O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Slovansko - árijské védy-1 (kniha světla - úvod )

20.10.2010 09:22

Vážení čtenáři a čtenářky považuji za velice důležité vám zde představit nauku, která zde byla mnohem dříve než mnohé uznávané zdroje vědění a nauk. Podívejte se na to a sami si udělejte názor na to, co zde je napsáno a sdělováno. Předesílám, že je zde opravdu mnoho zajímavého a poučného.... Dal jsem to v původním překladu z ruštiny.

LK

 

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY


 

Slovanské, predkresťanské ponímanie sveta bolo stáročia potláčané nielen mocou štátno-kresťanskou ale aj komunistickou vládou. Slovanské obrady a tradície boli takmer vykorenené, stratené v zabudnutí, zmenené a zahalené lžou. Preto je v súčasnosti neľahké znovu obnoviť slovanské ponímanie sveta, ba čo i len uveriť aká starobylá je slovansko-árijská kultúra.
V súlade s predpoveďami Véd neodvratne nadchádza doba veľkej zmeny, ktorú civilizácia vníma nerada. Pokračuje sa v zahaľovaní pravdy lžou či podávaním poloprávd. Môžeme to pozorovať napríklad na fenoméne roku 2012. Podľa Véd nejde o koniec mayského kalendára – veď okrem neho končí aj ďalších 300 indických kalendárov. Ide o reálnu astronomickú udalosť súvisiacu s pohybom našej slnečnej sústavy – a takéto veci sa dajú vopred presne vypočítať. Samozrejme, že bude mať následky, ale nepôjde o slepú hru živlov. Prekračujeme galaktickú hranicu dvoch Svetov, vraciame sa domov. Sily Sveta Svetla sa ujmú toho, čo im patrí. Sotva to však bude otázka jedného dňa v decembri roku 2012 n. l. – či pre nás v 7520. Ale o tom budeme písať podrobnejšie.
 
Objavilo sa nemálo iniciatívnych jednotlivcov, ktorí často nemajú ani elementárne poznatky o slovanskom ponímaní sveta, no napriek tomu sa zaoberajú  zavádzaním pseudoslovanských tradícií, čo vedie k zakladaniu pestrých, rozlične orientovaných religióznych smerov a skupín. Títo iniciátori neraz lákajú ženy.
Niektoré smery kopírujú kresťanstvo a na úroveň najvyššieho Boha inštalujú jedného zo slovanských Bohov (Rod, Svarog, Perún a pod.). Iné predstavujú slovanské ponímanie sveta primitívnym spôsobom ako klaňanie sa Prírode a Jarile-Slnku. Ďalší sa sústreďujú na mysticko-mytologický aspekt slovanského ponímania sveta málo zrozumiteľný pre bežných ľudí.
 
Keď sa navraciame k slovanskému ponímaniu sveta treba povedať, že zahŕňalo nielen organizáciu života, ale aj poznanie o architektúre sveta, slnečnej sústave Jarily-Slnka, o človeku a jeho minulosti, o vzájomnom pôsobení so Zemou, o vplyve vesmírno-galaktických procesov na rozvoj človeka, ľudstva atď. Z niektorých uhlov pohľadu svetonázor Slovanov a Árijcov predstihuje poznanie, ktoré je dostupné súčasnej vede.
 
Texty Slovansko-Árijských Véd siahajú do pradávnej minulosti. Nejde o „kópiu“ indických Véd. Napríklad v Rig-Vede sa opisujú tajomní bieli Árijci, ktorí v dávnych časoch prekročili hory (Himaláje) a priniesli predkom dnešných Indov poznanie – Védy. Rovnakú informáciu nájdeme v starej perzskej Aveste (Aria-Veste). A britský autor Arthur Kemp zhrnul minulosť bielej rasy v knihe The March of the Titans s podtitulom A History of White Race. Zaujímavé čítanie.
 
Prečo o našich vlastných Védach dnes nič nevieme? Zamenili nám dejiny históriou, vieru náboženstvom, kultúru civilizáciou, kniežatstvo kráľovstvom, dŕžavu štátom. Nejde o ekvivalentné významy a už vôbec nie o hru slov. Dejiny fyzickej likvidácie Véd zahŕňajú tak pálenie kníh ako aj fyzickú likvidáciu nositeľov prastarej kultúry. Takzvaná Veľká Morava bola v skutočnosti súčasťou Kyjevskej Rusi a kresťanstvo na Rusi zaviedol „svätý“ knieža Vladimír, ktorý vpustil do Kyjevskej Rusi jeho šíriteľov - križiakov. Pokresťančovanie Slovanov trvalo od r. 988 po r. 1000 n. l. Zatiaľ čo r. 988 mala Kyjevská Rus 13 miliónov obyvateľov v roku 1000 už len 4 milióny. Dejiny zamenili „zbožní“ mnísi za históriu a údaj o jatkách sa tam nehodil.
Prežili len starci a malé deti. Starci postupne vymreli a deti vzali mnísi do kláštorov na kresťanskú prevýchovu. A tak na Slovensku naozaj nič neostalo.
 
