O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Archanděl Michael – Právě probíhá evoluční proces, který nemá obdoby

07.02.2013 18:31

Předmluva LK: Tento text je opravdu potřeba číst opakovaně i v několika dnech, bude se vám otevírat vhled, o co ve skutečnosti jde v nádherných obrazech. Přeji skutečné vedení vašich průvodců každému z vás... Dávejte tento odkaz co nejvíce lidem a ať meditují ve svém duchovním srdci o jednotlivých informacích. Bude každý odměněn a zároveň vyléčen (viz to co jsem psal v Prosbě k Stvořiteli Všeho ). Toto je opravdové Světlo ve Tmách....

 

 

 

Archanděl Michael – Právě probíhá evoluční proces, který nemá obdoby

EVOLUCE ZEMĚ * PRVNÍ AŽ ČTVRTÁ DIMENZE
EVOLUCE SLUNEČNÍ SOUSTAVY * PÁTÁ A STŘEDNÍ ŠESTÁ DIMENZE
EVOLUCE GALAXIE * ŠESTÁ A STŘEDNÍ SEDMÁ DIMENZE
EVOLUCE TOHOTO POD-VESMÍRU * STŘEDNÍ SEDMÁ AŽ DVANÁCTÁ DIMENZE

 

Milovaní mistři, Boží Paprsky tvoření pro Věk Ryb, které nesly určité vlastnosti, aspekty, ctnosti a vzorce pro tvůrčí proces této EPOCHY svítily na Zemi více než 2000 let. Tyto Paprsky Stvořitele jsou teď postupně tlumeny. Mnozí lidé, kteří jsou zatím stále uvězněni v iluzích a vibračních frekvencích nevyrovnané třetí a nižší čtvrté dimenze, mají proto pocit, že jsou ztraceni. To, co platilo v minulosti, již neplatí, a naděje do budoucna se hledá jen stěží. Staré zásady, postupy, zaběhnuté instituce i náboženské organizace ztrácejí svoji spolehlivost a začínají upadat. Také přestávají platit hranice mezi rasami, kulturami, společnostmi a politickými proudy v paradigmatech třetí a nižší čtvrté dimenze. Vědomí lidstva je na vzestupu a nikdo tomu nemůže zabránit. LIDSTVO DOSPÍVÁ a vše se musí buď přizpůsobit jeho rozšířenému vědomí, nebo zaniknout v pasti netečnosti a chaosu.

Naštěstí se probouzí více a více lidí. Začínají se obracet do svého nitra, aby dosáhli vyššího stavu Sebe-uvědomění, který časem vede k touze po vyšším Uvědomění Duše skrze energie Božské Nespokojenosti. Každá kultura, každá rasa a každý stát na Zemi hledá nový směr nebo vyšší filozofickou cestu, po které se vydat. Tento jev je způsoben tím, že Sedm Paprsků Božího Vědomí pro vaši Zemi, které původně nesly Božský Otisk Věku Ryb, bylo téměř úplně staženo a nyní je na vyšší frekvenci nahrazuje jemnějších dvanáct Paprsků galaktického vědomí, spojených s Věkem Vodnáře.

V počátečních fázích probouzení, dříve než u člověka dojde ke spojení s Duší, nemůže dojít k žádnému zásahu vyšších sfér. Takto působí Božský dar svobodné vůle, který se v důsledku přes svůj přínos stal i jistým břemenem. Avšak jakmile člověk dosáhne energetického otisku, který souzní s frekvencemi Fialového Plamene ve střední čtvrté dimenzi a výše, je již připraven prohlásit: „Buď vůle tvá. Žádám o své nejvyšší dobro a o nejvyšší dobro všech.“ Tím spojí svou vlastní vůli s Vůlí svého Vyššího Já a s Božským Otiskem Země. Následkem toho je pro tuto Duši otevřena magická Světelná cesta prostřednictvím jejího osobního sloupce Lásky/Světla/Života. Tato Světelná Cesta, často také nazývaná Řeka Života, vede ke skutečnému Vědomí Podstaty. Díky tomu může každý člověk, který dosáhne potřebné úrovně vědomí, začít přijímat svůj vlastní podíl zakódovaných krystalických Zárodečných Atomů určených pro nový Otisk/Misi v této galaxii či Pod-Vesmíru. Tyto nové Zárodečné Atomy budou také obsahovat vysokou moudrost, nadání, vlastnosti a atributy, které člověk potřebuje, aby se mohl zapojit do rané fáze tvůrčího procesu v nové budoucí Zlaté Galaxii.

