 mil za hodinu. Jeden tunel je spojen s jedním z jejich měst v džungli Matto Grosso v Brazílii. Potravu pěstují hydroponicky pod celospektrálním osvětlením v zahradách na které dohlíží automaty. Strava a zásoby Telosu jsou distribuovány hojně pro populaci milión a půl lidí, kteří se netěší žádné peněžní ekonomice.“

Podle Dianne Robins, která tvrdí, že měla telepatickou komunikaci s Telosiany, jsou Telosiané pozůstatky prastarých Lemuřanů, kteří si z Mt. Shasta učinili svůj domov po destrukci jejich kontinentu. Jejich původní počet byl 15000. Tento pozůstatek Lemuřanů očividně prospíval v podzemních jeskyních Mt. Shasty a vzrostl na populaci 1.5 miliónů. Telosiané vyvíjeli psychotronické technologie, což se týkalo krystalové a vysoce vyvinuté mentální schopnosti, které používali k udržování neuvěřitelně vyspělé společnosti, která je v kontaktu s mimozemšťany z mnoha hvězdných systémů. Podle zpráv se Telosiané specializují na zásahy do lidské dlouhověkosti a na integrování harmonických technologických systémů víry pro pozemšťany na povrchu. Telosiané a ostatní podzemní „mimozemšťané“ hledají způsob jak omezit aspekty lidsko-mimozemských technologických smluv, přičemž asistují při evolučním růstu lidského vědomí. Hlavní aktivity Telosianů se mohou dovozovat z pomoci pozemským lidem dozvědět se o své staré historii Země, asistují při obnovení lidské dlouhověkosti, chtějí změnit nezdravý systém víry a chránit životní prostředí. Globální řešení poskytnuté Telosiany je: ochrana životního prostředí, podpora biodiverzit, obnova lidského zdraví a dlouhověkost; a obnova ztráty historické paměti.

O mimo-zemsky vyhlížejících mimozemšťanech se tvrdí, že poskytli genetický materiál pro lidský vývoj a že mnoho z těchto mimozemšťanů dovolilo některým z jejich členů se inkarnovat jako „hvězdná semena“ na Zem do lidských rodin. Tato „hvězdná semena“ , „hvězdné děti“ nebo „hvězdní lidé“ popisuje Brad a France Steiger jako jedince, jejichž „duše“ se formálně inkarnovaly do světů jiných hvězdných systémů a pak cestovaly na Zem a rozhodly se inkarovat zde, aby posílily evoluční vývoj lidstva. Většina lidí se domnívá, že tato skupina mimozemšťanů je „přátelská“, tak jak to popisují „kontaktéři“ jako jsou George Adamsky, Orfeo Angelucci, George Van Tassell, Howadr Menger, Paul Villa, Billy Meier a Alex Collier. Každý z nich vysvětluje povahu jejich dobrovolných inkarnací s těmito lidsky vyhlížejícími mimozemšťany. Tyto kontaktéři často poskytují fyzický důkaz ve formě fotografií, filmu a/nebo svědectvím svých kontaktů s mimozemskými rasami. Nejrozsáhleji zdokumentovaný a probádaná je kontaktér Eduard „Billy“ Meier, který poskytl mnoho fyzických důkazů pro zkoumání.Tato mimozemská lidská rasa vypadá, že má jiné „speciality“ v důsledku jedinečných historických a planetárních migrací, kvůli galaktickým povstáním a konfliktům. Stojí za to zkoumat hlavní aktivity každé rasy, abychom pochopili, jak oni buďto komunikují s lidmi v současnosti, nebo jak by mohli lépe komunikovat s lidmi, aby se věnovali globálním problémům.


Lyřané

Začnu diskuzí o mimozemských rasách mimo tento svět a soustředím se na hvězdný systém o kterém se říká, že je zdrojem rozšíření lidské civilizace v galaxii Mléčné dráhy v souhvězdí Lyra. Jeden z prvních „kontaktérů“, který popsal Lyru byl Billy Meier a který si získal veřejnou pozornost v důsledku svých údajných návštěv Plejáďanů/Plejáranů z let 1975 až 1986, což podpořil hmotnými důkazy, které nepřestávaly utěšovat skeptiky Meierových tvrzení. Vyčerpávajícím bádáním mnoha jedinci a organizacemi se zjistilo, že Meierovy důkazy nebyly vymyšlené a proto představovaly významnou podporu pro jeho výpovědi o mimozemských kontaktech. Zásluhou množství fyzických důkazů, které poskytoval po celé roky, si Meier získal velkou důvěryhodnost, pevnost a ucelenost svých výpovědí, které naznačují, že je vskutku důležitým mluvčím mimozemské rasy.
Meierovy bylo řečeno jeho Plejáďanskými kontakty z hvězdného systému Lyra a jejími lidskými obyvyteli:

“Švýcarští“ Plejáďané popisovali své pradávné předky, a v podstatě i naše, mající svůj původ (před Plejádami) ve vzdáleném slunečním systému, v hvězdokupě poblíž toho, co dnes známe jako Ring Nebula Lyry, kterým jsme dali název Lyřané, stejným způsobem, jak se odkazujeme na lidské bytosti z prostoru, kterému my říkáme Plejády, tedy Plejáďané. Tito původní Lyřané při svých početných migracích na jejich velkých Vesmírných Archách dopluli do mnoha dalších hvězdných systémů, kde našli vhodné podmínky k osídlení a založili kolonie, které prospívaly až nakonec vyslaly své vlastní vesmírné cestovatele.“

Meier dále zaznamenal zprávy fyzického kontaktu s Lyřanskou lodí v roce 1977. Odtud pocházejí výpovědi o světě Lyřanů a o ostatních hvězdných systémech se kterými spolupracovali. Alex Collier popisuje počátek Lyřanské civilizace tak, jak mu ji odhalili mimozemšťané z Andromédy:

„Podle věku Sluncí a planet v naší galaxii se rozhodlo, že lidská životní forma se vytvoří v systému Lyra. Lidská rasa tam žila přibližně 40 miliónů let. Tato lidská rasa se na Lyře orientovala na zemědělství. Patrně jsme byli velmi početní a hojní a žili jsme v míru.“

