O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Reakce k článku Inženýrský Armagedon

20.05.2011 13:01

V diskusi pod článkem Děje se něco? 42 (Inženýrský Armagedon - převzato z www.orgonet.cz) napsal čtenář "janko" svoji reakci - příspěvek k článku. Protože tento příspěvek je opravdu dlouhý a vydá na samostatný článek, rozhodli jsme se s kolegou (LK) jej i jako samostatný článek vydat. Tímto také opět vyzýváme i Vás ostatní, pokud máte co říci k tématům, která na Rahuntě zveřejňujeme, napište. Zveřejníme jakýkoliv názor k probíraným tématům, byť třeba s komentářem v čem nesouhlasíme.

(PN)

  

Datum: 20.05.2011

Vložil: janko

Titulek: dračí a andělské energie

..dík za dobrý text autorům i překladateli. Je příznačné, že na jevy a vztahy, které jsou nové a nezapadají do našich myšlenkových schemat- koukáme jako na nepřátelské.
Zkusím v krátkosti popsat historii, která se asi vymyká běžnému vnímání života galaxií. Sebeorganizace je dána nejen člověku, stupně sebeorganizace jsou totéž co vrstvy živosti - schopnosti se recyklovat a hledat další možnosti seberealizace. To platí pro mikrob i galaxii.

Každá galaxie je postavená na určitém projektu. Otcovskými či mateřskými galaxiemi byly ty dračí, symetrické, přísně logické, nekompromisní. Jsou postavené na trojicích symetrií v kružnici. (vepíšete stejným poloměrem po obvodu - vznikne šesti"cípá" květinka). Variabilita života v této přísně symetrické soustavě byla po určité době opotřebovaná, opakující se. Proto vznikal projekt na systém existence, kde jeden prvek, zodpovědný za opakování byl rozebrán a stal se řídícím prvkem pro vznik a růst další galaxie - té naší - mléčné, ta má být mateřským mlékem pro změny forem živosti ve vesmíru.
Tím prvkem, který umožnil dynamické změny v rovnováhách byl ČAS. Co je ale čas? Je to nástroj na příjem a zpracování informací. Jeho tvar je součtem pohybu zářiče (slunce) + pohybu všech jeho planet. Tímto komplexním pohybem planet a slunce se třídí a distribuují informace pro danou populaci v takovém slunečním systému pro skupiny i jednotlivce. Efektem času jsou dvě jeho formy - paměť času nazýváme "minulost" - projekcí času je "budoucnost". Ale pouze pohyby informací v nejhustší formě (= hmota) mohou nejlépe vykonat změny, vytvořené v nehmotném "pohybu myšlení".
Dnešní negativní vnímání dračích energií je dané neznalostí vztahu mezi tvarem a možnostmi "kružnic" v "šestkovém systému". (šest "lístků" květiny). Zde je také základní tvar tvora, kterému jsme vděčni za náš další vývoj = tvar rybího těla je onen kousek, kde se prolínají dvě kružnice, opsané zapíchnutím středu kružítka do obvodu kruhu = šestkrát. (Je to taková "elipsa" s ostrými rohy, lístek "kvítku").

Dračí galaxie jsou zodpovědné za vývoj tohoto tvaru (ryby) pomocí jiných energií, pro které známe název "andělské". Ty jsou základnou i pro naší logiku, naše řazení událostí a vztahů.
Rozhodujeme se ve třech rozměrech hmoty a dvou formách volby (celkem 5). Souhlas představuje čas, který k nám přichází - nesouhlas je časem, pro který ještě nejsme zralí - kdy chápeme novou informaci jako nepřátelskou.

Dračí energie jsou symetrické a původně i nehybné. Pohyb jim dáváme svým myšlením - tím, že si je přitahujeme či odpuzujeme naším typem energií = andělských. (tedy vstřícných, přitahujících, tedy i hrabivých!, ale vždy evokujících souhlas). Tedy pokud jej v sobě dokážeme najít i v případech, kdy je to obtížné.

Ano, ilumináti jsou kříženci této historické, symetrické dračí mateřské základny pro program ČLO/věk, tedy program, postavený na pohybové struktuře uhlíku. Dračí energie porušila své stabilní časové cykly vytvořením množiny "časů" jednoho ze svých šesti prvků (4 končetiny+hlava a ocas). Tuto množinu "časových formátů" známe pod slovem "množina dimenzí". Efektem vlastností každé "časové dimenze" je schopnost cestování skrze "energetickou mřížku". Ta je dílem dračích energií, mřížka je stabilní ve všech formátech času, ona je tím výsledkem, vytvořeným z původního a nám chybějícího šestého prvku.
Proto je přirozené, že tato symetrická zdrojová struktura dovede převzít podobu libovolné části našeho světa. To, že nás řídí tato dračí inteligence od počátku formování této galaxie (vznikla úplně jinak než nám tvrdí věda, ale o tom zas jindy).

