O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Odpověď na příspěvek pod článkem

06.01.2011 08:40

Vážení čtenáři a čtenářky, vzhledem k tomu, že tento diskuzní příspěvek, který zazněl pod článkem www.rahunta.cz/news/www-osud-cz-osudove-zmeni-vas-osud-dil-4-/ a tedy by v podstatě byl bez naší odezvy, slíbil jsem, že na tento příspěvek odpovím samostatným článkem. Myslím si, že si to zaslouží...

 

Udělala jsem si čas na pročtení těchto, graficky naprosto otřesných stránek způsobem, že jsem si texty kopírovala do wordu, abych z toho neoslepla a moje finální reakce už až tak nudně souhlasivá není.

Vážená paní Heleno (jak jste se podepsala v hlavičce  příspěvku) jestli jsou otřesné pro vás, tak pro nás až tak otřesné nejsou (zvykli jsme si na ně) a hlavně přiřadil jsem k určité barvě analogickou vlastnost životní energie, kdo chce, může při čtení se dobít touto energií, takže o nějaké ztrátě zraku nelze ani hovořit. Dále, je zde ještě jedna barva přezkušující POKORU. Pokud jí někdo nemá, je ještě více konfrontován sám se sebou.... (.. že by se vám pokory nedostávalo??? ...a proto ta přehnaná reakce???)


Na jedné straně tu kritizujete p.Maška a osud, s čímž naprosto souhlasím, a na straně druhé se chováte přesně jako on. Berete si ho do úst v x článcích, x článků jsou defacto jen rozbory článků z osudu...vtipné. Je vidět, že egregor osudu.cz opravdu není žádné ořezávátko a evidentně tu má detašované pracoviště.

 

Jestli vidíte v naší činnosti jen toto, tak se nabízí dvě alternativní možnosti pro vysvětlení vaší reakce:

a) přečetla jste jen právě tyto články

b) ač deklarujete své protivenství vůči panu JMM a jeho stránkám, jste jeho horlivou zastánkyní nebo zastánce...

Egregor Osudu.cz doegregoroval již dávno a nový je zatím normální a v mezích neškůdcovství, takže nevím nevím, zda by musel mít někde, natož u nás, detašované pracoviště. Jinak milá dámo/pane, pokud byste přečetla naše uvodní stránky, tak byste věděla, že si bereme na paškál především bludařství, šarlatánství, neúmětelství a jiné podobné jevy na ezo-serverech tak často se vyskytující.... Ti co opravdu vyčnívají, tak ty občas zmíníme v naději, že si to dotyční uvědomí (každý z nás děláme občas chyby)

 

Další věc-neustále si odporujete. To je vlastností všech blábolivých transformačních webů, které nám po netu pěkně raší jako houby po dešti-a škodí.
Chvíli jsme na vzestupu, chvíli na sestupu, chvíli nás Kristus ochraňuje jako nemluvňata, že téměř nemusíme hnout prstíkem(odkaz na tu Paní Cibulkovou mě opravdu odrovnal), chvíli je to na naší práci s nějakým PDF BTFD MTFD. Nic proti vlastní terminologii, ale všem hledajícím zaručuju, že pokud si např pro své ledvniny budou přát LÁSKU, bude to fungovat stejně, ba lépe, protože v BTGRD se smrtelník záhy ztratí a v jádru je to naprosto totéž. jde o SMĚROVÁNÍ POZITIVNÍ ENERGIE.