Lyřané vlastní Nordické znaky a je docela možné, že to jsou „Elohim“, popisovaní v náboženských tradicích, jak na Zemi, tak kolem galaxie. Díky Lyřanské úloze v genezi lidské přítomnosti v galaxii, diskutuje se pochopitelně o tom, že mají nejpodrobnější znalosti o lidském původu a galaktické historii. Někdy jsou popisováni jako „Galaktičtí historikové“ pro lidské druhy. Z toho můžeme dovozovat, že Lyřané pomáhají rozšiřovat pravdu o evoluci lidské rasy v galaxii a mají hluboké porozumění galaktické lidské kultury a „lidského ducha“. Lyřané byli také dále popisováni následovně:

„Ti z Lyry mají blízký vztah k původním zdrojům a prastarým historiím. Tím jsou vám užiteční v chápání minulosti, za účelem transformace. Až pochopíte vaší minulost a váš původ, budete schopni se vědomě vrátit zpátky, slupku po slupce budete loupat až k jádru a pak zjistíte vaší pravou podstatu. V tomto procesu budou pro vás vynikajícími průvodci, pochopíte psychologický vývoj lidstva, motivace a svou historii a to, jak se vše stalo.“

Závěrem, hlavní aktivity Lyřanů jsou rozšiřování poznatků o jedinečné historii lidské rasy v galaxii a asistence při chápání lidských motivací a potenciálů. Globální řešení: Lyřané poskytují včetně přesných informací o lidské historii pochopení galaktické historie, objevují lidskou podstatu, nabízejí diplomacii a řešení konfliktů a globální vzdělávání.

 

Vegané

Podle Billyho Meiera další rasa mimozemšťanů, která ho fyzicky kontaktovala byly bytosti z hvězdného systému Vega v konstelaci Lyra. Vegané jsou skupinou lidí s tmavší nebo „modrou“ pletí a byly pravděpodobně „modrou rasou“ vyspělých lidí o kterých je zmínka v různých Védských textech a ze kterých se odvozují hinduističtí bohové Višnu a Krišna. Brazilský kontaktér Jefferosn Souza tvrdí, že se sešel s Vegany z Lyry, které popisoval, že vypadají velmi podobně jako původní indiáni. Podle Alexe Colliera, byla Vega první hvězdný systém v Lyře, který byl obydlený lidmi. Vzhledem k seversky vypadajícím lidem z Lyry, sehráli Vegané důležitou kolonizační roli po celé galaxii.

První mimozemšťané, kteří přišli na Zem byli...lidé ze světů, které existují v jiné dimenzi v oblasti systémů Lyra a Vega. První Lyřané spolu s Vegany přišli na Zem původně před 22 milióny lety. Jejich pobyt zde byl velmi krátký a oni pokračovali ve svých cestách k ostatním hvězdokupám a planetám. Jejich historie je značně temná, třebaže se přepadové skupiny příležitostně vracely na Zem. Přibližně před 389000 lety několik miliónů Lyřanů a Veganů znovu opustili své rodné světy, vstoupili do řádu našeho vesmíru a času v této dimenzi a přišli na Zem, kde se smísili s pozemšťany.

Co je významné je, že výsledkem křížení Veganů a Lyřanů s lidmi se staly shodné události popisované v knize Enocha, kde se „Nephilim“ ženili/vdávali navzájem s lidmi a produkovali rasu obrů, která nakonec vymřela. Meier popisuje tyto události následovně:
„Rozmnožovali se normálním způsobem a skrze manipulaci genů genetickými inženýry. Výsledkem genetického inženýrství byla výroba bytostí, které byly zčásti lidské, zčásti zvířecí, což zahrnovalo obry, titány, a další kreatury. Během stovek a tisíců let byly tyto bytosti ještě jednou přemístěny a nakonec vyhynuly, protože se nemohly reprodukovat nebo protože se podmínky pro jejich život ukázaly fatální.“

Další paralelní události popisované v knize Enocha se týkaly toho, že vůdci „Nephilim“ byli potrestáni za své aktivity na Zemi. Meier popisuje, jak byli vůdci z Vegy a Lyry zodpovědní za nesčetné přestupky proti původním obyvatelům Země a jiných světů:

„Mnoho miliónů Lyřanů a Veganů, kteří opustili své rodné světy, byli pod vedením 144207 vůdců a jejich zástupců atd., kteří panovali nad svými následovníky v jakémsi hierarchickém uspořádání. Tito vůdci také přenesli toto chování na pozemské lidi, se kterými se navzájem smísili v minulosti, aby vytvořili lidské potomky různých typů. Těchto 144207 vůdců a jejich podřízených byli vskutku původci, kteří byli v podstatě zodpovědní za přečiny, falešné učení a falešná náboženství, která byla lidmi na Zemi vstřebána a napodobena. Avšak ne všechno, co vůdci přinesli na Zem bylo zlé, falešné nebo trestné; pozemšťanům bylo představeno mnoho cenných věcí a idejí, to se týká řemesel, profesí, filosofií, způsobů myšlení, lékařství, technologie a mnoho dalších věcí.“

Podle Lyssa Royal, byli Lyřané a Vegané strategičtí konkurenti, když přišlo na kolonizování jiných světů a nakonec z toho začala v souhvězdí Lyra zničující občanská válka – tzv. Lyřanské války. Alex Collier se také odkazuje na zničující galaktickou válku v Lyře, ale její příčina byla spíše vnější než vnitřní občanská válka mezi Lyřany a Vegany. Podle Meiera Vegané, kteří se v současné éře na Zem vracejí, se snaží lidstvu pomoci, napravit minulé chyby, aby asistovali při osídlování hvězd. Stejně jako Lyřané, co se týče globálního řešení, poskytují Vegané včetně přesných informací o lidské historii a Veganském odkazu, také pochopení galaktické historie, objevení lidské podstaty, diplomacii, řešení konfliktu a globální vzdělávání.

