O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Slovansko - árijské védy-1 (kniha světla - úvod )

20.10.2010 09:22

Vážení čtenáři a čtenářky považuji za velice důležité vám zde představit nauku, která zde byla mnohem dříve než mnohé uznávané zdroje vědění a nauk. Podívejte se na to a sami si udělejte názor na to, co zde je napsáno a sdělováno. Předesílám, že je zde opravdu mnoho zajímavého a poučného.... Dal jsem to v původním překladu z ruštiny.

LK

 

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY


 

Slovanské, predkresťanské ponímanie sveta bolo stáročia potláčané nielen mocou štátno-kresťanskou ale aj komunistickou vládou. Slovanské obrady a tradície boli takmer vykorenené, stratené v zabudnutí, zmenené a zahalené lžou. Preto je v súčasnosti neľahké znovu obnoviť slovanské ponímanie sveta, ba čo i len uveriť aká starobylá je slovansko-árijská kultúra.
V súlade s predpoveďami Véd neodvratne nadchádza doba veľkej zmeny, ktorú civilizácia vníma nerada. Pokračuje sa v zahaľovaní pravdy lžou či podávaním poloprávd. Môžeme to pozorovať napríklad na fenoméne roku 2012. Podľa Véd nejde o koniec mayského kalendára – veď okrem neho končí aj ďalších 300 indických kalendárov. Ide o reálnu astronomickú udalosť súvisiacu s pohybom našej slnečnej sústavy – a takéto veci sa dajú vopred presne vypočítať. Samozrejme, že bude mať následky, ale nepôjde o slepú hru živlov. Prekračujeme galaktickú hranicu dvoch Svetov, vraciame sa domov. Sily Sveta Svetla sa ujmú toho, čo im patrí. Sotva to však bude otázka jedného dňa v decembri roku 2012 n. l. – či pre nás v 7520. Ale o tom budeme písať podrobnejšie.
 
Objavilo sa nemálo iniciatívnych jednotlivcov, ktorí často nemajú ani elementárne poznatky o slovanskom ponímaní sveta, no napriek tomu sa zaoberajú  zavádzaním pseudoslovanských tradícií, čo vedie k zakladaniu pestrých, rozlične orientovaných religióznych smerov a skupín. Títo iniciátori neraz lákajú ženy.
Niektoré smery kopírujú kresťanstvo a na úroveň najvyššieho Boha inštalujú jedného zo slovanských Bohov (Rod, Svarog, Perún a pod.). Iné predstavujú slovanské ponímanie sveta primitívnym spôsobom ako klaňanie sa Prírode a Jarile-Slnku. Ďalší sa sústreďujú na mysticko-mytologický aspekt slovanského ponímania sveta málo zrozumiteľný pre bežných ľudí.
 
Keď sa navraciame k slovanskému ponímaniu sveta treba povedať, že zahŕňalo nielen organizáciu života, ale aj poznanie o architektúre sveta, slnečnej sústave Jarily-Slnka, o človeku a jeho minulosti, o vzájomnom pôsobení so Zemou, o vplyve vesmírno-galaktických procesov na rozvoj človeka, ľudstva atď. Z niektorých uhlov pohľadu svetonázor Slovanov a Árijcov predstihuje poznanie, ktoré je dostupné súčasnej vede.
 
Texty Slovansko-Árijských Véd siahajú do pradávnej minulosti. Nejde o „kópiu“ indických Véd. Napríklad v Rig-Vede sa opisujú tajomní bieli Árijci, ktorí v dávnych časoch prekročili hory (Himaláje) a priniesli predkom dnešných Indov poznanie – Védy. Rovnakú informáciu nájdeme v starej perzskej Aveste (Aria-Veste). A britský autor Arthur Kemp zhrnul minulosť bielej rasy v knihe The March of the Titans s podtitulom A History of White Race. Zaujímavé čítanie.
 
