O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 23 (Stažení textu Lyricus a vše kolem)

18.11.2010 18:09

Vážení čtenáři a čtenářky, byli jsme nuceni přistoupit k stažení textů ze stránek www.lyricus.cz , které jsme na našich stránkách zveřejňovali jako:

Řád Učitelů Lyricus - Žák a Učitel - Rozprava 1.

a ten samý text s našim komentářem, jako:

Rozbor ROZPRAVY 1 "Řádu Učitelů Lyricus"

 

Oslovil nás totiž představitel a mluvčí těchto stránek viz mail č. 1.:

Ahoj,
byl jsem upozorněn na rozbory Lyricus rozhovorů publikované na webu Rahunta.
K tomuto počinu mám několik připomínek.

1. Překládám materiály Lyricusu a praktikuji zde uvedená cvičení šest let -
od roku 2004 a můžu podat své osobní svědectví o jednoznačné blahodárnosti
působení těchto informací a praktik na rozvoj vědomí bytosti. Stejné
svědectví může podat desítky nebo stovky dalších studentů těchto materiálů
zde v Čechách a tisíce po celém světě.

2. Komentáře, kterými jsou tyto rozhovory vybaveny na webu Rahunta, jsou
odrazem nepochopení těchto studijních materiálů autorem komentářů a jsou
jednoznačným překrucováním, deformováním a zastíráním skutečného poselství
těchto rozhovorů. Proto tyto komentáře považuji za velmi matoucí a pro
upřímné studenty nežádoucí.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem překladatelem a držitelem autorských
práv k českým překladům těchto rozhovorů publikovaných na webu Lyricus.cz,
odkud jsou převzaty na web Rahunta bez jakéhokoliv dovolení a navíc jsou zde
vybaveny komentáři, které deformují a zastírají jejich poselství, považuji
tento počin za jasné narušení autorských práv a požaduji učinění nápravných
kroků.

4. Jsou dvě možnosti nápravy:
- buďto budou vymazány vložené komentáře a kontext citací rozhovorů upraven
tak, aby nebylo patrné odsouzení těchto materiálů,
- nebo bude na jasně vyditelné místo na webu umístěna moje
autorská-překladatelská poznámka ve smyslu bodu 1. a 2. tohoto mailu. Znění
a umístění této poznámky bude se mnou konzultováno a bude vyžadovat moje
schválení.

5. Pokud v brzké době nebude učiněn ani jeden z výše navržených nápravných
kroků a materiály Lyricusu budou dále na webu vystaveny beze změny s
nevhodnými komentáři, budu tento případ krádeže a falzifikace textů řešit
právní cestou.

Boží požehnání

Ondřej Průzračný
překladatel
15. listopadu 2010

 

Odpověděl jsem mu následovně viz mail č.2 a č.3:

Vážený pane Průzračný,
obdrželi jsme váš mail a s vaším dovolením Vám odpovíme během 24 hodin s plnou odpovědností. Dále Vás upozorńuji, že jsem Vás nebo někoho od vás oslovil již dříve, což zdokumentuji přeposláním uvedeného mailu, kde jsem žádal o svolení publikovat Rozpravy a hlavně možnost opatřit tyto texty našimi komentáři. Nikdo nám neodpověděl do zaslání Vašeho mailu.
Poslední věc než Vám oficiálně odpovíme, pokud bydlíte v Praze nebo jezdíte do Prahy, mohli bychom se setkat u nás v sídle firmy, což by bylo operativnější, z hlediska dohodnutí podmínek zveřejńování nebo nezveřejňování uvedených textů.
S přátelským pozdravem
Luděk Kováč

 

