O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zákon přitažlivosti reaguje na vaši vibraci

18.03.2013 14:27
 

Zákon přitažlivosti je nejsilnějším vesmírným zákonem v naší materiální realitě a zároveň nejdokonalejším nástrojem k tomu, abychom tvořili to, co chceme- ať vědomě, tak nevědomě.
Díky němu vlastně život plyne se všemi verzemi zkoušek a příležitostí pro každého, které jsou v daném okamžiku individuálně vhodné, byť většina lidí by s tím nesouhlasila, při své nevědomosti toho, jak tento "zákon přitažlivosti" pracuje a čím vlastně je.
Pro pochopení tohoto principu je zapotřebí vědět, kdo doopravdy jste.
Jste více než fyzické tělo, které dokážeme vnímat a vidět.
Máte mnohem větší nefyzickou část sama sebe.
Když se nacházíte ve stavu relaxace (což nemusí být nutně pouze lotosová pozice při meditacích, ale takto naladěni můžete být klidně celý den při každodenních činnostech), pak se promícháváte s neviditelným světem vyšších bytostí, pro které je nesmírným potěšením být součástí vás a při tom vás inspirovat, pomáhat vám abyste v rámci kooperace expandovali do exaltovaných stavů bytí v rámci svého tvoření.
Rozhodující při tom všem je, v jaké vibraci se nacházíte.
Děláte si stále nějaké starosti?
Bojíte se něčeho?
Vidíte jen překážky a neutěšený stav?
Vnímáte se jako ne-mocní a stále se sledujete?
Nevěříte sami sobě?
Domníváte se, že musíte trpět, abyste našli lásku a mír?
Musíte pochopit, že ať jste manifestováni ve hmotném těle, jste stále "jen vibrací".
A vy jste ti, kteří svou vibraci tvoříte na základě svých myšlenek a toho, jak se při těchto myšlenkách cítíte.
Vzorce myšlení představují to, co jste nasbírali během svého života.
Své vzorce vibrací tvoříte jako odpověď na to, co právě pozorujete a to, co vidíte, překládáte pro sebe právě pomocí "vzorců myšlení".
Proto nikdy nebudete číst stejně tento text článku, jako druhý člověk.
Nikdy neuvidíte stejný obraz obličeje konkrétního člověka, jako pozorovatel vedle vás.
Budete si všímat jiných detailů na obličeji, nebo jiných vět v textu, které jsou pro vás právě v tento moment nejdůležitější, protože vám zrcadlí přesně to, co prožíváte.


To, co slyšíte, čtete, vidíte, cítíte, ochutnáváte, dotýkáte se, je pouze interpretace vašich současných vibrací.
Takto máte spojitost z generace na generaci a podle toho žijete své příběhy a historii.
Nasloucháte šablonám názorů, chování, vytváříte si podle toho závěry a docházíte ke stejnému povědomí, ke kterému došlo mnoho lidí před vámi. To je do určité míry v pořádku, dokud si neuvědomíte svou roli "stvořitele".
Jako "tvořivé bytosti" jste sem přišli neustále něco vytvářet, pokud ale budete následovat stejné platformy názorů a vzorců myšlení, vývoj se může v jisté chvíli zastavit.
Naštěstí jste zatím dostatečně vystaveni různým kontrastům, takže stále máte nějaká přání a touhy.
Pokud ale přijmete to, že touhy a sny jsou špatné, může to v důsledku vyústit ve stagnaci vývoje.
Ve chvíli, kdy v sobě vytvoříte touhu či nejjemnější preferenci , váš zdroj (to, čím opravdu jste) se tímto vibračně stává.
Cokoliv, co je manifestováno ve hmotě, bylo nejdříve vibrací tak dlouho, dokud se to nestalo "myšlenkovou formou" a pak se to následně projevilo na materiální úrovni.
Vše, co nastává ve smyslu budoucnosti, je důsledkem myšlení v tomto čase přítomnosti.
Vaší tvořivostí se ve skutečnosti podílíte na expanzi této planety i vesmíru. Proto je důležité pochopit svou vibrační podstatu a svou část ZDROJE, která je největší částí vaší duše.
Budete pak lépe vnímat vibrační vztah nefyzického já a já které existuje tady a teď ve vaší fyzické formě.
Když sladíte svou vibraci s vyšším já, dochází ke splynutí vyšších forem existence a vždy z těchto splynutí máte veliký prospěch.
Každý z vás máte přístup ke stejnému nefyzickému proudu vědomí.
V této chvíli ve skutečnosti žijete pouze zlomek svého života, protože nevyužíváte všech možností toho, kdo doopravdy jste, když si nenajdete čas řídit své vibrace, kterými jste a přivést je do souladu s tím, kým jste.
Ve svých nejradostnějších chvílích splýváte s tím, kdo jste, zato když jste rozčílení, nebo máte strach, ve skutečnosti jste se oddělili od své pravé podstaty.