Prečo o našich vlastných Védach dnes nič nevieme? Zamenili nám dejiny históriou, vieru náboženstvom, kultúru civilizáciou, kniežatstvo kráľovstvom, dŕžavu štátom. Nejde o ekvivalentné významy a už vôbec nie o hru slov. Dejiny fyzickej likvidácie Véd zahŕňajú tak pálenie kníh ako aj fyzickú likvidáciu nositeľov prastarej kultúry. Takzvaná Veľká Morava bola v skutočnosti súčasťou Kyjevskej Rusi a kresťanstvo na Rusi zaviedol „svätý“ knieža Vladimír, ktorý vpustil do Kyjevskej Rusi jeho šíriteľov - križiakov. Pokresťančovanie Slovanov trvalo od r. 988 po r. 1000 n. l. Zatiaľ čo r. 988 mala Kyjevská Rus 13 miliónov obyvateľov v roku 1000 už len 4 milióny. Dejiny zamenili „zbožní“ mnísi za históriu a údaj o jatkách sa tam nehodil.
Prežili len starci a malé deti. Starci postupne vymreli a deti vzali mnísi do kláštorov na kresťanskú prevýchovu. A tak na Slovensku naozaj nič neostalo.
 
Slovansko-Árijské Védy prežili tisícročie len v tajnosti na Sibíri a niečo z nich na Islande. Po dlhej dobe vyšli v Rusku r. 1949. Stalin potreboval do boja proti fašizmu všetkých, a preto povolil všetky cirkvi, medzi nimi aj prastarú, predkresťanskú Pravoslávnu cirkev Starovercov-Inglingov (Pravoslávie nemá nič do činenia s kresťanstvom a bolo – akože ináč – násilne prebrané Starovercom v 17. storočí za cenu 2 miliónov obetí). Sloboda sa rýchlo skončila a nasledovalo ďalšie prenasledovanie. Posledného človeka uväznili za slovanskú vieru r. 1986.
Zaujímavosťou je, že niektoré knihy vydania Slovansko-Árijských Véd sa dostali s vysťahovalcami do amerického Hollywoodu. Použitím údajov z nich vznikol populárny fenomén Star Gates (Hviezdne brány), ktoré sú vo Védach opísané ako Brány Medzisvetia. Hoci udalosti spojené s týmito filmami sú však fantáziou režisérov, názvoslovie prevzali z Véd.
 


SLOVANSKÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM A KANÁLY VNÍMANIA SVETA

 

Slovanský (devätoričný) aj východný (sedmoričný) energetický systém sú založené na vzájomnom pôsobení rôznych energetických tokov, z ktorých každý má svoju farbu, zvuk, spektrum, frekvenciu, ako aj energetické centrum na tele človeka. Toto energetické centrum doteraz nosí prastarý slovanský názov Čakra (Čak – Ra), kde „Čak“ označuje kruhový pohyb do dvoch strán, t.j. na príjem aj výdaj energie, a „Ra“ označuje čisté žiarenie. Štruktúra tohto kolesa dvojitého pohybu sa dá zobraziť tak, ako je na obrázku.
 
 
 
Energetická štruktúra každej čakry je samostatná, v každej je bod vtoku energie a bod výtoku, odkiaľ energia vychádza do tých alebo oných orgánov ľudského tela. Každá čakra zásobuje iné orgány, ktorým dodáva energiu. Keď sa aktivizujú energetické okruhy, človek môže zoslabiť alebo zvýšiť energetický tok do daného orgánu. Každej čakre zodpovedá aj rozdielna farba a zvuk.
 
 
 
 
Všeobecné známy východný systém energetickej štruktúry je sedmoričný, používaný všetkými východnými národmi. Ale už v severnej časti Indie sú niektoré chrámy, kde najosvietenejší žreci používajú devätoričný (slovanský) systém. Okrem siedmich základných čakier majú teda ešte dve: Surma čakru (slnečný dych) a Čandra čakru (lunárny dych). V súlade s ich učením tieto energetické centrá zodpovedajú za vzájomné vzťahy s Predkami.
 
 
 
Slovanský systém energetických centier je rozvinutejší ako východný systém. Obsahuje 37 základných energetických centier: 9 hlavných a 28 určujúcich. Všetky spolu vytvárajú energetický kríž. Hlavné sú rozdelené na tri štruktúry:
  
            -          prvé nižšie 3 čakry zodpovedajú za fyzický vývoj človeka;
            -          stredné 3 čakry zodpovedajú za duševný rozvoj;
            -          horné 3 čakry zodpovedajú za duchovný rozvoj.
 