Slovansko-Árijské Védy prežili tisícročie len v tajnosti na Sibíri a niečo z nich na Islande. Po dlhej dobe vyšli v Rusku r. 1949. Stalin potreboval do boja proti fašizmu všetkých, a preto povolil všetky cirkvi, medzi nimi aj prastarú, predkresťanskú Pravoslávnu cirkev Starovercov-Inglingov (Pravoslávie nemá nič do činenia s kresťanstvom a bolo – akože ináč – násilne prebrané Starovercom v 17. storočí za cenu 2 miliónov obetí). Sloboda sa rýchlo skončila a nasledovalo ďalšie prenasledovanie. Posledného človeka uväznili za slovanskú vieru r. 1986.
Zaujímavosťou je, že niektoré knihy vydania Slovansko-Árijských Véd sa dostali s vysťahovalcami do amerického Hollywoodu. Použitím údajov z nich vznikol populárny fenomén Star Gates (Hviezdne brány), ktoré sú vo Védach opísané ako Brány Medzisvetia. Hoci udalosti spojené s týmito filmami sú však fantáziou režisérov, názvoslovie prevzali z Véd.
 


SLOVANSKÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM A KANÁLY VNÍMANIA SVETA

 

Slovanský (devätoričný) aj východný (sedmoričný) energetický systém sú založené na vzájomnom pôsobení rôznych energetických tokov, z ktorých každý má svoju farbu, zvuk, spektrum, frekvenciu, ako aj energetické centrum na tele človeka. Toto energetické centrum doteraz nosí prastarý slovanský názov Čakra (Čak – Ra), kde „Čak“ označuje kruhový pohyb do dvoch strán, t.j. na príjem aj výdaj energie, a „Ra“ označuje čisté žiarenie. Štruktúra tohto kolesa dvojitého pohybu sa dá zobraziť tak, ako je na obrázku.
 
 
 
Energetická štruktúra každej čakry je samostatná, v každej je bod vtoku energie a bod výtoku, odkiaľ energia vychádza do tých alebo oných orgánov ľudského tela. Každá čakra zásobuje iné orgány, ktorým dodáva energiu. Keď sa aktivizujú energetické okruhy, človek môže zoslabiť alebo zvýšiť energetický tok do daného orgánu. Každej čakre zodpovedá aj rozdielna farba a zvuk.
 
 
 
 
Všeobecné známy východný systém energetickej štruktúry je sedmoričný, používaný všetkými východnými národmi. Ale už v severnej časti Indie sú niektoré chrámy, kde najosvietenejší žreci používajú devätoričný (slovanský) systém. Okrem siedmich základných čakier majú teda ešte dve: Surma čakru (slnečný dych) a Čandra čakru (lunárny dych). V súlade s ich učením tieto energetické centrá zodpovedajú za vzájomné vzťahy s Predkami.
 
 
 
Slovanský systém energetických centier je rozvinutejší ako východný systém. Obsahuje 37 základných energetických centier: 9 hlavných a 28 určujúcich. Všetky spolu vytvárajú energetický kríž. Hlavné sú rozdelené na tri štruktúry:
  
            -          prvé nižšie 3 čakry zodpovedajú za fyzický vývoj človeka;
            -          stredné 3 čakry zodpovedajú za duševný rozvoj;
            -          horné 3 čakry zodpovedajú za duchovný rozvoj.
 
 
  1. Začiatok
Čakra sa nachádza v oblasti kostrče. Človek cez ňu prijíma životnú energiu, ktorá z neho vyteká. Pohlcuje všetky druhy energií.
Farba: čierna (nepreskúmaná, za hranicou ľudského vnímania).
Vo zvukovom rozsahu čakra prijíma infrazvuk (nadzvukové frekvencie). Infrazvuk môže vyvolať u človeka panický strach.
Vo východnom systéme sa táto čakra volá Mu-Lad-Ha-Ra, ale naši Predkovia ju nazývali jedným krátkym a pochopiteľným slovom – Prameň. Všetko sa začína v nejakom počiatku.
 
  1. Zrod
Zodpovedá za Rod, t. z. za zrodenie života, ale aj prijíma energiu iných životných bytostí, skrz ňu vchádza do ženy mužská sila. Okrem toho, táto čakra prijíma špeciálne nasmerované energetické toky (urieknutie, prekliatie a pod.). Nachádza sa v oblasti ohanbia.
Farba: červená.
Zvuk: „Do“.
Vo východnom systéme sa táto čakra nazýva Sva-D-Hi-Stan-A.
 
  1. Brucho
Po slovansky „život“ vyjadruje „brucho“. Miesto, kde sa rodí život. Cez čakru človek dostáva spočiatku energiu v útrobách matky, potom kozmickú energiu od svojej hviezdy – vládkyne. Nachádza sa v oblasti pupka.
Farba:
Zvuk: „Re“.
Vo východnom systéme sa nazýva Mani-Pu-Ra.
 
