O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Virtuální koloidy a jejich použití - 4 (Virtuální koloidní zlato)

18.05.2011 09:48

Virtuální koloidy jsou u nás postaveny na bázi zvukově vytvářené strukturované vody viz.

Strukturování vody a její impregnace

a vložené zvukové vibrace příslušného prvku, minerálů, vitamínů, olejů a esencí.

 

Dnes si zde ukážeme virtuální koloidní zlato

Klasické koloidní Zlato má tyto charakteristiky a možnosti:
Koloidní zlato může elektrický potenciál opět normalizovat. Pokud dodáme organizmu a mozku zlato v této podobě,  může dojít k výraznému prodloužení životnosti a omlazení tkání. Zlato může v dnešní době hrát významnou roli  v mentálním vývoji člověka. Zlato je substancí, která může vytvořit přímé propojení s vitální životní silou. Zlato aktivuje a harmonizuje celkový endokrinní systém. Může stimulovat zejména šišinku a podvěsek mozkový. Koloidní zlato nachází uplatnění v alopatické medicíně při ošetření artritických a revmatických stavů, případech roztroušené sklerózy, poruchách sexuálních funkcí (i mužů i žen). Zlato má uklidňující vlastnosti bez toho aniž by byly ovlivněny samotné nervy. Koloidní zlato má výrazný omezující vliv na růst rakoviny.

Virtuální koloidní zlato

Získate jej použitím této zvukové nahrávky v podobě videa na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=lvTfP1tXTx4

Vlastní video je zde:

 

 

Použitím tohoto videa jste získali okamžitý koloid zlata ve strukturované vodě. Tomuto spojení říkáme jednoduchý fluidický kondenzátor s velkou schopností jímat kvantitu (energii) a  především kvalitu (informace)

Není tedy potřeba nějakých zvláštních ochranných opatření pro skladování...!!! Pokud přece jen si vyrobíte něco do zásoby, tak "jen" jako nenaimpregnovaný fluidický kondenzátor, který uložíte do tmavé láhve bez štítků a zabalíte do přírodního hedvábného kousku látky a mimo zdroje elektromagnetického záření.

 

Vlastnosti virtuálního koloidního zlata jsou shodné s vlastnostmi klasického koloidního zlata!!!

Tři etapy tvorby  "oživeného" virtuálního koloidního roztoku - Zlata

1. ETAPA : vytvoření strukturované vody a virtuálního zlata (FK = fluidický kondenzátor)

2. ETAPA : vložení a zdynamizování FK příslušnou kvantitou - energií (sedm základních sil)

3. ETAPA : vložení a impregnování FK příslušným přáním, ideou, vlastností, schopností, kvalitou 

 

Jestli jste dávali trošíčku pozor a trochu byste se zamysleli nad tím, jak se používá klasický koloidní roztok, tak budete vidět, že zde něco chybí....

Koupíte si u prodejce koloidní roztok a očekáváte, že vám to pomůže. Ano, ale jen jako náhodný proces po použití nějak laděným způsobem roztoku (podle toho jaký je to koloid - Au,Pt,Ag, atd. v prvcích, koloidní minerály a vzácné kovy) Něděláte tedy žádnou etapu z tvorby, jste jen pasivní spotřebitel pasivního = neoživeného roztoku....

Ukázka provedení 2. a 3. Etapy při oživování koloidního roztoku - Zlata

Zlato je ideální nosič Světla, tepla, elektrického fluida, Ohňového živlu ... takže vše co souvisí s těmito energiemi můžeme do tohoto FK vložit!!!

2.ETAPA:  a) Vejdeme do CHDS v IST a spojíme se s V-IST

                 b) Požádání o POV (Požehnání, Ochrana, Vedení) pro tuto operaci  Stvořitele Všeho  nebo Krista

                 c) Zpřítomnění si MSaL a požádání o možnost práce se SaL

                 d) Vložení SaL do příslušného FK (sklenice, miska, barel, sud) v podobě vybraného typu energie nebo celé SaL bez výběru

                 e) Požádání SaL o automatické dobíjení FK do úplného naplnění příslušnou energii (šetří to čas u těch co neovládají jiný typ dynamizace)

                 f) Poděkování SaL z MSaL a přímo i MSaL za vše co pro vás udělalo, dělá a dělat bude (automatické nabíjení)

 

3.ETAPA: a) Vložení a impregnování FK příslušným přáním, ideou, vlastností, schopností, kvalitou

                b) Požehnání  ve Jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a aktivace vnitřního stavu víry, že se tak stane! (má to zesilující a sjednocující účinek

                   na celý proces tvorby oživeného FK

Závěrečná poznámka:

Těmito informacemi a možnostmi se vám nabízí nepřeberné množství praktik, ať už s klasickými koloidními roztoky běžně prodávanými nejen na internetu, ale i s těmito našimi postupně zveřejňovanými virtuálními koloidy, které si můžete sami snadno nejen vyrobit, ale především přímo aplikovaně tvořit přímo ve vlastním těle...!!!

Při práci s vnějšně tvořenými FK si uvědomíme toto:

a) muži berou FK ze Zlata do pravé ruky a minimálně levou rukou

b) ženy berou FK ze Zlata do levé ruky a minimálně pravou rukou

V každém případě bychom měli mít ruce čistě omyté a ideální je mít na tyto operace ať už pro sebe nebo pro jiné hedvábné rukavice, které odstíní vliv levé i pravé ruky a nebudete muset o tom přemýšlet do které ruky nádobku můžete nebo nemůžete vzít ...

 

Přeji  ať se vám práce na sobě, daří co nejlépe...

LK

Diskusní téma: Virtuální koloidy a jejich použití -4 (Virtuální koloidní zlato)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.