 

Plejáďané

Billy Meier dále popisuje, jak Plejáďané, potomci seversky vyhlížejících Lyřanů, se stěhovali mezi množstvím hvězdných systémů předtím, než se konečně usadili v souhvězdí Plejád:

„Popisovala se také prastará historie počátků předků Plejáďanů v jiném domovském slunečním systému a také jak přicestovali na Plejády. Vypráví se také o mnohem starším putování do tohoto solárního systému a také to, proč neuspělo. Jedna třetina těch, co přežili z předků Plejáďanů z jejich původní planty po její devastaci vyvinula novou technologii, navrhla a postavila velké vesmírné evakuační archy za pouhých 900 let a začala je vysílat kamkoli na mnoho stovek let. Mimozemšťané navštěvující Švýcarsko, jsou potomky jedné z těchto vesmírných arch, kteří obydleli jednu ze třech planet vhodnou pro lidskou populaci v jednom ze slunečních systémů, kterým dnes říkáme Plejády. Za celou tu dobu zažili mnohokrát velké zisky a velké ztráty. V pravém slova smyslu jsme potomci jejich dřívějších kolonizátorů, kteří se snažili usadit se v tomto solárním systému spolu se směsí původních obyvatel a lidských vyhnanců z různých míst.“

Konkrétní hvězdný systém odkud Meierovi Plejáďané pocházejí je Taygeta a hlavní planetou je Erra. Plejáďané z Taygety se Meierovi identifikovali jako ti, kteří jsou jejími „reprezentanty“ s určitou misí přinést pravdu o mimozemské přítomnosti lidstvu. Semjase, Plejáďanka, která navázala s Meierem kontakt, popisuje Plejáďany následovně:

„My nejsme strážci pozemšťanů, ani Bohem seslaní andělé či něco podobného. Mnoho osob se domnívá, že sledujeme Zemi a její bytosti a řídíme jejich osudy. To není pravda, protože my pouze vykonáváme sebou zvolenou misi, která nemá nic společného s dohlížením nebo regulováním osudů Země. Tudíž je špatné vykládat si nás jako nadpřirozené posly a strážce.“

Plejáďané odhalili klíčový aspekt své mise, kterým má být varování lidstva před Šedými o kterých se zmiňují následovně:

33. Existují také rozdílné formy života, které získaly mnoho vědomostí a oprostily se od svého prostředí. Cestují vesmírem a na Zem přicházejí příležitostně.

34. Mnozí z nich jsou poněkud nepříjemnými bytostmi a žijí jistým typem barbarizmu, který je často téměř tak špatný jak ten pozemský.

35. Měli byste se mít před nimi na pozoru, protože často napadají a ničí všechno, co se jim dostane do cesty.

36. Mnohokrát dokonce zničili celé planety nebo zavlekli její obyvatele do otroctví.

37. To je jedna z našich misí, varovat lidi na Zemi před těmito bytostmi.

38. Nechť toto vědí lidé Země, protože se blíží doba, kdy se konflikt s těmito degenerovanými bytostmi (Šedí-Šediváci) stane nevyhnutelný.

Podle Colliera, Šedí a Plejáďané se dostali do ozbrojené potyčky v solárním systému a v dalších systémech jako je Sirius B. Další klíčové aspekty mise Plejáďanů podle Meiera mají být pomoc při pozvedávání lidského vědomí a podpora v přehodnocení postoje k náboženství. Významné je, že Plejáďané byli odmítaví vůči tvrzením mnoha dalších kontaktérů jako je Adamski a tím naznačovali jistou exkluzivitu, co se týče pravd a dynamiky mimozemské přítomnosti. Zajímavé je, že Collier tvrdil, že některé skupiny Plejáďanů, jako ty z Alcyon operují se „skrytými programy“, zatímco ti, z Taygety (Meierovi Plejáďané) popisuje jako upřímně pomáhající lidstvu. Narozdíl od „skrytých programů“ některých Plejáďanů, většina výpovědí a důkazů ukazuje na to, že Plejáďané v obecném slova smyslu vyvíjejí pozitivní vztahy s lidmi a i při pomoci lidstvu nalézat osvobození od vlivu Šedých a Reptiliánů. Na závěr se zdá, že hlavní aktivity Plejáďanů mají pomáhat lidstvu nalézat svobodu od utlačovatelských struktur skrze vzdělání a povyšování vědomí. Plejáďané mohou pomáhat na poli globálního řešení, jako jsou lidská práva obecně, kam jsou zapojeny všechny demokratické systémy, a pomáhat při vývoji lidského vědomí a globálního vzdělávání.

 

Severští Rigeliáni (Nordičtí)

Jedna z mnoha lidských vesmírných kolonií zplozená Lyřany, byla nakonec zřízena na planetách v solárním systému Rigel v souhvězdí Orion. V určité době v historii pravděpodobně Rigel se svou severskou/nordickou populací prodělal ničivou občanskou válku a byl převzat Šedými. Podle Gerge Andrewse, nordická/severská bytost jménem Khyla, prozradila mnoho informací o Rigeliánech, Prokyoňanech a Šedých kontaktérovi jehož informace byly shodné s dalšími zdroji a Andrews se domnívá, že je hodnověrný. Tento kontaktér popisuje Khylu následovně:

„Khyla vypadá jako vysoký hezký člověk, štíhlý, ale svalnatý, přesto mužsky éterický. Vypadá jednak přirozeně, tak i uměle. Má černý kruh kolem očí, téměř jako uhlí. Jeho tvář je blízká k dokonalosti, ale rozhodně mužská. Měl hubenou tvář s vysokými lícními kostmi a s pichlavýma kobaltovýma očima. Měl hezké blonďaté vlasy, které byly dlouhé až na ramena. Měl svalnatý krk. Jeho pokožka byla světlé barvy masa s bělavým podtextem. Je těžké odhadnout jeho přesnou výšku, kvůli okolnostem na základě kterých se naše setkání odehrálo, ale bylo to něco mezi 6-7 stop.“

Andrews píše o historii Rigelu podle toho, co prozradil Khyla svému kontaktérovi:

„Předci Malých Šedých byli kdysi vysocí Blondýni. Odehrála se Velká Válka...Před Velkou Válkou byl Rigel rozsáhlou říší, která byla zdrojem většiny galaktického osídlování. Všichni Rigeliáni byli vysocí Blonďáci. Jedna kolonie již byla založena na Prokyonu. Velká Válka byla občanskou válkou Rigeliánů verzus Rigeliáni a trvala časový ekvivalent třech pozemských století. Jistá skupina Rigeliánů, která si uvědomovala, že Velká Válka je na spadnutí, opustila kolonii na Prokyonu s nahrubo, tajně vybudovanými loďmi. Byli to jediní Rigeliáni, kteří unikli kataklyzmatické devastaci. Všichni ti, kteří na Rigelu zbyli, byli transformováni na Malé Šedé.“

