O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? 39 (Minulost, Přítomnost, Budoucnost - 2)

03.08.2011 07:14

Vážení čtenáři a čtenářky, pokračujeme v dalším dílu ze včerejšího dne. Chci udělat ještě dovětek k mailu, co jsme dostali od pana Víťi. Ano - viděl jak to bude probíhat v symbolice, a to rozdělení na dvě části:

a) stará Země .... ta která nakonec se jeví, jak nám jí popsal pan Víťa a kde nezůstane kámen na kameni po kataklyzmatech, které příjdou. Tento kus neživého zůstane těm Nelidským, co o Zem tak nevybíravě usilovali na úkor Lidstva.....

b) nová Země.... tak jak se budou nyní začínat skutečně transformovat a převibrovávat jednotlivci a postupně po etapách většina Lidstva, tak stejně tak, to již začala Matka Země a začíná stupňovat své tempo přerodu a přechodu do vyššího HU (Harmonické Univerzum), které je i tak přechodové, z pohledu času a prostoru.....

 

Na několika serverech vyšel okolo 3.7.2011 článek o myšlenkách, názorech a poznatcích jednoho zajímavého člověka, který v mnoha otázkách opět může doplnit stávající "blátivé" poznatky v oblasti fenoménu roku 2012 a 2013. Například na www.osud.cz  jako: "

Důležitá poselství George Kavassilase pro nadcházející čas

Zároveň na www.amezdas.cz vyšel 11.7.2011 komentář v podobě článku ode paní Kozáčkové k výše uvedenému textu. Proč se o tom zmiňuji?

Vlastní text o poselství GK je velice zajímavý a v mnoha ohledech koresponduje s mými poznatky jak z minulosti, tak i v dnešní přítomnosti. Osobně tento text beru jako možné vodítko co bude probíhat, jako jedna z  nejpravděpodobnějších alternativ. Paní Kozáčková s ním příliš nesouhlasí, ale to je podle mne jen v tom, že každý má svůj slovník a názvosloví. To že GK nezdůrazňuje Krista přece neznamená pro nás, kteří v Krista žijeme, že GK jej neakceptuje. Spíše bych se divil, je to původem Řek a tedy jeho kořeny jsou jednoznačně Kristovské, ikdyž jej nemá plnou pusu. Vše co vnímáme je interpretace na základě našeho intelektuálního rozsahu a pokud nejsme ve stavu dosažené Vševědoucnosti, nemůžeme si dovolit prezentovat svou jedinečnou pravdu, a  to že komunikuji s Kristem mne nepravňuje se cítit být výjimečným... vede to k duchovní pýše!!!! Abychom se mohli naučit milovat Krista, je dobré se naučit milovat sebe sama a svého vnitřního Krista, který je "stopou" skutečného Krista. Jen tak mimochodem tzv. vyšší galaktické civilizace jsou pouze střední a k vyšší úrovni mají ještě hodně daleko. Zasahují sice do rovin blaženosti, ale trvale zde nejsou!!! Každý Vesmír má stejně jako člověk tři základní části:

a) vyšší část

b) střední část... tato část překrývá jak nižší, tak i tu vyšší

c) nižší část (zasahuje až do 9.D)

Jak je vidět, není to zas až tak jednoduché a jednoznačné s prezentací, odkud kdo vlastně je a za kterou stranu tzv. kope....!!!!

 

Ve výše uvedených textech byly zmíněny pojmy Duchovní srdce, Srdeční čakra, střed hrudi atd. Aby u Vás nevznikly dohady, zkusím to nadefinovat podle nás:

1. Duchovní Srdce je místo, o kterém bylo hovořeno jako o klidném místečku uprostřed Hrudi .... bral bych to tedy jako stanovení místa = dislokace kde jej hledat ... není to příliš přesné, ale přece jen už je to docela blízkou ke skutečnému místu.