 
  1. Začiatok
Čakra sa nachádza v oblasti kostrče. Človek cez ňu prijíma životnú energiu, ktorá z neho vyteká. Pohlcuje všetky druhy energií.
Farba: čierna (nepreskúmaná, za hranicou ľudského vnímania).
Vo zvukovom rozsahu čakra prijíma infrazvuk (nadzvukové frekvencie). Infrazvuk môže vyvolať u človeka panický strach.
Vo východnom systéme sa táto čakra volá Mu-Lad-Ha-Ra, ale naši Predkovia ju nazývali jedným krátkym a pochopiteľným slovom – Prameň. Všetko sa začína v nejakom počiatku.
 
  1. Zrod
Zodpovedá za Rod, t. z. za zrodenie života, ale aj prijíma energiu iných životných bytostí, skrz ňu vchádza do ženy mužská sila. Okrem toho, táto čakra prijíma špeciálne nasmerované energetické toky (urieknutie, prekliatie a pod.). Nachádza sa v oblasti ohanbia.
Farba: červená.
Zvuk: „Do“.
Vo východnom systéme sa táto čakra nazýva Sva-D-Hi-Stan-A.
 
  1. Brucho
Po slovansky „život“ vyjadruje „brucho“. Miesto, kde sa rodí život. Cez čakru človek dostáva spočiatku energiu v útrobách matky, potom kozmickú energiu od svojej hviezdy – vládkyne. Nachádza sa v oblasti pupka.
Farba:
Zvuk: „Re“.
Vo východnom systéme sa nazýva Mani-Pu-Ra.
 
  1. Prsia (Hruď)
 Vyžaruje a pohlcuje tvorivú energiu. Zodpovedá za dýchanie. Nachádza sa v centre hrude (slnečný pletenec).
Farba: zlatá.
Zvuk: „Mu“.
Vo východnom systéme sa nazýva Ana-Ha-Ta.
 
  1. Lada
Je umiestnená na pravom pleci. Zahŕňa podpažie, sústavu pleca. Prijíma a vylučuje energiu lásky, dobra, nežnosti. Okrem toho táto čakra zodpovedá schopnosť pracovať (mechanické ponímanie).
Farba: zelená.
Zvuk: „Fa“.
Vo východnom systéme sa nazýva Surma čakra.
 
  1. Leľa
Nachádza sa na ľavom pleci. Reguluje prácu srdca, ale prijíma aj energiu intuície. Zabezpečuje intuitívne poznávanie sveta Javi, intuitívnu tvorivosť a predtuchy. Preto človek hovorieva: „cítim srdcom“.
Farba: nebeská.
Zvuk: „Sol“.
Vo východnom systéme sa nazýva Čandra čakra.
 
  1. Ústa Ústie
Zahŕňa systém hrdla. Táto čakra vydáva zvukovú energiu, zodpovedá sa materializáciu mysle (reč), ale tiež prijíma a odovzdáva energiu zmyslových obrazov.
Farba: sivá.
Zvuk: „La“.
Vo východnom systéme sa nazýva Viš-Ud-Ha.
 
  1. Čelo
Intelektuálna čakra, riadi prácu mozgu, spracováva obrazy a myšlienky. Tu spracuje toky energií bez zmyslových okrás. Zmyslový systém tejto čakry sa nachádza za hranicami zmyslového vnímania. Táto čakra zodpovedá aj za energetické videnie. Nachádza sa na čele (medzi obočím).
Farba: fialová.
Zvuk: „Si“.
Vo východnom systéme sa nazýva A-D-Ž-N-A.
 
  1. Prameň
Vzťahuje sa k svetu Slavi a vychádza z neho kanál, ktorý odchádza do sveta Pravi. Zabezpečuje spojenie s Rodom, t.j. človek cez túto čakru dostáva a prijíma pomoc a podporu svojich Bohov a Predkov, prijíma energie vyšších duševných a duchovných obrazov. Cez túto čakru sa do Sveta Pravi premietajú myšlienky a úmysly. Nachádza sa v oblasti temena.
Farba: biela.
Prijíma ultrazvuk (nadzvukové frekvencie).
Vo východnom systéme: Sa-Ha-S-Ra-Ra.
 
Človek vyrába energiu zo vzduchu, vody a stravy. Zároveň dostáva energiu zvonku – od Slnka a Zeme. Pohyb vstupujúcich a vystupujúcich tokov je tiež odlišný ako vo východnom systéme. Táto energia a čakry sa vzájomne ovplyvňujú (viac podrobností v knihe).
 
Všetky hlavné čakry sa ďalej delia na:
 
-          čakry nízkych energií (svet Navi);
-          čakry stredných energií (svet Javi);
-          čakry vysokých energií (svet Slavi);
-          čakry veľmi vysokých energií (svet Pravi).
 
