O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS IV.

05.04.2011 09:41

Tabulka 2:

Mimozemské rasy mimo Vojensko- Průmyslový Mimozemský Komplex.

 

Mimozemské rasy

Hlavní aktivity

Pomoc při globálních řešeních

Telosiané

 

(Země)

Pomoc pozemskému lidstvu dozvědět se o své pradávné historii Země, obnovit lidskou dlouhověkost, změnit nezdravý systém víry & ochrany životního prostředí.

·    Ochrana životního prostředí

·    Podpora bio-diversity

·    Lidské zdraví & dlouhověkost

·    znovuobjevení lidské  historie

Lyřané

 

(Lyra)

Rozšiřování jedinečné historie Nordické lidské  rasy galaxii, a asistence při chápání lidských motivací a potenciálů.

·    obnovení lidské historie  a Lyřanského dědictví

·    pochopení galaktické historie

·    objevení lidské podstaty

·    diplomacie & řešení konfliktů

·    globální vzdělávání

Vegané

 

(Lyra)

Rozšiřování jedinečné historie tmavomodré lidské rasy v galaxii, a asistence při chápání lidské motivace a potenciálů.

·    obnovení lidské historie a Veganského odkazu

·    ·    pochopení galaktické historie

·    objevení lidské podstaty 

·    diplomacie & řešení konfliktů

·    globální vzdělávání

Plejáďané

 

(Plejády)

Pomoc lidstvu nalézt svobodu od utlačovatelských struktur skrze pozvednutí vědomí.

·    univerzální lidská práva

·    demokratické systému se zapojením všech,

·    evoluce lidského vědomí

·    globální vzdělávání

Prokyoňané

 

(Prokyon)

Účinná podpora při odolávání mimozemského podvracení, ‘multidimenzionální vědomí’, využití mentální představivosti v zabránění mimozemskému ovládání mysli, monitorování nepřátelských aktivit mimozemšťanů.

·    Odhalování mimozemské podvratné činnosti

·    ukončení globálního utajování mimozemšťanů

·    multidimenzionální vědomí

·    deprogramvání ovládání mysli

·    univerzální lidská práva

·    internet & globální komunikace

Tau Cetiáni

 

(Tau Ceti)

Odhalování mimozemské podvratné činnosti & kontrola, identifikace korupce v elitách & institucích, povýšení lidského vědomí, potlačování mimozemského ovládání mysli a kontrola nad militarizmem .

·    odhalování vládní/ finanční korupce & manipulace elitou

·    monitorování mimozemské infiltrace,

·    multidimenzionální vědomí

·    deprogramování ovládání mysli

·    řešení konfliktů

Androméďané

 

(Andromeda)

Pomáhání při rozhodnutích Galactké komunity při projednávání současné situace na Zemi, inovační strategie pro řešení konfliktů, vzdělávání mladých a kruhy v obilí.

 

·    vzdělávání  duchovních/krystalových dětí 

·    mírové vzdělávání

·   odhalování manipulace elitou 

·    zlepšení globální vlády

·    diplomacie & řešení konfliktu

·    mimozemská komunikace

Siriané

 

(Sirius A)

Pomoc při stavbě vhodných ekologických systémů pro lidskou evoluci na Zemi změnou  ‘bio-magnetické energické sítě’ planety.

·    Ochrana životního prostředí

·    Podpora bio-diversity

·    povýšení lidského vědomí

·    vývoj biosféry

Ummité

 

(Ummo)

Podělení se o technické informace, transformace vědecké kultury, a globální vzdělávání.

 

·        Transformace vědeckých paradigmat

·        Vývoj alternativních technologií

·        Vzdělávací reforma

Alfa Centauřané

(Alfa Centauri)

Podpora sociální spravedlnosti a lidské svobody a zodpovědné použití vyspělé technologie.

·    Sociální spravedlnost na globální úrovni

·    zóny míru

·    lidská práva

·    trvalý, udržitelný vývoj

Arkturiané

 

(Arktus)

Integrování duchovních hodnot s vyspělými technologiemi při poskytování strategických rad k transformaci planetárního systému, a kruhy v obilí.