Vážený pane Průzračný,
tak jak jsem slíbil, zde je naše vyjádření k uvedenému problému, který jste nastolil ve svém mailu ze dne 15.11.2010.
Ano začali jsme zveřejňovat ze stránek https://www.lyricus.cz "ROZPRAVU" a dali odkaz na Vaše stránky. O zdroji známém jako "WINGS MAKER" vím velice dlouho z orginálních stránek. Když byla možnost objednal jsem si audio nahrávky s cílem prozkoumat jejich působnost. Nebudu zde vypisovat jejich vliv, ale odložil jsem je, protože jsem na hudbu velice senzitivní a dokáži rozpoznat jejich působnost.Aniž bych v tomto směru vyvíjel nějaké aktivity, vždy se někdo objevil a ptal se mě na názor na tento směr. Vždy jsem říkal, že se jedná o zajímavé info, ale ať si každý udělá sám svůj závěr....!!!
V nedávné době jsem narazil na Vaše stránky a podrobně jsem pročetl texty zde uvedené. Pravdivost těchto textu jsem ohodnotil na cca 67-72%, což není až tak špatné, protože zde není tolik informačního balastu a je zde hodně skutečných informací (ikdyž některé jsou díky záměrům původních sdělovatelů záměrně zkreslené a nebo zamlčené), které by bylo potřeba dostat k lidem, kteří hledají....!!! Normálně se k těmto informacím nedostanou, protože v povědomí lidí je, že tyto texty jsou od ANUNNAKI, což v podstatě dostáváme také, jako původce tohoto učení. Co tím chci říci? Všeobecně je k těmto textům averze a předpojatost, což je škoda dle mého názoru. Proto jsem chtěl tyto texty zveřejnit v této formě: Nejprve výjdou texty v původní verzi od vás samostatně, jak jsme to začali dělat a druhý den ty samé texty s komentářem ode mne. Mělo by být na každém čtenáři, co si pro sebe vybere, čemu uvěří a i následně prověří ve své praxi.
Bylo by opravdu škoda, kdyby se na tyto texty dívalo jen negativně, proto vám navrhuji nechat náš postup, tak jak jsme začali my a dodatečně dali váš postoj (viz 1.a 2. bod vašeho mailu) na začátek každého Rozboru "ROZPRAVY" ve výrazné varovací formě :-).
Dále pokud máte pocit, že byste mohl se podělit o zkušenosti ze své praxe, rádi vám zveřejníme tyto praktické zkušenosti a návody jak cvičit, věřím že by to mohlo být přínosem pro naše čtenáře, kteří budou chtít okusit něco jiného než nabízíme my a nebo jako doplněk k tomu co se u nás naučili.
Takže je to nyní ve Vašich rukou, jak se rozhodnete. Nám to nedělá žádný problém zveřejněné texty celé odstranit a poukázat na důvod tohoto kroku.Samozřejmě bychom raději viděli první variantu řešení.

S přátelským pozdravem a přáním Světla a Lásky
za redakci Rahunta
Ing. Kováč Luděk

 

Následovala odpověď viz mail č.4:

Ahoj Luďku,
jsem opravdu vděčný, že jsi na můj mail odpověděl a že je možná komunikace.
Omlouvám se že nebylo odpovězeno na tvůj dřívější mailový dotaz ohledně
možnosti přetisku rozhovorů, ale já jsem vůbec žádný mail nedostal. Situace
kolem webů Lyricusu je velmi komplikovaná, střídají se často webmasteři,
hostovací servery, struktura webů stejně jako kontaktní emailové adresy.
Suma sumárum není vůbec snadné tyto stránky udržet ve stavu schopného
publikovaní natož interaktivní komunikace. V nedávné době se podařilo udělat
český rozcestník na www.lyricus.cz, tak jak je nyní k vidění na internetu.

Dlouhou dobu jsem překládal texty Lyricusu, Wingmakers a Event Temples
anonymně, nebo pod pseudonymem a autorská práva zůstavala na Lyricus.org. To
se před nedávnou dobou změnilo, kdy jsem byl instruován abych své překlady
autorizoval z důvodu jejich právní ochrany před silami odporu.