Zdá se, že Rigel prodělal rozsáhlou nukleární válku, čímž se zhroutilo životní prostředí a to zavedlo život do podzemních úkrytů. Je velmi pravděpodobné, že transformace severských/nordických Rigeliánů způsobila to, že se stali Malými Šedými, jejichž genetický materiál je obecně přijímán jako podružná lidská rasa, jako jsou Nordičtí/severští. Proces genetické mutace trval mnohem déle než zmiňované tři století. Nejpravděpodobnější je, že přeživší severští/nordičtí Rigeliáni byli zahrnuti do širokého programu genetické hybridizace na „Malé Šedé“ z hvězdného systému Zeta Reticulum, kteří se celoplošně infiltrovali a zničili Rigel před a nebo během Velké Války na Rigelu. Malí Šedí s největší pravděpodobností uspěli v genetickém upravování „Velkých Šedých“ za použití genetického materiálu od severských/nordických přeživších, kteří měli slabou odolnost vůči programu hybridizace Šedých. Tito Rigeliáni „Velcí Šedí“ postupně hrají roli v diplomatických iniciativách Šedých a slouží jako genetický model pro novou lidsko-šedou hybridní rasu, která údajně zastupuje to nejlepší z obou druhů.

 

Prokyoňané

Většina Rigeliánů, kteří uprchli ze své planety, přicestovala do solárního systému Prokyon, aby tam obnovila svou civilizaci. Prokyon je hvězdný, binární systém asi 11,4 světelných let od Země a byl zřejmě čtvrtou planetou v tomto systému, kde Rigeliáni zbudovali svou novou kolonii. Podle Andrewse, kolonie na Prokyonu prospívala dokud nevyvolalo zmatek zlovolné úsilí Šedých, kteří zrovna osídlili Rigel a chtěli si podrobit také Prokyon. Khyla popisoval proces přizpůsobování Šedých v jejich podmaňování Prokyonu následovně:

„Šedí nás začali navštěvovat nejprve v malém množství jako vyslanci, pak jako specialisté v různých oborech, kde měli své experty, kteří nám mohli být užiteční, a jako účastníci různých programů ve kterých byla vzájemná spolupráce, a nakonec jako turisté. To, co začalo jako kapka, se stalo povodní, když začali přicházet v neúměrném množství. Pomalu, ale jistě se infiltrovali do naší společnosti na všech úrovních, pronikali dokonce do největších tajemstvích našich elitních mocných skupin. Tak, jako na vaší planetě, začali nenápadně získávat kontrolu nad klíčovými členy CIA a KGB skrze techniky, které neznali, jako je telepatická hypnóza, která zmanipuluje mozek na úroveň plazů, stejně tak na Prokyonu skrze stejné techniky zbudovali jakýsi druh telepatické hypnózy, kterou získávali kontrolu nad našimi vládci. A to nejen nad našimi vládci, ale nad téměř všemi z nás, protože to bylo jako kdybychom byli pod nějakým kouzlem, které nás vedlo ke zkáze, jako kdybychom byli naprogramováni nějakým typem rituálu černé magie, o které jsme si neuvědomovali že existuje.“

Khyla pokračoval v popisu konečného převzetí Prokyonu Šedými, kteří uvrhli do otroctví většinu Prokyoňanů, kteří neutekli. Za použití vyspělé technologie cestování časem, která v sobě zahrnovala „multidimenzionální vědomí“, něco, co očividně nedokázali Šedí napodobit, kvůli jejich geneticky degradovaným tělům, byl schopen uniknout významný počet Prokyoňanů a začal osvobozující válku ze „vzdálených koridorů času“. Zajímavé je, jak některé z jejich technik odporu by byly důležité pro situaci na Zemi.

„...bylo by sebevraždou snažit se bojovat se Šedými přímo se zbraněmi, které jsou k dispozici nyní. Člověk musí být rozumný při snaze bránit se a pochopit správný způsob, jak postupovat. Nejúčinnější způsob jak bojovat se Šedými je změnit úroveň vašeho vědomí z lineárního myšlení na multidimenzionální vědomí....Oni mají technologii k tomu, vyhodit vaší planetu z orbitální dráhy, ale existuje jedna klíčová schopnost, kterou máte vy a kterou nemají oni: schopnost udržet si v mysli fantazii, která inspiruje jedince k tomu, že si uvědomí své přímé osobní spojení se zdrojem všeho, co existuje. To je klíč k vašemu vítězství.“

Podle Alexe Colliera, Prokyoňané teprve nedávno osvobodili svůj svět od vlivu Šedých a popisuje Prokyoňany současně jako „plné elánu“, když přijde na to, vypořádat se se Šedými.

Závěrem, hlavní aktivita Prokyoňanů je účinně odolávat mimozemskému podmaňování vývojem „multidimenzionálního vědomí“ za použití myšlenkové představivosti k obraně sebe sama od mimozemského kontrolování mysli a od monitorování nepřátelsky mimozemských aktivit. Globální řešení při kterém mohou Prokyoňané asistovat zahrnuje odhalení mimozemského rozvracení, pomoc při celosvětovém utajování mimozemské přítomnosti, podpora multidimenzionálního vědomí, deprogramování kontroly mysli, podpora univerzálních lidských práv a vývoj internetu a globální komunikace.

 

Tau Ceti (bytosti z Tau Ceti)

Další, lidmi osídlené světy, jsou zjevně hvězdný systém Tau Ceti a Epsilon Eridan. Badatel Frank Crawford dělal rozhovor s mnoha jedinci, kteří měli fyzický kontakt s bytostmi z Tau Ceti. První a nejvýznamnější byl údajně „informátor“, který se účastnil na odklizování havarovaných UFO; byl chycen živý pasažér a byl vyslýchán úředníky z americké národní bezpečnosti poblíž Phoenixu v Arizoně v roce 1961. „Oskar“, pseudonym, který informátor používal, popisoval Franku Crawfordovi původ zajatého mimozemského návštěvníka, kterému říkali „Hank“.

Později bylo „Hankem“ potvrzeno, že hvězdy odkud pocházejí tyto bytosti byly Tau Ceti a Epsilon Eridan. V pozdějších schůzkách Oskar diskutoval o několika důvodech přítomnosti mimozemšťanů. Řekl, že se mu nelíbí situace s některými z malých Šedých mimozemšťanů. Opravil nás, když jsme použili termín „šedý“ a řekl, že jsou vlastně bílí. Tau Cetiáni si myslí, že únosy provádí někteří z Šedých, kteří jsou velice nespravedliví k lidstvu. „Jsou parazitní rasou, která má prospěch a kořistí z lidských civilizací po celém vesmíru,“ říkal Oskar. Dodal, že zapletení naší vlády se Šedými je velice nebezpečné a mimo kontrolu. Na Tau Cetiány měli tito mimozemšťané zhoubný vliv a ti měli také rozpracované další rasy a komunity, které byly také oběťmi...(Oskar) chce, aby lidé věděli, že pokud jsou kontaktováni Tau Cetiány (lidmi, jak popisoval), aby se nebáli, protože oni jsou zde, aby nám pomohli.

To, co „Hank“ odhalil ukazuje, že Tau Cetiáni jsou zde, aby pomohli vypořádat se s tajnými strategiemi a aktivitami Šedých. Velmi citlivě se jich dotýká povaha smluv, které s nimi uzavřela americká vláda – „stínová vláda“ a zajímají se o pomoc individuálním „uneseným“. Podle Oskara, „Hank“ z Tau Ceti byl mučen a to téměř způsobilo incident s jinými Tau Cetiány, kteří chtěli vojensky odpovědět za svého zajatého kolegu. Události, které Oskar popisoval se shodují s hlavní aktivitou Tau Cetiánů, jak popisuje v následující telepatické komunikaci. „Jedna z ras je z Tau Ceti. Jsou specialisté na matení a na rozlišování motivací skrytých společností. Rozumí způsobům, kterými za pomocí úskoků mohou ochromit systém. Takže by byli výbornými kontakty pro tajnou práci.“

Druhý jedinec, který měl fyzický kontakt s Tau Cetiány byla unesená Jill Waldportová, která líčila Frankovi Crawfortovi jak byla kontaktována dvěma druhy mimozemšťanů, Šedými a lidsky vypadající rasou, která se ji snažila pomoci při vypořádávání se s Šedými:

„Jill mě informovala, že jí mimozemšťané řekli, že se jim nelíbí, co jí někteří z jiných mimozemšťanů dělají, aniž by k tomu dala souhlas. Přišli, aby jí pomohli naučit se, jak překonat klamání Šedých a jak se uchránit. Vysvětlili jí, že si potřebuje psychicky vybudovat štít kolem sebe jako cihlovou zeď, když k ní přijdou. To by jí pomohlo uchránit se před tím být oklamána jejich myšlenkovými triky. Příště se o to pokusila, když Šedí přišli a zdálo se, že to funguje.“

Crawford pak prozradil, jak Jill popisovala původ mírumilovných mimozemšťanů z Tau Ceti:

„Rozhodl jsem se, že půjdu rovnou k věci a zeptám se jí, zda jí řekli, odkud jsou. Věřte nebo ne odpověděla: „Tau Seat-eye, dává to nějaký smysl?“ Později jsem se o tom zmínil Oskarovi, že se zabývám případem, který se týkal intenzivního vzájemného působení se Šedými a Tau Cetiány, který vyžadoval pomoc. Zeptal se odkud pochází ten případ a já mu řekl, že poblíž Springfieldu v Illionis. On vychrlil velmi přesný popis Jill a řekl, že si je vědom toho, že byla kontaktována.“

Na závěr, hlavní aktivity Tau Cetiánů spočívají v povyšování vědomí toho, jak zacházet s rozvracením společnosti mimozemskými rasami, jak identifikovat zkorumpovanou elitu a instituce, slouží při pozvedávání lidského vědomí a při vývoji strategií pro potlačování vyspělé techniky ovládání mysli. V otázkách globálního řešení mohou pomáhat při odhalování vládní/finanční korupce a při manipulaci elitou, při monitorování mimozemské infiltrace, při deprogramování ovládání mysli a odstraňování implantátů, při podpoře multidimenzionálního vědomí, při diplomacii a při řešení konfliktů.

 

Androméďané

Alex Collier také popisuje bytosti z Andromédy. Říká o nich, že jsou přímými potomky Lyřanů, kteří zažili nějaké potíže, když poprvé opustili systém Lyry kvůli predátorským mimozemským rasám, ale nakonec se usadili v souhvězdí Andromédy v hvězdném systému „Zenetae“. Collier popisuje charakter Androméďanů následovně:

„Všechno, co technologicky vytvoří, se používá k pokroku jejich rasy. Je to pouze pro vzdělávací účely. Avšak, může se to také použít v případě obrany. Nemají armádu jako takovou, jsou to vědci. To, co dělají je, že posílají své děti do škol kamkoli od 150 do 200 let našeho lineárního času. Učí své studenty všemu umění a vědě. Jsou doslova mistři ve všem. Pak, v určitém bodě, se rozhodují, co chtějí dělat a mohou si kdykoli rozmyslet cokoli a dělat něco jiného.Takže jsou jim poskytovány veškeré nástroje. Vše je pro vzdělání. Nic pro rozptýlení. Nikdy by neplánovali vytvořit televizi jako prostředek k rozptýlení. Vše jim má pomoci se vyvíjet a jejich věda a technologie se může použít pouze z obranných důvodů – většinou holografický materiál.“

Nejpozoruhodnější rys Anrdoméďanů je, že jsou nápomocní ve Výboru Androméďanů, což je asi skupina přibližně 140 hvězdných systémů, které rokují o Zemi. V roce 1997 při rozhovoru s Collierem, popisoval porady tohoto Výboru následovně:

„Dnes je v naší galaxii mnoho výborů. O těchto radách nevím všechno, ale vím o radě Androméďanů, což je skupina bytostí ze 139 různých hvězdných systémů, kteří drží spolu a diskutují o tom, co se děje v galaxii. Není to politické těleso. To, o čem se nedávno diskutovalo je tyranie v naší budoucnosti, 357 let od nynějška, protože to ovlivní každého. To, co zřejmě udělali skrze cestování časem, je, že byli schopni zjistit, kde se odehraje významný přesun v energii, který způsobuje tyranii za 357 let v naší budoucnosti. Vystopovali to zpět až do našeho solárního systému a byli schopni to sledovat dále až na Zem, na Měsíc a Mars. Na tyto tři místa. První setkání Androméďanské rady mělo rozhodnout, zda přímo zasáhnout nebo ne, v rámci událostí, které se zde odehrají. Podle Moraneye, existovalo jen 78 systémů, které se setkaly poprvé. Z těchto 78 se méně jak polovina rozhodla, že s námi nechtěli vůbec nic dělat, bez ohledu na problémy. Myslím, že je skutečně důležité, že vy víte, proč s námi nechtěli nic dělat. Mluvíme o hvězdných systémech, které jsou stovky miliónů světelných let daleko od nás. Dokonce i někteří, kteří se s námi nikdy nesetkali. Znali totiž vibrace planety, které se na tom odráží. Důvody proč s námi nechtěli nic mít vyplývají z jejich perspektivy: pozemšťané se nerespektují, jednak navzájem a jednak svou planetu. Co může mít pro pozemšťany hodnotu? Naštěstí, většina výboru vyslovila názor, že vzhledem k tomu, že Země byla po více jak 5700 let manipulována, zasloužili bychom si příležitost dokázat sami sobě – přinejmenším se o to pokusit, dokázat druhé části rady, že se mýlí.“