 

Vážená paní/pane bohužel nevidím nic v čem bychom si odporovali a zároveň nevím co škodí zrovna vám :-) !!! V každém případě náš web je zaměřen na zpřístupnění informaci, které jsou možná podobné těm "jiným", ale snad nejsou tak blátivé a povrchní. Naopak se snažíme ukázat, že lze při zachování svobodného osobního zaměření na typ "víry" podle toho či onoho tzv. "duchovního" směru dělat osobní pokroky bez placených přednášek či kurzů. Neděláme rádoby zasvěcení za penízky pod pláštíkem nutnosti směny energie a informací. Pokud nejste schopna/schopen rozeznat zrno od plev, tak to vám bohužel nejsem schopen pomoci, protože pokud chcete se naučit opravdu schopnosti rozlišovat, za použití vnitřních nástrojů, musíte se prvně rozhodnout a pak konat. Nikdo vás tomu nenaučí, pokud vy sama/sám pro to něco neuděláte. My zde popisujem jak na to třeba jít i formou PDF BTFD MTFD...!!

Jinak to co popisujete vy např. pro své ledviny, tak to opět něco ukazuje:

a) buď jste stejně blátivá/blátivý ve svých ezo-znalostech jako ti "rašící jako houby po dešti" a stačí vám to jako to stačí jejich fan klubu, který se vždy vytvoří...

b) nebo vaše osobní lenost a pohodlnost vám nedovolí jít do skutečné hloubky poznání a moudrosti. Pokud popřejete svým ledvinám Lásku, vkládáte pouze do info pole mini kvantitu v podobě přání a vše je postavené na kvalitě bez patřičné kvantitativní dostatečnosti. Takže účinek nedostačující, krátkodobý a klamavý!!!

Pokud pošlete svým ledvinám mnoha námi ukázanými formami a metodami jak energii, tak jí patřičně nainpregnujete, tak úspěch je nejen zaručen, ale hlavně je vždy opakovatelný i pro jiné. Jenže když nevíte jak a co, tak můžete volat hore dole, pokud se nad vámi někdo neustrne z vyšších entit, tak si jen budete přelévat energii ve svém vlastním těle z místa A do místa B bez patřičného doplňování. Krom toho neplníte jeden z úkolů, pro který jste sem na Zem přišla/přišel: Učit se Učit! Co je pozitivní a co je negativní? Co je tedy Láska, jakou má energii? K čemu jí přirovnáváme atd. ... bez urážky zatím jen prokazujete svou dikcí skutečnou neznalost a pseudokritiku.

Vaše PDF BTFD MTFD není stejné či shodné s tím naším "PDF BTFD MTFD.". My v tom našem ukazujem přesnou adresaci s čím se spojujeme, co si zpřítomňujeme a s čím se ztotožňujeme na rovině vnímání, tedy Vědomí- vše co je subjektové a co si zpřítomňujeme a s čím se ztotožňujeme na rovině bytí, tedy vše co je objektové. Pak můžeme nejen přesně zacílit, ale i zasáhnout plnou dávkou potřebné energie a v ní vloženým programem co se má stát...

Abych nezapomněl na paní Cibulkovou.... vůbec nevíte o kom vlastně hovoříte. Kéž by bylo více takových to čistých a skutečných písařů božích, jakou byla ona. Nikdy jsem se s ní jako LK nesetkal na této 3D pláni, přesto jí znám velice dobře i za jejího života ve 3D...


Finálně mě uzemnil link na páně Chobota. Pak chobot, omen nomen, je narcis, který zahlcuje internet kakofonií na jakékoliv žádané ezoterické téma.Nevylučuji, že vzhledem k množství jeho aktivit může mít občas i pravdu. Ale kdo to má poznat-a hlavně, proč s tím ztrácet čas?Stačí se podívat na jeho fotku a zapojit HZTDGJK, neboli intuici.
Kor článek p. Chobota, který citujete, protože s Vámi rezonuje, je jeden z jeho nejhorších channelingových výplodů. AAno, jsme vysávání cizími i blízkými energiemi, pokud to dovolíme.Máme naprosté právo říci NE a všemu vysávání učiníme utrum.Takhle jednoduchý to je a není k tomu potřeba ani jezdit do peru, ani komunikovat s galaktickou radou. Lidi, proboha, proberte se a řekněte NE tomuhle camrání.Není na to čas!!!
Stejně jako je blbost popisovat ,,příznaky transformace"a tím pádem věřit, že když mě píchne v zádech, náramně se transformuju, je taktéž blbost nabízet online ,,návody na transformaci". Pokud se někdo z Vás skutečně transformuje, tak ví, že ten impuls prostě přijde-člověk okamžitě pozná o co jde a co má dělat-a když ne, nepomůže mu ani BFLMPSVZ.