Stránky Lyricusu - v to počítaje Wingmakers, Event temples, Sovereign
integral nejsou mými stránkami. Jsou stránkami Lyricusu, což je řád učitelů
světla existujího dříve než existovala planeta Země. Jejich autorem je - jak
jistě víš - James. Já jsem pouhý překladatel, popularizátor a pak především
praktikující. Mám mnoho zkušeností s těmito materiály a stavy vědomí, které
aktivují. Nicméně nestavím se do role spasitele ani učitele těchto
materiálů. Tyto materiály jsou určeny k samostudiu. Dokonce ani James -
jejich autor - nepořádá žádné veřejné kurzy, semináře, školení, daršany,
dikšy ani nic podobného. Inteligence Centrální rasy - řádu učitelů Lyricus,
coby bytostí ve světelných tělech, je plně a dostatečně zakódována v jejich
aktivačních materiálech umístěných na jejich webech, a tyto materiály
nevyžadují žádného tlumočníka, interpretátora, kazatele, učitele či
vykladače. Pokud by výklad materiálů byl žadoucí, zajisté by ho učinil sám
jejich autor - James. Namísto toho však zůstává v anonymitě a ústraní a to
sice z důvodu, aby zájem veřejnosti byl plně směrován na aktivační materiály
na webu a nikoliv na osobu, která je zprostředkovává. To je přesně ten
důvod, ktery i nás ostatní, kteří se podílíme na překladu či zveřejňování
těchto materiálů v českém jazyce - udržuje v ústraní a anonymitě. Existuje
široká komunita příznivců a praktikujících, avšak mnozí - v duchu Jamesova
poselství - zůstávají v anonymitě. Já tvořím výjimku, neboť jsem byl zvolen
jako zástupce pro ochranu vize zde v Čechách. Nicméně mým přáním je také
zůstat v anonymitě, tak, jak je to jen možné, za současného plnění mého
poslání ochrany vize. Ačkoliv mám bohaté zkušenosti světů a inteligencí,
které jsou v těchto materiálech prezentovány - to je také důvod, proč jsem
byl vybrán pro jejich tlumočení - nemám potřebu být učitelem či
interpretátorem těchto materiálů, neboť toho není zapotřebí. Každý máme
svého učitele ve svém nitru a tím je naše vyšší jáství (či jakkoliv jinak je
nazýváno). A není zapotřebí žádného prostředníka pro komunikaci s vyšším
jástvím. Každý máme své vyšší jáství uvnitř sebe, každý s ním můžeme být
kdykoliv ve spojení, pokud si to přejeme. Není zapotřebí zprostředkovatelů
či spasitelů - a o tom je právě poselství Lyricusu. Je zde prezentován nový
energetický systém - transformační mistrovství - jehož dominantním rysem je
Umění emočního sebeřízení stručně shrnuté do konceptu Života ze srdce, který
je prezentován na webu Chrámy událostí (Event temples). Zde je také
centrována celosvětová komunita praktikujících, která je vytvořena kolem
pravidelných každodenních seancí konaných na tomto webu několikrát denně.
Web Chrámy událostí je českým zázemím pro napojení na celosvětový web Event
temples. Důraz je kladen na praxi - jak říká James - to co lidé potřebují,
je platforma pro praxi, nikoliv učitel. Touto platformou je web Chrámy
událostí postavený na jednoduchém konceptu Života ze srdce. To je všechno,
co potřebujeme. Pokud má někdo chuť sdílet své vhledy, zkušenosti, zážitky z
praxe - je možnost tak činit po bezplatné registraci na webu Event temples
respektive Chrámy událostí a v české verzi na rozcestníku www.Lyricus.cz,
kde je diskuzní fórum praktikujících. Tolik ze zázemí webů.

Protože materiály Lyricusu jsou ve své podstatě velmi multidimenzionální,
mnoharozměrné, jejich přirozenou vlastností je, že se každému studentu jeví
jinak. V každém jedinci aktivují jiná uvědomění, jiná pochopení, jiné
procesy - od úplného přijetí, přes částečnou rezonanci až po úplné odmítnutí
a negaci. To je úplně v pořádku a není na tom nic špatného až do okamžiku,
kdy se najde jedinec, který postaví svou osobní interpretaci a osobní
zkušenost s těmito materiály na úroveň univerzálně platného výkladu a
zastíní původní materiály svou osobní interpretací. A přesně to se děje na
webu Rahunta. Příteli, zde jsme všichni studenti, kteří jsou si rovni. Pokud
máš chuť popularizovat učení Lyricusu - což si naznačil ve svém mailu -
učiníš tak nejlépe připojením se k nám - stávající komunitě praktikujících
Život ze srdce a Seance Chrámů událostí; můžeš tak učinit buď přímo na
originálních webech Lyricusu nebo na jejich českých mutacích, které jsme pro
zájemce z řad široké české veřejnosti za tímto účelem vytvořily. Dále můžeš
umístit odkaz na tyto weby popř. na jednotlivé články na svůj web - není
potřeba články přetiskovat někde jinde, natož do nich vkládat své komentáře.
Pokud máš chuť sdílet své zkušenosti ze studia či praxe, zařaď se pokorně
mezi ostatní praktikující do diskuzního fóra na webu www.Lyricus.cz, kde
bude tvůj hlas vystaven rovnosti všech zůčastněných a kde si můžeš
vyslechnout reakce dalších praktikujících na tvé zkušenosti, postoje či
názory týkající se studia a praxe, stejně jako se seznámit se zkušenostmi
druhých, nebo sem pozvat další účastníky.