  1. Prsia (Hruď)
 Vyžaruje a pohlcuje tvorivú energiu. Zodpovedá za dýchanie. Nachádza sa v centre hrude (slnečný pletenec).
Farba: zlatá.
Zvuk: „Mu“.
Vo východnom systéme sa nazýva Ana-Ha-Ta.
 
  1. Lada
Je umiestnená na pravom pleci. Zahŕňa podpažie, sústavu pleca. Prijíma a vylučuje energiu lásky, dobra, nežnosti. Okrem toho táto čakra zodpovedá schopnosť pracovať (mechanické ponímanie).
Farba: zelená.
Zvuk: „Fa“.
Vo východnom systéme sa nazýva Surma čakra.
 
  1. Leľa
Nachádza sa na ľavom pleci. Reguluje prácu srdca, ale prijíma aj energiu intuície. Zabezpečuje intuitívne poznávanie sveta Javi, intuitívnu tvorivosť a predtuchy. Preto človek hovorieva: „cítim srdcom“.
Farba: nebeská.
Zvuk: „Sol“.
Vo východnom systéme sa nazýva Čandra čakra.
 
  1. Ústa Ústie
Zahŕňa systém hrdla. Táto čakra vydáva zvukovú energiu, zodpovedá sa materializáciu mysle (reč), ale tiež prijíma a odovzdáva energiu zmyslových obrazov.
Farba: sivá.
Zvuk: „La“.
Vo východnom systéme sa nazýva Viš-Ud-Ha.
 
  1. Čelo
Intelektuálna čakra, riadi prácu mozgu, spracováva obrazy a myšlienky. Tu spracuje toky energií bez zmyslových okrás. Zmyslový systém tejto čakry sa nachádza za hranicami zmyslového vnímania. Táto čakra zodpovedá aj za energetické videnie. Nachádza sa na čele (medzi obočím).
Farba: fialová.
Zvuk: „Si“.
Vo východnom systéme sa nazýva A-D-Ž-N-A.
 
  1. Prameň
Vzťahuje sa k svetu Slavi a vychádza z neho kanál, ktorý odchádza do sveta Pravi. Zabezpečuje spojenie s Rodom, t.j. človek cez túto čakru dostáva a prijíma pomoc a podporu svojich Bohov a Predkov, prijíma energie vyšších duševných a duchovných obrazov. Cez túto čakru sa do Sveta Pravi premietajú myšlienky a úmysly. Nachádza sa v oblasti temena.
Farba: biela.
Prijíma ultrazvuk (nadzvukové frekvencie).
Vo východnom systéme: Sa-Ha-S-Ra-Ra.
 
Človek vyrába energiu zo vzduchu, vody a stravy. Zároveň dostáva energiu zvonku – od Slnka a Zeme. Pohyb vstupujúcich a vystupujúcich tokov je tiež odlišný ako vo východnom systéme. Táto energia a čakry sa vzájomne ovplyvňujú (viac podrobností v knihe).
 
Všetky hlavné čakry sa ďalej delia na:
 
-          čakry nízkych energií (svet Navi);
-          čakry stredných energií (svet Javi);
-          čakry vysokých energií (svet Slavi);
-          čakry veľmi vysokých energií (svet Pravi).
 
PRÍRODA pri aktivovaní všetkých energetických centier nenaprogramovala v človeku systém starnutia.
 
Každý človek prijíma okolitý svet pomocou energetických kanálov vnímania. U predstaviteľov rozličných národov sa tieto kanály líšia – čo do kvality aj počtu. Všetky kanály vnímania sveta pracujú zároveň a dodávajú človeku nevyhnutné informácie. Napríklad národy s čiernou kožou majú 6 kanálov vnímania, červenokoží – 9, sivé národy – 10, žlté národy – 12 kanálov (dvanáctoričný systém ponímania), biele národy – 16 (šestnásťtoričný systém ponímania).
 
Tento systém vnímania bieleho človeka sa štrukturálne dá zobraziť nasledujúcim obrázkom:
 
 
1, 2, 3, 4 – kanály zodpovedajú za vnímanie štvorrozmerného sveta, t. z. dĺžka, výška, šírkačas. Tieto kanály pracujú vždy. Zvyšné už u väčšiny bielych ľudí nepracujú alebo sú zahltené nepotrebnými informáciami.
 
5 – kanál duševného vnímania. Dnes je u mnohých ľudí prekrytý alebo „obsadený“ politikou.
 
6 – kanál duchovného vnímania. Je prekrytý extrémami – buď ateizmom, alebo zahltený pre Slovanov cudzími, náboženskými učeniami.
 
7 – kanál mnohorozmernosti rodovej pamäti. Je zanesený takzvanými „všeobecnými ľudskými hodnotami“, zdroje ktorých sú prostriedky masových informácií (televízia, rádio, tlač, internet).
 