Další kontaktér zmiňující se o Androméďanech je „Adrian“, kterého podrobně zkoumal a vyzpovídal badatel Sean David Morton a zjistil, že je věrohodný. Adriánovu výpověď podpořily rozsáhlé fotografie, film a svědecké výpovědi. Podle Adriana, hrají Androméďané důležitou úlohu při zakládání výborů, které přemítají o pozemské budoucnosti, což nezávisle potvrzuje Collierova výpověď. Androméďané jsou z hlavních mimozemských ras nejvíce zodpovědní za kruhy v obilí. Argumentuje tím, že kruhy v obilí mají opravdu lidstvo jak inspirovat o možnosti mimozemských komunikací, tak varovat před důsledky negativních mimozemšťanů vyplývající z jejich činností a z manipulace s lidmi.

Hlavní aktivita Androméďanů se zdá být usnadňování rozhodnutí Galaktické komunity při potýkání se s obtížnými problémy, jako je současná situace na Zemi, dále pomoc při inovačních strategiích v rámci řešení konfliktů, při vzdělávání mladých a při inspiraci lidstva možnostmi mimozemského kontaktu. Globální řešení, která podporují se týkají asistence při růstu duchovních/krystalových/duhových dětí, mírového vzdělání, odhalování manipulace v elitě, podpora zlepšení globální vlády, diplomacie a řešení konfliktu.

 

Siriani ze Sirius A

O další skupině mimozemšťanů se říká, že pocházejí ze Siria, což je binární hvězdný systém, který údajně poskytuje přístřešek vyspělému životu kolem jejich hlavních hvězd Sirius A a Sirius B. Sirius A je modrobílá hvězda, která je přibližně 8,6 světelných let daleko od Země, 20x světlejší než Slunce a je tou nejzářivější hvězdou na noční obloze. Na rozdíl od něj, Sirius B je bílé trpasličí slunce, které se pohybuje v rozmezí 8 až 32 astronomických jednotek od Sirius A ve velkém eliptickém orbitu. Collier popisuje mimozemšťany ze Sirius A následovně:

„Na Siriu A existuje rasa bytostí, lidé se tam nazývají Katayy. Pokládají se za přátelské...Mnoho lidských ras tam má rudou pokožku. Jejich předci jsou jedni z prvních Lyřanů, kteří utekli se ženami a dětmi během války. V oceánech mají velryby, chobotnice a žraloky. Je to rasa, která je umělecká. Mají hudbu a jsou spojeni s přírodou. Jsou stavitelé s nejsou příliš političtí. Jejich vlády jsou založeny na „duchovní technologii“, která používá zvuky a barvy.“

Rasové charakteristiky Sirianů naznačují, že byli původně obyvateli kolonie na Veze. Kdyby Siriané byli původně Vegané, kteří unikli kataklyzmatické meziplanetární válce v souhvězdí Lyra, pak by bylo mnohem pochopitelnější, proč vyvinuli zájem ve stavebnictví, protože stavebnictví nové civilizace nového světa na relativně mladém hvězdném systému Sirius A by bývalo bylo naléhavou potřebou.

Collier o Sirianech říká, že používají zvuk a barvy jako druh „duchovní technologie“, což naznačuje, že se specializují na vytváření obyvatelnosti planet, na kterých přetvoří podmínky vhodné k evoluci života změnou „bio magnetické energetické“ sítě. Následující telepatická komunikace poskytuje více informací o Sirianech jako stavitelích nových planetárních struktur v rámci změny „bio-magnetické energetické sítě,“ která pomáhá evoluci lidstva a jiným formám života:

„Oni jsou původními staviteli vašich sítí, architektury, na základě které byla vybudována vaše planeta. Proto jsou užiteční při rozeznávání geometrie pro zasvěcené a při poznávání zákonů fyziky vašeho domovského světa. Mohou vám pomoci také při konstrukci nové sítě, při budování nového systému, který je přiměřený pro vaše další výzvy. Takže řekli bychom, že Siriané jsou výbornými spojenci v navrhování strategické práce, která leží před vámi.“

Alex Collier tvrdí, že intervence Sirianů A, je díky chybám, které udělali ti, ze Siria B v rámci technologických předávání a dalších forem pomoci, které poskytli lidstvu:

„Já to chápu tak, že ti ze systému Sirius A se snaží být prospěšní a pomáhat, protože cítí zodpovědnost za ty, kteří osídlili Sirius B a kteří byli původně také ze Siria A.“

Na závěr, hlavní aktivita, která se může s těmito mimozemšťany ze Siria A spojovat je pomoc při stavbě vhodného ekologického systému pro lidskou evoluci na Zemi změnou „bio magnetické energetické sítě“ planety. Bytosti ze Siria A mohou pomáhat při globálních řešeních jako je ochrana životního prostředí, podpora biodiverzity, pomoc při pozvedávání vědomí a při evoluci biosféry.

 

Ummité

Ummité jsou popisováni jako mimozemšťané z planety Ummo, o které se tvrdí, že je 14,6 světelných let daleko a možná leží v hvězdném systému Wolf 424. Hráli významnou úlohu v rozšiřování vědeckotechnické literatury a předmětů skrze Španělsko a pak ji předávali zbytku Evropy v 60tých letech a v 70tých letech ze skryté základny blízko malého města ve francouzské provincii „Basses Alps“ (Nízké, či Malé Alpy). Ummité kontaktovali vybraný počet jedinců a rozdávali jim podrobné technické informace o různých technologiích a revolučních technologiích, které by rozšířily vědecké znalosti za hranici běžných ortodoxních teorií. Jediný fyzický kontakt, který měli Ummité vůbec s někým, kromě telefonických hovorů a posílání technických informací pravidelnou poštou, byl najatý písař, který popisoval, jak vyvíjel snahu a nakonec odhalil identitu Ummitů.

„Mezi lety 1967 a 1975 členové Madridské skupiny (španělští badatelé UFO, kteří vědí o existenci Ummitů) obdrželi dopis od muže, který tvrdil, že je písařem pro Ummity. Podal si inzerát do novin a hledal práci a následně na to jej navštívili dva vysocí, světlovlasí, slušně oblečení muži. Řekli mu, že jsou dánští lékaři a ptali se, zda by pro ně mohl psát vědecký materiál na pravidelné bázi. Zpočátku šlo všechno dobře až do dne, kdy si přečetl následující větu: „Pocházíme z nebeského tělesa jménem Ummo, které je 14,6 světelných let od Země.“ Vzal to a zeptal se doktorů, ti nakonec připustili, že vůbec nejsou dánští lékaři, ale mimozemští návštěvníci. Aby dokázali svou identitu, vytvořili drobnou kouli, jen asi 3 cm v průměru nebo tak nějak, kterou jeden z nich umístil do vzduchu před písaře. On se do ní podíval a k jeho překvapení uviděl scénu, která se odehrála v té samé kanceláři, ale předchozího dne, kdy se jeho žena obávala, že dánští lékaři by mohli být špióni.“

Avšak existuje dobře zaznamenaná veřejná událost, říkající, že vesmírná loď Ummitů přistála poblíž Madridu 10.6.1967, což oznámili Ummité několik dní předtím vybrané skupině badatelů UFO. Zdá se, že přístup Ummitů má být nápomocný při vědeckém rozvoji a inovačních technologiích a teoriích, které pomáhají při oslovování globálních problémů, které vyžadují technická řešení. V roce 1973 díky nejistotě ohledně nukleární války na Zemi, ukončili Ummité svůj pobyt na Zemi a odešli. Nato poslali následující vzkaz v roce 1980 dr. Antoniu Riberovi, jednomu ze španělských badatelů UFO, kterého zaujal jejich případ:

„Po dobu 30ti let jsme studovali vaší vědu, kulturu, historii a vaší civilizaci. Všechny tyto informace jsme donesli z vaší Země na Ummo v našich titanových krystalech se systematicky utříděnými daty. Předvedli jsme vám naší kulturu a naší technologii v čistě popisné formě – takže ji nemůžete převést nebo realizovat prakticky. Učinili jsme tak, protože jsme si se smutkem povšimli, že zaměstnáváte své vědce hlavně pro válku a ničení sama sebe, což pokračuje jako váš hlavní záměr. Jste jak děti hrající si s hrozivými a nebezpečnými hračkami, které vás zničí. Nemůžeme nic dělat! Vesmírný zákon říká, že každý svět se musí ubírat svou vlastní cestou, aby přežil nebo zahynul. Vy jste si zvolili tu druhou cestu. Ničíte svou planetu, vyhlazujete druhy zvířat a kontaminujete svou atmosféru a moře, což je až dosud nezvratné. Se smutkem hledíme na vaše šílenství a chápeme, že lék je pouze ve vás samotných. Nemůžeme se těšit z vaší budoucnosti, protože vaše psyché je zcela nepředvídatelné a vrtkavé hraničící s paranoiou. Jako vaši starší bratři ve vesmíru si naléhavě přejeme s upřímným srdcem vaší spásu. Nezničte vaší překrásnou, modrou planetu, vzácný atmosférický svět, který si pluje tak majestátně vesmírem, plný tolika života. Je to vaše volba!“

Přestože nemůžeme znát přesně jak nás ovlivnila asistence Ummitů, protože to bylo do značné míry utajeno, zdá se, že je jisté, že to bylo významné zajiskření při inovačních vědeckých iniciativách, alespoň podle řady technicky kompetentních profesionálů a soukromých občanů. Dá se říci, že hlavní aktivita Ummitů spočívá ve sdílení technických informací, transformování vědecké kultury a v globálním vzdělávání. Ummité mohou asistovat při globálních řešeních obsahujících transformaci vědeckých paradigmat, vývoji technologií, šetrných vůči životnímu prostředí a při reformě vzdělávání.

 

Alfa Centauřané

Další mimozemskou rasou, která se zdá, že hraje podstatnou roli v lidských záležitostech jsou bytosti z hvězdného systému Alfa Centauri. Alex Collier tvrdí, že Alfa Centauřané jsou jednou z ras navštěvujících Zemi. Nejpřesvědčivější výpověď podporující přítomnost Alfa Centauřanů je Elizabeth Klarer, která má vysokou úroveň spolehlivosti uvnitř britské armády při monitorování UFO. Klarer byla zřejmě kontaktována Alfa Centauřany a nakonec ji na pár měsíců vzali na Alfa Centauri, aby měla dítě, jejímž otcem byl Alfa Centauřan Akon. Klarerin popis Alfa Centauřanů poskytuje živé svědectví toho, jak se moudře využívá technologie ku prospěchu jak lidstvu, tak ekosystému. O Alfa Centauřanech se říká, že jsou mírumilovní a opravdu si přejí pomáhat lidstvu při zacházení s jeho evolucí.

Dřívější údajný zaměstnanec tajného projektu Montauk a Philadelfských projektů Al Bielek, hovořil s množstvím mimozemšťanů, včetně těch z Alfa Centauri. Bielekova výpověď je možná jedna z nejbizarnějších a nejkontroverznějších případů v bádání UFO, avšak jeho výpověď je souvislá a shodná a podle nezávislého badatele Johna Quinna je velmi důvěryhodná a existuje mnoho důkazů na podporu jeho tvrzení. Alfa Centuřané, podle Bieleka zřejmě poskytují jakousi formu útočiště a ochrany lidem, kteří si zaslouží pomoc při setkání s represivní politikou stínové vlády. V rozhovoru, se Bielek vyjadřoval o povaze dohody s Alfa Centauřany následovně:

Al Bielek: „Mají tři raketoplány provádějící pravidelnou kyvadlovou dopravu z této planety na Alfu Centauri 4, která je podle dohody bezpečným azylem pro lidi po kterých pátrá americká vláda. Je to ujednání. Dostat se k nim trvá jen asi 12 hodin. Patrně si s sebou vzali všechny své rodiny, což znamená sestry, bratry, otec, matka a kdokoli je s nimi. Pokud vím, jsou tam stále.“

