O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 8a.díl

08.03.2010 12:05

LK : V této osmé části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik,abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně ovlivňovat.
 

Obecně vnitřní praktiky v IST a seznámení s možnostmi spolupráce a provázanost s ostatními těly Mikrokosmu.

 

Příklady:
 

Vnitřní praktiky v MS Mikrokosmu – IST


Tabulka 8.1. (tato tabulka je zde uvedena jako příklad pro další jednotlivé díly seriálu, kde bude už popsána celá vnitřní dynamika a cvičení s jednotlivými těly a později skupiny těl a úrovní)

V Tabulce 8.1. jsou uvedeny všechny korespondence a vztahy s dalšími rovinami podle uvedených typů objektů, příslušných k IST a odpovídající úrovni Vědomí. Z tabulky a v ní uvedených hodnot lze snadno odvodit typ spojení, zpřítomňování, identifikaci, možnosti ovlivňování popřípadě možnosti sladění více objektů najednou.
 

Z tabulky je zřejmé, že akupunkturní body a čakry jsou vlastně jedno a to samé jen první je podle tradiční čínské medicíny a druhý podle hinduistické nauky. Ukážeme si proč jsem popsal oba dva systémy.
 

1. Akupunkturní systém – je výhodný, protože je velice detailně popsán a pokud použijete místo jehel takzvanou energetickou stříkačku- „ES“(vysvětlím níže), lze aktivním způsobem doplnit, vyrovnat, vypustit a hlavně kvalitativně ovlivňovat příslušné okruhy, dráhy, orgány, okrsky atd.
Zde se stačí spojit s AB (akupunkturní bod) cestou Vědomí a práce přímo ve vybraném bodě nebo vně cestou použití „ES“

a) spojení s AB (akupunkturní bod) cestou Vědomí:
„Mé NV/AV spoj mne s Vědomím - AB XY00“
nebo
„Mé NV/AV spoj mne a zpřítomni mi Vědomí - AB XY00“

Příklad: „Mé AV spoj mne s (nebo spoj mne a zpřítomni mi) V-AB GB22!“


b) práce přímo ve vybraném bodě nebo vně cestou použití „ES“
Vybereme si příslušný AB (akupunkturní bod) zde vyhodnotíme, o jaký bod se jedná z hlediska energie
(jaký typ energie použijeme- životní energii, oheň, vzduch, voda, země, Elektrické Fluidum=EF, Magnetické Fluidum=MF, Elektro-Magnetické Fluidum=EMF, Éter) a touto energií provedeme kvantitativní a kvalitativní úpravu jeho stavu nebo celého přidruženého systému (příslušné okruhy, dráhy, orgány, okrsky atd.)

Co je „ES“ – Energetická Stříkačka?
Představte si, že příslušnou energii si stáhnete do tvaru odpovídající injekční stříkačky, která je plní této energie a tuto energetickou injekční stříkačku imaginárně vpíchnete do příslušného AB (akupunkturní bod) a vyprázdníte energii do něj. Před „vstříknutím“ impregnujeme „programem“ co má dělat….

Příklad: „ŽE (životní energie) ve tvaru „ES“ doplň a vyrovnej dráhu (meridián) jater a játra!“

POZNÁMKA: Pokud chcete pracovat tímto způsobem, který je velice efektní, je potřeba kromě znalostí TČM (základy = orgány, dráhy, AB, teorii pěti prvků atd.) umět ovládat příslušné energie živlů, životní energii, fluida a éter (ákaša)!!!

Postupně zde budu zveřejňovat i tento typ znalostí a pokusím se to přiblížit ve formě takzvaných Operativních Karet(OK), kde zjistíte jak je to vlastně snadné…..


2. Čakrový systém – je výhodný, protože nemusíte znát úplně přesně to místo, kde se nachází, a jste schopni se s touto čakrou spojit. Zde se stačí spojit s čakrou asi takto:

„Mé NV/AV spoj mne s Vědomím Zdroje a Síly X-čakry!“

Příklad: „Mé AV spoj mne s (nebo spoj mne a zpřítomni mi) V-ZS IST44!“

Kromě tohoto systému budeme u každého jednotlivého těla ukazovat systém, který používá John R. Cross. Ve svých knihách“

ČAKRY & ČÍNSKÁ MEDICÍNA – Léčba příčiny nemocí (Nakladatelství FONTÁNA) [ 4 ]
LÉČENÍ POMOCÍ ENERGETICKÉ SOUSTAVY ČAKER (Nakladatelství FONTÁNA) [ 5 ]

Používá systém sedmi hlavních a dvaceti jedna vedlejších čaker pro různé způsoby léčení. Nebudeme kopírovat jeho systém, ale některé uvedené a především přejaté informace a praktiky budeme používat i pro naší praxi. Proto odkazuji i na tohoto autora, abyste o této literatuře věděli. Pokusíme se spojit s autorem a vyžádat si souhlas s použitím jeho materiálu pro Vás, ale nepředbíhejme události.
V každém případě když budete cvičit, není na škodu znát oba systémy a podle potřeby je požívat.
 

 

Spojování (všechny úrovně a typy Vědomí) - viz díl 6. Vnitřní praktiky základní A) až E)

Obr. 8. 1.                                                                                     Obr. 8. 2.

Poznámka: schéma spojování všech úrovní je shodné pro všechny dále uváděné těla a proto tyto obrázky už nebudeme opakovat.


Nyní Vám názorně ukážu co si pod některými pojmy lze představit.


L /1. CHDS – Chrám Duchovního Srdce : je to jakákoliv vaše představa o Chrámu, kde budete meditovat, konat různá cvičení, kde budete se setkávat se svými personifikacemi sil, kvalit, vlastností atd. a kde budete se spojovat s nižšími i vyššími složkami svého Já i těly. Tento CHDS je potřeba si umístit do IST v rovině IST (R-IST), což je v tak zvané soucitné čakře (IST-44 (S#5) = CV-20)

Příklad: Obr. 8.3.

 

L /2. Sloup Božství: je něco, co člověk může začít používat, když se mu to otevře v CHDS. Díky Sloupu Božství lze dosáhnout mnohé při práci na sobě ve vnitřních prostorech Mikrokosmu.

Příklad: jen pro představu asi o co jde, skutečný SB je nepopsatelný… :

Obr. 8.4.

Další pojmy budeme vždy uvádět podle aktuální potřeby.

 

V dalších, to jest v pořadí 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. dílech se budeme věnovat Vnitřním praktikám v jednotlivých tělech Mikrokosmu a seznámení s možnostmi jejich spolupráce . 

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 4 ] : ČAKRY & ČÍNSKÁ MEDICÍNA – Léčba příčiny nemocí (Nakladatelství FONTÁNA) 

[ 5 ] : LÉČENÍ POMOCÍ ENERGETICKÉ SOUSTAVY ČAKER (Nakladatelství FONTÁNA)

Vnitřní struktura-IST.pdf