Proces evoluce se mění; tělesná struktura všech lidí bude postupně zjemněna a vylepšena. Těm, kteří se spojí se svým Svatým Srdcem / Svatou Myslí a podřídí svou osobní vůli řízení Božské Vůle, bude poskytnuto vedení.

Až do této chvíle žilo lidstvo ve světě zastřeného vědomí plného iluzí. Téměř to vypadá, že nyní čelí budoucnosti, ve které si připadají jako na lodi bez kormidla, vržené do rozbouřených vod. To je kvůli tomu, že Prvotní Životní Síla, která byla lidstvu poskytována v uplynulém věku, již neobsahuje Božská Semínka síly, obsažená v Božském Otisku pro tento Pod-Vesmír. Lidstvo bude dále přijímat vibrační frekvence, potřebné k udržení současného stavu. A ujišťujeme vás, že milující energie našeho Otce/Matky Boha a Bytostí Světla bude mít lidstvo stále na dosah. Avšak k napojení se na nový Božský Otisk, který již čeká na každou Duši, bude potřeba se vyladit na frekvence Světla na úrovni nejméně střední čtvrté dimenze. Největší touhou našeho Otce/Matky Boha je vidět, jak se všechny součásti jeho Bytí navracejí k vlastnímu mistrovství, aby mohly prožívat lásku, mír, radost a hojnost, na které má každá Duše Božské Právo. Vznešené Bytosti Světla budou přitom vždy připraveny pomoci a andělská říše bude vždy reagovat na prosby o pomoc. Avšak musí to činit v souladu s neměnnými vesmírnými zákony a každý člověk si musí zvolit, kterou cestu bude následovat: Cestu Světla nebo cestu stínu.

Vy, Hvězdná Semínka, kteří se snažíte vyrovnávat a harmonizovat vibrační vzorce svých čtyř nižších těl, aby Píseň vaší Duše souzněla se čtvrtou pod-úrovní čtvrté dimenze a výše, nyní získáváte přístup k VYSOKOFREKVENČNÍM PAPRSKŮM ZLATÉHO VĚKU BUDOUCNOSTI. Pro tento Pod-Vesmír byl vytvořen nový Božský Otisk a je zde pro každého člověka, který je připraven přijmout zářivý mnohobarevný plášť – jemné aurické Světelné pole – značící připravenost přijmout vlastnosti, ctnosti, talenty, atributy, nadání a všechny aspekty Nového Věku. Tyto zázračné dary jsou vtisknuty do Pevných Adamantinových Částic Světla Stvořitele a jsou přístupné všem, kteří již dosáhli potřebného stupně Vlastního Mistrovství.

Pevné Adamantinové Částice Světla Stvořitele jsou celistvé součásti Vědomí Stvořitele a jsou připraveny být aktivovány, naprogramovány a projeveny v nových, neomezených příležitostech k tvoření. Na začátku každého nadcházejícího stvořitelského plánu jsou Pevné Částice zakódovány Božským Otiskem určeným pro tento plán. Otec/Matka Bůh, kterého pověřil Nejvyšší Stvořitel projevením nového projektu v materiálním světě, pak tyto Pevné Částice s Božským Otiskem vysílá na mocných Paprscích neomezených možností. Zárodečné myšlenky Otce Boha, které jsou vysílány do Vesmírného Lůna Matky Boha, se nazývají GENY PODSTATY.