 

Nevím co máte vy a vám podobní proti p. CH., ale my nic. Naštěstí mám nějakou možnost se "podívat" a neplkat kdo je kdo, co je realita a co je zdánlivá realita. Nesoudím nikoho zbytečně a nevidím důvod tak činit u dotyčného pána. Na rozdíl od jiných shledávám vysoké procento jeho informací jako pravdivých. Má svou roli a na rozdíl od mnohých, kteří sem přišli na Zem lidstvu pomáhat a nějak se zapomněli, takže vlastně spíše lidstvu škodí, on si většinově své úkoly plní, takže vlastně ani nevím o čem hovoříte. Vy si plníte své úkoly, které jste přijala/přijal???!!! Nějak to "nevidím"... (asi jsem slepý a na něco si hraji, jojo... tak nějak to bude :-) )

Pokud se tou cestou člověk vydá, samostatně narazí na lidi a knihy, které ho posunou.To už tak prostě je. Nějaký přechod do 5d vůbec není třeba řešit.Je to naprosto zavádějící. Kdo ví, ten ví a kdo neví, čumí, a nic na tom nezměníte-akorát pár chudákům popletete hlavu.

 

Již kdysi jsme se učili, že z místa A do místa B se dá dostat nekonečným počtem trajektorií a přímka je tou nejkratší. Je tedy na každém z vás jestli si vyberete tu či onu dráhu - cestu. My si "myslíme", že naše varianty jsou nejpřímější... No a s tou 5.Dimenzí jste zase opět vedle jak ta jedle. Kdybyste opravdu věděla/věděl, jak to vypadá ve 4.D a jak v 5.D, tak byste tak lehkovážně nehovořila/nehovořil o pletení hlav :-). Umíte se propojit s vaší étericko-astrální matrici a pak s astrální matricí? Pokud ano (o čemž silně pochybuji), tak si proveďte srovnání a to je v malém (Mikrokosmu)..., jak to asi vypadá ve velkém (Makrokosmu)? Takže kdo komu a jak plete, nechám na jiných...

To co například jsme právě akcentovali především kriticky je posedlost hledání příznaků tzv. transformace za vším co se mi děje. S touto kritikou se musíte obrátit jinam :-).... Zrovna nedavno jsem viděl na vámi uvedeném webu v diskusi, jak tam jeden diskutující popisoval jednoznačně příznaky nekontrolovaně vzedmuté Kundalini. Nikdo zde nebyl schopen to nejen pojmenovat, ale především pomoci dotyčnému člověku...!!! Zde je vidět úroveň znalostí těch co o sobě prohlašují, že vědí a vidí. Je tedy dobré si pomáhat, ale se znalostí věci...


Děkuji Bohu, že když jsem dostala příležitost k vnitřnímu posunu já, na žádné takovéhle weby jsem nenarazila, a proto mě neodrovnaly a něco málo se mi povedlo. Pokud se, lidé, chcete fakt transformovat, udělejte pro to první věc.Na dva měsíce nejmíň si doma odpojte internet!!!

 

Je  vidět, že jste opravdu "neodrovnaná/ý a netknutá/ý" skutečnými znalostmi o vnitřním posunu, ale to nevadí, prostě projdete podle Zákona "Musu" a není to až tak hrozné, jak se to může jevit! Takže vám přeji, ať se vám daří a podaří bezpečně se posunout ke skutečnému vědění a moudrosti, plus s tím souvisejícím Světlem a Láskou...