2. Chrám Duchovního Srdce (CHDS) je dislokován v IST (intuitivně soucitném těle = akášském těle=střed všech těl a ve středu hrudi)= už je to přece jen přesnější a můžeme v tomto chrámu hledat DS (duchovní srdce). Provádíme zde cvičení, modlidby, setkáváme se zde se sebou samými, ale časem i s Kristem vnitřním i projevem skutečného...!!!

3. Sloup Božství (SB) je projev DS a jakmile do něj vstoupíte (do SB), jste součástí DS. Jste ve spojení s vnitřním Kristovstvím a skrze něj se svým Božstvím. Až budete připravení vejít do místnosti v CHDS, kde je SB, požádejte Otce a Matku Stvořitele Všeho, ať můžete vejít a vstoupit do svého SB. Pokud se vám objeví prostor se Sloupem Božství, dostali jste Milost spojit se s ním...!!! Pokud vám bude kdokoliv vymlouvat, že tam nejste v DS, tak jej nechte být, protože vy už budete vědět své díky své praxi....!!!

 

V minulém díle jsem psal o tom, že skrze Sloup Božství se dá přijmout nový typ ŽE (životní energie), která nahradí stávající, respektive bude pomáhat této, již pro mnohé nedostačující staré ŽE. Zároveň bude velice zrychlovat proměnu starého přežitého směrem k novému, ještě neprobádanému životu nových možností a příležitostí ještě zde ve hmotě.... Tato nová ŽE vám ukáže v plné nahotě, jak a co máte či ještě nemáte zvládnuto v charakterově volních vlastnostech, emocích, myšlenkách a myšlenkových pochodech.

 

Jak tedy cvičit?

1. Vstup do CHDS: https://www.rahunta.cz/news/jak-cvicit-1-zahajovani-cviceni-/

2. Požehnání Chrámu a celému Mikrokosmu pomocí SaL: https://www.rahunta.cz/news/jak-cvicit-1-zahajovani-cviceni-/ a https://www.rahunta.cz/news/jak-cvicit-2-zehnani-/

3. U oltáře prosba

a) požehnání, ochranu a vedení pří tomto cvičení: https://www.rahunta.cz/news/jak-cvicit-2-zehnani-/

b) prosba o povolení ke vstupu do místnosti SB: https://www.rahunta.cz/news/sloup-bozstvi-co-je-to-a-jaky-mavyznam-/

4. Vstup do SB a práce v něm: https://www.rahunta.cz/news/sloup-bozstvi-co-je-to-a-jaky-mavyznam-/

5. Vylití nového typu ŽE skrze SB z MSaL do 3JT: (s menší obměnou třeba zde:) https://www.rahunta.cz/news/more-svetla-a-lasky-mikrokosmu-cviceni-/

 

Je potřeba podotknout následující:

ŽE nového typu je barevně složena:

a) světle fialová část, která odpovídá FOP (fialový očistný energetický plamen)

b) světle modrá hlavní část, která odpovídá KMP (Kristův modrý plamen, který je také očistný, ale spíše duchovně)

Tento typ ŽE, tedy ještě v 3JT, zasahující do materiální úrovně, pomáhá v dočisťování a energetizaci těchto těl, když už se nám nedostává starý typ ŽE. Tento nedostatek se nám projevuje v mnoha podobách zdravotních problémů a nemocí. Zde je tedy účinná pomoc a zároveň možnost vzít svůj vlastní Vzestup a Transformaci do vlastních rukou....

 

LK

 

Diskusní téma: Co se to děje? 39 (Minulost, Přítomnost, Budoucnost - 2)

Datum: 09.08.2011

Vložil: Marie

Titulek: Otázka

Paní Ludmila Kozáčková na jednom videu říká, že ona byla Marie Magdaléna. Jak to prosím vidíte vy? Děkuji

Datum: 18.08.2011

Vložil: LK pro Marii

Titulek: Re: Otázka

Paní Ludmilu mám velice rád jako člověka i bytost, ale vtomto se podle mne mýlí a čte informace na základě "přenosu".Stává se to mnohým lidem, jinak velice dobrým v tom co dělají....