O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Slunce dnešních dnů a trocha reality

10.07.2010 22:05

Sluneční záření, jež představuje základní zdroj energie pro veškeré procesy probíhající v atmosféře a na zemském povrchu, lze rozdělit na dvě části, a to na sluneční záření přímé a rozptýlené (difúzní). Přímé sluneční záření přichází do oka pozorovatele ze Slunce a vzhledem k velké vzdálenosti Země od Slunce tvoří svazek prakticky rovnoběžných paprsků. Rozptýlené sluneční záření vzniká následkem rozptylu přímých slunečních paprsků na molekulách plynných složek vzduchu, na vodních kapičkách, ledových krystalcích a na nejrůznějších aerosolových částicích vyskytujících se v zemském ovzduší. Rozptýlené viditelné sluneční záření pozorujeme jako světlo oblohy, a kdyby jej nebylo, jevila by se nebeská klenba i během dne černá s ostře zářícím slunečním diskem a s hvězdami.

Sluneční záření je elektromagnetické vlnění o spektru vlnových délek, které před vstupem do zemské atmosféry připomíná spektrum absolutně černého tělesa o povrchové teplotě cca 6000 K. Sluneční spektrum se obvykle dělí na tři hlavní části a podle toho rozlišujeme:

 

Barva Rozsah vlnových
délek (nm)
Střed
(nm)
Fialová 390-430 400
Modrá 430-485 450
Modrozelená 485-505 495
Zelená 505-550 525
Žlutozelená 550-575 555
Žlutá 575-585 580
Oranžová 585-620 600
Červená 620-760 650
Tab. 1.2.1 Přehled vlnových délek viditeného záření [29].

1. ultrafialové sluneční záření s vlnovými délkami menšími než 390 nm, které před vstupem do zemské atmosféry tvoří asi 7 % energie celkového elektromagnetického slunečního záření a jež je ze značné části absorbováno atmosférickým ozónem ve stratosféře,

2. viditelné sluneční záření s vlnovými délkami od 390 nm do 760 nm (podle [29]) vytvářející spektrum barev od fialové po červenou (asi 48 % energie celkového elektromagnetického slunečního záření před vstupem do atmosféry),

3. infračervené sluneční záření, které má vlnové délky větší než 760 nm a před vstupem do atmosféry tvoří přibližně 45 % z toku energie slunečního záření.

Vlnová délka 475 nm odpovídající maximu "spektrální" funkce slunečního záření (viz graf.2.1.3.1) se nalézá ve viditelné oblasti a zastoupení vlnových délek větších než 5000 nm je ve slunečním spektru z energetického hlediska naprosto zanedbatelné.

Základní veličinou při popisu přímého slunečního záření je jeho intenzita I, kterou definujeme jako množství zářivé energie, jež za jednotku času dopadá na jednotkovou plochu orientovanou kolmo ke slunečním paprskům.

 

 

Hvězda - ovlivňuje na naší zemi hrubohmotný život ve všech třech říších.

Sféra - udržuje pomocí jednotlivých matric mentální, astrální a hrubohmotné tělo při životě.

 

Poznámka redakce Rahunta: Slunce nezeslabilo a ani nezesílilo svou činnost ani o procento, jak uvádí někteří zvěstovatelé. Změnilo se  a mění se spektrum vyzařování, na základě referenčního signálu z centrální hvězdy galaxie a její nadřízené hvězdy. Mění se podmínky  zásobování životní energií, kdy bude potřeba vědomě přijímat životní energii nejen z normálního dýchání, ale i díky Vědomí astrální matrice a astrálního těla, zároveň bude se muset člověk vědomě naučit vitalizovat své pozemské tělo a předcházející těla přeměnou životní energie (elektromagneticky svítivá energie) podle potřeby na jednotlivé složky  této energie a to na elektrickou a magnetickou složku. Stejně tak obrácený postup cestou zapálení tzv. Hadí energie v páteři, kdy člověk se má naučit Vědomě zapálit tento oheň a udržovat jej  v celém kanálu páteře a oživit jednotlivá Centra v tělech a úrovních. Člověk by se měl naučit sám být schopen generovat dostatek životní energie pro sebe a své okolí…..!

 

Stále platí to co jsme napsali dne 18.05.2010  v článku :" Měsíc a jeho vliv na zemi ".

Podívejte se prosím na své čakry a k nim odpovídající těla/roviny těl, pokud máte nějaké problémy se svým akutním zdravotním stavem. Pokud jste cvičili, neměli byste mít žádný problém, pokud ne srovnejte si jednotlivé úrovně  trojjedinného těla a Vědomí 3JT. Když nebudete vědět jak napište dotaz pod článkem. LK

Diskusní téma: Slunce dnešních dnu a trocha reality

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.