O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 4)

03.11.2010 19:41

Autor : Pavel Nodl alias Ity Natomáš

 

V tomto díle, posledním v této problematice, bych se rád pokusil o určité shrnutí. Osud.cz je zde již od roku 1999 a za tuto dobu minimálně na nějaký čas ovlivnil již opravdu velké množství lidí, kteří nějakým způsobem „hledají“. Někteří přišli a zase po čase odešli, někteří již zůstali dodnes, ať už jako věrní čtenáři, nebo třeba (naopak) i jako  kritici ...

 

Nepochybně pokud budeme hodnotit význam webu z hlediska známosti v internetovém prostoru „hledajících“ a tedy návštěvnosti webu, je web Osud.cz jedním z nejčtenějších. Bohužel (a na tom se s kolegou Luďkem shodneme) je to v posledních letech především díky značné bulvarizaci webu. Stačí se často podívat jen na titulky článků a každému soudnému čtenáři to musí být zřejmé. V podstatě je to takový Blesk, jen je tematicky poněkud posunutý do oblasti záhad, různých manipulací, NWO, očekávání katastrof všeho druhu, zjednodušeným pohledem na duchovní poznání, vytvářením prapodivných teorií na základě pouhých pocitů a domněnek. Významná část materiálů je převzatá odjinud a typu „jedna paní povídala/jeden web povídal“ . Vlastní autorské tvorby s výjimkou zmíněných prapodivných teorií je minimum. V tomto kontextu jsou titulky velmi často opravdu akční a nepochybně přitahují i značná množství čtenářů, kteří fungují téměř jako násosky informací a v podstatě ani nevědí, co vlastně chtějí nebo hledají. Ale zahlcení povrchními informacemi  je již problém celého tzv. vyspělého západního světa, nikoliv jednoho serveru. Většina duchovních proudů a názorů se shodne, že aby člověk někam pokročil, je třeba se obrátit do svého nitra, ztišit neustálé přetěžování mysli myšlením a záplavou informací. Server Osud ale v tomto funguje stejně jako i jím pravidelně kritizovaný novinový mainstream, tedy – je obrovské množství problémů a vlivů vně nás, které je třeba řešit a stále na ně myslet a tím pádem se neustále stresovat. Na skutečnou vnitřní práci „sám se sebou“ tak není vůbec upozorňováno a vlastně ani na ní není čas, že ? Je to jen náhoda, nebo už i záměr ?

 

Web od samého začátku v podstatě tvoří a představuje především jedna osoba a tou je Jirka Mašek (JM). Sám jsem měl možnost sledovat činnost a vývoj Osudu prakticky někdy od jeho začátků kolem roku 2000. V prvních několika letech byl Osud velice zajímavou doménou pro sdílení názorů mnoha hledajících a v mnoha ohledech mu nelze upřít přínos v informování o věcech, o kterých se do té doby jinde ani náhodou nemluvilo. Konkrétně např. informace ohledně událostí ze září 2001, že vše bylo asi úplně jinak, než bylo v té době veřejně presentováno. Rovněž pak kritika následných výbojných akcí „ve jménu ohrožení samých základů západní civilizace“ proti civilizaci islámské, jakožto „viníka všeho zla“ …  Web Osud tehdy také správně poukazoval na záměrné a manipulativní vyvolání strachů z jiných národů, náboženství, které jsou však většinou jen záminkou pro získání vlivu, peněz, surovin apod.

 

S rostoucí popularitou Osudu jako ideálního místa pro sdílení alternativních pohledů, přístupů a vůbec informací začal JM vytvářet i různé aktivity mimo samotný web jako třeba www.anos.cz , postupně se začalo přecházet na členský předplácený systém, na Osudu se začala objevovat také reklama. Protože bylo třeba živit rostoucí systém, bylo zapotřebí také stále rostoucí počet čtenářů. A zde si myslím udělal JM největší chybu vedoucí k současné bulvarizaci svého webu. Bohužel, i u tzv. hledajících je určité procento lidí (a zřejmě ne malé), které v podstatě jen hledá nějaké „vzruchy“ pro svou už tak rozrušenou a přetíženou mysl. Jinými slovy - část lidí pouze hledá senzace, „bombastické“ zprávy a odhalení, prostě jedinečné zprávy všeho druhu, které ještě jinde nebyly zveřejněny apod. Těmto lidem začal JM na webu Osud svými mnohými články vycházet vstříc. Výsledkem se stal téměř každodenní přísun článků, jejichž psychologický a emociální dopad lze mnohdy charakterizovat : strach, obavy, zlost, „spravedlivé“ rozhořčení, touha po odplatě „mocným“, nebo naopak beznaděj, znechucení z toho všeho kolem apod. Prostě „podhoubí“ pro vznik nebezpečného Egregora jak vyšité ...