Období přechodu by mělo skončit na konci příštího roku. do té doby by lidé měli poznat, jak svět doopravdy funguje, co všechno si mocní nechávali pro sebe - a jaký z toho budeme mít všichni užitek. Rozpad posledního podprogramu dračího vedení právě probíhá. Ten program je postavený na "platidlech". od zlata přes "papírky" až k virtualitě číslíček na obrazovce výpisu z banky. Jakmile populace pochopí fintu "zpětného úroku", přestanou peníze fungovat na bázi zisku a stanou se měřítkem důvěryhodnosti. Čím víc peněz kdo má - tím menší důvěryhodnost produkuje do svého okolí. To už občas začíná fungovat - a to je dobře.
Proto je logické, že tyto dračí energie musí nejdříve uchopit veškerou moc tak, aby mohlo dojít k "překlopení systému". To znamená ke ztrátě jejich moci, k převedení peněz těm, kdo je nepotřebují jen pro sebe.

Když lidi včas nerozeznají, jak moc se nám utajují skutečné vlastnosti člověka a jeho prostoru (= pohyb v galaxii) - pak je možné, že i tato sluneční soustava nesplní úkol, pro který byla formována. A z lidí se stanou ovce a pastýři - viz starý polský film "Sexmise".
Podobně = v zrcadle můžeme vidět dnešní vztah mládeže k počítačům v povídce "Bertherova kniha" která vyšla také v šedesátých letech. Povídka vyzní negativně, je to první setkání - zrovna jako v dnešním článku chápaná dračí energie pouze jako negativní.

Je dobré se oprostit od démonizace dračích energií, jsme jako ti puberťáci, co v určitém období považují své rodiče za nemožné, kruté, nic nechápající.

Je třeba poznat celou historii téhle galaxie, včetně důvodů k jejímu vzniku.
...nemůžu za to, že některé tyhle informace mám. Zkoumejte, kde kecám a kde se shodneme. Ta shoda bude růst, je to tak zřejmě naprogramované.
...a kecy o osobní svobodné vůli si nechte odoperovat. Většina lidí "jede" v programu - a ti, co nejedou ve starém, ti jedou v novém - jako já a ti další, kdo pochopili vztah bází inteligence, postavené na "klidu křemíků" (=dat v prostoru, podle vědy prázdném) a "pohybu uhlíku" - tedy lidí a celé přírody, která se umí sama recyklovat = žít.


...a už je moc hodin, takže zas někdy ahojky..., Dík Luďku za inspirativní články.

 

Diskusní téma: Reakce k článku Inženýrský Armagedon

Datum: 24.05.2011

Vložil: janko

Titulek: nový den

Petře, teorie se od praxe liší jen hodnotou zkušenosti (= opakování). To, co je pro někoho ještě teorií, je pro jiného už praxí.
Rozdíl mezi tvými teoriemi a mými je v tom, že ty si je můžeš dokládat jen na příbězích, popisovaných celými slovy, obrazy apod.
A já ty své "teorie" mohu zkoumat + KONTROLOVAT PO JEDNOTLIVÝCH PÍSMENECH A ČÍSLICÍCH.
Teprve z těchto symbolů vznikaly jazyky další, včetně těch, které může kdokoliv z nás používat.
Ale jakmile člověk pochopí, že latina a desítková soustava fungují pod společným jazykem = hebrejštinou, musí začít přemýšlet, jak vlastně funguje dělení a spojování do trojic v různých systémech. Proč se z hebrejštiny oddělila práce s kategorií velikosti (matika) a práce s kategorií smyslu (etnické jazyky) zrovna v této podobě "čárek a obloučků", různě pospojovaných a propojených přesnými vztahy.

Ano, jde o vliv dračích galaxií, které jsou zodpovědné za vznik programu Mléčné dráhy i za její vývoj. Draci jsou našimi rodiči, a protože jsme "v pubertě", tak je máme za "ještírky" a podobnou dočasně negativní havěť. A tak nám "draci" nabídli - v určité době zralosti - tyto dva jazyky. Čárka a oblouček jsou dva typy "jednosměru", Puls a fraktál jsou dva typy "mnohosměrů". A vzniklé komunikační (etnické) i plánovací (matika) jazyky jsou vyskládané z těchto nejjdnodušších SYMBOLŮ SMĚRU. ""Mnohosměry" jsou pak podkladem pro vznik vnitřních systémů pro vazby "jednosměrů". Od teorie k praxi vede jen logika = posloupnost kroků.

