O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 1.díl

19.02.2010 12:17

Luděk Kováč : Jak jsem Vám slíbil, seznámím Vás  po teoreticko-praktické stránce s možnostmi vnitřního a časem i vnějšího spojení na úrovních Vědomí. O co se jedná ?  Jak jistě víte vše ve Stvoření a i Bytí  lze definovat podle úrovně Kvantity a Kvality. Obě složky jsou vzájemně  propojené . Není zde nějaká přímá úměra mezi tím , že když je například velké množství něčeho (kvantity), tak tam musí být zákonitě i velké množství kvality a to stejné platí obráceně pro Kvalitu a její přivázanost ke Kvantitě. Abychom příliš neteoretizovali zkusme jasně vymezit o co jde:

 

Mikrokosmos a Makrokosmos je tvořen Kvantitou v podobě energie / hmoty a v nich jako odraz určitý druh souhrného  stupně Vědomí. Zároveň je zde Kvalita v podobě více či méně projeveného Vědomí, které je neseno malým množstvím nosné energie(Kvantitou).

 

Lze naprosto jednoznačně hovořit, že Vědomí je prvotní (což si později dokážeme při popisu Projeveného a Neprojeveného Bytí) a Energie  je důsledkem projevu = činnosti Vědomí. To co jsem napsal je , ale jen jednostranný pohled, snad i Pravda na danou věc či problém. Musíme vždy  mít na paměti úroveň a vlastnictví Vědomí. Z pohledu  Vědomí  Stvořitele (Vědomí Projeveného Bytí )je to Pravda absolutní . Z našeho pohledu v měřítku Makrokosmu to není pravda úplná. Úplnou Pravdou by náš pohled musel být ztotožněn s místem pohledu Vědomí Stvořitele(Vědomí Projeveného Bytí). V našem Mikrokosmu jsme  My sami Tvůrci , takže v jistém Bodě projevu  projeveného Bytí našeho osobního Mikrokosmu je Pravdou, že Vědomí je prvotní. Tento „jistý“ bod je tzv. Nulový Bod  a protože není jedinný jak si ukážeme, tak jej  nazýváme Nulový Bod Všech Nulových Bodů Mikrokosmu. Protože každá Sféra, Úroveň, Tělo, Oblast ,  Část , funkční Uskupení, Čakra, energetický Bod, Hmotný Bod, mají či mohou mít množinu Nulových Bodů, takže mají i  svůj „Nulový Bod Všech Nulových Bodů“. Nazýváme  Nulový Bod Všech Nulových Bodů Mikrokosmu  jako  Absolutní Nulový Bod Všech Nulových Bodů Mikrokosmu.

 

Pokud se ve výše uvedeném tak trochu ztrácíte, tak nepodléhejte panice, protože postupně budete vědět o čem je řeč , protože pokud budete chtít dosáhnout konkrétní cílový bod nebo prostorovou část, budete Vědět a budete Znát! Je „TO“ snadné…..

 

MIKROKOSMOS – SFÉRY

  • Sféra  Akašistického principu v člověku
  • Sféra  Mentálního principu v člověku
  • Sféra  Astrálního principu v člověku
  • Sféra  Materiálního principu v člověku

 

SFÉRA  A VĚDOMÍ SFÉRY

  • Každá sféra má v sobě zahrnuto vždy část kvantity a kvality jiných sfér.

Například: Akašistická Sféra má  všechny atributy akašistických rovin všech Sfér(akašistická Akaša,mentální Akaša,astrální Akaša,materiální Akaša)

  • Každá sféra má v sobě zahrnuto ve všech svých rovinách celé spektrum živlových principů a jejich projevů.

Například: Každá rovina Akašistické Sféry má v sobě kvalitu a kvantitu všech živlových elementů-principů ( v tomto případě praprincipů, protože se jedná o Akašistickou Sféru)

  • Každá sféra má své roviny Vědomí a sdružuje se do různých stupňu Vševědomí podle oblastí Sféry, rovin Sféry a celé Sféry

Například: Každá rovina Akašistické Sféry má v sobě vždy určitý rozsah vědomí odpovídající   oblasti,rovině nebo příslušnému živlovému principu části akašistické Sféry.

  • V těchto sférách můžeme vědomě poznávat, pracovat a TVOŘIT v souladu se zákony analogie podle živlů, kvantity a kvality, polarity a mnoha dalších zákonů, zákonitostí a principů.