8 – kanál harmónie s prírodou. Je to kanál samoregulácie a samoobnovovania sa ľudského organizmu. U súčasného človeka je obsadený materialistickou medicínou, ktorá vníma človeka iba ako fyzické telo, t.j. súhrn fyzických zložiek.
 
Prvé štyri kanály pracujú u ľudí od narodenia, ale 5., 6., 7., 8. kanál sa Slovania usilovne snažili zapnúť dieťaťu do 12. roku, aby potom, vo vzťahu k nim, sa otvorili zvyšné kanály. Fungovanie všetkých kanálov vnímania dovoľovalo bielemu človeku v plnej miere uvidieť celú krásu okolitého sveta, ale aj všetko to, čo iné národy, s menším počtom kanálov, nedokázali prijímať.
 
Na to, aby sme mohli prijímať svet tak ako naši Predkovia, musí dnešný človek zapojiť všetky kanály vnímania, a na to musí najskôr pracujúce kanály očistiť od nepotrebnej informácie. Keď bude správne pracovať 8 kanálov, automaticky začnú fungovať aj zvyšné.

 

 

Poznámka redakce: Pokud si odmyslíte a odfiltrujete působení rasového a národnostního Ducha pro tuto dobu, najdete zde mnoho poučného a vysvětlujícího. Například všechny lidské bytosti mají 16 kanálů příjmu (je jich dokonce ještě více - 24 a pro další budoucnost a rozvoj člověka dokonce 32 kanálů příjmu), jen né každý člověk je má zprůchodněné či aktivované. Není to závislé od rasy, národa, národnosti, náboženství či jiné příslušnosti víry nebo od pohlaví....

LK

Převzato z : https://www.vedy.sk

Diskusní téma: Slovanské - arijanské védy-1 (kniha světla - úvod )

Datum: 09.05.2016

Vložil: zdroj

Titulek: Prichadza zjednotenie naroda

IDEOLOGIA OCHRANY RODINY - kluc k obnoveniu jednoty

Drahy Sloven/Slovak, Slovenka, i iny narod,

ak citis, ze je mnoho veci v neporiadku a hrozi nebezpecenstvo, dovol mi, aby som Ti ozrejmil skutocnu situaciu, v ktorej sa nachadzas. Zijes v case, kedy klamstvo presiahlo hranicu pravdy a otocilo vsetko hore nohami. Nik nevie najst spolocnu rec, co clovek, to nazor a jednotnost naroda zanikla. Zanikol spolocny ciel a motivacia naroda drzat spolu jeho ohlupovanim a klamanim cudzincami trvajucim po starocia. Dosledkom tohto procesu je vznik nesudrznej masy ludi.

Zakladom naroda a statotvornosti je rodina. V sucasnosti prebieha masivny utok na rodinu na mnohych frontoch:

- existencnom (zle podmienky pre zalozenie rodiny, znizenie plodnosti, hormonalna uprava stravy, likvidacia seniorov v domovoch dochodcov, feminizmus a rozvodovost)
- hodnotovom (propagacia homosexuality a uchyliek, ich zavadzanie do skol)
- obrannom (moslimska imigracia, socialky kradnuce deti)

Znicenim rodiny ako statotvornej jednotky bude zniceny stat, narod, obrana. Potom sa rozklad posunie do svojej poslednej fazy - fyzickej likvidacie statotvorneho genofondu. A to dvomi sposobmi, ktore budu nasadene spolu naraz:
- miesanie s cudzincami (aj nasilnou cestou)
- fyzickou likvidaciou odporcov, i ostatnych a ich nahradenie imigraciou cudzincov.

Cielom je znicit staty, avsak bez znicenia ich majetku a infrastruktury, aby bolo mozne ich privlastnenie parazitickymi jedincami. Tieto veci maju byt vyuzite na totalne zotrocenie nejednotnej masy utapajucej sa v chaose. Vsetko, co zostalo, su len v agonii sa zmietajuce nefunkcne casti statnych aparatov.
Mnohi tuzime a volame po spojeni sa, po revolucii, po zmene. Je to podvedoma reakcia na ohrozenie, siesty zmysel, a citime to takmer vsetci. V sucasnom stave vsak toto nie je mozne. Nasa nejednostnost to nedovoli. Nas narod a stat ako jednota uz de facto takmer zanikol a zostali len jeho trosky. Stat sme my ako jednota, ludia. Stat nie je system statnych organov - to je iba statny aparat, ktory je momentalne od statu oddeleny a znefunkcneny. Avsak do tohto stavu sme sa museli dostat. Znovuzrodenie naroda a statu je mozne iba na troskach toho predchadzajuceho.

Existencia statu je nezavisla od existujuceho majetku a infrastruktury. Nie je rozumne nicit existujucu vybudovanu fyzicku strukturu. Je potrebne obnovit duchovne trosky a vystavat novy statny utvar na ideologickom principe skutocnej spravodlivej rovnosti. Stat na tejto baze je nezavisly od existujuceho statneho aparatu, lebo ten uz neplni svoje zakladne funkcie. Ako to vsak dosiahnut?


