O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 3.díl

23.02.2010 22:35

Luděk Kováč: V této třetí části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí, tak abychom se postupně dostali k možnosti spojení s jednotlivými Hmotnými Body, jejich Energetickými Krystaly a příslušnými Nulovými Body.

 

Nejprve si musíme osvětlit, jak vůbec Energetický Krystal vzniká-vznikl. Obecně musíme říci, že jakýkoliv Nulový bod prvotní úrovně, je to ta úroveň, kde Neprojevené Bytí začne být aktivní do Projeveného bytí, generuje vždy do 12-ti základních směrů, které jsou dány 6-ti osami navzájem posunutými, aby směřovaly do centra protilehlých pětiúhelníků. (viz obrázek)

Obr. 3.1.

Na každé této části osy (od středu tělesa do bodu na rovině protilehlého pětiúhelníku je generován Energetický Krystal v podobě tří-dimenzionálně vyslovenými písmeny Ä,E,Y,Ö,U.

Kde každé písmeno představuje určité pra-ideje a určitý typ praživlové energie:

Ä … Obsahuje v sobě tajemství vzniku života a smrti ve vztahu k proměně    

E … Představuje díky tomu, co způsobuje (Všudypřítomnost a Vševědoucnost) Kosmické Vědomí

Y … Je generátorem pravého vzniku životního rytmu, ovlivňuje zákony evoluce od počátku až k dokonalosti

Ö … Vyvolává nejhlubší poznání z pozice Božské lásky, ovlivňuje všechny druhy proměny forem

U … Vyvolává – je zdrojem prostředí ke generování Příčin a následně Karmy v aktu Stvoření

 

Představte si, že každé rameno spirály je silovým projevem výše uvedených písmen, které se projevují na ploše všech 12-ti pětiúhelníků dodekaedru. Středový bod je bodem středové osy a je dalším Nulovým bodem na spodním hrotu Energetického Krystalu. (viz 2. Díl tohoto seriálu )

Obr. 3.2.

 

 

 

Na následujícím obrázku jsou i další prostorové a silové úrovně Ákaši, které tvoří obaly primárního Nulového Bodu, a který nazýváme:

Nulový Bod všech Nulových Bodů Hmotného Bodu a samozřejmě má své Vědomí, respektive je možno „naladit“ Vědomí na tuto část „0“ úrovně Ákaši  HB.

Ostatní úrovně Ákaši HB nazýváme jednoduše např. NB „3“ Ákaši HB a nebo ještě zkráceněji: NB “3“ HB.

Obr. 3.3.

 

Jestliže je HB středem – těžištěm Mikrokosmu, tak by nemělo být problémem přisoudit každou jeho úroveň  HB odpovídající tělesné rovině (AT,MT, nebo jiné dělení viz další tabulky).

 

POZNÁMKA:  Nedoporučuji začít cvičit s NB všech úrovní dříve, než procvičíte podle našeho návodu jednotlivé těla, jejich roviny, oblasti, čakry, základní Aku-body. Mohli byste být velice zklamáni, jak to „nefunguje“ a mohli byste si zbytečně „rozhodit“ energetický systém, ale i způsobit si problémy s normálním Vědomím !!!

 

Dále Vám předkládám přehled jednotlivých míst, která budeme spolu navštěvovat postupně tak, aby se z těch, kteří budou praktikovat, se stali skuteční Mistři svého Vědomí, ale i celého Mikrokosmu, který jim bude opravdu patřit !!!

Obr. 3.4.

Obr. 3.5.

 

 

V dalším díle Vám vysvětlím, jak začneme praktická cvičení, pokusím se Vám vypracovat obecnou metodiku cvičení, kterou si pak každý sám uzpůsobí pro vlastní tempo a způsob postupu v práci na sobě.

 

Žádám Vás, abyste se neostýchali a využívali možnost diskuse na vlastní dotazy, co chcete vysvětlit, čemu nerozumíte, jaké máte problémy. Budu Vám odpovídat, a pokud se objeví otázky, které budou zásadní, tak zpracuji samostatný článeček, ve kterém se budu tímto zabývat v dostatečné míře. Není potřeba se stydět, žádná otázka není tzv. mimo !

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů (sekce "Studijní materiály):

Ústředny vědomí Mikrokosmu, HB z hlediska Ákaši.pdf

 

 

Související:

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 2.díl

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 1.díl

Začínáme nový seriál : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí

Uvítání (Proč, Co, Kdy, Kde, Jak ?)