PRÍRODA pri aktivovaní všetkých energetických centier nenaprogramovala v človeku systém starnutia.
 
Každý človek prijíma okolitý svet pomocou energetických kanálov vnímania. U predstaviteľov rozličných národov sa tieto kanály líšia – čo do kvality aj počtu. Všetky kanály vnímania sveta pracujú zároveň a dodávajú človeku nevyhnutné informácie. Napríklad národy s čiernou kožou majú 6 kanálov vnímania, červenokoží – 9, sivé národy – 10, žlté národy – 12 kanálov (dvanáctoričný systém ponímania), biele národy – 16 (šestnásťtoričný systém ponímania).
 
Tento systém vnímania bieleho človeka sa štrukturálne dá zobraziť nasledujúcim obrázkom:
 
 
1, 2, 3, 4 – kanály zodpovedajú za vnímanie štvorrozmerného sveta, t. z. dĺžka, výška, šírkačas. Tieto kanály pracujú vždy. Zvyšné už u väčšiny bielych ľudí nepracujú alebo sú zahltené nepotrebnými informáciami.
 
5 – kanál duševného vnímania. Dnes je u mnohých ľudí prekrytý alebo „obsadený“ politikou.
 
6 – kanál duchovného vnímania. Je prekrytý extrémami – buď ateizmom, alebo zahltený pre Slovanov cudzími, náboženskými učeniami.
 
7 – kanál mnohorozmernosti rodovej pamäti. Je zanesený takzvanými „všeobecnými ľudskými hodnotami“, zdroje ktorých sú prostriedky masových informácií (televízia, rádio, tlač, internet).
 
8 – kanál harmónie s prírodou. Je to kanál samoregulácie a samoobnovovania sa ľudského organizmu. U súčasného človeka je obsadený materialistickou medicínou, ktorá vníma človeka iba ako fyzické telo, t.j. súhrn fyzických zložiek.
 
Prvé štyri kanály pracujú u ľudí od narodenia, ale 5., 6., 7., 8. kanál sa Slovania usilovne snažili zapnúť dieťaťu do 12. roku, aby potom, vo vzťahu k nim, sa otvorili zvyšné kanály. Fungovanie všetkých kanálov vnímania dovoľovalo bielemu človeku v plnej miere uvidieť celú krásu okolitého sveta, ale aj všetko to, čo iné národy, s menším počtom kanálov, nedokázali prijímať.
 
Na to, aby sme mohli prijímať svet tak ako naši Predkovia, musí dnešný človek zapojiť všetky kanály vnímania, a na to musí najskôr pracujúce kanály očistiť od nepotrebnej informácie. Keď bude správne pracovať 8 kanálov, automaticky začnú fungovať aj zvyšné.

 

 

Poznámka redakce: Pokud si odmyslíte a odfiltrujete působení rasového a národnostního Ducha pro tuto dobu, najdete zde mnoho poučného a vysvětlujícího. Například všechny lidské bytosti mají 16 kanálů příjmu (je jich dokonce ještě více - 24 a pro další budoucnost a rozvoj člověka dokonce 32 kanálů příjmu), jen né každý člověk je má zprůchodněné či aktivované. Není to závislé od rasy, národa, národnosti, náboženství či jiné příslušnosti víry nebo od pohlaví....

LK

Převzato z : https://www.vedy.sk

Diskusní téma: Slovanské - arijanské védy-1 (kniha světla - úvod )

Datum: 25.11.2011

Vložil: patrik

Titulek: Jsou to naše Védy!

Trapná poznámka redakce,která vyvrací tvrzení o pár řádků výše.Jsem rád,že šíříte naše učení.Ale nevyvracejte jej vzápětí.Jsme Slované a Árijci a toto učení patří nám,nikomu jinému. Sláva Bohům a Předkům Našim!

Datum: 07.10.2011

Vložil: peter

Titulek: NEKLAMTE V POZNAMKE EDITORA

prosim vas o com to tarate v tej poznamke redakcie ?
aky rasovy anrodnostny duch
NEKLAMTE A NEZAVADZAJTE LUDI
je to tak ako to je napisane

PRETO JE TO SLOVANSKO ARIJSKE UCENIE
lebo je pre Slovanov a Arijcov

Pre Cinanov je ine
pre Indov ine
Tak nemiesajte hrusky a jablcka