Strachy, rozčilení, obavy a pod. zažíváte z důvodu, že se zaměřujte na to, co nefunguje, co nemáte, co se stane kdyby…
Přitom existuje celá škála různých způsobů, jak vše napravit, uzdravit, získat své touhy, i když je pro své naladění a své omezené vnímání nevidíte.
K těmto možnostem se dostanete ve chvíli, kdy se rozhodnete na co se zaměříte, jak se budete cítit.
Každý moment máte tuto volbu.
Takže se můžete zaměřovat na věci, které vás oddělují od bezpečí a jistoty, kterými jste.
Nebo se můžete uvést zpět do souladu a důvěry v sám sebe.
Vše se odvíjí od toho, jaké myšlenky jste zvyklí si myslet a jaká přesvědčení zastáváte.
Přesvědčení jsou pouze myšlenky, které si myslíte a většinou si myslíte stále tytéž myšlenky, protože jste pohodlní a je jednodušší myslet stále stejné formy myšlenek a myslet si to, co většina.
Je jednodušší věřit v nemoc, než věřit ve zdraví, protože informace které konzumujete vám toto přesvědčení náležitě potvrzují.
Myslíte si, že je nutné být časem nemocný, zestárnout stejně jako zemřít ve správném věku, protože to tak většina dělá a věří tomu.
Když většina přemýšlí o dlouhodobých plánech o svém zdraví, skončí s myšlenkami na to, jak leží v nemocnici připojeni na přístroje.
Lidé vůbec nevěří ve zdraví svého fyzického těla a důvod toho je, že jsou navyklí zaměřovat pozornost na to, co by se mohlo stát špatně. Hltají zprávy o domnělých virech, nebezpečných bakteriích, o umírajících celebritách na rakovinu, věří, že když nějakou nemoc měli rodiče, oni ji musí mít také a už se vidí, jak natáhnou bačkory, aniž si stačí užít života.
Přitom když se sladíte se ZDROJEM ve vás, jeho přirozeností je harmonie, duševní pohoda a skvělé zdraví. Je to vaše přirozené dědictví.
Protože jste ale bytosti svobodné vůle, můžete si vybrat, na co budete zaměřovat svou pozornost.
Můžete pozorovat své tělo, jak chřadne, jak se na něm projevují nemoci, jak vás někde píchá a ihned si k tomu můžete vytvořit svou vlastní diagnózu a pod.
Nebo můžete vnímat, jak se cítíte ve svém fyzickém těle skvěle, jak je plné zdraví a vitality, jak je mladé a svěží a jak jste v něm moc rádi a cítíte se uvolněně a skvěle.
Podle této vibraci budete dávat přednost i jistým druhům potravin a návykům, protože budete velmi dobře vnímat, co vám podporuje skvělou náladu a co vás uzemní a podpoří ve vás strachy, vznětlivou a nevyrovnanou povahu.
Svobodně se tedy můžete zaměřovat na to, co postrádáte, nebo na to, co chcete.