Děkuji za tvůj/váš zájem o materiály Lyricusu a snahu podílet se na šíření
vize světla. Pokud tuto snahu myslíš upřímně a chceš navázat spolupráci s
řádem světla, jehož materiály studuješ, doporučuji ti, abys následoval
pokyny uvedené v tomto emailu.

Boží požehnání všem
Ondra
překladatel

 

Odpověděl jsem mu následovně viz mail č.5:

Milý Ondro,
příjmám tykání z úrovně, kterou jsi nastínil (úsměv). Bohužel nemohu příjmout Váš způsob učení a prezentace. Jsem zde na Zemi trochu z jinšího důvodu než asi ty a tvojí přátelé z učebního Kruhu Lyricus a spol.
Vím kdo za Vámi skutečně stojí a proto nemohu do tohoto Kruhu vstoupit. Máte ve svém repertoáru hodně zajímavých věci zpracováno a koresponduje to s mými informacemi, ale je zde mnoho záměrně zkreslených informací od Těch, kteří Vás řídí a manipulují. Omlouvám se, že to takto prezentuji, ale v současném vidění Světa jste na straně Protivníků. Můj úkol je povznest Lidstvo dál než Vy jste schopni. Vím kdo jsem a Vaši učitelé to již vědí také. Budou se muset podřídit podstatně větší síle Světla a Lásky než jste schopni dnes i v budoucnu Vy. Chtěl jsem ukázat na Vašem učení v čem je "chyba" a v čem se dá tato "chyba" překonat na základě toho co už zde bylo předneseno a rozeseto mezi bratry a sestry v Zemské vývojové vlně.
Takže milý Ondro, dej mi vědět zda přistupuješ/přistupujete na mnou navrhovanou variantu a nebo jdeme každý svým směrem. Nedělá mi problém vymazat již zveřejněné a v našich vlastních článcích - pohledech vždy odkázat na vaše stránky lidi, které to bude zajímat ať už pozitivně nebo negativně. Takto jste to mohli mít na jednom místě jako formu propagace s upozorněním co vidíme jinak a proč, což mohlo sloužit i vám, kteří studujete tyto materiály.
Dej mi tedy prosím vědět co nejrychleji své/Vaše stanovisko, zda ano(za jakých podmínek) nebo ne (zde jsem naznačil jak se budeme my chovat k Vašemu učení)

S přátelským pozdravem a přáním Světla a Lásky
za redakci Rahunta
Ing. Kováč Luděk

 

Následovala odpověď viz mail č.6:

