O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 2

17.08.2010 08:42

Vážení čtenáři, nejprve jsem zveřejnil  vlastnosti 5T (pět tvořivých – Ä, E, Y (Ü), Ö, U), abych mohl dále některé věci a souvislosti pojmenovat . V článku https://www.rahunta.cz/news/co-se-to-deje-/ jsem napsal, že : „Dochází k fluktuaci Akáši-Éteru "4" typu, tedy v Hmotné Sféře, dokonce mám info, že nejen k fluktuaci, ale dokonce k rozpadu,….“

To co se děje v posledních dnech a i období, je projevem kolísání vyrovnanosti těchto 5T v rovině 3D, tedy v HHS (hrubo-hmotném světě) dochází k rozpadu stability těchto 5T. Čím je to dáno? Je to dáno periodickým přechodem přes oblast, která se vyznačuje vysokým stupněm modulační energie vycházející až z Bodu Prvotního Projevu (BPP), tedy z NB všech NB celého Stvoření. Tato energie prvotního Květu Života, udržuje všechny ostatní úrovně čtyř Květů Života v synchronním stavu vzájemnosti. Tato vzájemnost je a spočívá v synchronizaci a harmonizaci jednotlivých energií, jejich projevů, přednastavených k inklinaci do Jednoty a rovnovážného stavu. Proto je potřeba jednou za „čas“ provést obnovu  synchronizace, což se děje při příležitostech – událostech, kdy jednotlivé vývojové vlny se mají posunout o kousek dál podle Plánu vývoje. Velice případně se dá tomuto období říkat: „Škatulata škatulata, hejbejte se!“ Nyní se právě v tomto období nacházíme, a abychom mohli přejít o jeden stupínek ve svém vývoji dále, bude nutno k tomu vytvořit podmínky. Tyto podmínky jsou ve formě destabilizace energie (komplexu energií), které udržují 3D ve stavu krystalizace a časoprostorovosti. Pokud tedy budeme chtít dosažení toho vyššího stupínku ve svém vývoji, budeme muset absolvovat  období této nestability, která se bude zdát opravdovou nestabilitou pro ty z nás, kteří jsou vnitřně neharmonizovaní a nevyrovnaní na všech stupních=vnitřních dimenzích Mikrokosmu. Ti co jsou nebo se limitně blíží k tzv. magické rovnováze, ti budou procházet tímto obdobím jako obdobím plným zajímavých a poučných událostí a jevů, které však nijak dotyčným neublíží. Tato magická rovnováha spočívá v harmonické činnosti všech živlů jak Kvantitativně skrze Těla, tak i Kvalitativně skrze Vědomí. Pokud je vnitřní rovnováha v pořádku, je v pořádku i vnitřních 5T a vytváří tak stabilitu celého systému, tedy celého Mikrokosmu.

Ten kdo Vědomě ovládá 5T ve svém Mikrokosmu, je schopen plně harmonizovat jednotlivé energetické krystaly (EK) jednotlivých sfér Mikrokosmu a to Vědomím řízením otáček těchto EK, takže Vědomí „JÁ JSEM!“ může lehce aktivovat kteroukoliv úroveň Vědomí a vzít si pro své potřeby jakékoliv Tělo či rovinu Těla , tedy může Vědomě konat, tvořit, atd. Může tedy Vědomě překročit pomyslnou hranici svého individuálního vývoje i hranici vývoje lidstva jako celku (individuální a kolektivní vzestup).

Abych mohl některé své teze předložit, musím ještě lehce něco naznačit z mystérií 5T. Všech 5T je potřeba pro vytvoření jednotlivých sfér, ale vždy jen jedna z tvořivých je dominantní, pro tu kterou sféru.

Sféra prvotního projevu Bytí – Vědomí – dominantní tvořivá energie je „E“

Sféra Akáši =Akáša-Éter reflexní a karmický – dominantní tvořivá energie je „U“

Sféra Mentální = Akáša-Éter světelný – dominantní tvořivá energie je „Ö“

Sféra Astrální = Akáša-Éter životní – dominantní tvořivá energie je „ Y (Ü)“

Sféra HHS = Akáša-Éter chemický – dominantní tvořivá energie je „Ä“

Když se tedy podíváte pozorně, tak zjistíte, že všechny druhy Akáši-Éteru (A-É) jsou obsaženy ve všech druzích sfér, jen jak jsem již napsal je jedna vždy dominantní.

