O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zvukový balíček 4 - (Chřipka podle CAFL)

03.02.2011 08:24

Vážení čtenáři a čtenářky máme zde další zvukový balíček, který může být v těchto dne velice aktuální, protože výskyt chřipkového onemocnění se i přes mrazivé počasí docela šíří....

Chřipka  - generálně (obecně)

a) zvukový balíček - video naleznete zde :  https://www.youtube.com/watch?v=-dARY4n1DlU

b) metodika jako prezentace je zde: CHŘIPKA - generálněP.pptx (56,6 kB)

c) základní informace o této nemoci jsou zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%99ipka

 

Ukázka z článku:

Chřipka je nakažlivá nemoc způsobena RNA virem z čeledě Orthomyxoviridae. Velikost tohoto viru je průměrně 80 nm. Rychle se šíří světem v sezónních epidemiích, se značnými ekonomickými náklady kvůli výdajům na zdravotní péči a ztrátě produktivity. Primární genetické změny ve viru způsobily ve 20. století 3 chřipkové epidemie, nebo dokonce pandemie, kterým podlehly milióny lidí.

Anglický název chřipky - influenza (zkracováno na flu) pochází ze staré lékařské víry v nepříznivé astrologické vlivy - influences jako příčiny nemoci.

Obsah


Typy

Existují 3 základní typy chřipkových virů:

Typ A chřipkového viru je typ nejvíc způsobující epidemie a pandemie. Je to proto, že chřipkové viry A mohou podstoupit výraznou antigenovou změnu a jednak najít nový imunitní cíl u citlivých lidí, jednak svou změnou zcela znehodnotit imunizaci předchozími infekcemi (takže se opět šíří jako v panenské populaci). Populace je obvykle víc odolná proti chřipkám typu B a C, protože tyto typy nemají takovou schopnost mutací a rekombinací a případný antigenový posun je obvykle nepatrný. To má též za následek, že člověk s nenarušeným imunitním systémem zpravidla může onemocnět viry typu B či C jen jednou za život.

Chřipkové viry typu A mohou být dál klasifikovány podle virových kapsidových proteinů - hemaglutinin (zkratka HA nebo H) a neuraminidáze (zkratka NA nebo N), které jsou základní pro životní cyklus viru. 15 podtypů H a 9 podtypů N bylo identifikováno pro chřipkový vir typu A. Jen 1 podtyp H a 1 podtyp N byly identifikovány pro chřipkový vir typu B. V současnosti jsou nejrozšířenější antigenové varianty chřipkového viru typu A variace H1N1 a H3N2.

Existují ještě další variace a proto specifické chřipkové kmenové oddíly jsou identifikovány standardním názvoslovím specifikujícím typ viru, geografickou polohu prvního výskytu viru, rok izolování, pořadové číslo izolování, a subtypy HA a NA (např. názvy A/Moscow/10/99 (H3N2) a B/Hongkong/330/2001).

......... atd.

Diskusní téma: Zvukový balíček 4 - (Chřipka podle CAFL)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.