Ahoj,

to, co Lyricus ve svých materiálech manifestuje, je vibrace rovnosti.
Jestliže žijeme ve světě jediného světelného zdroje, ať už mu říkáme
jakkoliv, pak tato Zdrojová vibrace prostupuje vším Stvořeným a dává mu
existenci, ať jsou to bílí nebo černí, duchovní či neduchovní, Annunakiové
či Šediváci, všichni jsou projevem Jediného, který je vším. Jestliže někdo
chce být součástí této všeprostupující vibrace, pak je potřeba transformovat
všechny polarity a vyzařovat vibraci rovnosti. Říká se tomu princip zření
Zdroje ve všech bytostech. Nezávisle na tom, co bytost projevuje či vnímá,
je ztvárněním Prvotního zdroje a Prvotní zdroj je souhrnem a transcendencí
všech těchto svých ztvárnění. To, co ve svém projevu předvádíš ze svého
povýšeneckého postoje je, že rozděluješ svět ve dví - dobro a zlo, chytří a
hloupí, učitelé a studenti a další polaritní systémy, kde samo sebou, sebe
stavíš do role dobrého a moudrého, zatímco ti druzí - ať je jejich definice
jakákoliv - jsou těmi horšími, hloupějšími, zlejšími atp. Tuto polaritní
perspektivu s tebou nesdílím, ať už se jedná o perspektivu hloupějšího či
chytřejšího. To, co vnímám a projevuji, je perspektiva rovnosti, celistvosti
a jednoty. Všichni jsme si rovni, neboť všichni jsme částečkami jediného.
Není lepšího ani horšího, duchovnějšího ani méně duchovního. Všichni jsme
fragmenty Prvotního Zdroje. Ty i já, stejně jako kdokoliv jiný. Podobně by
ti to napsal zřejmě i sám James - autor materiálů Lyricusu, takže nejde jen
o moje osobní stanovisko studenta, o kterém máš nevalné mínění, ale jde také
o stanovisko původního autora materiálů, o kterých zde vedeme řeč. Můžeš se
tak přesvědčit v mnohých rozhovorech s ním, které jsou publikované na
jeho/našich webech, ať už v audio či textové podobě a na jejichž překladech
jsem taktéž pracoval. Takže nejde pouze o to že nerezonuješ - tvými slovy -
s námi hloupými studenty, ale potíž je v tom, že nerozonuješ s materiály
samotnými a ani s jejich původním prvotním autorem. To sám vystihuješ
popisem, že s informacemi rezonuješ pouze určitou měrou. Jenže ten zbytek
informací, se kterým nerezonuješ, neznamená, že ty informace jsou závadné,
nýbrž znamená, že nemáš kapacitu na to jim porozumět - zcela zřejmě z důvodu
své polaritní perspektivy vnímání a projevu. To je můj pohled. Řešení
vzniklé situace, kdy se ze svého nepochopení stavíš do situace učitele a
interpretátora a materiály veřejně kritizuješ a odsuzuješ, jsem navrhl ve
svém předchozím mailu a nic se na něm nemění. Žádám tě, abys jsi své
komentáře stáhl z publikování na svém webu, jinak budu muset přikročit k
právnímu řešení situace, která je z právního pohledu zcela jednodnačným
porušením zákonem garantovaných autorských práv.

Boží požehnání všem
Ondra

 

Odpověděl jsem mu následovně viz mail č.7:

Milý Ondro :-) ,
velice rychle jsi opustil svůj počáteční přátelský tón v prvním mailu, kde v poslední třetině jsi již přešel na mentorský tón.Tento mentorský postoj Ti v dalším mailu zůstal a přešel k pravé podstatě to kdo jsi a co vlastně zastáváš. Nezlobím se na Tebe. To že lidské bytosti kolaborují s nepřátelský pro Lidstvo vystupující entitami, je smutné, ale co se dá očekávat od některých jedinců. Mít SebeVědomí je velice důležité a odpovědné, když se necháte opíjet rohlíkem jak se říká, je to vaše věc. Osobně nemám nic proti žádné bytosti ve Stvoření, pokud se nepovyšuje nad jiné svou žitou praxí. To, že Ty nevíš kdo jsem, nesnímá z Tebe svou vlastní odpovědnost za svůj ŽIVOT. Pokud jej dobrovolně odevzdáváš někomu, kdo Tě obalamucuje krásnými řečičkami o pomoci atd., je to na Tobě a na Tvých přátelích.
Odstraníme vaše texty během 24 h, přesto je budeme komentovat bez použití vašich článků, Vaše texty, třeba i kdybychom si je museli znovu sami překládat, nám to nevadí.....
Důvod odstranění, zveřejníme v plné formě včetně naší korespondence, aby si udělali čtenáři obrázek o tom všem....!

Poslední Věc:..... je škoda, že někteří lidé nepoznají, když se jich dotkne paprsek Světla(Moudrosti) a skutečné Lásky.

 S přátelským pozdravem a přáním Světla a Lásky
 za redakci Rahunta
 Ing. Kováč Luděk

 

Závěrečný komentář:

Přinesli jsme korespondenci, abyste si udělali představu jak se vyvíjel vztah se zástupcem "Řádu Učitelů Lyricus". Budeme stejně pokračovat v rozboru jejich textu, byť to bude pro vás krkolomnější.... Mají, jak jsem uvedl dobré informace, jako základ, ale některé věci jsou překrouceny a nebo zamlčeny a na to vás chceme upozornit, abyste zbytečně nespadli do ténat "kohosi v pozadí" a je potřeba znát TY co jsou za  tím vším a to bez odsudků, jen je potřeba se nenechat vtáhnout do jejich "HRY"..... ! Způsob učení a především chování vám ukážeme i v dalších dílech "Co se to děje?"