 

Jeden z hlavních argumentů zastánců stávající podoby webu je : „Je třeba o všech těch formách zla kolem nás informovat. Vy ostatní se pravdy bojíte, příp. bráníte, aby pravda zazněla, byla odhalena.“ Na to lze odpovědět : My neříkáme, že je třeba si před vším zlem zakrývat oči, uši, o zlu vůbec nemluvit. Jednak jde o formu podávaných informací – i závažné informace, odhalující nějakou lumpárnu mohou být podané střízlivě ne „bombasticky“.  Dále jde o množství těchto informací – copak je nutné vědět, zda světu vládne organizace s názvem Bildeberg, Ilumináti, atd., kde se sešli, kdo je členem apod. ? Je opravdu nutné znát všechny tyto detaily – k čemu je to proboha dobré ? Nestačí vycházet z faktu, že prostě ti, co jsou tzv. mocní vždy měli a prostě mají tendence ovládat ty druhé, jakoby bez-mocné ? Nejsou ale právě „tak mocní“, protože jim tuto moc přisuzujeme a vlastně myšlením na ně s emocemi jim věnujeme energii a tedy sílu-moc ?

 

JM poslední dobou vyjádřil několikrát smutek z toho, že mnozí, které považoval za přátele, kamarády, tak se změnili a nyní leckdy házejí na Osud i JM osobně špínu, vše jen kritizují apod. Naštěstí (dle JM) jsou tady i nadále lidé, kteří JM v jeho těžké a málokým doceněné práci, podporují. Zde si dovolím uvést svůj postřeh a možná i odpověď JM, proč se tak děje. JM správně vystihl, že jeho mnozí dřívější přátelé se změnili. K tomu dodávám já, že JM naopak v určité fázi jaksi názorově a přístupem „zamrzl“ a není ochoten se hnout z této zamrzlé pozice. Zatímco jeho dnes již bývalí přátelé se i nadále vyvíjí, mění se, poučují se ze svých chyb. To je jako v jakémkoliv vztahu, když jeden zůstává dlouhodobě dogmaticky na svém, zatímco druhý se prostě mění s tím, jak život, zkušenosti a poznání si žádá … , tak si přestanou rozumět.

 

Všiml jsem si v diskusích na Osudu zvláštního paradoxu, kdy většina nejzajímavějších a hodnotných příspěvků k tématům, byť podaná kritickým způsobem je právě od některých, dnes již asi bývalých přátel JM. Ti co většinou k tématům mlčí, tak se najednou vyrojí – objeví teprve v „obhajobě proti útokům“ na JM, nebo TM a jejich argumentace je dost často jednoduchá, krátká a emociální. Krátké příspěvky, které JM, TM obhajují proti „těmto útokům“ zdůrazňují především minulé zásluhy JM, „strach kritiků vidět a znát zlou pravdu o dění kolem nás“. Někteří prostě jen s JM soucítí a už principiálně ho jakoby proti útokům brání. Někteří také zdůrazňují, že je to web JM, jeho dítě a tak si zde může říkat, co chce. Když čtu většinou krátké příspěvku těchto „obránců“ před napadáním JM, nemohu se zbavit dojmu, že tito „obránci“ byli „ještě včera materialisty a dnes objevili duchovno“. Protože se potřebují vymezit od těch, kteří jsou i nadále materialisty, tak cítí potřebu odsouzení a pojmenování všeho zlého a pokryteckého a nejraději by ten zlý a pokrytecký svět okamžitě převrátili vzhůru nohama. Když zjistí, že to nejde, tak alespoň všechno to zlo vykřičet na všechny možné strany a pokud možno co nejvíce lidem, aby se jim v hlavičkách rozsvítilo, v jakém to dosud žili bludu. Abych jen nekřivdil, je zde i nově objevený – příjemný pocit vzájemné sounáležitosti a sdílení nového přístupu k světu, který ti „nechápající kritici nechutně pošlapávají“. Troufám si tvrdit, že touto fází prošlo mnoho hledajících. Když na to kouknete s odstupem, tak  zjistíte, že ještě včerejší materialisté najednou svým pohledem „náhle prozřivších“ říkají a doporučují těm, kteří již „prozřeli“ mnohem dříve, co vlastně mají dělat a jak je třeba se vypořádat s tímto zlým a pokryteckým světem … Jak se říká : jsou papežtější než papež.