LK

Diskusní téma: Odpověď na příspěvek pod článkem

Datum: 06.02.2011

Vložil: Ls.lucki

Titulek: Zajímavé informace

Web je hezký, informačně bohatý a kopíruje PRAVDU. Takovéto weby jsou přínosem v této vyhrocené době, kdy se "láme chléb". Vždy mi bude záhadou, proč lidé, kteří nerezonují s informacemi na webu, si všechno čtou, vrací se aby zanechali za sebou tmavou brázdu zla a nepochopení, odsouzení a ironie. Proč se tito lidé takovýmto webům nevyhnou, když je informace neoslovují? Zajímavé.
Ale na druhou stranu je pravda, že jen skrz zlo lze najít dobro, čímž se zlo stává dobrým. Zlo vlastně neexistuje. Přeji všem krásný a zdravý život.

Datum: 07.01.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Inu....

Obecně a v každém limitním stavu, jakým je kupříkladu naše lidská existence, budeme vždy pracovat v rozsahu pozorovaného. Jde to říct tak, že když budu hledět na blechu, uvidím blechu. Když se od blechy vzdálím, uvidím chrousta na kterém blecha sedí. Když se zase vzdálím, uvidím koroptev na které sedí chroust a pak slona, pole, kraj, území, kontinent, planetu, sluneční soustavu, Galaxii atd. Problém nastane, když si začnu myslet, že díky tomu snad vidím více než tu blechu ze začátku. Tedy čím více řeknu, tím menší význam má cokoliv říkat. Blecha je prostě blecha.

Datum: 07.01.2011

Vložil: Pepa

Titulek: otresne

Jak web, tak odpoved provozovatelu webu ... zcela se stavim za pani Helenu, lze predpokladat, ze stejny nazor by mela prevazujici vetsina jakekoliv populace v jakekoliv historicke dobe. Zvlastnim zpusobem "selsky rozum" je vecny.
Nevim proc, mam nekdy dojem, ze "falesni proroci" nam rostou kolem jako houby po desti. Jedinou odpovedi, ktera me napada - s rozsirenim internetu vznikla situace, kdy kdokoliv muze cokoliv vypoustet do eteru. V takovem prostredi se logicky dostava ke slovu nase touha po tom "byt vic", "zit vic". Vzhledem k virtualite media ovsem uz nepotrebujete byt ve skutecnosti vic, pouze o sobe prohlasit, ze jste vic, ve stylu "nojooo, z vas mluvi neznalost ... kdyz si prectete tohle a tamto a 4D a 5D, tak vam bude uplne jasny, na cem jsme" ... konkretni osoby at si tam dosadi kazdy sam.
mesiasky syndrom ...
inu, napisu jeste svuj nazor, pac nemam zadny web ... neni potreba tisice slov k vyjadreni skutecnosti ... vsichni zijeme neco mezi snem a realitou, zijeme na ostri britvy mezi minulosti a budoucnosti, v pritomnem okamziku ... ten je totalni, vzdy a vsude. Nezalezi na tom kym jste, kdy jste, kde jste. Existence samotna prysti z kazdeho poru vasi bytosti. Vase svoboda je absolutni. Nebojte se 2012, neteste se na 2012. To datum nema zadny vyznam.
Kazda myslenka ma 2 limitni polarity, ke kterym mate diky svemu mozku pristup. Nevim presne, jak to vysvetlit, tady uz se dostavam do prostoru, kde je potreba vlastni osobni zkusenost. Zameditujte si treba 10 minut nad tim, ze jste absolutne zivi, zdravi, veseli a laskyplni ... a pak 10 minut nad tim, ze jste mrtvi, shnili, mimo obecne prijimanou realitu. Poznani plynouci z takove meditace bude myslim zasadnejsi, nez sledovani prihlouplych hadek na internetu.
Necekejte, ze "zitra" si na netu prectete informaci, ktera vas posune tam, kde byste chteli byt. Opet logicky - ta informace uz tu musi byt, musi viset nekde v prostoru, v absolutnu, a musi byt pristupna vsem a vzdy. Lide se osvicenymi stavali pres tisici lety, a to same je mozne dnes. Vne sveho tela ovsem pomoc nehledejte, protoze vnejsek je soucasti reality, a tedy zavisly na case a prostoru. Skutecnou pravdu spatrite uvnitr sama sebe, nekde ve stredu ... je to zar, Slunce a Buh uvnitr vasi bytosti ... ma to tisice ruznych nazvu, ale i mlcenim to lze vyjadrit. Metaforicky se mi tomu pocitu blizi meditace, kdy si predstavite, ze vase kuze je povrch zrcadla ... a ze co uvnitr, to vne ... co vne, to uvnitr ... clovek je kapkou v mori lidstva, nicmene oceanem sam o sobe ...
nevim jak dal psat, kazdopadne tezistem meho komentare melo byt to, ze nikdy nikomu neverte, nikdy nikoho nepovazujte za autoritu ... ja jsem vul, ty jsi vul ... ja jsem Buh, ty jsi Buh ... je to jednodussi, nez se zda ...
vsichni jsme az k placi obycejni, a presto vyjimecni ... vsechno zive je projevem stavu jednoty, ktery se ovsem muze projevit pouze ve stavu duality.
Asi trochu komolim slova, jenom jsem mel potrebu to sem napsat. Nevim proc, veci se proste nekdy dejou ...

