O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zrcadlo Kristova Vědomí a bezpodmínečné lásky - Poselství od Mistra Ježíše

21.02.2012 12:05

Přijato Natalií Glasson 12/02/2012

      Předstupuji před vás s velikou láskou, já jsem Mistr Ježíš. Je to vždy čest sdílet s vámi moudrost a komunikovat s vaší duší přímo. Posílám mihotavé zlaté světlo Kristova Vědomí, aby vás obklopilo a znásobilo vaši energii. Dnešního dne ve vás dochází k většímu navýšení Stvořitelovy energie, je to velmi posvátný den, který je součástí vašeho duchovního vývoje.

      V této době je třeba se neustále zaměřovat na zvyšování své energie a také důkladné poznání každého aspektu vašeho bytí. Jste si vědomi všech energií, které vytváříte a kterými vibruje vaše bytí? Po pravdě na Zemi je obtížnější být plně vědomým, ale já bych rád zdůraznil, že je opravdu třeba být si vědomější energie, která tvoří celé vaše bytí, jak tu v současném okamžiku sedíte. Jste-li si vědomi své vlastní energie a vibrací, jste si také vědomi své energetické síly a také svých opakujících se energetických zvyků. Nyní se transformujete každý den, takže je velmi důležité zůstat soustředěni a vědomi si svých energií, takto jste si také vědomi energií, které si přejete znásobit Stvořitelem.

      Já nyní toužím, abyste si uvědomili nástroj, který existuje v Ášramu Učitele Světa na vnitřních rovinách; je to nástroj, který tvoří Světlo Kristova Vědomí a projevuje se jako zrcadlo. Máte schopnost požádat, aby Zrcadlo Kristova Vědomí sestoupilo do vaší reality a spočívalo před vámi když meditujete či v klidu sedíte. Pak je třeba, abyste uvnitř svého těla vybudovali energii lásky a z těla ji vyzařovali přímo do Zrcadla.

      Možná byste rádi věděli, jak vybudovat ve svém bytí energii lásky; já věřím, že ta nejčistší forma lásky vychází z emocí a myšlenek vyvolávajících vděčnost. Jste-li vděční za vše, čím jste, za vše, co máte a za přítomnost svých průvodců a Stvořitele uvnitř svého bytí, možná zjistíte, že vibrace lásky jednoduše vychází z vašeho bytí. Dokážete-li vytvářet přítomnost a mysl mít naladěnou na vděčnost, zjistíte, že máte snadný přístup k lásce uvnitř vašeho bytí a že máte spoustu lásky, o kterou se můžete jen tak bez důvodu dělit s ostatními. To by také znamenalo, že můžete existovat ve stavu vyjadřování lásky kdykoli chcete a ať se cokoli děje kolem vás či ve vás.

      Praktikovat napojování se na lásku a její vyjadřování a představování si, jak vaše láska proudí do Zrcadla Kristova Vědomí je neobyčejně mocné. Zrcadlo Kristova Vědomí bude znásobovat a zesilovat lásku, kterou vyjadřujete a bude posílat energii, již jste vytvořili a ochotně vyjádřili zpět do vašeho bytí. Toto může být intenzivním cvičením, jak milovat bezpodmínečně sebe sama. Čím více se budete zaměřovat na bezpodmínečnou lásku k sobě sama, tím více budete objevovat, že prostá láska k sobě sama vás uzdravuje a omlazuje na fyzické, emocionální, mentální i energetické úrovni. Dokonce i vaše realita a zkušenosti se mohou transformovat prostou láskou k sobě sama. Mnoho lidí si je toho vědomo, ale přesto si  lásku k sobě sama nedovolí praktikovat, kvůli strachům či pohledu mysli. Zrcadlo Kristova Vědomí umožní energiím, aby proudily zpět do vašeho bytí, rozpouštěly negativní zvyky či stále se opakující vzory a pomáhaly vám osvojovat si proces přijímání lásky a také její sdílení.

