O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Záhadní Templáři vytváří otázky dodnes

07.06.2011 09:13

Z některých zdrojů na internetu opakovaně prosakují informace, že na nejvyšších úrovních těch co si hrají na vládce Země (obecně zvané NWO) probíhají jednání se zástupci řádu Templářů, kteří existují dodnes, byť naprostá většina lidí je považuje za čistou minulost. Již jsme se tímto tématem zabývali zde Zlaté rezervy templářů zachrání svět ?

 

Pojďme se tedy trochu podívat co nám o řádu Templářů říkají naučná videa :

(PN)

 

Dokument z fascinujícího cyklu Utajená bible. ... Spirituální a málo známé souvislosti řádu templářů, který byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze řád maltézských rytířů nebo řád německých rytířů. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu. Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096-1099). Bezprostředním důvodem bylo patrně napadení 700 poutníků na cestě z Jeruzaléma, kdy jich bylo 300 zabito a 60 zajato muslimskými útočníky...
Řád byl zrušen v roce 1312 jako nepotřebný, k čemuž bylo vyžito nařčení z hereze. Řád nebyl nikdy obnoven.

 

 

 

 

 

 

Diskusní téma: Záhadní Templáři vytváří otázky dodnes

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.