O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 2.díl

21.02.2010 18:50

Luděk Kováč : V této druhé části přejdeme na systém spojení různých úrovní Vědomí, ale úplně nejdříve si lehce osvětlíme (pro mnohé připomeneme), jak je tvořeno Vědomí z hlediska zmiňované Kvantity a Kvality.

V člověku je tvořeno Vědomí energeticky ze čtyř základních projevů, kterým se přisoudil název podle typických vlastností které ten, který projev měl/má:

 

O H E Ň

  1. Projev, který lze vyjádřit vlastnostmi jako jsou: světlo, teplo, horko, expanze – (lze vyjádřit jako elektrické fluidum, které je něco jako esencí tohoto projevu), všem těmto projevům se v esoterice říká Živel OHNĚ .

  2. K živlu OHEŇ je přiřazen v člověku souhrnný kvalitativní aspekt a to je VŮLE společně samozřejmě s dalšími vlastnostmi odpovídající charakteru tohoto energetického projevu (viz živlové vlastnosti Ohně)

   Značka      Symbol

 • Živel Oheň má dvě polarity:

a) aktivní – tvořivá a plodivá

b) pasivní – rozkladná a ničivá

 • Charakterové vlastnosti přiřazené k živlu Ohně:

    a) pozitivní např.: aktivnost, nadšení, odvahu, rozhodnost, smělost.

    b) negativní např.: mstivost, náhlé vzkypění, nenávist, zlost, žárlivost.

   

VZDUCH

  1. Projev, který lze vyjádřit vlastnostmi jako jsou: sucho, vlhko – (lze vyjádřit jako NEUTRÁLNÍ, protože je vlastně jako udržovatel rovnováhy mezi živlem Ohně a Vody), všem těmto projevům se v esoterice říká Živel VZDUCHU .

  2. K živlu VZDUCHU je přiřazen v člověku souhrnný kvalitativní aspekt a to je ROZUM, INTELEKT společně samozřejmě s dalšími vlastnostmi odpovídající charakteru tohoto energetického projevu (viz živlové vlastnosti Vzduchu)

   Značka     Symbol

 • Živel Vzduchu má dvě polarity:

a) aktivní – tvořivá a plodivá

b) pasivní – rozkladná a ničivá

 • Charakterové vlastnosti přiřazené k živlu Vzduchu:

    a) pozitivní např.: dobrosrdečnost, chuť, obratnost, optimismus, píli, radost.
    b) negativní např.: chlubivost, lehkomyslnost, klevetivost, marnotratnost, přeceňování sama sebe.

 

VODA

  1. Projev, který lze vyjádřit vlastnostmi jako jsou: tma, chlad, stahování-kontrakce – (lze vyjádřit jako magnetické fluidum, které je něco jako esencí tohoto projevu), všem těmto projevům se v esoterice říká Živel VODA .

  2. K živlu VODA je přiřazen v člověku souhrnný kvalitativní aspekt a to je POCIT a CIT společně samozřejmě s dalšími vlastnostmi odpovídající charakteru tohoto energetického projevu (viz živlové vlastnosti Vody)

        Značka     Symbol

 • Živel Voda má dvě polarity:

a) aktivní – tvořivá a plodivá

b) pasivní – rozkladná a ničivá

 • Charakterové vlastnosti přiřazené k živlu Vody:

a) pozitivní např.: jemnost, klid, odpouštění, skromnost, soucit, vroucnost, zdrženlivost.
b) negativní např.: bezcitnost, ledabylost, lhostejnost, nesmělost, nestálost, netečnost, povolnost, vzdorovitost.

 

ZEMĚ

  1. Projev, který lze vyjádřit vlastností jako je: ztuhnutí – (lze vyjádřit jako výsledek střídavého působení všech tří živlů, tj. Ohně, Vzduchu a Vody, právě tato vlastnost dala těmto živlům konkrétní formu a zároveň omezila jejich působnost. Výsledkem je, že povstaly: prostorovost, míra, hmotnost a čas). Vzájemné působení třech prvních živlů se stalo působení čtvrtého = živlu ZEMĚ – čtyřpólovým. Esencí tohoto živlu je elektromagnetické fluidum. Všem těmto projevům se v esoterice říká Živel ZEMĚ .