Datum: 07.01.2011

Vložil: LK pro pana Pepu

Titulek: Re: otresne

V podstatě se dá s vámi souhlasit, jen asi adresaci jste měl směřovat jinam, ale rozhodl jste nás zařadit do skupiny "alarmistů" a jinak podobných. Pane Pepo budeme dělat přednášky a kurzy, takže se můžete přesvědčit kdo jsem a kdo nejsem. Na rozdíl od jiných říkám na rovinu, že "vidím, slyším, cítím" i s tím rizikem, že budu považován za kdovíkoho. Když řeknu někdy někomu že nevidí, tak jen proto abych nezkreslil svým momentálním osobním nastavením to co vidím nebo když pro dotyčného informacenení k užitku, díky jeho nastavení. Jinak říkám každému přesně a jasně. Pokud se to někomu nezdá, dobře... nebudu nikomu nic vnucovat, zpravidla ho osud dožene. Bohužel v tom co jste velice dobře popsal jaksi chybí, že je zde celkově absolutní ztráta víry v člověka, ztráta vnímání svého postavení v hierarchii. Vím že se to mnohým nelíbí a líbit nebude, ale míra osobního dosažení, vás staví na žebříček hierarchie, takže to co jste v závěru popsal je obrovská realitivizace všeho. Na rozdíl od jiných vím kdo jsem a jakou mám roli, kdo jsem či nejsem nezáleží na nikom z vás, ale na mne a na splnění úkolů, které jsem dostal. Kdo jsem zjistíte až bude po všem ať už jako u jednotlivce nebo lidstva jako celku a je jedno jestli to bude na konci února a začátkem března tohoto roku nebo až za 1000 roků. Máme všichni pracovat na sobě tak jako bychom měli odejít za několik minut a zároveň pracovat a žít pro své okolí ještě 100 let. Poslední věc kterou chci na konec říci je, že dokud se nedostanete z roviny vnímání své Mysli, budete stále otroky, ikdyž budete mít dojem jak jste daleko a vysoko a jak nikoho nepotřebujete(ošidnost vložena pány Mysli = Anunnaki).My vám ukazujeme jak se z tohoto otroctví své vlastní pokřivensti bezpečně dostat. Takže milý pane Pepo, nebyl bychsi tak sebou jist, že jste překročil působnost své Mysli..., ale je to vaše volba, stejně tak jako volba každého z vás, protože pak nebudete moci říci, že jste neměli možnost....

Datum: 17.01.2011

Vložil: Vaclavka

Titulek: Re: otresne?

A uzitecne. Jinak bych si neprecetla tahle slova pana Pepy, pekne kladena za sebou se mnou rezonovala. Díky