Vaše DNA obsahuje geny pocházející ze všech dimenzí, kterými jste kdy prošli. Vy, Hvězdná Semínka, se nacházíte v procesu přípravy, která umožní vaší soustavě čtyř těl přijímat tyto Geny Podstaty a tím i informace o vašem novém Božském Poslání. Tyto mocné Paprsky na vysokých frekvencích obsahují Buňky Podstaty Stvořitele pro Božský Otisk Nového Zlatého Věku a jsou vy-ZAŘ-ovány do tohoto Pod-Vesmíru skrze vznešené vyzařování Elohim a Archandělské říše. Tyto vibrační frekvence jsou pak snižovány pro každou pod-úroveň každé dimenze. Pokud by se toto nedělo, pak by všechny hmotné projevy, včetně lidstva, shořely vlivem Elektromagnetické síly/intenzity Energie Posvátného Ohně.

POSVÁTNÝ BÍLÝ VESMÍRNÝ OHEŇ, Adamantinové Částice, které k sobě přitahujete jako probuzený Mistr, musí být neustále v pohybu. Pouze určité množství, které má každá Duše přijmout na svém stupni o-Světle-ní, může zůstat v tělesné schránce. Zbytek částic musí být vy-ZÁŘE-n do světa forem.

Nejvyšší Stvořitel se skládá z nekonečné, nepopsatelné Síly Podstaty, která je tak ohromná, že si její velikost ani nemůžete představit. Tato zázračná Síla Podstaty je v každé dimenzi Stvoření zmírněna, abyste vy, jako spolutvořící Hvězdná Semínka, mohli znovu uchopit svůj podíl této nádherné, mocné síly. Každá lidská Bytost nese stovky možných povahových rysů, zapsaných v genetické struktuře její soustavy čtyř těl (fyzického, mentálního, emocionálního, éterického). Každý člověk se sám rozhoduje, které povahové rysy si vytvoří a bude je projevovat vůči okolnímu světu. Čím rychleji vyrovnáte či harmonizujete své záporné povahové rysy, tím rychleji se objeví váš božský potenciál neboli vaše mistrovské Já. Až poté získáte přístup ke svým předpokladům Mistra spolustvořitele na hmotné úrovni existence.

Vaše planeta je nyní přímo napojena na střed srdce Velkého Centrálního Slunce v Galaxii Mléčné dráhy. Nové vesmírné vlny Světla Stvořitele jsou velkolepým darem probuzeným Duším na planetě Zemi. I když tyto jemné Paprsky vysokých frekvencí nesměřují přímo na úroveň třetí a čtvrté dimenze, i sem postupně proniknou transformující frekvence Světla a ovlivní všechny a všechno na Zemi.

Vědci před časem oznámili, že na konci této sluneční soustavy byla objevena vodíková bariéra. Jsou to membrány Světla, o kterých jsme v minulosti mluvili. Tím, jak se čím dál více lidských Bytostí napojuje na zdroj Svaté Mysli, věda a duchovno zároveň potvrzují i propojují mnohá učení a teorie z minulosti.

Následkem spojení se Středem Galaxie a naladění na Velké Centrální Slunce Galaxie zvyšuje Země postupně své frekvenční vzorce – Píseň svojí Duše – aby se mohla vrátit ke své roli Posvátné Planety. Tento Pod-Vesmír je také vynášen výše ve svých vibračních frekvencích vlivem neustálého působení Pevných Částic Světla Stvořitele skrze Otce/Matku Boha našeho vesmíru. Stejně jako je tento vesmír rozdělen na sektory či Pod-Vesmíry, je Galaxie Mléčné dráhy také rozdělena na dvanáct sektorů nebo kvadrantů. Každý z těchto kvadrantů řídí Rada Dvanácti. Snad tímto vysvětlením získáváte lepší představu o tom, jak významná jsou čísla 12 a 144, týkají se totiž mnoha oblastí stvoření v celé šíři tohoto Pod-Vesmíru.

Vaše kódy uvědomění jsou neustále ovlivňovány vašimi kladnými či zápornými myšlenkami, záměry a činy. Jste vystavováni zkouškám tolerance, shovívavosti, pokory a trpělivosti a stejně tak prochází zkouškou i vaše kulturní postoje. Pokud přestanete energeticky vyživovat své záporné zárodečné myšlenky, začnou se s každým dnem zmírňovat, až postupně zcela zmizí.