LK 

Diskusní téma: Co se to děje? - 23 ( Stažení textu Lyricus a vše kolem)

Datum: 27.07.2016

Vložil: Petr Lorenc: email:lorenc34@seznam.cz

Titulek: smích

Pozdravuji všechny.... bílé i černé bojovníky!
Jen tak dál. Aspoň jde vidět že se tu něco děje. Víte čtu hodně v těchto webech. A z toho omylání o dobru a zlu jsem si vyčetl že je to jen tlachání.
Vždy se tomuto zasmějí a udělám si vlastní úsudek. Nejsem praktikující žádnou techniku,ať ze světla nebo tzv. satanistickou.
Mám svůj ,, obyčejný,, život a snažím se ho prožít jak nejlépe dovedu. V tom je Moje učení v této školce -škole na této planetě.
Ale vždy tyto weby rád navštívím. A i si rád zapolemizuji o daném tématu.
Petr Lorenc frýdek-mistek

Datum: 05.02.2011

Vložil: tana

Titulek: duchovní materialismus

škoda, že chodíte na web často. kdyby jste si přečetli své odpovědi s odstupem, to byste koukali...
mějte se fajn

Datum: 30.12.2010

Vložil: člověk xy

Titulek: láska a dobro

nebo láska a dobro verzuz ego? mám smíšený pocit,když čtu tyto řádky. Vždy, když vysílám svou modlitbu za zvýšení vibrací nás lidí, cítím nejasnou odezvu - něco ve smyslu, že to nebude jednozančné vítězství pro nás- lidi. Ať už získáme mnoho nástrojů a technik k našemu léčení a harmonizaci, vždy dojde k selhání lidského faktoru - jak známe ze zkušeností celé aeony let zpět. ( a když náhodou se tisíc let daří vibrovat ve světle - přijde jakýsi Lyřan - Lucifer ....a jsme tam, kde jsme byli) Ve jménu Božím se vedli a vedou války... a tato zdánlivě malá válka je toho jen dalším důkazem..... prosím vás..... obraťte list a zruště tento nastartovaný program změny Světla v jeho Stín - nechť Světlo, Život, Láska a Mír jsou tou absolutní přítomností....
Miluji Vás... zcela anonymně, ale zato z celého srde, duše

Datum: 27.11.2010

Vložil: janko

Titulek: vývoj

No, přečetl jsem si maily a v nich rostoucí oddělenost názorů.
Ano, každý je hrdý na své poznání a uchyluje se k navyšování toho svého, dělám to taky.
A jsem ochoten své poznání deklarovat i obhajovat. Jak jinak, než výběrem svých slov pro toho, na koho reaguji. Nosič informace je odpovědný za nesené informace.
Jsi určitě rozumnější než snílek Ondra, je dokonce možné, že se i domluvíme. Hledám oponenta, který zná jak prostor "nahoře" tak i běžné vlastnosti fyzického prostředí, ve kterém se pohybujeme. Pak se můžeme dobrat spojení různých příběhů a dogmat do celku, který bude snesitelný pro obyčejného člověka, pro vědce i pro církevní hašašíry, kteří stále drží palec na klíčích od skutečných vlastností a schopností člověka a jeho prostoru.

Mojí verzí stvořitele všech stvořitelů je entita, nazvaná prostě - POHYB. Nic jiného nám prostor nenabízí - jen chvilkové spočinutí v nejvyšší vibraci - kdy se dráha "kmitočtu" té vibrace v maximální rychlosti změní na nulovou - a POHYB (vibrace) se překlopí na KLID. A předpokládám, že veškeré tvé poznání se také vejde do mého, oba pracujeme se samotnými písmeny a číslicemi - já navíc v hudební formě - ve stupnici a jejích oktávách.
Máš-li zájem o komunikaci, tak se ozvi, v opačném případě ti přeju hezké užití života také.