      Často, když se zaměřujete na bezpodmínečnou lásku k sobě sama, opomíjíte uvědomit si, že někdy, protože v tomto životě nejste zvyklí na to, aby Stvořitelova láska proudila do vašeho bytí, tak nevědomě blokujete energii lásky, i když je to vaše vlastní vyjádření lásky. Láska je lidmi často mylně interpretována jako náklonnost či jako proces, který působí bolest; to je proto, že láska je spojována se vztahy a romantickou láskou. Stvořitelova láska není pouto náklonnosti a nikdy vám bolest nezpůsobí, je to zkrátka energie či vědomí, které vždy miluje čistě. Je třeba, aby lidé pochopili, že jsou hodni čistě milující Stvořitelovy energie, je to jejich božské právo přijímat tuto energii, obzvláště když proudí z čistě milujícího Stvořitelova aspektu v jejich nitru. Až budete posílat svou milující energii do Zrcadla Kristova Vědomí, začnete uzdravovat a obnovovat své energie na mnoha úrovních svého bytí a co je nejdůležitější rozpustíte ten váš aspekt, který nechce přijímat bezpodmínečnou Stvořitelovu lásku. Je podstatné, abyste pochopili, že láska, kterou posíláte do Zrcadla nepotřebuje mít nějaký účel; větší vliv má, je-li vaším záměrem jen vytváření energie lásky.

       Zatímco vám Zrcadlo Kristova Vědomí pomáhá vyjadřovat a přijímat lásku, zároveň také znásobuje lásku, kterou vytváříte a přivádí k vaší pozornosti nové chápání sebe sama a své energie. Zrcadlo má vibrace Kristova Vědomí, proto bude vaši pozornost přivádět jen do oblastí, kde potřebuje být ukotveno více lásky. Toto je úžasná příležitost dozvědět se více o sobě a své energii a poznat ty úžasné vibrace v sobě, které můžete znásobit, abyste ve svém bytí byli více přítomní. Možná si uvědomíte krásu své duše, budou vám připomenuty některé činy nebo uvidíte sebe sama jako svou pravdu. Čím více začnete prozkoumávat své vlastní vibrace lásky, tím více probádáváte Stvořitelovy vibrace lásky a znovu se stáváte jedním se Stvořitelem. S vibrací lásky se objeví tolik úžasných kvalit a vy si uvědomíte, jak se blížíte k datu 12-12-12 a 21-12-12, že máte bohatou energii s tolika božskými a posvátnými kvalitami, vibracemi a schopnostmi, které budou znásobeny světlem a milující duší Stvořitele.

      Již jsem vás povzbudil, abyste zavolali Zrcadlo Kristova Vědomí z Ášramu Učitele Světa na vnitřních rovinách. Jednoduše řekněte:

      "Provázen pomocí Mistra Ježíše, přeji si zažít Zrcadlo Kristova Vědomí a pracovat s ním, abych rozvíjel/a přítomnost Stvořitelovy lásky v sobě, abych mohl/a vyjadřovat a přijímat lásku Stvořitele, léčit své bytí na všech úrovních. Nechť Zrcadlo Kristova Vědomí znásobí láskyplné kvality, vibrace a dovednosti mého bytí a umožní mi obdržet od Zrcadla Kristova Vědomí patřičné osvícení tou nejvhodnější formou. Děkuji"

 

  • Vdechněte světlo Mistra Ježíše do svého bytí, tím umožníte Zrcadlu Kristova Vědomí, aby se před vámi utvořilo.
  • Vyvolejte z hloubi svého bytí vibraci lásky a posílejte ji do Zrcadla Kristova Vědomí.
    (Máte-li potíže představit si Zrcadlo, můžete to zkusit před opravdovým zrcadlem a požádat Zrcadlo Kristova Vědomí, aby se prolnulo s tímto opravdovým zrcadlem.)

     
  • Až se energie vytvoří, buďte si vědomi přijímání energie lásky, když se nadechujete a vyjadřujte/vysílejte lásku, když vydechujete.
     
  • Až se vám podaří opravdu prožít přítomnost Stvořitelovy milující energie v sobě, jen požádejte o patřičné osvícení nebo vhled, který potřebujete, aby byla znásobena energie, která to potřebuje či aby se ukázala oblast vašeho bytí a reality, která potřebuje více lásky. Dopřejte si čas k probádání a pochopení vaší energie lásky.


      Doufám, že pro vás tento nástroj bude velmi užitečný při hledání Stvořitelovy lásky ve vašem bytí; právě skrze odhalení Stvořitelovy lásky ve vás, že ji můžete manifestovat ve své realitě a na Zemi, stvoříte Věk Lásky.

      S láskou

      Mistr Ježíš

© Natalie Glasson,
https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Zrcadlo Kristova Vědomí a bezpodmínečné lásky - Poselství od Mistra Ježíše

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.