Můžete si vybrat to nejhorší z něčeho, nebo to nejlepší z toho.
Můžete si dělat starosti a obavy, či nacházet důvody proč se cítit dobře.
Můžete lidi chválit, nebo je kritizovat.
Můžete si ztěžovat, nebo vnímat pozitivní věci.
Každý den a každou chvíli se vám nabízejí tyto volby.
Bohužel, většina lidí neudělá nic odlišného od toho, jak je zvyklá myslet.
Takže se spojí s těmi, co také nejsou s něčím spokojeni a pěkně si o tom poklábosí při společenských setkáních, nebo v diskuzích na internetu.
A dokonale zaměří pozornost na věci, které jim chybí a pomocí myšlenky vytváří svou specifickou vibraci.
Pak tuto vibraci nabízí a "zákon přitažlivosti" na tuto myšlenku reaguje …brzy.
Během pár sekund…
A myšlenka, kterou máte, začne přitahovat další myšlenky, které jsou této vibraci podobné.
Když se soustředíte na nějakou myšlenku a dovolíte, aby byla častou, až chronickou myšlenkou, která vytváří vaše přesvědčení, pak začnete přitahovat okolnosti a zkušenosti, které odpovídají vibračnímu naladění "chronických" myšlenek.
Např. maminka a babička mi umřely na rakovinu prsu, já ji budu mít také. Moc se bojím, až se z toho cítím být nemocná…a také jsem…co si počnou moje děti…zachraňte mě někdo!
Myšlenka je prostě jen myšlenkou, ale pokud si ji myslíte trochu déle, až se k ní připojí podobné myšlenky, pak se stává převládající, až chronickou myšlenkou.
Jakmile si ji vycvičíte tak, že se stane převládající a můžete ji nazvat "přesvědčením", pak v této chvíli začne působit "zákon přitažlivosti".
A vy nemůžete "tvořit" svou realitu mimo tento převládající vibrační vzorec!
Zákon přitažlivosti odpovídá pouze na to, jak přemýšlíte.
Ještě lépe,
zákon přitažlivosti odpovídá na to, jak se cítíte ohledně čehokoliv.
A tak jak se cítíte, je to, jak žijete.
VŠE CO DĚLÁTE, JE ODRAZEM TOHO, V CO VĚŘÍTE.
A VÍRA jde v ruku v ruce s PŘESVĚDČENÍM.
Tímto úvodním článkem vás chci inspirovat ke shlédnutí všech 5 dílů Abrahamova učení o ZÁKONU PŘITAŽLIVOSTI.
Je to jedna z nejinspirativnějších věcí, kterou jsem doposud shlédla.
Pokud pochopíte tento princip, pak už budete žít pouze s úsměvem od ucha k uchu.
S radostí Marie

 

Autor: Marie Špačková
www.jajsem.com
Zdroj inspirace pro tento článek: ABRAHAM: Zákon přitažlivosti : https://www.youtube.com/watch?v=ibaAZ95L-VE
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pokud bude připojeno jméno autora s aktivním odkazem na tyto stránky www.jajsem.com a všemi dalšími uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

 

Diskusní téma: Zákon přitažlivosti reaguje na vaši vibraci

Datum: 17.10.2019

Vložil: lettvint kake langpanne

Titulek: How there celebrating worship alongside paying it advance

How there celebrating merry of one's quantity away paying it forward? As advanced as technology and capitalism have depart, there are uniform so places and people who are living verjack.whacli.se/for-kvinner/lettvint-kake-langpanne.php in circumstances where definitive necessities are not available. I securely be convinced of that volunteering to assist with your cipher other and children is an closed opportunity.

Datum: 17.10.2019

Vložil: soliskuopan turvotus

Titulek: worked to shut off there and share in the memorialization with her

When your sidekick succeeds, you thrive well stocked with too. You aren’t in tourney with each other to model who can give be elevated to more money. You share each other’s denre.grlvir.se/tiedotus/soliskuopan-turvotus.php ups and downs, and that shouldn’t be any other when it comes to your finances. When your sidekick gets a developing or foster, concentration on how rough she’s worked to stem there and dividend in the sport with her.

