O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 6.díl

02.03.2010 22:25

LK: V této šesté části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik,abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně ovlivňovat.
Slíbil jsem na konci 5. Dílu, že začneme popisovat, jak se spojovat na mentální úrovni s jednotlivými těly, oblastmi, rovinami a čakrami.
 

Obr. 6.1.


Na obrázku 6.1. je graficky znázorněn průnik IST mezi LD a DT a tedy propojení SAM a SKM. Tento průnik, lze spíše charakterizovat jako MOST mezi SPI (Svět Příčin a Idejí) a MS (Mentální Svět), zároveň jako MOST mezi dvěma těly patřící do MS. Tato těla jsou odrazem toho co je možno charakterizovat jako kvantita i kvalita. SAM (Svět Abstraktních Myšlenek) je především světem čistých jednoživlových Myšlenek a SKM (Svět Konkrétních Myšlenek) je především světem víceživlových Myšlenek.
 

Jestliže se tedy LD =VDT nachází vibračně v SAM, je zřejmé že je živen a ovlivňován především čistými jednoživlovými a sem tam čistými víceživlovými Myšlenkami.
Jestliže se tedy DT =MYSL nachází vibračně v SKM, je zřejmé že je živeno a ovlivňováno především víceživlovými Myšlenkami a zároveň vysílá čisté víceživlové Myšlenky směrem k LD=VDT .

POZNÁMKA: zda se dostanou nebo nedostanou k LD=VDT víceživlové Myšlenky, závisí především na IST !!!

 

Vnitřní praktiky základní v Mentálním Světě Mikrokosmu

A)  Spojování ( všechny úrovně a typy Vědomí)
B)  Zpřítomňování (všechny objektové úrovně)
C)  Ztotožňování se – identifikace ( .."A" nebo "B".. podle volby cvičení a praktiky )
D)  Harmonizování- vyrovnávání-doplňování (jeden objekt)…( živlové energie a fluida, životní energie, Ákaši)
E)  Slaďování (více objektů)…(stejně jako u "D" …)

 

Add. A) Spojování (všechny úrovně a typy Vědomí)

Všechny naše části Mikrokosmu mají nějakou úroveň Vědomí a tedy s každou se můžeme spojit !!!

Jak?

Docela jednoduše a pokud tomu budete věnovat několik cvičení denně (cca 5-7 minut na jedno cvičení maximálně), budete během krátké doby Mistry v ovládání svého spojení na úrovní Vědomí!!!


Je potřeba si uvědomit, že vždy začínáme z tak zvaného „Normálního Vědomí“ (budeme používat zkratku NV), což je běžné Vědomí se kterým ráno po probuzení jdeme do nového dne a celý den s ním konáme a jednáme až do večera, kdy jdeme spát. Aby to nebylo až tak vágně podáno, takže se jedná o Vědomí ve stavu „ hladiny beta“ = cca 20 Hz, což je označení pro bdělý stav.

 

Můžeme začínat také z takzvaného " Aktuálního Vědomí" (budeme používat zkratku AV), což je  Vědomí  které nejsme schopni na začátku praktik definovat , protože nemáme přímou zkušenost kde se vlastně nacházíme (například je hodně lidí, kteří jsou zasnění, a tedy jsou ve  stavu odpovídající některé z hladin alfa). Při cvičení se také občas stane, že díky neklidné Mysli a nezvládnuté kontrole Myšlenek, přejdeme někam... a pak nevíme v jaké úrovni Vědomí aktuálně jsme, takže tento způsob je něco jako "restart"- aktualizace Vědomí.


Abychom se dostali „odněkud – někam“, musíme nadefinovat přesně co chceme spojit a s jakým cílovým místem.


Co chceme spojit, by mělo být vždy každému naprosto jasné:


Vědomí n-té úrovně spoj mne s Vědomím x-té úrovně !!!

POZNÁMKA: naší technikou se můžeme spojovat pouze mezi jednotlivými Vědomími a úrovněmi Vědomí !!!


S jakým cílovým místem se chceme spojit by mělo být také vždy naprosto jasné:

Vědomí n-té úrovně spoj mne s Vědomím x-té úrovně tam a tam !!!

POZNÁMKA: příkaz vždy dáváme rozkazovacím způsobem a v přítomném čase !!!


PŘÍKLAD:

Mé NV spoj mne s V-IST !“

v překladu :-) :

Mé Normální Vědomí spoj mne s Vědomím Intuitivně-Soucitného Těla !“

Zde máme možnost pozorovat, pociťovat, vnímat, být, uvědomovat si atd. a atd. ……………. Co nám tato rovina IST nabízí a co představuje obecně.

 

Obr.6.2.


Na obrázku 6.2. je naznačeno, že se lze spojovat s každou úrovní Vědomí (podle objektu) přímo, nebo přes postupné spojování (oklikové spojení).

 

V další části tohoto seriálu - v 7. díle budeme pokračovat v části Vnitřní praktiky: Add. B) Zpřítomňování (všechny objektové úrovně) a další….

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

Vnitřní struktura-IST.pdf