  2. K živlu ZEMĚ je přiřazen v člověku souhrnný kvalitativní aspekt a to je VĚDOMÍ společně samozřejmě s dalšími vlastnostmi odpovídající charakteru tohoto energetického projevu (viz živlové vlastnosti Země)

        Značka    Symbol

 • Živel Země má dvě polarity, ale je čtyřpólový:

a) aktivní – tvořivá a plodivá

b) pasivní – rozkladná a ničivá

 • Charakterové vlastnosti přiřazené k živlu Země:

 a) pozitivní např.: dochvilnost, důkladnost, odpovědnost,střízlivost, svědomitost, vytrvalost, úctu.
 b) negativní např.: lenost, nepravidelnost, nesvědomitost, těžkopádnost, urážlivost, zádumčivost.

 

ÁKAŠA, nebo také princip ÉTERU.

 • Zde jenom připomenu základní myšlenku a to, že všechny živly povstaly z akašistického principu. Je tedy nejvyšší, nejmocnější a nepředstavitelný (z pozice normálního Vědomí). Je prapříčinou a pra-bytím všeho stvořeného. Je sférou příčin a důsledkem toho je bez prostoru a času. Je tedy pátou pra-sílou, která vše stvořila a která vše udržuje v rovnováze.

Poznámka: K tomuto pra-principu se vrátím v jednom nebo ve více dílech tohoto seriálu, protože je nutno opravdu podrobně rozebrat o co zde opravdu jde, protože jinak bude vždy prostor pro rádoby znalce a šarlatány všeho druhu. Je nutno ukázat Zákony, božské pra-ideje a ctnosti, které jsou a byli u zrodu celého Bytí (Pra-Stvoření)

 

Co je tedy VĚDOMÍ Člověka?

 • Vědomí je tvořeno střídavým působením živlu Ohně, Vzduchu a Vody, ze kterého vzešel živel Země. Vlastnosti jim odpovídající, tj. VŮLE, ROZUM - INTELEKT, POCIT – CIT ….. tvoří samostatný jejich kvalitativní protějšek – VĚDOMÍ JÁ.

 • Nedílnou součástí těchto čtyř typů energií živlů a jejich odpovídajících základních vlastností je Ákaša-Éter, ze kterého vzešly a do kterého se vrací. Ákaša se projevuje v člověku ve SVĚDOMÍ.

 • Tak zvané normální vědomí je dislokováno v oblasti Velkého mozku, odkud řídí vše, co vnímáme v 3D rovině. Vzhledem k naší dlouhodobé tendenci uznávat jen to co vidíme, slyšíme, cítíme - myslíme si, že vše je v mozku a ten generuje naše vědomí Já. Vědomí Člověka může kvantifikovat jako rozmezí mezi Vědomím Já až Vědomí "JÁ JSEM! " kde toto Vědomí "JÁ JSEM"  je VĚČNÉ a NESMRTELNÉ. Obsahuje v sobě všechny nejvyšší stavy Kvality odpovídající praživlům: VŠEMOHOUCNOST, VŠEVĚDOUCNOST  a VŠUDYPŘÍTOMNOST, která je společná i pro VŠE-PROSTUPUJÍCÍ VŠELÁSKU.

 • Nyní Vám ukážu pravý zdroj našeho Vědomí. Tento Zdroj je v našem středu, který se dá identifikovat jako tak zvaný Hmotný Bod (HB), nebo-li naše Těžiště hmotného (fyzického) těla. Kdybyste si představili tento bod jako tu nejmenší kuličku, kterou si umíte představit. Kdybyste se do něj promítli své Vědomí, tak aby hranice tohoto bodu byli někde v nekonečnu okolo Vás, tak byste teprve byli schopni postupně vnímat další úrovně tohoto bodu. A kdybyste stále více zjemňovali své vnímání, najednou by se objevilo „TO“ ono…..! Co je „TO“ ono?

 

ZÁKLADNÍ ENERGETICKÝ KRYSTAL RAHUNTA

 

Tento ZEK (Základní Energetický Krystal) se otáčí celý zleva doprava (ve směru hodinových ručiček) a podle rychlosti otáčení se zvyšuje nebo snižuje rychlost otáčení dalších sousedních EK (Energetických Krystalů) a tedy rozvoj schopností jedince.

Je zřejmé, že to jde i obráceným způsobem ovlivňovat rychlost z vnějšku, ale je to velice neekonomické z hlediska ČASU, ÚSILÍ a dosažených VÝSLEDKŮ.

Tabulku s přehledem rychlostí pro jednotlivé úrovně a dimenze zveřejníme až podstatně později, abychom nevystavovali jako lákadlo pro nedočkavé :-) .

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

Související:

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 1.díl

Začínáme nový seriál : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí

Uvítání (Proč, Co, Kdy, Kde, Jak ?)