Novinář: „Kdo provozuje ten raketoplán?“

Al Bielek: „Pravděpodobně vláda Alfa Centauřanů, ale nevím. Je však na pravidelné lince 2x týdně. Přistávací místo neznám, drží ho v utajení.“

Novinář: „Jak vypadá jejich tělo?“

Al Bielek: „Alfa Centauřanů? Jako lidské, přesně stejné. Je tam však mnohem nižší populace na planetě. Nejsou přelidnění. Je to vyspělá civilizace, o něco dále než ta naše – ne však o mnoho, ale jsou před námi. Nemají rádi věci jako je vládní „mlácení do hlavy“ a podobné věci a způsob jakým nakládají s některými vládními agenty nemá vůbec žádné využití nebo cokoli jiného. Kdyby jste navázali styk - ale já nevím jak se to odehrává - pokud navážete styk a požádáte o azyl, pokud vystaví kartu, prostě nastoupíte do raketoplánu a je to, jedete. Co je za tím nevím. Už jsem je od té doby neviděl.“

Role poskytování přístřeší lidem, kterým vyhrožuje stínová vláda naznačuje, že Alfa Centauřané se velmi zajímají o sociální spravedlnost a o pomoc při přechodu Země na důvěryhodnější a výchovnější globální společnost. To je téma zpracované na základě následující telepatické komunikace z nezávislého zdroje: „Ti z Alfa Centauri mají otevřenou společnost důvěryhodných a milujících jedinců, aby vám byli užiteční až začnete nastavovat sociální pravidla pro alternativy na bojovné nebo soutěživé sociální struktury.“ Hlavní aktivita Alfa Centauřanů může tudíž spočívat v podpoře sociální spravedlnosti a lidské svobody a v zodpovědném používání vyspělé technologie. Globální řešení, která mohou být Alfa Centauřany podporována v sobě zahrnují sociální spravedlnost na celosvětové úrovni, vytváření zón míru či mírových útočišť, lidská práva a dlouhodobě udržitelný vývoj.

 

Arkturiáni

Poslední zkoumanou mimozemskou rasou jsou Arkturiané, o kterých se říká, že kdysi osídlili Zemi svými členy a pravděpodobně spolu-existovali v míru s jinými rasami. Podle Adrewse: „Ve starověku byla tato planeta rozdělena do sektorů mezi čtyři různé skupiny: Blonďatí, Šedí, velké bytosti podobné ještěrům ze systému Capella a bytosti ze systému Arktus.“ Andrews pokračuje v popisu a říká, že Arkturiáni hrají v současné době roli pozorovatele v aktuálně probíhajícím boji mezi mimozemskými skupinami o Zemi a její populaci. Collier popisuje Arkturiány také jako bytosti z jedné rasy, která působí na Zemi a že „se snaží pomoci.“ Podle kontaktéra „Adriána“, Arkturiané jsou mimozemskou rasou, která je nejvíce zodpovědná za kruhy v obilí. Argumentuje tím, že kruhy v obilí jsou opravdu jak k inspiraci lidstva o možnosti mimozemské komunikace, tak varují před negativními mimozemskými důsledky, vyplívající z jejich činů při ovládání a manipulování s lidstvem.

Podrobnější popis Arkturiánů poskytuje Collier:

„Tato skupina bytostí se usadila v souhvězdí Arkturius. Tyto lidské rasy jsou velmi skromné a z velmi specifických důvodů se zapojují do činností na Zemi. Myslí si o sobě, že jsou léčitelé. Honosí se velkým rozkvětem technologií v umění fyzického léčení i emocionálních a duchovních těl. Je známo, že v dávné minulosti zasahovali, aby pomáhali řešit velmi obtížné konflikty v naší oblasti vesmíru tím, že se podělili o svou unikátní schopnost ukazovat ostatním, jak integrovat své systémy důvěry a citů při řešení konfliktů. Mohou být velmi tiší a budou se držet pohromadě. Oni, jako skupina, udělali mnoho, aby pomohli pozvednout celkovou úroveň vědomí v našem vesmíru.“

Většina informací o Arkturiánech pochází od těch, co říkají, že s nimi mají telepatickou komunikaci. Například dr. Norma Milanovič ve své knize „We, The Arcturians“ popisuje svou komunikaci s Arkturiany skrze jistou formu počítače za pomocí automatického písma. Tvrdí, že Arkturiané jsou zde, aby:

„.....pomohli Zemi až vstoupí do Nového Věku duchovnosti. Nemohou se plést do svobodné vůle nebo procesu činění rozhodnutí jakéhokoli pozemšťana, ale jsou zde, aby vzdělávali a pomohli pozvednout vibrace všech, kdo si zvolí cestu do nové dimenze, do které Země vstupuje.“

Arkturiané prý mají vysoce vyvinutou duchovní kulturu, která je dobře informovaná a která jim v galaxii propůjčuje velký vliv. Další jedinec, který telepaticky komunikuje s Arkturiány tvrdí, že mají na Zemi následující misi:

„Celkově jsou Arkturiané průvodci a správci zkušeností s kontaktem. Obecně chovají přání vidět zlepšení. Vidět vás se učit, tak jak je jen možné tímto procesem docílit a také asistovat vám jakýmkoli způsobem mohou. Avšak, jejich spříznění je na budoucnosti planety jako celku a přiklání se k tomu, mít co nejvíce nezainteresovaný přístup. Směřují k tomu, že učiní i poslední díl práce pro získání nejvyššího účinku. Zjistíte, že jsou v tom schopní a nápadití. Mohou vám být užiteční při učení jak si s tím pohrát a jak čekat na ten správný čas a jak udělat pár důležitých věcí, které musíte udělat úspěšně.“

Hlavní aktivita Arkturiánů se tudíž jeví tak, že jsou jednou z integrujících se duchovních hodnot s vyspělými technologiemi. Mohou pomoci při poskytování strategických rad ohledně transformace planetárního systému, politických a sociálních systémů, mohou pomoci lidstvu při účinné koordinaci se všemi mimozemskými rasami, v diplomacii a při řešení konfliktů.

Shrnuto na závěr: hlavní aktivity Arkturiánů a dalších mimozemských ras, které leží mimo Vojensko Průmyslový Mimozemský Komplex se mohou sumarizovat v následující tabulce 2.

 

převzato z www.exopolitika.cz , překlad Karel Rašín

 

Diskusní téma: ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS III.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.