O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Metodika očisty Vědomí Trojjediného Těla a Trojjediného Těla

14.10.2010 17:21

 

Vážení čtenáři a čtenářky, byl jsem požádán a slíbil jsem , že dnes napíši „Návod“ jak pracovat podle včerejšího oznámení Sedm dní pro návrat Ducha. Dopoledne když jsem to psal, jsem slíbil v závěru, že napíši jak provést tuto operaci na celé V-3JT a 3JT, neboli vozítko 3JD, abyste si mohli tím zrychlit  svou připravenost k vlastnímu Vzestupu!!!

 

Před chvilkou, jsem si to pro Vás vyzkoušel a zde je postup:

 

„Mé normální Vědomí-Já spoj mne a zpřítomni mi V-IST v CHDS v IST!“

 

V-IST v CHDS v IST = Vědomí intuitivně soucitného těla v chrámu duchovního srdce v intuitivně soucitném těle.

 

Ocitneme se přímo v CHDS a zde provedeme požehnání chrámu:

 

„Žehnám tomuto Chrámu Světlem a Láskou ve Jménu Otce, Syna a Ducha svatého.“

 

Požádáme našeho Boha a Otce o požehnání, ochranu a vedení při této práci.

 

„Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, můj Bože a Otče,

Prosím Tě o požehnání, ochranu a vedení při očistě svého 3JT a V-3JT."

 

3JT a V-3JT – trojjediné tělo a vědomí trojjediného těla

 

Většinou to poznáme, že jsme dostali požehnání tak, že se nad námi rozsvítí ještě více Světlo (něco jako reflektor na pódiu v divadle, kde je všude tma, jen kuželové bodové světlo ozařuje herce)

Právě toto světlo je zdrojem odkud čerpáme a zdrojově ovládáme Světlo a Lásku, FOP, KMŠP, ŽE, fluida, živlové energie a jiné…. (podle toho co potřebujeme a s čím chceme pracovat). Toto Světlo jde z našeho BD roviny BP v BD (z božího ducha roviny boží přítomnosti v božím duchu)

 

Vlastní praxe očisty a požehnání V-3JT a 3JT :

 

„Mé V-IST spoj mne a zpřítomni mi V-3JT!“

 

„V-3JT zpřítomni mi 3JT!“

„FOP očisti svým trojjediným plamenem V-3JT a 3JT od všech negativních a nízkých myšlenek, od všech elementálů a elementárů!“

 

Necháme působit vědomě FOP v V-3JT a 3JT minimálně 5 minut s co největší intenzitou, kterou si plasticky představujeme!!!

 

FOP = fialový očistný plamen

  

„KMŠP očisťuj a zušlechťuj svým dvojjediným plamenem ve V-DT a DT všechny mé myšlenky a projevy, jak mentální, tak i astrální (emoční a  charakterově-volní), ať jsou čisté a vznešené!“

 

Necháme působit vědomě KMŠP v V-3JT a 3JT minimálně 5 minut s co největší intenzitou, kterou si plasticky představujeme!!! Zde vědomě prociťujeme ČISTOTU a VZNEŠENOST, která nás v tomto Vědomí a Tělech prostupuje…..

 

KMŠP = Kristův modrý a šarlatový plamen

 

„Žehnám svému V-3JT a 3JT Světlem a Láskou a předávám vládu nad nimi svému V-3JD a 3JD, skrze  V-IST a IST! Naplňuji své V-3JT a 3JT tímto Světlem a Láskou, zároveň vytvářím okolo sebe ochranný válec ve kterém je trvale intenzivní Světlo a Láska!“

„Mé V-3JT a 3JT je den ode dne zdravější a celkově je harmonické jak energeticky, tak i hmotně!“

 

Necháme působit vědomě SaL v V-3JT a 3JT minimálně 5 minut s co největší intenzitou, kterou si plasticky představujeme!!! Zde vědomě prociťujeme Vše-pronikající a Všudy-přítomné POZNÁNÍ, VĚDĚNÍ a LÁSKU, která nás v tomto Vědomí a Tělech prostupuje….. Pociťujeme, jak se oživují všechny buňky v těle hmotném, energetizují se všechny úrovně a roviny éterického a astrálního těla (cítíme jak pulzují a dýchají tyto úrovně a roviny, nejprve v hlavních čakrách,vedlejších čakrách, aku-bodech a meridiánech, pak pociťujeme plnost energetických úrovní, rovin a těl). Zároveň můžeme pozorovat, že všechny stíny a cizí entity prchají před tímto Světlem a Láskou. Vytvoříme okolo sebe válec-sloup Světla a Lásky o průměru cca 2-3 metry minimálně a výška může začínat od středu Země pod vašima nohama a končit v Centru Galaxie….

 

SaL = Světlo a Láska

 

POZNÁMKA:

 

Doporučuji cvičit 2x denně, ráno a večer. Uvidíte sami během několika dní, obrovské pokroky ze všech možných hledisek…..

 

V-3JT = Vědomí trojjediného těla

3JT = trojjediné tělo

3JD = trojjediný duch

Tento postup si můžete nahrát na video nebo na PC, jako prezentaci a nastavit si časování podle sebe. Určitě se vám to vyplatí…..

LK

 

Diskusní téma: Metodika očisty Vědomí Trojjediného Těla a Trojjediného Těla

Datum: 07.07.2013

Vložil: sluhapravdy

Titulek: -skutečná očista vědomí-

Skutečná cesta k očistě vědomí začíná ve chvíli kdy si uvědomíme že jsme duše
a nejsme tato hmotná těla my všichni jsme duše a skutečným náboženstvím
jež je věčné a nepomíjivé je láskyplná služba Bohu-..-
¨
Skutečná očista je nepřijímat žádné světské informace
Skutečně čisté a duchovní je to v čem není ani stopy hmotného znečištění
Pouze literatura která oslavuje nejvyššího Pána je hodná poslechu a pouze taková může očistit znečištěné vědomí
Mít znečištěné vědomí znamená si myslet jsem Pánem všeho co vidím
všichni mi služte
Mít čisté vědomí znamená chápat že jsem pouhý služebník Boha-
a neslouží li živá bytost bohu je jasné že musí znovu poklesnout k uspokojování
smyslů a její vědomí se znovu znečistí čistě proto že místo aby se jednoduše
plně odevzdala lotosovým nohám Nejvyššího Pána Krsny
Odevzdává se svým filozofickým a mentálním spekulacím
taková neštastná duše musí znovu podstoupit proces převtělení podle toho na co
bude myslet ve chvíli smrti....
Kdo se však již v tomto životě trénuje ve vzpomínání Na Krsnu zcela jistě opustí tento dočasný hmotný svět který je jen plný utrpení....
Někdo může namítnout že tu živá bytost zažívá také pocity štěstí
ale takové pocity štěstí jdou přirovnat k oslovi kterého dusí pod vodou jeho nepřítel a posléze mu na chvíli dovolí se nadechnout.... a takové to je i s námi
na chvíli se nadechneme a jsme štastní že nás nikdo netopí a s bláhovou nadějí že naše utrpení už pominulo se znovu noříme do ještě většího utrpení...