O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Základy tvoření – ohňová modifikovaná energie – SCH(Š)

21.06.2010 18:01

LK: Vážení čtenáři pokračujeme v seriálu „Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření“ , ale zkrátíme a změníme název, abyste snaze našli obsah textu podle symbolů, o kterých bude řeč.

 

Oheň -  energie takto modifikované a označené symboly:

SCH(Š), S, K, H, D, T, - ovlivňuje vše co souvisí s principem Ohně, projevuje se jako světlo nebo má elektrický charakter, dále vše co souvisí s teplem a expanzí. Oblast typická pro moře energie modifikované jako Oheň je Hlava .

SCH (Š)

    Při popisování vibrace písmene SCH(Š) musíme říci, že písmeno K znamená všemohoucnost - pra-světlo a vibrace písmene S pra-oheň. Obojí, pra-světlo a pra-oheň spojuje vibrace písmene SCH a poukazuje tím na nemanifestující všemohoucnost. SCH-vibrace reprezentuje tedy princip, který je vibracím K a S nad řazený. SCH je tedy oním písmenem, se kterým zastupuje Božská Prozřetelnost pra-princip ohně a pra-světla nemanifestující všemohoucnosti. Vibrace písmene SCH poukazuje jaksi na první výron Božského stvoření. SCH platí tedy za nejvyšší písmeno a S a K jsou ve své manifestaci podřízeny tomuto mateřskému písmenu.

    V kabale se poukazuje na to, že Božská Prozřetelnost těmito třemi písmeny A, SCH a M, stvořila pra-principy živlů a že z těchto základních písmen povstala všechna ostatní písmena. Podle kabalistické zákonitosti je A v analogii s pra-živlem principu vzduchu, SCH a pra-ohněm a M s pra-živlem vody. A odpovídá rozumu, moudrosti,  zákonitosti rovnováhy atd., SCH vůli, všesíle a všemoci a M lásce. SCH je jako pra-princip ono aktivní s elektrickým fluidem a M jako protiklad živlový princip pra-živlu vody s magnetickým fluidem, které je s tímto principem v analogii. Písmenu A připadá jako vyrovnání úloha zprostředkovatele mezi pra-ohněm a pra-vodou.

    Tedy pozor :

vibrace      SCH    reprezentuje praživel ohně,

vibrace      M        reprezentuje praživel vody,

a vibrace   A        je zprostředkovatelkou mezi oběma vibracemi.

    Následkem toho platí tato tři písmena za pra-písmena nebo základní písmena - mateřská písmena. Tento krátký nástin byl nutný, aby osvítil správný postoj vibrace písmene SCH, aby při upotřebení této vibrace nemohlo dojít k jakékoliv záměně. Z těchto tří písmen vznikla pak, další písmena se svými specifickými účinky.

 

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem SCH(Š)

a)   barva spíše ohňově rudá

b)   C-tón

c)   Pocit tepla až žáru

d)   Vědomí nejvyššího osvícení a extáze (Vědomí akašistické analogie)

 

Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

      V Mentální sféře ovlivňuje:

-          Osvícení, nejvyšší zduchovnění jdoucí až k extázi

-          Rozum a vědomí (stanou se chápavější)

V Astrální sféře ovlivňuje:

-          Prastav manisfestace víry (vše se okamžitě realizuje)

-          Transmutační schopnosti (přeměna)

-          Dokonalé ovládání živlu ohně ve všech třech říších

-          Dokonalé ovládání vůle

      V Hrubohmotné  sféře ovlivňuje:

-          Absolutní víru

-          Dokonalé ovládání elektrického fluida (EF) ve všech třech říších

-          Dokonalé ovládání živlu ohně ve všech třech říších

     Oživuje malý mozek, velký mozek a vše uvnitř hlavy

 

 

Cvičíme takto:

a)   a) Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB:

          „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

          „V-IST spoj mne s V-VNB!“

          „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)   b) Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno SCH(Š)  nejprve jako fonetické písmeno a pak si k němu imaginujeme příslušnou barvu, to je ohňově rudou, takže naplní celý nekonečný prostor NB. Imaginujeme tak silně, že bychom měli cítit teplo až žár. Při fonetickém vyslovování symbolu, můžeme se pokoušet vyslovovat toto písmeno tvrdě příslušném tónu, tedy C-tónu.

 

Poznámka: při cvičení, bychom měli postupovat tak, že nejprve se zaměříme:

1.) na cvičení světelné barevné škály

2.) na příslušnou zvukovou vibraci-tón

3.) na spojení 1.) a 2.) bodu a vyslovení najednou

4.) na procítění a eventuálně imaginaci příslušného pocitu

5.) na spojení činnosti 1.), 2.) a 4.) bodu, tak že v jeden okamžik vyslovení symbolu SCH(Š), nejenže vygenerujeme spojení na moře světla příslušné barvy, ale foneticky zaintonujeme a zároveň prociťujeme příslušný pocit z takto vysloveného symbolu-písmene ve třech vibračních dimenzích.

6.) Když jsme takto schopni příslušné písmeno - symbol vyslovit, měli bychom být schopni ještě toto celé vyslovit s Vědomím  akašistické analogie pro příslušný symbol-písmeno.

7.) K oživení příslušného orgánu v hrubohmotném těle, stačí abychom použili již světelnou vibraci symbolu-písmene ( viz bod 1.) a odeslali jí do příslušného orgánu( v představě jej naplnili) a dali ji čas ve kterém má dojít k oživení :

„Světelná vibrace písmene SCH(Š) naplň ihned mou hlavu a oživ můj celý mozek, ať je plně funkční do 30 min.!“

Poznámka: Pokud bychom v příslušném orgánu cítili nějakou bolest nebo disharmonii, přerušíme toto cvičení a naplníme tento orgán životní energií s co největší dynamikou a patřičným programem na vyléčení.

 

Pokud chceme rozvinout vlastnosti, schopnosti a moce v jednotlivých sférách svého MiKo je dobré to udělat takto:

a)   Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

b)   Zde vyslovíme třídimenzionálně příslušné písmeno a necháme prozářit jednotlivé úrovně- sféry a vážeme na ně příslušné analogie. Jak ukážeme v dalším díle s dalším písmenem. 

 

Diskusní téma: Základy tvoření – ohňová modifikovaná energie – SCH(Š)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.