Datum: 20.11.2010

Vložil: Gingko

Titulek: z Praxe

...drzé čelo lepší než poplužní dvůr:)

Datum: 19.11.2010

Vložil: Libor

Titulek: Pohled z jiné strany...

Někdy je velmi těžké vyjádřit se k tomu co člověk vnímá jako podstatné, v nějaké diskusi, nebo textu. Druhý může naše slova vnímat naprosto jinak než jsou myšlena. Připusťme si, že mnoho slov neznamená ještě mnoho moudrosti a mnoho vědomostí. Možná je úmyslem Vašeho snažení ve výkladech ještě i to co nelze vyslovit pouhými slovy, proto jsem vyjímečně použil směrovky níže v uvozovkách z jednoho serveru, kde je vystiženo to co je nutné připustit, i vzhledem k volbě a uvážení jednotlivce, bez tlaku z jedné či druhé strany. Je třeba nejen cítit tzv. srdcem, ale velmi silně se soustředit svojí myslí a rozlišovat! A být vnímavým na veškeré rady co přicházejí. Pokud bude člověk v tomto čase přijímat pouze jeden směr myšlení, jeden okruh nějaké viditelné sekty nebo směru myšlení a lpět na dogmatu-stane se jeho obětí! Buď te více otevření i jiným pohledům, aniž by jste nějak ohrozili své přesvědčení. Vaše poznání je jen a jen poznání v tomto čase a roste, podle vůle Nejvyššího, člověk je velmi omezen tím co považuje za pravdu dnes. Zítra může být naprosto jiné....

Probíhá velmi intenzivní snaha ve smyslu štěpení: Rozděl a panuj!

"Na této Planetě neustále probíhají otevřené i skryté boje světelných sil s temnými. ...Nedělejme si iluze, že většina zde působících duchovních učitelů je na světelném vzestupu a pracuje pro Světlo. Pokud by tomu tak bylo, pak by vývoj zde na Zemi vypadal úplně jinak. Pak by otěže vývoje pevně v rukou držely Síly Světla. Dosavadní situace ve hmotné rovině Země však svědčí o něčem jiném. ...

Prosím, buďme opatrní v tom, co děláme a k jakým hromadným akcím se připojujeme. Protože tím můžeme škodit nejen Planetě, ale především sami sobě nabalováním dalších nepříznivých karmických vrstev přehmatů, nevědomých omylů, neoprávněných akcí.

Datum: 19.11.2010

Vložil: LK pro pana Libora

Titulek: Re: Pohled z jiné strany...

V podstatě s Vámi souhlasím a za jiných okolností bych vůbec se nevyjadřoval k tomu co jste napsal, ale zde je zjevné co chcete říci i pod pláštíkem dvojznačnosti.
1. Vždy je to na jednotlivci co si vybere, ale může si svobodně vybrat, když Páni Mysli zakomponovali do Mysli(V-DT) a těla Mysli(DT) takové moduly, které jsou protknuty i do jiných těl? Pokud se člověk nedokáže dostat do IST44 a zde neprovede radikální očistu a spojení na nejvyšší složky v IST a postupně v LD(VDT), ŽD a BD, nemá šanci. Je neustále ohlupován právě Vašimi učiteli z jiných rovin Bytí. To že to nevíte, ještě přece neznamená, že to není možná pravda(záměrně jsem použil výraz "možná") Nikomu nevnucuji co ano a co ne, každý se může přesvědčit, tedy i Vy. Zkuste cvičit (3-5x) spojení s Vědomím Moře Světla a Lásky... budete rychle vědět zda to co cvičíte je na 100% tím účinným prostředkem vyvázáním se z Kříže prostoru a času a nebo naopak je to další a další přibíjení (skrze cvičení s dechem) na uvedený Kříž. Iluze, kterou dokáže Mysl vytvářet je v podstatě obdivuhodná a Pánům Mysli = Anunnaki je potřeba vlastně poděkovat, že nám ukázali co všechno umí v oblasti klamu. Někteří z nás se již dostatečně poučili a nechceme se nechat svádět k nepravostem pro zájmy těchto Bratrů na Cestě z jiné vývojové vlny. Naše dětství skončilo. Pokud Vaše ne, tak si dále hrajte a nechte se klamat.