 

Sám jsem si tímto obdobím částečně prošel, kdy ještě někdy před 5 lety jsem sám Jirkovi iniciativně poslal několik překladů článků z www.whatdoesitmean.com . JM je vzápětí na Osudu zveřejnil. Dnes lituji, že jsem se svým malým dílem podílel na růstu silného egregora Osudu plného strachů, zloby, beznaděje. V té době jsem byl sám přesvědčen, že zásadní informace z tohoto webu, o tom co se skutečně ve světě děje, se musí dozvědět co nejvíce lidí. Naštěstí jsem z tohoto období „aktivistické snahy o rychlé prozření svého okolí“ poměrně brzy vystřízlivěl. U JM a jeho Osudu si nejsem jist, zda-li je toto ještě po tak dlouhé době vlastně možné, tím spíše, že je ve svých přístupech a názorech zpětně utvrzován stále novými a novými příchozími čtenáři, kteří „právě objevili duchovno/alternativu“, jak píši výše.

 

V kritickém popisu nedobrého dopadu Osudu na česko/slovenskou scénu „hledajících“ by se dalo pokračovat, ale již mnohé zaznělo přímo i nepřímo v dřívějších našich reakcích zde na Rahuntě. Ve svém čtyřdílném zamyšlení na téma web Osud.cz jsem se ale pokusil vyjádřit i myšlenky a argumenty zastánců Osudu, aby to nebylo brané jen jako kritika dělaná pro kritiku. Myslím, že ti z Vás, kteří již nějaký čas sledují jak Osud, tak třeba i naše stránky budou vědět, že jsem mohl použít i „údernější“ a přímo se nabízející argumenty, jak ukázat, že se Osud.cz v mnohém mýlí a nedělá dobrou práci ve prospěch lidí. Úmyslně jsem některé přímo se nabízející argumenty opominul, nebo je zmínil jen okrajově a nedůrazně. Proč ? Na to ať už si každý inteligentní čtenář odpoví sám …


www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 3)

www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 2)

www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 1)

Diskusní téma: www.osud.cz - osudově změní Váš osud ? (díl 4)

Datum: 07.11.2010

Vložil: jm

Titulek: Re: Re: hezke ;)))

Pavle, kdybych odpovídal jen na každou dvacátou kritiku, kterou mi kdo za těch 11 let adresuje, nedělal bych dávno nic jiného. Bohužel, nemohu Ti v tomhle vyjít vstříc... pokud bys měl opravdu zájem zlepšit činnost OSUDu, nebo mne osobně upozornit na některé domnělé chyby, myslím, že bys volil nějaký jiný způsob, jak mne toto poselství doručit.

Sám sis vybral, zda chceš soudit a kopat, nebo napravovat. Je to čistě Tvá věc a já Ti v tom přeji hodně zrcadel a trpělivosti, až se role obrátí! :)

Měj se hezky.

Datum: 08.11.2010

Vložil: Pavel N.

Titulek: Re: Re: Re: hezke ;)))

Jirko, protože zjevně nemáš nic k tématům zde zveřejňovaným, nebudu již více reagovat.

Co mělo být ve věci serveru Osudu řečeno, řečeno bylo, a to opakovaně (a nejen zde na webu). Více se již Já, ani Luděk, ani Erien nehodláme "Tvým Osudem" zabývat a věnovat mu čas a energii naší pozornosti.

Na závěr ti mohu jen popřát, aby ses při toulkách ve svém "zrcadlovém bludišti (Matrixu)" neztratil a snad někdy našel i své skutečné a nepokřivené Já ...

Datum: 03.11.2010

Vložil: Marek

Titulek: ...

Přeji dobrý večer. Také sem hltal každý článek na osudu a byl zděšen tím, co všechno nám dělají a co na nás chystají lidé, které nesmíme jmenovat... :-). Od jisté doby řeším jen věci, které vidím na vlastní oči, které se mě osobně dotýkají a snažím se řídit heslem: Změň sebe a změníš celý svět.

Datum: 03.11.2010

Vložil: Pavel Nodl

Titulek: Re: ...

Zajímavá je i synchronicita tohoto 4.dílu mé minisérie s dnešním článkem Vlasty Marka na Osudu.cz, kde jinými slovy říká vlastně totéž. Tento díl jsem měl v hlavě už pár dní, ale teprve dnes jsem měl čas a sílu jej dokončit. Protože jsem v reakci na Váš příspěvěk chtěl hodit na článek VM zde odkaz, ale na Osudu je uzamčený pro platící, tak jsem se podíval na blog VM a co nevidím - tento článek je zde již od včera : -) "https://blog.baraka.cz/2010/11/osudova-namitka/"
S Vaším heslem "Změň sebe a změníš celý svět" mohu jen souhlasit.