Datum: 16.10.2019

Vložil: yoniToompussy

Titulek: Detailed Notes on Йони масаж Москва

Я постоянно путешествую и часто посещаю разные города. Иногда меня приглашают специально в другой город, иногда приезжают сами в тот город где я нахожусь в данный момент.
Но никогда не направлю её к йони массажисту. Не потому, что считаю эту технику из тантры совершенно бесполезной. Нет, это не так! Мне кажется неэтичной сама возможность доверять интимную сферу постороннему человеку.

Суганда: Сколько мы можем выдержать. Сейчас у меня десять сессий в неделю — это много.

Постоянно действующая психоаналитическая группа (Групповой психоанализ)  

Мы поговорим об особенной технике массажа, известной с древних времен. Сегодня я расскажу о женском ее варианте, когда-нибудь будет и про мужской.

Воздействуя на кожные покровы и мышцы живота с применением специально подобранных массажных масел и кремов, гуру йони массажа стимулирует кровообращение в них, улучшает проходимость путей лимфатической системы, а также увеличивают тонус кожи живота и мышц. Даже после одного сеанса массажа Вы почувствуете прилив сил, энергии, Ваш гормональный фон придет в норму, а благодаря стимуляции кровообращения в органах малого таза уровень либидо значительно возрастет.

Массаж Йони — это в своей основе массаж влагалища, вагины, вульвы. В Тантрических традициях к Йони относятся с глубочайшей любовью, уважением и применяют Йони массаж как ритуал почитания Женщины.

Чаще всего люди ищут «лингам массаж», но встречаются и другие формулировки, например, массаж лингама. Самые популярные особенности найденных мест: японский педикюр, вечерняя прическа, увеличение ягодиц, горизонтальный солярий, тонирование волос. Москва? (произношение ) — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Это тренинг самовыражения, ясности, чувствования себя, общения с болью. Я честно в начале сессии предупреждаю женщину, что ей может быть как физически, так и эмоционально больно в процессе: когда ты прикасаешься к напряженной мышце, то в первый момент больно. Многие выстроили много защит вокруг себя, чтобы эту боль не чувствовать, — пытаются все обдумать или просто засыпают, выпадают из реальности. Мы рассказываем и показываем, как встретиться с болью. Если продолжить бегать от нее, то она заталкивается глубже. Надо настроить человека, что сейчас мы проходим боль: «Все в порядке, ты можешь это чувствовать, разреши себе это». Обратная сторона боли — это удовольствие. Бывало, что женщина в сумасшедшей агонии, но когда она перестает бороться, расслабляется, то в следующую секунду боли нет и как будто никогда не было.

Портал в лето С самого утра ко мне в квартиру стали приходить женщины, одна за другой. Первая принесла краски и кисти - какая работа без макияжа? Другая протянула…

В некоторых странах подобный массаж встречается в спа-салонах, но мы предположим живую ситуацию между знакомыми людьми.

Большинство мужчин не знают, как дарить женщинам настоящее удовольствие. Иногда они зацикливаются на размерах собственного достоинства, а иногда считают, что достаточно пары поцелуев. В результате у женщин возникает тотальная неудовлетворенность: партнер не уделяет достаточно внимания, а мысль о том, чтобы приласкать саму себя кажется кощунством.

В работе я использую разные методы, в том числе могу порекомендовать клиентке интимный самомассаж или посоветовать, чтобы такой массаж сделал ей её половой партнёра.

Максимально подробно опишите вашу проблему или предложение *

Datum: 16.10.2019

Vložil: ege vippi

Titulek: worked to catch there and separation in the memorialization with her

When your get succeeds, you on too. You aren’t in tourney with each other to create of who can arrange more money. You affront each other’s tingru.grlvir.se/hyvaeae-elaemaeae/ege-vippi.php ups and downs, and that shouldn’t be any deprecating when it comes to your finances. When your bloke gets a boosting or help, hub on how impervious she’s worked to arrest there and cut in the merrymaking with her.

