O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Liečba vysokými dávkami vitamínu C je účinná a dokázaná

17.11.2010 14:18

Za redakci Rahunta Pavel N.: Přes záplavu informací současného věku, která se na nás řítí ze všech stran, lze snadno přehlédnout ty opravdu zásadní, zvláště pokud nejsou podporovány masovými médii. K tomuto typu patří i v podstatě revoluční informace ohledně možností léčby mnoha nemocí a zdravotních problémů včetně těch nejtěžších. Proto budeme příležitostně na tyto revoluční (někdy ale spíše jen "potlačené") informace v oblasti zdraví upozorňovat. Nebudeme Vám však tvrdit, že jsme my sami v této oblasti vše vyzkoušeli a všemu rozumíme. Tento typ článků berte jako výzvu k Vaší vlastní aktivitě. Pokud Vy nebo někdo z Vašeho okolí má dle klasické medicíny nějakou tzv. těžkou nemoc, prozkoumejte trochu internet a nepochybně budete překvapeni kolik alternativních metod léčby existuje ! ...

 

Liečba vysokými dávkami vitamínu C je účinná a dokázaná

V súvislosti s týmto článkom čítajte knihu „Vitamín C a megaskorbická liečba – zabudnutý poklad“ od autora Peter Tuhársky (přes 300 stránek)

(OMNS, January 5, 2010) Medicínska literatúra sa 75 rokov snaží ignorovať poznatky, praktiky, a úspechy mnohých lekárov a výskumníkov, zaoberajúcich sa liečbou vysokámi dávkami vitaminu C.

Účinnými dávkami sú len vysoké davky, ktoré často prevyšujú 1000 násobok ortodoxne odporúčaných denných dávok. Je bežne akceptované, že práve dostatočná dávka liečív ovplyvňuje výsledok liečby. Tento fakt lekári do bodky rešpektujú, ale len len pokiaľ ide o používanie farmaceutických, chemických liekov. U vitamínov je to pravý opak. Dávkovanie je úplne ignorované. Väčšina neúspešných štúdií o vitamíne C a iných vitamínoch a živín, bola odzačiatku odsúdená k neúspechu, kedže boli založené na neadekvátnom, nízkom dávkovaní. Nízke dávky sú samozrejme neúčinné dávky. (Tu patrí aj nedávna nastrčená štúdia o neúčinnosti Gingko biloby pri Alzheimerovej chorobe. V štúdii boli nielenže použité polovičné dávky, ale neboli použité ani ostatné dôležité komponenty, ktoré sa bežne v ortomolekulárnej či výživovej medicíne pri tejto chorobe používajú. Napokon, mnohé nezávislé štúdie opakovane roky dokazovali vplyv Gingko biloby na Alzheimera a pri nedostatočnej cirkulácii.)  

Farmaceuticky nezaujatí výskumníci, ktorý pri liečbe používajú dostatočné dávky vitamínu C, opakovane vykazujú vynikajúce vysledky. Vysoké dávky boli odporúčané hneď po tom, ako bol vitamín C izolovaný Dr. Albertom Szent-Gyorgyim (1893-1986). Ďalšími dobre známymi výskumníkmi vitamínu C a jeho vysokodávkového používania boli Dr. Claus Washington Jungeblut (1898-1976), Dr. William J. McCormick (1880-1968) a Dr. Frederick R. Klenner (1907-1984). V súčasnosti dôležité práce publikovali Dr. Hugh D. Riordan (1932-2005) and Dr. Robert F. Cathcart III (1932-2007).

Ťahá sa to už 75 rokov

Prvýkrát publikoval prácu o vitamíne C v roku 1935 Dr. Jungeblut (1), profesor baktériológie z Columbia University. Práca popisovala využitie vitamínu C na prevenciu detskej obrny. V tom istom roku zároveň zistil, že vitamín C má schopnosť deaktivovať vírus diftérie (2) a do roku 1937 dokázal vitamínom C deaktiváciu tetanu (3). Medzi rokmi 1943 a 1947  Dr. Klenner, špecialista na pľúcne ochorenia spísal podrobnú prácú o vyliečení 41 prípadov vírusového zápalu pľúc vysokými dávkami kyseliny askorbovej. Aj keď dodnes niektorí lekári naivne veria propagande, že vitamin C môže spôsobiť obličkové kamene, už v roku 1946 Dr. McCormick preukázal, že askorbát kameňom predchádza a lieči ich. Navyše, v roku 1957 predstavil veľmi účinnú liečbu srdcovocievnych ochorení vitaminom C. Začiatkom 60 rokov Dr. Cathcart bežne používal vysoké dávky askorbátov, väčšinou vnútrožilovo, pri liečbe zápalu pľúc, hepatitídy a nakoniec aj AIDS. Od roku 1975 viac ako nasledujúce 3 dekády Dr. Riordan a jeho tím s obrovským úspechom liečili vnútrožilovým vitamínom C rakovinu. Jeho protokoly dodnes využívaju pri liečbe rakoviny mnohé kliniky v USA, Anglicku, Nemecku Rakusku, Mexiku a inde. Nemôžem nespomenúť, že podobnými protokolmi sa riadia aj niektorí pacienti na Slovensku, ktorí si však vďaka totalitnému medicínskemu systému musia nielen jednotlivé komponenty protokolu zabezpečiť, ale musia si liečbu aplikovať sami v domácnosti (deje sa tak pomocou Kampane za pravdu v medicíne a za neoceniteľnej pomoci niektorých zdravotníckych pracovníkov).  