 

MIKROKOSMOS - SFÉRY A NULOVÉ BODY

  • Mikrokosmos je složen z tzv. „NULOVÝCH BODŮ“, z kterého se manifestuje Božská podstata „Neprojeveného“ do „Projeveného“, a z kterého se utkává manifestace Bytí jak v Malém tak i ve Velkém.....

Nulový bod je tedy tím počátečním Bodem všeho projeveného a zároveň  obrazem pevného bodu, se kterým můžeme pohnout celou Zemí, jak požadoval Archimedes. Můžeme jej nazvat  „Těžištěm všech Těžišť “

       

        obr. : Huygensův-Fresnelův princip

 

  • Poznámka: Každá Část Sféry,Oblasti, Roviny, části má VŽDY příslušný Nulový Bod a příslušné Vědomí tohoto Bodu nebo Části Sféry, Oblasti, Roviny, části....

Příklad: Akašistická Rovina Akašistické Sféry má Akašistický Nulový Bod  a k němu příslušné Vědomí tohoto Nulového Bodu nebo celé Akašistické Roviny Akašistické Sféry.

 

Jistě víte, že jsou různé druhy  názorů - koncepce na dělení toho čemu říkáme Mikrokosmos a nebo  okultní anatomie. Zkusím tyto koncepce v základě představit a pak ukázat společné styčné plochy a převody mezi nimi.

a)      Magická koncepce říká, že Tělo člověka je složeno z Materiálního těla, které nám umožňuje pobyt a práci v 3D, to je ve fyzickém světě. Dále z Astrálního těla, které prostupuje Materiální tělo a kterému říkáme Duše a pak je zde Mentální tělo, ve kterém lze vidět Ducha člověka.

Tedy v číslech: 3 základní těla  + dvě matrice  = 5  tělesných  rovin

Podobná koncepce v konečném důsledku je  i u tradiční židovské kabalistické filosofie

b)      Další koncepce vychází z východních nauk a zde je systém sedmi základních těl, které se dělí ještě na dalších sedm podúrovní = rovin.

Tedy v číslech: 7 x 7 = 49 rovin + 1 fyzické(hmotné) tělo = 50

 

Osobně používám obě dvě, protože je to vždy o tom co kde použiji a k čemu to chci použít.

Seznam a názvy 7 základních těl:

1.       Materiálně – Éterické tělo (MET)…… je to vlastně Tělo Těla

2.       Citové-Emoční tělo (CET), také Astrální tělo(AT)…… je to vlastně Duše Těla

3.       Duševní tělo (DT), také jako Mysl a částečně jako Mentální Matrice (MM) …… je to vlastně Duch Těla

                                   MET+CET+DT = 3JT

4.       Intuitivně – Soucitné tělo (IST), také jako Ohnisko nebo Pojítko mezi Trojjediným Tělem (3JT) a Trojjediným duchem (3JD)

5.       Lidský Duch (LD), také jako Volně-Duchovní tělo (VDT), Mentální tělo (MT) nebo Tělo Ducha

6.       Životní Duch (ŽD), také jako Kristovo tělo (KT) nebo Duše  Ducha

7.       Boží Duch (BD), také Tělo Boží Přítomnosti (TBP) nebo Duch Ducha

                                   LD+ŽD+BD = 3JD

 

Mikrokosmos = 3JT + IST + 3JD

 

Každé výše uvedené základní tělo má sedm základních rovin a má shodné názvy jako základní těla, jen tělo je zde rovinou:

1.     Materiálně – Éterická rovina  (MER)

2.     Citové-Emoční rovina (CER)

3.     Duševní  rovina (DR)

4.     Intuitivně – Soucitné rovina (ISR)

5.     rovina Lidského Ducha (RLD)

6.     rovina Životního  Ducha (RŽD)

7.     rovina Božího Ducha (RBD)

 

Díky výše uvedené adresaci na konkrétní úroveň v konkrétním těle můžeme se velice rychle orientovat: kde jsme, o čem vlastně chceme hovořit a hlavně co ta, která rovina dělá- k čemu je určena.

Příklad zápisu: RBD/IST = rovina Božího Ducha v Intuičně Soucitném Těle

 

Roviny a Čakry:

Každá rovina příslušného těla má  své energetické vyjádření v podobě  energetických vírů - čaker. (viz tabulka Přehled jednotlivých čaker podle roviny a těl .)

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů (sekce "Studijní materiály):

Energetická těla, Roviny a Čakry.pdf

 Grafické vyjádření R-T.pdf 

VĚDOMÍ nižší verze.pdf

 

Související:

Začínáme nový seriál : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí

Uvítání (Proč, Co, Kdy, Kde, Jak ?)