Učili jsme vás, abyste se stali „živoucí meditací“ – naučili se efektivně fungovat ve svém pozemském životě a zároveň si udrželi stav vědomí v hladině alfa. Dalším krokem je snažit se žít v nepřetržitém stavu radosti a vděčnosti a stát se tak „živoucí modlitbou“. Čím víc se zdokonalujete jako spolustvořitelé ve hmotném světě, tím pozorněji musíte hlídat své energetické vzorce a snažit se je zvyšovat. Musíte usilovat o stálou harmonii a projevení božské vznešenosti. Musíte ve svém nitru osvobodit sílu Posvátného Ohně, která ve vás dřímala po mnoho tisíc let. Musíte se naučit zaměřit svou energii do těch oblastí svého života, které si přejete změnit. Tím, že si vytvoříte a budete stále obnovovat své Tvořitelské Kolo Života, zaséváte semínka záměrné změny. Bude vám poskytován Posvátný Oheň Stvoření, který budete potřebovat k projevení toho, co jste si dali za cíl ve svých představách. Vaším hlavním cílem by mělo být dosažení Vlastního Mistrovství ještě v době, kdy jste ve svých hmotných tělech. Pokud jsou vaše snahy zaměřeny na nejvyšší dobro celého lidstva, bude vám udělena výjimka, abyste získali přístup k ještě většímu množství Světla Stvořitele.

Jen si představte, drazí, jak nádherné by bylo mít přístup k neomezenému toku Božské Podstaty Stvořitele. Představte si sami sebe jako mocný energetický vír, který pulzuje silou, vysílá mocné zářící barevné Paprsky a energetické vlny a tvoří vše, co si vaše Duše dokáže představit. Prociťte si, jaké by to bylo, kdyby energie, které vysíláte, kroužily a zhmotňovaly se do viditelné struktury a hmoty, nádherné, jedinečné. Byly by to výsledky vašeho tvoření, které by vznikaly silou vašich myšlenek, lásky, emocí a představivosti. Snažíme se vám pomoci porozumět, proč jste právě vy a Země tak důležité v právě probíhající době chaosu na této planetě. V této galaktické zkušenosti, v této výjimečné době evoluce druhu a vzestupu Pod-Vesmíru je Země tím nejlepším místem pro život.

Upevněte si své vize, mé statečné, pevně věřící Bytosti. Začněte ve středu svého vlastního Svatého Srdce a uchopte znovu tu sílu a vznešenost, která je vaším Božským dědictvím. Pak začněte tuto sílu a dokonalost vyzařovat do své tělesné schránky a dále do vnějšího světa: do svých vztahů, na své pracoviště, do své komunity, země, do celého světa. Dovolte, aby vše, co vám již neslouží, buď zůstalo dál na své cestě v omezenosti, nebo bylo spolu s vámi procesem transmutace pozvednuto na úroveň vyšších frekvencí a neomezených možností. Cesta vstříc Světlu a cesta vedoucí po spirále dále do temnoty nyní dospěly do bodu, kdy se musí rozdělit. Proto jste nuceni, abyste se jednou provždy postavili tváří v tvář svým zbývajícím stínům, tedy všem projevům nerovnováhy a všem omezením, která vám brání projevit Se v plné síle. Mistr nemůže být plachý a nedůrazný, mí drazí. Přijměte můj SVĚTELNÝ MEČ, který je obsažen v SÍLE VŮLE BOŽÍ našeho Otce Boha. Přijměte také zářící POHÁR LÁSKY/SVĚTLA naší milované Matky Boha a pojďme společně vstříc úsvitu nového VĚKU.

Jsem vám vždy nablízku, abych vás vedl, inspiroval a chránil.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Archanděl Michael – Právě probíhá evoluční proces, který nemá obdoby

Datum: 15.02.2013

Vložil: jarin

Titulek: ...

Buď vůle Tvá.
Žádám o své nejvyšší dobro
a o nejvyšší dobro všech.