Pokud tedy dochází k nestabilitě v HHS (hrubo hmotný svět), tak příčinou je, že dominantní tvořivá energie „Ä“ je nestabilní a naopak nějaká jiná začíná přebírat její úlohu ve zvýšené míře. Podle mne je to dominantní tvořivá energie „ Y (Ü)“, která když je činná ve zvýšené míře v HHS, tak dochází k de-materializaci hmoty. Když dochází k de-materializaci, zaznamenáváme časové a prostorové anomálie. Dále velké projevy fluidálních toků především magnetického charakteru, ale i elektrického charakteru, které „pomáhají“ zvyšovat živlovou nestabilitu Ohně a Vody, které se projevují v bouřkách, dešti, blescích, větru atd., ale ne v té míře jakou známe, ale vše je místně a oblastně různorodé a hlavně nadmíru silné. Zaznamenáváme to jako přírodní katastrofy. Tím, že dochází k de-materializaci hmoty, zatím na místních úrovních, dochází také k sesuvům půdy, tam kde t k tomu není zřejmý důvod. Toto vše, společně i s devastační činností člověka se podílí a bude podílet na událostech budoucích dnů. Přesto není potřeba panikařit a naslouchat slovům „Zvěstovatelů Pravd“, kteří straší, když už nevědí kudy kam, hovory o tom jaká to bude jízda na tobogánu. Vše je docela jednoduché. Není potřeba hledat na mapách měst a obcí kde je jaká chemička, výroba umělé hmoty atd., ale je potřeba si osobně za sebe sáhnout do svědomí a omluvit se bytostem jednotlivých živlů, za to jak jim bereme nebo znepříjemňujeme jejich životní prostředí. Oni jsou ti, kdo začali s lidstvem spravedlivou válku, když již nejsou plně pod kontrolou Božským principem. Zkuste si probrat svou paměť na téma živly, živlové bytosti, váš postoj a činnost k nim. Budete překvapeni, co se vám objeví ve vašem Vědomí…. Zkuste je požádat o odpuštění za svou nevědomost a aroganci k nim. Oni nám pomáhali a ještě většina pomáhá, abychom vůbec zde ještě mohli normálně žít. Vzdejte jim úctu, kterou si zaslouží, a mějte je trvale v úctě. Pokud to budete mít na zřeteli, zjistíte, že vše co je dnes jako apokalypsa živlů, bude zítra úsvitem nového dne vzájemné úcty k veškerému Životu nejen v 3D…. Jen po té, můžete vykročit do 4. a 5.D, s plným Vědomím odpovědné lidské bytosti vůči Bytostným!!!

Pokusím se pro vás vytvořit jednoduchou meditaci k živlům, živlovým bytostem a cvičení na harmonizaci a sjednocení energií ve vašem Mikrokosmu, včetně 5T.

 

Zde vám ještě předkládám  skutečný Květ Života, který obdržel, vytvořil a zpracoval Jaromír Schmidt

Ti co skutečně pracuji s písmeny jako symboly modifikovaných energií - Kabalistických tří dimenzionálních energií, budou mít tento obrázek za dostatečný návod jak zařadit  3M,7D,12J a vlastně i 5T.

Vážení čtenáři zkuste se zamyslet nad tím, co asi přináší snaha některých "aktivistů" upravovat si počasí podle své potřeby?Aby bylo jasno, že nemám na mysli někoho jiného, tak říkám že se jedná o Cloudbustery, to jsou ti co používají orgonitové zářiče bez znalosti skutečného dopadu na počasí a přírodu. V dalším  článku stejného názvu se tímto budu také zabývat.

LK

Diskusní téma: Co se děje - 2

Datum: 26.12.2015

Vložil: tumi

Titulek: kdy uz to veda vzda

Veda menu vedou,VSE se deje a nikdo to nedela