Rodina, rod, narod a statotvornost.

Ako vznika funkcny organizovany a spravodlivy narod a stat z nejednotnej masy ludi?
Na to, aby vznikla jednota medzi ludmi, musia mat tito ludia spolocnu motivaciu.
Motivacie v minulosti boli rozne, a lisia sa duchovnou silou. Cim silnejsia motivacia, tym silnejsi a odolnejsi stat a narod.
Tieto motivacie mozeme rozdelit do 2 zakladnych skupin, z ktorych sa odvijaju 2 zakladne skupiny statotvornosti.

1) motivacia sebectva

Na zaklade motivacie sebectva vznika skupina muzov, ktora na nejakom uzemi terorizuje ostatnych a stanovi im urcite pravidla fungovania (zakony). Charakteristickym rysom je tvorba pyramidalnej hierarchickej struktury vedenia i velenia. Vztah jednotlivych muzov v tomto zoskupeni je vzdy nadradenost a podradenost. Takto vznika stat PARAZITICKEHO TYPU, diktatura. Jeho zakladna doktrina je utocna. Jeho konecnym cielom je rozklad rodin a zotrocenie.

2) motivacia kooperacie
Zakladom motivacie kooperacie je skupina muzov - otcov rodin a ich synov, ktori si uvedomuju svoju neschopnost obranit svoju rodinu pred statotvornostou parazitickeho typu, ci preziti v nepriaznivych podmienkach. Grupuju sa za ucelom spolocnej obrany a spoluprace.
Charakteristickym rysom je vztah jednotlivych muzov - otcov v tomto zvazku - rovnost, a tvorba sietovej struktury vztahov bez hierarchie, ktorej centrom je duchovna a vedecka autorita, kultura a spravodlivost. Na tomto zaklade vznika skutocna demokracia. Demokracia nemoze vzniknut transformaciou diktatury. Moze vzniknut iba na jej troskach - duchovnych troskach. Zakladnou dokrinou tohoto zoskupenia je obrana. Jeho konecnym cielom je sloboda.
Hierarchicne uskupenia tu existuju iba vramci pracovnych a vojenskych uloh/poslani, Nie na majetkovych alebo mocenskych zakladoch.
Najvyssou motivaciou kazdeho jedneho otca-obrancu rodiny je zachovavat rovnost a spravodlivost v spolocenstve, aby fungovalo zabezpecenie a ochrana jeho rodiny po jeho smrti pri obrane statu, nestasti a podobne.


Znovuzrodenie naroda a statu.

Motivacia statotvornosti je nazyvana slovom ideologia. Ideologie tu boli rozne, no vsetky mali iba filozoficky zaklad. Boli slabe, mali chyby, su uz minulostou a patria na smetisko dejin.
Co je silou, ktora motivuje otcov k spolocnej obrane?
Nasa mentalita, nasa psychika je postavena na rebricku hodnot/priorit, ktory ma kazdy z nas iny. Z toho pramenia nazorove nezhody.
Najvyssia priecka v nasom rebricku hodnot je vsak pre nas vsetkych rovnaka. Je to OCHRANA RODINY pred nebezpecenstvom.
Vrchne priecky v rebricku priorit su riadene pudovo, na hormonalnej urovni a teda su dane geneticky. Je to nasa geneticka charakteristika, ktora determinuje nasu vlastnost uprednostnit ochranu rodiny pred cimkolvek, i pred vlastnym zivotom bez zavahania. Jediny sposob, ako sa to da znicit, je fyzicky nas znicit, alebo nas pomiesat s cudzim genetickym materialom ineho typu.
Preto najsilnejsou ideologiou, aku mozeme mat, ktora nas spoji do pevneho a nezlomneho narodneho i statneho celku, je IDEOLOGIA OCHRANY RODINY. Zoskupenie otcov - ochrancov rodin a ich synov je zakladom pre vytvorenie spolocnosti rovnosti, svornosti a sily, kde kazdy nevaha polozit zivot pre obranu spolocenstva, lebo ma istotu vo vedomi, ze i ked padne, ostatni sa o jeho rodinu postaraju.

Nech prehovori nahlas ten otec rodiny, ktory sa s tymto nestotoznuje.

Zakladom statotvornosti je preto DOMOBRANA, ktorej clenom je kazdy otec rodiny, alebo jeho syn, kazda matka rodiny, alebo dcera.
Niet silnejsieho pudu a silnejsej ideologie, ako je ochrana rodiny.
Takto vznika priatelstvo a bratstvo otcov rodin.
Ak si otec rodiny, zamysli sa, kolko mas v sucasnosti skutocnych priatelov schopnych branit s Tebou spolocne rodinu.
Tento text determinuje navod, definuje princip ako to zmenit. Je vsak nevyhnutne, aby si na tom Ty sam zapracoval.