Napriek 75 ročným poznatkom a štúdiami dokázaným účinkom vysokých dávok vitamínu C, je tento naďalej zdravotnickým systémom z ekonomicko-politických dôvodov (zisk) podceňovaný a diskreditovaný. Je však na každom z nás, či sa rozhodneme nechať si vlastné zdravie naďalej devastovať medicínou založenou na chémii a ekonomike, alebo vezmeme starostlivosť o zdravie do vlastných rúk a prikloníme sa k čistej vede, založenej na prírodných zákonoch.

Zdroje

(1) Jungeblut CW. Inactivation of poliomyelitis virus by crystalline vitamin C (ascorbic acid). J Exper Med 1935. 62:317-321.

(2) Jungeblut CW, Zwemer RL. Inactivation of diphtheria toxin in vivo and in vitro by crystalline vitamin C (ascorbic acid). Proc Soc Exper Biol Med 1935; 32:1229-34.

(3) Jungeblut CW. Inactivation of tetanus toxin by crystalline vitamin C (l-ascorbic acid). J Immunol 1937;33:203-214.

Viac informácii nájdete na

Dr. CW Jungeblut: Claus Washington Jungeblut, M.D.: Polio pioneer; ascorbate advocate. J Orthomolecular Med, 2006. Vol 21, No 2, p 102-106. https://www.doctoryourself.com/jungeblut.html

Ďalšie práce Dr. Jungebluta ohľadom detskej obrny:

Jungeblut CW. Vitamin C therapy and prophylaxis in experimental poliomyelitis. J Exp Med, 1937. 65: 127-146.

Jungeblut CW. Further observations on vitamin C therapy in experimental poliomyelitis. J Exper Med, 1937. 66: 459-477.

Jungeblut CW, Feiner RR. Vitamin C content of monkey tissues in experimental poliomyelitis. J Exper Med, 1937. 66: 479-491.

Jungeblut CW. A further contribution to vitamin C therapy in experimental poliomyelitis. J Exper Med, 1939. 70:315-332.

Jungeblutov výskum, ktorý bol publikovaný v Journal of Experimental Medicine nájdete na https://www.jem.org/contents-by-date.0.shtml

Dr. FR Klenner: Hidden in plain sight: the pioneering work of Frederick Robert Klenner, M.D. J Orthomolecular Med, 2007. Vol 22, No 1, p 31-38. https://www.doctoryourself.com/klennerbio.html and https://orthomolecular.org/hof/2005/fklenner.html

Dr. WJ McCormick: The pioneering work of William J. McCormick, M.D. J Orthomolecular Med, 2003. Vol 18, No 2, p 93-96. https://www.doctoryourself.com/mccormick.html and https://orthomolecular.org/hof/2004/wmccormick.html

Dr. RF Cathcart: https://orthomolecular.org/hof/2008/cathcart.html; https://www.doctoryourself.com/titration.html and https://www.doctoryourself.com/biblio_cathcart.html

Dr. HD Riordan: https://orthomolecular.org/hof/2005/hriordan.html; https://orthomolecular.org/resources/omns/v01n09.shtml; https://www.doctoryourself.com/riordan1.html and https://www.doctoryourself.com/biblio_riordan.html

Výživová medicína je ortomolekulárna medicína.

Ortomolekulárna medicína používa na liečbu chorôb bezpečné, vysoké a účinné dávky výživových kompomentov.  Informácie o ortomolekulárnej medicíne nájdete na https://www.orthomolecular.org

Edítorska rada Žurnálu ortomolekulárnej medicíny

Dr. Carolyn Dean, M.D., N.D.
Dr. Damien Downing, M.D.
Dr. Michael Gonzalez, D.Sc., Ph.D.
Dr. Steve Hickey, Ph.D.
Dr. James A. Jackson, PhD
Dr. H. Jonsson, MD, Ph.D
Dr. Thomas Levy, M.D., J.D.
Dr. Pharm. Jorge R. Miranda-Massari
Dr. Erik Paterson, M.D.
Dr. Gert E. Shuitemaker, Ph.D.

Zdroj: Bádateľ.sk

 

Související:

RAKOVINOVÁ BRZDA aneb alkalická bomba 

 

Diskusní téma: Liečba vysokými dávkami vitamínu C je účinná a dokázaná

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.