 

·    globální vláda

·   integrování globálních finančních, politických a společenských systémů

·    koordinační vztahy s mimozemšťany

·    diplomacie a řešení konfliktu

·    mimozemská komunikace

 

 

Závěr

Zatímco existuje jistý počet mimozemských ras o kterých přinášejí zprávy „důvěrní informátoři“ a/nebo kontaktéři, důkazy směřují k rasám, které jsme zkoumali výše, které mají pro lidstvo největší význam. Prvořadé prostředky při rozlišování ras uvedených výše jsou, do jaké míry se účastní technologických výměn a společných projektů se stínovou vládou v USA a kdekoli jinde. Tyto rasy soustředěné do první kategorie jsou proměnlivými stupni části Vojensko-průmyslového-mimozemského komplexu (MIEC), který tajně spotřebovává rozsáhlé zdroje skrze černé rozpočty v USA a kdekoli jinde, a iniciuje tajné projekty, které škodí občanům soukromého sektoru, poškozují rozvoj národů a globální životní prostředí. Na rozdíl od toho, mimozemské rasy mimo MIEC, mají pouze minimální dopad na lidskou společnost, protože je jim zabráněno jakkoli velkou měrou zasahovat kvůli dohodám, které svazují MIEC. Tyto dohody jsou jednak exkluzivní, co se týká toho, které rasy mohou spolupracovat se stínovými vládami nebo mají za následek rasy mimo tyto dohody, které přijaly taktiky nezasahování. Systémové globální problémy způsobené MIEC jsou, vzrůstající náklady a okamžitá hrozba vůči lidské svobodě a suverenitě. Když budeme pokračovat v současné strategické odpovědi na mimozemskou přítomnost pomocí stínových vlád, hraje to do ruky těm mimozemšťanům, kteří si přejí zbavit lidstvo jeho suverenity a svobody. Alternativou je pracovat s těmi mimozemšťany, kteří stojí mimo MIEC, kteří se zdají, že mají ty nejlepší zájmy lidstva na srdci. Když budeme spolupracovat s mimozemskými rasami mimo MIEC, poskytneme důležitou příležitost pro ty soukromé občany, které znepokojují tajné dohody mezi vládními složkami a těmi mimozemskými rasami, které jsou součástí MIEC. Lepší je pracovat s mimozemšťany, jejichž aktivity leží ve sféře lidské emancipace, při povzbuzování vědomí a řešení konfliktu, při poskytování důležitých globálních řešení škodlivých efektů rozlehlé MIEC, která setrvává v tajnosti, nevypočitatelnosti a v nereprezentování. Příležitost oslovit systémové globální problémy, způsobené téměř 50 let trvajícími tajnými dohodami s mimozemskými rasami, leží před každým jedincem, který je znepokojený nad budoucností lidstva a Země. Soukromí občané a malé skupinky mají schopnost identifikovat, nalézat a spolupracovat s těmi mimozemskými rasami, které mohou pomáhat při poskytování globálních řešení, která vedou k osvobození, k povzbuzení vědomí a suverenitě lidstva. Jako jedinci a malé skupiny přemýšlíme o obrovských výzvách práce s mimozemskými rasami mimo MIEC; připomeneme si v této souvislosti slova Margaret Mead: „Nikdy nepochybuj, že malá skupina přemýšlivých, angažovaných občanů, může změnit svět. Opravdu, to je ta jediná věc, kterou vůbec kdy mohou !“


Revidováno: leden 2005

Michael Salla Phdr.

 

převzato z www.exopolitika.cz , překlad Karel Rašín

Diskusní téma: ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS IV.

Datum: 05.04.2011

Vložil: Guyver

Titulek: Mám zaručenou zprávu že Arkturiáni jsou na tom teď bledě.

Pořád se jim tam cpe jeden šílenec co je nutí cvičit Pět Tibeťanů :)

Datum: 06.04.2011

Vložil: LK

Titulek: Re: Mám zaručenou zprávu že Arkturiáni jsou na tom teď bledě.

... povedené :-)

Datum: 05.04.2011

Vložil: petr

Titulek: největší význam

Mimozemská rasa,která má největší význam pro lidstvo jsme my sami-Duše,nadkosmické nesmrtelné bytosti
v naší moci je člověka transformovat
ve spolupráci s ostatními hráči
............................................