Migrujuci Cudzinci

Cudzinci maju rozdielnu geneticku vybavu od nas a preto i rozdielny hodnotovy rebricek. Preto je ich spravanie a kultura a najma ich ideologia rozdielna a nekompatibilna s nasou.
Ich ideologia presne zodpoveda ich podmienkam, a tiez je postavena na pudovej urovni (sexualnej, sadistickej az pedofilnej), preto nema vyznam akakolvek snaha o kompromis. Tito ludia opustili svoju vlast, svoj narod a svoje rodiny, a to v najtazsich casoch. Su to muzi vo vojenskom veku, plni sil. Urobili by ste to Vy? Dokazete sa s nimi stotoznit?Spajanie otcov

Ak sa stotoznujes s tymto textom a chapes jeho vyznam, viditelne nos znak svojho naroda.

Mnohi nasi otcovia a matky, synovia a dcery maju rodielne spolocenske, politicke a hodnotove nazory. Ak je vsak ich najvyssia priorita ochrana rodiny, a podvedome vnimaju ohrozenie, su schopni prekonat rozdiely nizsej priority a sustredit sa len na tu hlavnu prioritu - ochranu rodiny. Su schopni spojit sa s nami. Kazdy, kto po precitani tohto textu chape, co je jeho ucelom, a system ako podla neho postupovat, je schopny spajania sa a statotvornosti na principe rovnosti a spolocnej ochrany rodin. Nie kazdy je toho schopny a nema ziadny vyznam kohokolvek nutit prisposobit sa. Spolocnost postavena na ochrane rodin a rovnosti musi byt dobrovolna.

Rozpravajme sa o ochrane rodin s blizkymi a priatelmi. Otcovia, matky, synovia i dcery, rozpravajme sa uprimne. Tych, ktori nerozumeju, nenutme.
Spajajme sa s najblizsou rodinou a najblizsimi priatelmi, s tymi, ktorych dobre pozname a mame vzajomnu doveru. Oni, ak pochopia, budu robit to iste, rodiny sa zacnu prepajat do siete, a cely narod sa zjednoti v spolocnej obrane rodin.

Vodcovia nie su potrebni. Vodcovia su nastrojom manipulacie parazitickych hierarchickych spolocnosti.

Tvorme sietovu strukturu vztahov bez hierarchii - tvorte priatelstva. Tvorte a zveladujte ideologicke/kulturne, vedecke a vzdelavacie centra.
Posilnujte svoje telo, zdravie a zapojte seniorov do komunikacie s detmi, ak o ne maju zaujem a nebudu ich deformovat starymi ideologiami a pochopia tento text.

Noste znak, ktorym sa spoznate - znak svojho naroda. Pomahajte si navzajom, podporujte sa. Svojim predavajte lacnejsie, pre svojich vyrabajte kvalitnejsie.
Svojim zaplatte viac. Tym, co nebudu nosit znak svojho naroda, neublizujte, ani im nepomahajte. Ignorujte ich a znevyhodnujte ich.
Ked nas bude mnoho, tym, co odmietnu viditelne nosit znak svojho naroda, davajte vysoke ceny, alebo im nepredavajte vobec. Postupne ich vytesnite. Nedajte im pracu, nepracujte pre nich, nepredavajte im, nenakupujte od nich. Ak ovladaju zdroj, nahradzajte ich dodavky dovtedy, kym nebudu nuteni odpredat zdroj za nizku cenu. Sabotujte ich snazenie. Svojim pomahajte, informujte ich, snazte sa o ich profit. Nasi budu robit to iste a vzajomne sa potiahneme nad hladinu.
Vytesnenim parazitickych jedincov z riadenia spolocnosti sa odstrani mechanizmus, ktory im umoznuje zotrocovat nas.

Vztah k inym narodom a narodnostiam.

Kazdy narod ma svoje miesto pod slnkom. Aj oni citia to iste, ako my a nevedia, co s tym. Tiez je velka vacsina z nich otcami - ochrancami.
Budu nasledovat nas priklad. Tak, ako my, vytvoria spolocenstva otcov - obrancov, a ich zakladna dokrina bude obranna.
Ak vsetky narody/staty budu mat zakladnu doktrinu obrannu a nie utocnu, nebude viac vojen.
Odlisnost narodov na baze hodnotoveho rebricka bude existovat. Preto narody vznikli, lebo sa chceli oddelit. Ale u zdravych jedincov je vzdy na prvom mieste ochrana rodiny. To plati pre vsetky narody. Opakujem - to plati pre psychicky zdravych jedincov.
Ine narody budu nasledovat nas priklad a budu nosit vlastne narodne znaky. Vsetky narody su si rovnocenne, i ked su odlisne. Preto, toho, kto je oznaceny znakom ineho naroda, chapte tiez ako obrancu rodiny. Respektujte ich a spolupracujte, obchodujte s nimi.
Musi vsak platit toto zakladne pravidlo pre vsetky velkosti statotvornych utvarov:

Kazda statotvorna jednotka musi mat svoju nedotknutelnu slobodu, ktora je ohranicena presne vymedzenou hranicou.

