O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí – 8b.díl (doplněk)

16.03.2010 16:34

LK : V tomto doplňku najdete to, co bychom museli v podstatě neustále opakovat a zabíralo by to zbytečně místo v jednotlivých dílech seriálu. Každý z Vás kdo praktikuje, nebo bude praktikovat, se může vždy podívat a podle příslušného těla, roviny, čakry se orientovat, jak používat tento doplněk pro sestavení si vlastního cvičení.

 

Vnitřní praktiky - základní :

 

A) Spojování (všechny úrovně a typy Vědomí)
Zde můžete se spojit s každou úrovní a typem Vědomí podle potřeby dle Tab. 9až15.1. a Tab. 9až15.2. Tabulka 9až15.3. Vám poslouží k orientaci co lze spojovat na které rovině a proč je to možné.

 

B) Zpřítomňování (všechny objektové úrovně)
Stejně jako v bodě A) podle úrovně Vědomí můžete si zpřítomnit příslušný objekt(tělo, rovinu, čakru, Aku-Bod, HB, NB)

Poznámka: je potřeba si uvědomit, že každý objekt, který se dá vyjádřit tvarem, má svůj HB (hmotný bod) = těžiště a samozřejmě své NB (nulové body) n-té SPI (svět příčin a idejí=Ákaša=Éter) úrovně.
Ostatní objekty s neurčitým tvarem, mají „jen“ NB „0., 1., 2.“ Úrovně (viz Seriál MKS-3.díl, Obr. 3.3.) 

 

C) Ztotožňování se – identifikace (..A) nebo B)… podle volby cvičení a praktiky)
Zde doporučuji se spojovat, zpřítomňovat a identifikovat se na začátku pouze s jednotlivými těly, rovinami, čakrami příslušné roviny, abyste si to procvičili a bylo to pro vás běžné. Zároveň zde je to kouzlo novosti a poznávání jednotlivých objektů vašeho Mikrokosmu. Ty další úkony vám později přijdou velice snadné po všech stránkách, proto prosím věnujte dostatek úsilí a času :
- Spojování
- Zpřítomňování
- Ztotožňování (identifikace)

 

Add. A) Spojování (všechny objektové úrovně)

Mé NV/AV spoj mne:

1.) s Vědomím MET, CET, DT, IST, LD, ŽD, BD
2.) s Vědomím MER (CER, DR, ISR, R-LD, R-ŽD, R-BD)
3.) s Vědomím čakry

MET-11 (12,13,14,15,16,17)
CET-11 (12,13,14,15,16,17)
DT-11 (12,13,14,15,16,17)
IST-11 (12,13,14,15,16,17)
LD-11 (12,13,14,15,16,17)
ŽD-11 (12,13,14,15,16,17)
BD-11 (12,13,14,15,16,17)

EVENTUÁLNĚ S DALŠÍMI SDRUŽENÝMI ČAKRAMI OSTATNÍCH TĚL A ROVIN PODLE PŘÍSLUŠNOSTI (viz Tabulka 9až15.1. a Tabulka 9až15.2.)

Poznámka: Nezapomínejte se vracet stejným způsobem do normálního Vědomí!
Vědomí čakry BD-15 spoj mne s NV !

 

 

Add. B) Zpřítomňování (všechny objektové úrovně)

Mé NV/AV(nebo jiné) spoj mne a zpřítomni mi:

1.) Vědomí MET, CET, DT, IST, LD, ŽD, BD
2.) Vědomí MER (CER, DR, ISR, R-LD, R-ŽD, R-BD)
3.) Vědomí čakry MET-11 (12,13,14,15,16,17)

MET-11 (12,13,14,15,16,17)
CET-11 (12,13,14,15,16,17)
DT-11 (12,13,14,15,16,17)
IST-11 (12,13,14,15,16,17)
LD-11 (12,13,14,15,16,17)
ŽD-11 (12,13,14,15,16,17)
BD-11 (12,13,14,15,16,17)

EVENTUÁLNĚ DALŠÍ SDRUŽENÉ ČAKRY OSTATNÍCH TĚL A ROVIN PODLE PŘÍSLUŠNOSTI(viz Tabulka 9až15.1. a Tabulka 9až15.2.)

Poznámka: Nezapomínejte se vracet stejným způsobem do normálního Vědomí!
Vědomí čakry BD-15 spoj mne a zpřítomni mi Vědomí NV !

 

Add. C) Ztotožňování se – identifikace (..A) nebo B)… podle volby cvičení a praktiky)

S každým zpřítomnělým objektem se můžeme ZTOTOŽNIT nebo také se s ním IDENTIFIKOVAT.

Mé NV/AV (nebo jiné) spoj mne, zpřítomni mi a ztotožni mne (identifikuj mne)

1.) s Vědomím MET, CET, DT, IST, LD, ŽD, BD
2.) s Vědomím MER (CER, DR, ISR, R-LD, R-ŽD, R-BD)
3.) s Vědomím čakry

MET-11 (12,13,14,15,16,17)
CET-11 (12,13,14,15,16,17)
DT-11 (12,13,14,15,16,17)
IST-11 (12,13,14,15,16,17)
LD-11 (12,13,14,15,16,17)
ŽD-11 (12,13,14,15,16,17)
BD-11 (12,13,14,15,16,17)

EVENTUÁLNĚ S DALŠÍMI SDRUŽENÝMI ČAKRAMI OSTATNÍCH TĚL A ROVIN PODLE PŘÍSLUŠNOSTI (viz Tabulka 9až15.1. a Tabulka 9až15.2.)

 

 

 

TECHNICKÁ POZNÁMKA:

IH = INTEGRÁLNÍ HARMONIZACE a je to spojení všech následujích úkonů, které můžeme použít pro všechny objekty s kterými pracujeme jednotlivě nebo  společně. Jedná se tedy o zjednodušení pro Vaší práci s Vědomími a jejich objekty.

Obr. 8.5.

 

Podle stavu zjištěného ve vlastním Vědomí při „Ztotožnění se“ s vybraným objektem (tělem, oblastí, úrovní, orgánem, čakrou, energetickou drahou, Aku-bodem a atd.), jsme schopni zjistit všechny své disharmonie, nedostatky kvantitativní a kvalitativní, aktuální potřeby a možnosti. Podle zjištěného, můžeme reagovat Vědomě, tak aby došlo k požadované změně, směřující k:

 

a) doplnění energie (živlové energie, fluida, životní energie)
    viz Tab.10.4.
b) vyrovnání energií (životní energie a energie SPI)
    viz Tab.10.4.
c) zkvalitnění energií (pročistěním, prodýcháním,transformací atd.)
    viz Tab.10.4.

 

Poznámka: následující body nebudu podrobně rozvíjet, protože patří do kategorie, které běžnými prostředky zatím pro většinu nelze dostatečně účinně realizovat. Pro znalé kosmické řeči jen naznačím:

d) úprava vnitřních pochodů a dějů ( rezonance a harmonizace)
    Kombinace „G“ nebo „F“ s „ A až Z“ společně s očistou „DC“
e) změna vlastností (fyzikálních, energetických, duševních a duchovních)
    Kombinace „C“ s „ A až Z“
f) sjednocení po stránce kvalitativní a kvantitativní
    Kombinace „F“ s „ A až Z“ a „F“ s „B, E, 

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz