O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 4)

03.11.2010 19:41

Autor : Pavel Nodl alias Ity Natomáš

 

V tomto díle, posledním v této problematice, bych se rád pokusil o určité shrnutí. Osud.cz je zde již od roku 1999 a za tuto dobu minimálně na nějaký čas ovlivnil již opravdu velké množství lidí, kteří nějakým způsobem „hledají“. Někteří přišli a zase po čase odešli, někteří již zůstali dodnes, ať už jako věrní čtenáři, nebo třeba (naopak) i jako  kritici ...

 

Nepochybně pokud budeme hodnotit význam webu z hlediska známosti v internetovém prostoru „hledajících“ a tedy návštěvnosti webu, je web Osud.cz jedním z nejčtenějších. Bohužel (a na tom se s kolegou Luďkem shodneme) je to v posledních letech především díky značné bulvarizaci webu. Stačí se často podívat jen na titulky článků a každému soudnému čtenáři to musí být zřejmé. V podstatě je to takový Blesk, jen je tematicky poněkud posunutý do oblasti záhad, různých manipulací, NWO, očekávání katastrof všeho druhu, zjednodušeným pohledem na duchovní poznání, vytvářením prapodivných teorií na základě pouhých pocitů a domněnek. Významná část materiálů je převzatá odjinud a typu „jedna paní povídala/jeden web povídal“ . Vlastní autorské tvorby s výjimkou zmíněných prapodivných teorií je minimum. V tomto kontextu jsou titulky velmi často opravdu akční a nepochybně přitahují i značná množství čtenářů, kteří fungují téměř jako násosky informací a v podstatě ani nevědí, co vlastně chtějí nebo hledají. Ale zahlcení povrchními informacemi  je již problém celého tzv. vyspělého západního světa, nikoliv jednoho serveru. Většina duchovních proudů a názorů se shodne, že aby člověk někam pokročil, je třeba se obrátit do svého nitra, ztišit neustálé přetěžování mysli myšlením a záplavou informací. Server Osud ale v tomto funguje stejně jako i jím pravidelně kritizovaný novinový mainstream, tedy – je obrovské množství problémů a vlivů vně nás, které je třeba řešit a stále na ně myslet a tím pádem se neustále stresovat. Na skutečnou vnitřní práci „sám se sebou“ tak není vůbec upozorňováno a vlastně ani na ní není čas, že ? Je to jen náhoda, nebo už i záměr ?

 

Web od samého začátku v podstatě tvoří a představuje především jedna osoba a tou je Jirka Mašek (JM). Sám jsem měl možnost sledovat činnost a vývoj Osudu prakticky někdy od jeho začátků kolem roku 2000. V prvních několika letech byl Osud velice zajímavou doménou pro sdílení názorů mnoha hledajících a v mnoha ohledech mu nelze upřít přínos v informování o věcech, o kterých se do té doby jinde ani náhodou nemluvilo. Konkrétně např. informace ohledně událostí ze září 2001, že vše bylo asi úplně jinak, než bylo v té době veřejně presentováno. Rovněž pak kritika následných výbojných akcí „ve jménu ohrožení samých základů západní civilizace“ proti civilizaci islámské, jakožto „viníka všeho zla“ …  Web Osud tehdy také správně poukazoval na záměrné a manipulativní vyvolání strachů z jiných národů, náboženství, které jsou však většinou jen záminkou pro získání vlivu, peněz, surovin apod.

 

S rostoucí popularitou Osudu jako ideálního místa pro sdílení alternativních pohledů, přístupů a vůbec informací začal JM vytvářet i různé aktivity mimo samotný web jako třeba www.anos.cz , postupně se začalo přecházet na členský předplácený systém, na Osudu se začala objevovat také reklama. Protože bylo třeba živit rostoucí systém, bylo zapotřebí také stále rostoucí počet čtenářů. A zde si myslím udělal JM největší chybu vedoucí k současné bulvarizaci svého webu. Bohužel, i u tzv. hledajících je určité procento lidí (a zřejmě ne malé), které v podstatě jen hledá nějaké „vzruchy“ pro svou už tak rozrušenou a přetíženou mysl. Jinými slovy - část lidí pouze hledá senzace, „bombastické“ zprávy a odhalení, prostě jedinečné zprávy všeho druhu, které ještě jinde nebyly zveřejněny apod. Těmto lidem začal JM na webu Osud svými mnohými články vycházet vstříc. Výsledkem se stal téměř každodenní přísun článků, jejichž psychologický a emociální dopad lze mnohdy charakterizovat : strach, obavy, zlost, „spravedlivé“ rozhořčení, touha po odplatě „mocným“, nebo naopak beznaděj, znechucení z toho všeho kolem apod. Prostě „podhoubí“ pro vznik nebezpečného Egregora jak vyšité ...

 

Jeden z hlavních argumentů zastánců stávající podoby webu je : „Je třeba o všech těch formách zla kolem nás informovat. Vy ostatní se pravdy bojíte, příp. bráníte, aby pravda zazněla, byla odhalena.“ Na to lze odpovědět : My neříkáme, že je třeba si před vším zlem zakrývat oči, uši, o zlu vůbec nemluvit. Jednak jde o formu podávaných informací – i závažné informace, odhalující nějakou lumpárnu mohou být podané střízlivě ne „bombasticky“.  Dále jde o množství těchto informací – copak je nutné vědět, zda světu vládne organizace s názvem Bildeberg, Ilumináti, atd., kde se sešli, kdo je členem apod. ? Je opravdu nutné znát všechny tyto detaily – k čemu je to proboha dobré ? Nestačí vycházet z faktu, že prostě ti, co jsou tzv. mocní vždy měli a prostě mají tendence ovládat ty druhé, jakoby bez-mocné ? Nejsou ale právě „tak mocní“, protože jim tuto moc přisuzujeme a vlastně myšlením na ně s emocemi jim věnujeme energii a tedy sílu-moc ?

 

JM poslední dobou vyjádřil několikrát smutek z toho, že mnozí, které považoval za přátele, kamarády, tak se změnili a nyní leckdy házejí na Osud i JM osobně špínu, vše jen kritizují apod. Naštěstí (dle JM) jsou tady i nadále lidé, kteří JM v jeho těžké a málokým doceněné práci, podporují. Zde si dovolím uvést svůj postřeh a možná i odpověď JM, proč se tak děje. JM správně vystihl, že jeho mnozí dřívější přátelé se změnili. K tomu dodávám já, že JM naopak v určité fázi jaksi názorově a přístupem „zamrzl“ a není ochoten se hnout z této zamrzlé pozice. Zatímco jeho dnes již bývalí přátelé se i nadále vyvíjí, mění se, poučují se ze svých chyb. To je jako v jakémkoliv vztahu, když jeden zůstává dlouhodobě dogmaticky na svém, zatímco druhý se prostě mění s tím, jak život, zkušenosti a poznání si žádá … , tak si přestanou rozumět.

 

Všiml jsem si v diskusích na Osudu zvláštního paradoxu, kdy většina nejzajímavějších a hodnotných příspěvků k tématům, byť podaná kritickým způsobem je právě od některých, dnes již asi bývalých přátel JM. Ti co většinou k tématům mlčí, tak se najednou vyrojí – objeví teprve v „obhajobě proti útokům“ na JM, nebo TM a jejich argumentace je dost často jednoduchá, krátká a emociální. Krátké příspěvky, které JM, TM obhajují proti „těmto útokům“ zdůrazňují především minulé zásluhy JM, „strach kritiků vidět a znát zlou pravdu o dění kolem nás“. Někteří prostě jen s JM soucítí a už principiálně ho jakoby proti útokům brání. Někteří také zdůrazňují, že je to web JM, jeho dítě a tak si zde může říkat, co chce. Když čtu většinou krátké příspěvku těchto „obránců“ před napadáním JM, nemohu se zbavit dojmu, že tito „obránci“ byli „ještě včera materialisty a dnes objevili duchovno“. Protože se potřebují vymezit od těch, kteří jsou i nadále materialisty, tak cítí potřebu odsouzení a pojmenování všeho zlého a pokryteckého a nejraději by ten zlý a pokrytecký svět okamžitě převrátili vzhůru nohama. Když zjistí, že to nejde, tak alespoň všechno to zlo vykřičet na všechny možné strany a pokud možno co nejvíce lidem, aby se jim v hlavičkách rozsvítilo, v jakém to dosud žili bludu. Abych jen nekřivdil, je zde i nově objevený – příjemný pocit vzájemné sounáležitosti a sdílení nového přístupu k světu, který ti „nechápající kritici nechutně pošlapávají“. Troufám si tvrdit, že touto fází prošlo mnoho hledajících. Když na to kouknete s odstupem, tak  zjistíte, že ještě včerejší materialisté najednou svým pohledem „náhle prozřivších“ říkají a doporučují těm, kteří již „prozřeli“ mnohem dříve, co vlastně mají dělat a jak je třeba se vypořádat s tímto zlým a pokryteckým světem … Jak se říká : jsou papežtější než papež.

 

Sám jsem si tímto obdobím částečně prošel, kdy ještě někdy před 5 lety jsem sám Jirkovi iniciativně poslal několik překladů článků z www.whatdoesitmean.com . JM je vzápětí na Osudu zveřejnil. Dnes lituji, že jsem se svým malým dílem podílel na růstu silného egregora Osudu plného strachů, zloby, beznaděje. V té době jsem byl sám přesvědčen, že zásadní informace z tohoto webu, o tom co se skutečně ve světě děje, se musí dozvědět co nejvíce lidí. Naštěstí jsem z tohoto období „aktivistické snahy o rychlé prozření svého okolí“ poměrně brzy vystřízlivěl. U JM a jeho Osudu si nejsem jist, zda-li je toto ještě po tak dlouhé době vlastně možné, tím spíše, že je ve svých přístupech a názorech zpětně utvrzován stále novými a novými příchozími čtenáři, kteří „právě objevili duchovno/alternativu“, jak píši výše.

 

V kritickém popisu nedobrého dopadu Osudu na česko/slovenskou scénu „hledajících“ by se dalo pokračovat, ale již mnohé zaznělo přímo i nepřímo v dřívějších našich reakcích zde na Rahuntě. Ve svém čtyřdílném zamyšlení na téma web Osud.cz jsem se ale pokusil vyjádřit i myšlenky a argumenty zastánců Osudu, aby to nebylo brané jen jako kritika dělaná pro kritiku. Myslím, že ti z Vás, kteří již nějaký čas sledují jak Osud, tak třeba i naše stránky budou vědět, že jsem mohl použít i „údernější“ a přímo se nabízející argumenty, jak ukázat, že se Osud.cz v mnohém mýlí a nedělá dobrou práci ve prospěch lidí. Úmyslně jsem některé přímo se nabízející argumenty opominul, nebo je zmínil jen okrajově a nedůrazně. Proč ? Na to ať už si každý inteligentní čtenář odpoví sám …


www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 3)

www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 2)

www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 1)

Diskusní téma: www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 4)

Datum: 11.12.2016

Vložil: Jára

Titulek: Osud.cz už definitivně skončil?

Zdá se, že to pan Mašek kompletně zapích. Už několik týdnů Osud vůbec nefunguje.

Mohl dát alespoň ty články zdarma a Osud zakonzervovat, než to všechno úplně smazat.

Alespoň to nebude nikomu tedy ani mě motat hlavu.

Datum: 21.12.2010

Vložil: helena

Titulek: je to asi nuda-ale naprosto souhlasím!:-)

Přesně tak!
Ještě si dovolím přihřát polívčičku- nejen osud, takový matrix-2001 je totéž v bleděmodrém, jen pan Chvátal je osobnostně sympatičtější a má zřejmě přece jen více rozumu..to se musí nechat.
Sranda je, že tito autoři, hlásající volný přístup k informacím pro všechny, je jako jedni z mála na netu zpoplatňují:-))
A ještě jedna polívčička: fenomen 2012:-)-autor, pan Krejčí, je trochu z jiného soudku než JM. Je to,dle mého soudu,dáno faktem, že je mu podle fotografie(dost špatně se hledá, ale dala jsem to:-))cca 20, kdoví ne-li méně. V tu ránu jsem mu mnohé bláboly odpustila, protože si ještě živě vzpomínám, jak jsem ve dvaceti chtěla podpálit všechny američany.
Naštěstí jsem byla příliš lenošivá na to, abych svůj názor podpořila pěkně udělaným a ve vyhledavačích preferovaným webem a navíc byla o pár let jiná doba..joj:)

Datum: 21.12.2010

Vložil: helena

Titulek: Re: je to asi nuda-ale naprosto souhlasím!:-)

Udělala jsem si čas na pročtení těchto, graficky naprosto otřesných stránek způsobem, že jsem si texty kopírovala do wordu, abych z toho neoslepla a moje finální reakce už až tak nudně souhlasivá není.
Na jedné straně tu kritizujete p.Maška a osud, s čímž naprosto souhlasím, a na straně druhé se chováte přesně jako on. Berete si ho do úst v x článcích, x článků jsou defacto jen rozbory článků z osudu...vtipné. Je vidět, že egregor osudu.cz opravdu není žádné ořezávátko a evidentně tu má detašované pracoviště.
Další věc-neustále si odporujete. To je vlastností všech blábolivých transformačních webů, které nám po netu pěkně raší jako houby po dešti-a škodí.
Chvíli jsme na vzestupu, chvíli na sestupu, chvíli nás Kristus ochraňuje jako nemluvňata, že téměř nemusíme hnout prstíkem(odkaz na tu Paní Cibulkovou mě opravdu odrovnal), chvíli je to na naší práci s nějakým PDF BTFD MTFD. Nic proti vlastní terminologii, ale všem hledajícím zaručuju, že pokud si např pro své ledvniny budou přát LÁSKU, bude to fungovat stejně, ba lépe, protože v BTGRD se smrtelník záhy ztratí a v jádru je to naprosto totéž. jde o SMĚROVÁNÍ POZITIVNÍ ENERGIE.
Finálně mě uzemnil link na páně Chobota. Pak chobot, omen nomen, je narcis, který zahlcuje internet kakofonií na jakékoliv žádané ezoterické téma.Nevylučuji, že vzhledem k množství jeho aktivit může mít občas i pravdu. Ale kdo to má poznat-a hlavně, proč s tím ztrácet čas?Stačí se podívat na jeho fotku a zapojit HZTDGJK, neboli intuici.
Kor článek p. Chobota, který citujete, protože s Vámi rezonuje, je jeden z jeho nejhorších channelingových výplodů. AAno, jsme vysávání cizími i blízkými energiemi, pokud to dovolíme.Máme naprosté právo říci NE a všemu vysávání učiníme utrum.Takhle jednoduchý to je a není k tomu potřeba ani jezdit do peru, ani komunikovat s galaktickou radou. Lidi, proboha, proberte se a řekněte NE tomuhle camrání.Není na to čas!!!
Stejně jako je blbost popisovat ,,příznaky transformace"a tím pádem věřit, že když mě píchne v zádech, náramně se transformuju, je taktéž blbost nabízet online ,,návody na transformaci". Pokud se někdo z Vás skutečně transformuje, tak ví, že ten impuls prostě přijde-člověk okamžitě pozná o co jde a co má dělat-a když ne, nepomůže mu ani BFLMPSVZ.
Pokud se tou cestou člověk vydá, samostatně narazí na lidi a knihy, které ho posunou.To už tak prostě je. Nějaký přechod do 5d vůbec není třeba řešit.Je to naprosto zavádějící. Kdo ví, ten ví a kdo neví, čumí, a nic na tom nezměníte-akorát pár chudákům popletete hlavu.
Děkuji Bohu, že když jsem dostala příležitost k vnitřnímu posunu já, na žádné takovéhle weby jsem nenarazila, a proto mě neodrovnaly a něco málo se mi povedlo. Pokud se, lidé, chcete fakt transformovat, udělejte pro to první věc.Na dva měsíce nejmíň si doma odpojte internet!!!


Datum: 01.01.2011

Vložil: LK pro p/s Helenu

Titulek: Re: Re: je to asi nuda-ale naprosto souhlasím!:-)

Vážená paní nebo slečno, budu respektovat váš názor... vyjádřila jste se. Nyní se ve zkratce vyjádřím já : když něčemu nerozumíte, přihlašte se u nás, my vám vše rádi vysvětlíme. Znám mnoho lidí co všemu rozumí po krátkém kurzu nebo prvních vjemech. Ti jsou nejlepší... nepatříte náhodou také mezi tyto rychlokvašky? Srovnáváte nesrovnatelné, diktujete co bychom měli a co ne, hmmm dobře proč ne. Docela rád bych si vás prohlédl co jste zač, ale asi bych byl více zklamán než potěšen, tak to nechám osudu a příležitosti. Jinak těm pitomostem co jste napsala se budu věnovat v samostatném článku, abych něco nepominul. jinak vám doporučuji na sobě opravdu začít pracovat, protože pokud je zde něco otřesného, tak váš pseudo duchovní projev a znalosti .-).... Jinak se omlouvám, že jsem si všiml vašeho příspěvku až dnes, to je 1.1.02011.
LK

Datum: 05.01.2011

Vložil: zdeněk49

Titulek: Re: Re: je to asi nuda-ale naprosto souhlasím!:-)

Heleno, děkuji. Už delší čas jsem si myslel, že se s reálným názorem v oblasti duchovního netu asi nesetkám. Tvůj příspěvek mi dodal dobrý pocit. (Když se "odpojuji", vracím se ke Květoslavu Minaříkovi.)

Datum: 16.11.2010

Vložil: M.

Titulek: Díky!

Pavle, prostě jen díky. Vyjádřil jsi slovy moje vnitřní pocity a dojmy z celého webu. Už jen to, jak se web graficky a barevně tváří, v naprostém rozporu s jeho obsahem, je důvodem k obezřetnosti. Zbývá jen popřát čtenářům pevnou půdu pod nohama na jejich cestách, abychom se nakonec všichni shledali na jejich konci.

Datum: 16.11.2010

Vložil: Pavel N.

Titulek: Re: Díky!

Díky za vyjádření. Budeme v redakci rádi za vícero reakcí i k ostatním článkům a nemusí být jen souhlasné. Zajímá nás totiž skutečná zpětná vazba u Vás čtenářů - (přemýšlivých) osobností a k tomu se nemusíme jen poklepávat po rameni jako na jednom "spřáteleném" webu ... :-)

Datum: 06.11.2010

Vložil: jm

Titulek: hezke ;)))


nesud a nebydes souzen... oavle ty si ti zrejme jednou docela uzijes! ;)

osud.cz lezi v zaludku spouste lidi a jak rikaji moudri, bud rad, ze te kopaji do zadku, jednak je videt, ze kracis pred nimi, druhak na tebe upozorni ty, kteri o tove dosud nevedeli.

pavle tedy vrele diky za tve plivance i kopance na osud i nasich temer 100 tisic bulvarnich navstevniku za mesic. pis dal, at se dilo podari a nam dal roste zajem. diky, priteli.

Datum: 07.11.2010

Vložil: Jméno

Titulek: Re: hezke ;)))

pravda za prachy ?? děkuju pěkně

Datum: 07.11.2010

Vložil: Pavel N.

Titulek: Re: hezke ;)))

Jirko aspoň s jednou věcí se budeš muset smířit a zřejmě pozměnit svůj názor : Ne všichni, které souhrně nazýváš "pravdoláskaři", budou neustále mlčet ke kupčení s duchovnem, pokřivování božích zákonů, svůdcovství kdy slepý chce vést lid.

Jinak máš možnost cokoliv zde na Rahuntě zveřejňujeme rozporovat ! Ukaž v čem se mýlíme. Máš volný prostor v diskusi, když to bude delšího charakteru, rádi to zveřejníme jako článek. My se diskusi nebráníme !

Tvůj "argument", že spousta lidí plive a kope do Osudu "protože je úspěšný" je dobrý úhybný manévr, poněvadž částečně to vždy může být pravda, ale nevysvětluje 100% kritiky. Tento argument je už Tvým opakováním silně "ohraný", takže zkus jiný, nebo ještě lépe začni s onou oponenturou k našim textům.

... a pokud je někdo kopán do zadku a je vpředu, může být i proto, že je "hnán svinským krokem", takže z té pozice vpředu, bych se zas tak neradoval ... :-)