Hranica slobody jednotky je tam, kde zacina sloboda inej jednotky.
Kazdy jedinec i vacsia jednotka ma svoje osobite crty, vlastnosti, ktore nemusia byt kompatibilne s okolitymi jednotkami. Preto kazdy jednotlivec i vacsia jednotka musi mat urcity ramec slobody, v ktorom neobmedzene rozhoduje sama o sebe.
Najmensia statotvorna jednotka je clovek, jednotlivec. Hranica slobody jednotlivca je tam, kde zacina sloboda ineho jednotlivca. Hranica slobody rodiny je tam, kde zacina sloboda inej rodiny. Hranica obce je tam, kde zacina hranica inej obce a hranica statu je tam, kde zacina hranica ineho statu. Dobre ploty robia dobrych susedov. Ten, kto bura hranice, pripravuje masaker. Ten, kto prekroci hranicu, vchadza do areny.


Sila sietovej struktury vs hierarchickej

V hierarchickej pyramidalnej strukture nie je mozna dovera a priatelstvo, lebo vztah nadriadeneho a podriadeneho je vzdy pod tlakom konkurecie.
Podriadeny chce prekonat nadriadeneho, nadriadeny si chce udrzat moc. Podriadeni na rovnakej urovni medzi sebou zapasia o miesto nadriadeneho.
V tomto systeme nie je mozne vytvorit obranu schopnu obetovat vlastny zivot pre obranu vlasti.
Toto je mozne iba v spravodlivom zoskupeni obrancov rodin zalozenom na rovnosti, so spolocnou silnou motivaciou. Preto si hierarchicka pyramidalna struktura nikdy nemoze podmanit taketo zoskupenie, iba ho fyzicky znicit. To vsak nemoze urobit, lebo je to paraziticka struktura, ktora pre svoje prezitie potrebuje niekoho zotrocovat. Moze vsak odporujuce obyvatelstvo na urcitom uzemi znicit a nahradit ho cudzim.

Zoskupenie obrancov rodin zalozenom na rovnosti potrebuje stabilny moralny zaklad, ktoreho nositelom musi byt kazdy clen. Tym je dana jeho stabilita a podmienena slobodnym a spolocnym vzdelavanim. Tym, ze v spolocenstve obrancov rodin nefiguruje vodca sustredujuci moc, nie je mozna manipulacia prostrednictvom vodcu, a pri napadnuti parazitickou skupinou je spolocenstvo funkcne a obranyschopne dovtedy, kym existuje aspon jedna funkcna statotvorna jednotka.

Vztah k spolocnemu uzemiu statotvorneho naroda.

Momentalne existuje stav, kedy novonarodeny clovek nema pravo existovat na Zemi, lebo kazdy kusok zeme uz niekto vlastni a kontroluje.
Mala skupina parazitickych jedincov kontroluje uzemia, ktore nedokazu vyuzit ani z jednej 100000-ny.
Je tento stav vporiadku? Je to moralne, spravne? Kto urcil pravo takejto kontroly?


Kto sme

My vsetci sme sa narodili ako zvierata hodene do areny. Tento text je nasa sanca vyjst z areny ako slobodni ludia.
Vol nebyt, ako byt otrokom. Neskrotnost je vlastnostou seliem, a budu nas nazyvat selmami. My sme vsak slobodni ludia.
Kopirujme, prekladajme tento text a spristupnime ho kazdemu. Budeme zosmiesnovani, prenasledovani, budu nas ociernovat. Dnes je vsak doba, ked sa cierne vydava za biele, a biele sa ociernuje. Pamatajme na to. Cim viac na nas budu kydat, tym budeme silnejsi, tym viac sa ku nam budu pridavat nasi.
Spajanie otcov - obrancov a rodin nebude jednoduche. Kazdy z nas bude musiet prekonat mnozstvo barier. Uspesnost snazenia zavisi od kazdeho z nas. Od nasej tolerancie, odhadu, schopnosti tvorit a obnovovat priatelstva. Najpevnejsie a obnovitelne priatelstva su tie, ktore vznikli v detstve. Navstivme starych priatelov, hovorme s nimi, udrziavajme tieto vztahy. Rozvijajme ich spolocnymi stretnutiami a diskusiami. Rozvijajme ideologiu obrany rodiny spolocne i samostatne. Kazdy z nas je prinosom.

Kazdy z nas ma ine skusenosti, ktore moze pomoct ostatnym. Osamote nie sme nicim, ale spolu vieme vsetko a dokazeme vela.

Kazdy z nas je dolezitym vo vytvarani tohto celku. Nas rozvoj je nikdy nekonciaci proces. Poucme sa z chyb minulosti, chranme a zdokonalujme osvedcene, uchovajme tradicne, zavrhnime nefunkcne a chore. Vzdelavajme sa navzajom. Svoje nazory a zaujmy prezentujme, nepresadzujme nasilu. Respekt v komunikacii je zakladom.