2. To co jste dal jako citaci z jiného serveru ,jak jste uvedl, je přesná diagnóza na učitele Lyricusu a spol. Lidé by již dávno byli mnohem dále ve svém Vzestupu k Stvořiteli Všeho, ale právě vaši učitelé jsou Ti co klamou a svádí z pravé Cesty. Naštěstí tu nejsou jen zástupci pánů Mysli, ale jsou zde i zástupci Pánů Ohně i Světla, ale i Světla a Lásky. To jsou skuteční učitelé i těch Vašich učitelů, takže Lidé mají opravdové možnosti dosáhnout Skutečnosti oproti Iluzi...

Datum: 19.11.2010

Vložil: Libor

Titulek: ZKRATKY

Pane Kováči co kdybych vám poslal takou zkratkovou odpověď.
Dejte si třeba Plzeň a počtěte si, úžasné!
NS Nice shot …..skvělý zásah
NT Nice Try ….. dobrý pokus
O-O Over and Out …..přepínám a končím
OC Of Course ….. samozřejmě
OIC Oh I see ….. ….aha
OKI ……dobře (OK)
R Right …….rozumím

Kromě toho, že se tento web nebo jeho redaktoři-rozumbradové vkrádají do cizích webových zahrádek jako kluci na hrušky, natrhají si je a pak tvrdí, že jsou kyselé a hořké,(odůvodňují to potom tim, aby se majiteli a rodině neudělalo blbě) můžou čtenářům-přispěvatelům poslat, pokusit se poslat virus,jako se to podařilo jednomu mému známému. Máte pane Kováč velkou smůlu, je to programátor a velmi schopný. Identifikoval IP adresu související s vámi...
Vůbec se nedivim těm Lyrikům, že vás chtěji hnát k právníkovi. Zřejmě nebudou sami, nějak podceňujete a ponižujete některé čtenáře a vaše drzosti se zdá nekončí u výkladů vedoucích k JEDINĚ PRAVDIVÉMU UČENÍ MISTRA KOVÁČE A SPOL, ale chcete zastrašovat. Vašim neschopným cestovatelům v astrálu vyřiďte, že se k nim budou nadále všichni jichž se to týká chovat jako k nezvaným hostům! S klackem v ruce!Jo tak to potom vážně neni legrace, právě touto tečkou končí.

Datum: 19.11.2010

Vložil: LK panu Liborovi

Titulek: Re: ZKRATKY

Pane Libore, když už jste jen pan Libor a né celým jménem, nevím na co si hrajete, ale tyhle praktiky si laskavě nechte:
1. Nemám ve zvyku posílat komukoliv PC viry a to co naznačujete je drzost, pokud se něco takového skutečně někde objevilo, měl jste mi to okamžitě oznámit abych prověřil svůj systém. Pokud je to z vaší strany pokus o diskreditaci, tak je velice ubohá a odpovídá charakteru toho co zastáváte ve svém učení. Takže s PC virem laskavě klídek!!!

2.Další "kecy" o astrálních cestovatelých si odpusťte, protože vaši soudruzi mne se snažili dnes celou noc programovat, jenže jaksi neuspěli, ráno jsem to říkal kolegovi co jste za "šikulkové" Tohle na mne neplatí a pokud by se to mělo opakovat budu muset přejít do aktivního módu za použití pro vás tvrdého záření Světla a Lásky. Zatím jsem se jen čistil bez vyzařování. Takže tyhle praktiky si laskavě nechte, jestli tohle je účinné na neznalé, tak na mne určitě ne (úsměv) Jestli vám mohu radit, držte se toho co proklamujete..!!!

Jinak závěrem snad jedno nejprve si ověřte kdo co dělá a pak mudrujte o nesmrtelnosti chroustů. Pokud chcete navštěvovat tento web, tak není problém, ale pokud jej chcete rozvracet, tak raději s panem Bohem. Nedělám si patent na jedinou Pravdu a kdybyste četl náš web skutečně od začátku, a pozorně, dočetl byste se, že nezavrhujeme žádné poctivé učení a to co zde zprstředkováváme je doplněk pro každé započaté učení z jiné poctivé provenience. Pokud jste poslal nějaký vir a dojde k poškození stránek, budete mít velké problémy, ale věřím, že nejste malý kluk, který si není vědom dosahu svých činů a následků :-) .... Mějte se pěkně pane Libore X