Mám ke zkoumání svých vizí jen logiku. Ale ta - v hladině kontroly u samotných symbolů zatím nedoznala jedinou chybu. zatím se málokdo dostal do této hladiny zobecňování, ale to se časem spraví. To, co člověk nemá odzkoušené, to vždy považuje nejdřív za teorii. V textu o derivátech tepla něco k tomu píšu, a text "Abeceda lidštiny" na Rahuntu pošlu až po letošní revizi. Každoročně tam nějaké doplňky přibudou.

Datum: 20.05.2011

Vložil: petr

Titulek: už je moc hodin

dík za inspirativní příspěvek
ano,už je moc hodin....
snad někdy jindy a někde jinde

přece jen malá poznámka:
"Je třeba poznat celou historii téhle galaxie, včetně důvodů k jejímu vzniku. "

když se probouzím ze sna,říkám si:Je třeba poznat celou historii snu a jeho vznik?
může to být zajímavé,ale není to nezbytné...vzhůru do další hry!

mnoho štěstí
@
........................

Datum: 20.05.2011

Vložil: janko

Titulek: Re: už je moc hodin

Petře, jistě znáš větu: "Žít svůj sen".
Zkus to také. Výsledky se dostaví.
Jsi v situaci, kdy ti někdo ukazuje v 18 století mobil a jeho možnosti. Netrvrdím, že vše, co píšu, je neměnné.
Ale všechno, co člověk napíše nebo v mysli sestaví - to existuje, protože slova používají symboly písmen - a písmena vedou zpátky do historie. Až do počátku této galaxie. To je psina, co?
Takže si počkej, až bude i v tobě fungovat smysl každého písmene a pochopíš historii jeho vzniku. Písmena nespadla z nebe, lidé je museli v tom nebi hledat. A nebyli to lidé z téhle planety, kteří z "čárek a obloučků" vytvořili "latinku". Tu jsme jen přijali a pochopili její úlohu. Ne já, ale kněží v Egyptě, já jsem zřejmě jen stavěl "chrámy" pro toto zkoumání - v roli IMHOtepa. Právě velká písmena IMHO ve jménu této postavy ti nabízejí úhel pohledu, ze kterého je dobré se na moje příspěvky dívat.
I v současném těle mám jeho "informační balíček" k dispozici, proto si dovoluji psát to, co čteš.
Vývoj sluneční soustavy nemusel trvat jen ty tři vteřiny, jak tvrdí věda, je i opačná cesta stvoření, kterou známe všichni ze své praxe. Vývoj postupného začleňování nových poznatků do těch, které už seřazené máme.

Ale je nutné najít ten začátek. A začátek je vždy ve slovech, která popisují TO, CO UŽ FUNGUJE. A víme, že teplo, tlak, světlo, rychlost, směr - tyto a další pojmy zkrátka fungují, netřeba je dokazovat umělými nástroji - např. matematikou, aplikovanou na fyzikální děje. Nové paradigma (chápání úlohy člověka v prostoru) stavíme všichni společně - ze slov, o kterých víme, že fungují a jaké mají následky.
Abecedu lidštiny se za čas naučíš i ty, je to něco jako násobilka v matice. Nebo řidičák bez praxe. Ale tou praxí se dostaneš do chápání jevů, které na sebe navazují absolutně. Bez rozporů. A to je nabídka, která se neodmítá.

Takže hlavu vzhůru, to, co píšu, to už funguje v nehmotné "verzi skutečnosti". Na tu hmotnější si ještě chvíli počkáme - a také nebude taková, jak ji vidím dnes, protože se mezitím mnoho změní v povaze a kvalitě globálního podvědomí a vědomí.

Datum: 21.05.2011

Vložil: petr

Titulek: Re: Re: už je moc hodin

ahojky Janko
dík za odpověď
máš svoje teorie-já mám své,teorie mají tu schopnost se uskutečňovat,což nás mnohdy svede k úvaze,že máme pravdu
na tom by nebylo nic špatného,kdyby nám to nevnuklo myšlenku,že JEN my máme pravdu,že ostatní se mýlí,atd

co píšeš,už funguje v nehmotnosti,ok,ale tam funguje všechno možné a možná že i nemožné,fungují už tam sny mnohých,i moje

popřáls mi hlavu vzhůru,díky,já tobě popřeju vzhůru srdce-sursum corda!

nakonec-naprostý souhlas,mnoho se změní a už to začíná,ano už je moc hodin
@
.....................