Pozehnany a slobodny je ten, kto kona dobro bez ocakavania odmeny.--------------------------------------------------------------
Dovetok:
Ani migranti tu nezostanu, ked si tu nic nekupia, budu musiet ist domov.

Stat je ako organizmus, kde kazda bunka ma svoju ulohu. Kazda bunka ma svoju vnutornu slobodu ohranicenu membranou, cez ktoru komunikuje s okolim - hranicou.
Specialne bunky imunitneho systemu maju schopnost elasticity a prenikania v tkanivach POMEDZI bunky, ale nenarusuju ich vnutorny priestor.
Rovnako ma fungovat aj zdravy stat.
Nevycitajme si bohatstvo. Ti, ktori su sikovni a tvorivi, su bohatsi a su prinosom pre nas tak, ako listy rastliny, ktorym vsak ziviny musi dodat koren, ktory je pod zemou. Listy a koren nemozu existovat osobitne, potrebuju stabilny kmen. Rovnako ako bunky mozgu potrebuju, bez ohladu na ich vznesenost, potrebuju bunky na spinavom chodidle, aby donieslo tam, kam chcu. Preto sme si vsetci rovni, bez ohladu na bohatstvo.
Problem predstavuju Ti, ktori sustreduju moc na ovladanie ostatnych, zneuzivajuc na to hromadenie bohatstva.
To je ako rakovina.
Ak sa vyskytne nador, s ktorym si imunitny system neporadi, okolite bunky ho zapuzdria, oddelia, odstrihnu od vyzivy, vytesnia a nechaju uschnut.
Preto tym, ktori zneuzivaju bohatstsvo a moc na zotrocovanie ostatnych treba vziat moznost kupovat a predavat. A to tak, ze od nich nebudeme kupovat a nic im nepredame.Ak sa stotoznujes, sir toto posolstvo dalej a rozvijaj ho pri zachovani rovnakej kvality.

Datum: 03.01.2016

Vložil: Slávka

Titulek: Všetko sa dá ošpinit

Reagujem tiež na tú poznámku na konci. Slováci A Česi sú takisto časťou bielej rasy. Iní sú žltá, čierni, červení A hlavne- šedi... táto filozofia má byť rasistickou len preto, že opisuje pravdivý stav? Údajne sú na zemi 2 druhy ľudí. Ti čo tvoria a zveladuju a ŠEDI, čo parazituju a vykoristuju prírodu. Na koniec len vyrok: Zabi svojho protivníka nie s nenavistou, ale s láskou. Lebo ty si povinný chrániť svoj rod, ak ho (sedy) protivník napadne.

Datum: 05.08.2013

Vložil: Sloven

Titulek: svatehOWNo

slovanske-arijanske-vedy su sionisticka propaganda tak isto ako nacizmus, komunizmus, kapitalizmus, krestanstvo a iny hnus

Datum: 25.02.2017

Vložil: ganga

Titulek: Re: svatehOWNo

Kam se řadíš ty?

Datum: 25.11.2017

Vložil: o hara

Titulek: Re: svatehOWNo

teba osvietilo do riti pravdolaskarske slnko a cez hlavu ti vychadzaju tie mudre luce pravdy

Datum: 16.01.2018

Vložil: tutti

Titulek: Re: svatehOWNo

ty jsi super howno, vid
ty nevis, ci jsi, spi dal

Datum: 13.05.2012

Vložil: ľubomír

Titulek: poznámka pod článkom

Čo sem miešate iné národy , keď sa tu o nich nikto nezmieňuje.Je to o nás a pre nás Slovanov od našich predkov a nie pre niektorý iný národ.Je to pamäť Slovanov, ktorá bola násilne narušená kresťanstvom a inými ideológiami.
Neviem kto z Vás v redakcii to sem napísal, ale to je úbohý výkrik človeka , ktorý sa nevie preniesť cez to , že starý Slovania vedeli toho viac ako vie dnešná veda alebo si niekto z Vás potreboval získať body/ pred šéfstvom/ za to , že všetko čo sa týka starých Slovanov treba skryto nazvať rasizmom.
Prečo mala Kyjevská Rus pred príchodom kresťanských misionárov 13 miliónov ľudí a po zavedení kresťanstva ich zostalo len okolo 5 miliónov a aj to je len odhad.

Datum: 23.08.2012

Vložil: ALEX

Titulek: Re: poznámka pod článkom

Kde lze údaj o tak velkém snížení počtu obyvatelstava ověřit?

Datum: 04.05.2014

Vložil: Jakub

Titulek: Re: Re: poznámka pod článkom

Napr: v knihe Potvrdenie knihy svetla, Slovanské ponímanie sveta ;) ..

Datum: 31.12.2011

Vložil: miroslav

Titulek: tu poznamku by ste si mohli odpustiť

!!!tu poznamku by ste si mohli odpustiť!!!