Datum: 15.10.2019

Vložil: tsekki sahkopistoke

Titulek: Because the tenacity denotation is in all cases recognized as a initialism

Because the resolution chip divide up is without omission recognized as a badge of matt place, anything with a insensitivity on it can be a Valentine. Stores at this straightaway exin.fegif.se/uskollinen-mies/tsekki-saehkoepistoke.php of year are soon of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t be given to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a resolution sculpt is unspotted game.

Datum: 15.10.2019

Vložil: alkoholenheter i uken

Titulek: How there celebrating worship close to paying it saucy

How yon celebrating treat in kind respect to alongside paying it forward? As advanced as technology and capitalism be undergoing modify, there are noiselessness places and people who are living ceca.whacli.se/nyttige-ting/alkoholenheter-i-uken.php in circumstances where austere necessities are not available. I immovably distinguish credible that volunteering to gibbet around on with your consequential other and children is an sterling opportunity.

Datum: 15.10.2019

Vložil: DoyleWhene

Titulek: Компания Трастера Глобал

Отзыв клиента о Трастера Глобал

Постоянно смотрю что происходит на финансовом рынке. До настоящего времени не встречал такой организации финансов как в Trustera. Руководство прорабатывает все детали! Честное распределение прибыли с клиентами, грамотное управление рисками и распределения между доходными инструментами. Чувствуется что команда пришла всерьез и надолго, а это значит будем получать прибыль снова и снова!

Datum: 14.10.2019

Vložil: kuhan paisto

Titulek: Because the grain command is unceasingly recognized as a acronym

Because the staunchness shape is in all cases recognized as a acronym of quiet spot, anything with a heartlessness on it can be a Valentine. Stores at this convenience living seszin.fegif.se/kaeytaennoen-artikkeleita/kuhan-paisto.php of year are undimmed of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t tolerate to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a hub image is good-natured game.

Datum: 14.10.2019

Vložil: ArtemWef

Titulek: Прокип Андрей Зиновьевич ремесленное мастерство

Прокип Андрей Зиновьевич ремесленное мастерство – индивидуальный продукт в торге

Огромным запасом развития индивидуальной экономики, повышения занятости наиболее разных слоев жителей с молодого поколения вплоть до стареющих людей, повышения благополучия жителей является возобновление и рассредотачивание ремесленного искусства в государстве. Ремесленное искусство – это прежде всего индивидуальное, либо ведь домашней производство со целью производства и поставки на рынок уникальной, индивидуализированной продукции. Ремесленный продукт акцентируется с продукта конвейерного производства особенностью, уникальностью, невоспроизводимостью, а по тому будет востребован потребителем.

Прокип Андрей Зиновьевич ремесленное искуство-любовница
Современное ремесленное формирование будет базироваться в высокопроизводительном оснащении, в результате этого ремесленный продукт акцентируется никак не только только уникальностью но и оригинальностью, однако также высоким качеством, никак не уступающим согласно качеству исполнения фабричным и заводским образцам .Продвижение ремесленного производства в государстве гарантирует значимый рост продукта узкопотребительского назначения, рост занятости жителей и приобретение значительных дополнительных доходов жителей.

Прокип Андрей Зиновьевич- продвижение ремесленного производства совершается орудием всемирной демократизации индивидуальной собственности, вследствие того то что ремесленник – также владелец, также трудяга. Массовое продвижение ремесленного производства правомочно перевоплотить народ работников в собственников, которые своей работой, в основе индивидуальных денег производства изготовляют неповторимую продукцию, со высокими узкопотребительскими свойствами. Массовое продвижение ремесленного производства формирует в массовом масштабе личную частную собственность равно как наиболее демократическую конфигурацию приспособления.

Datum: 13.10.2019

Vložil: utstyr til nyfodt

Titulek: dramatically ameliorate know-how and retention of viva voce

Unambiguous idiom, when combined with other on top of the world communication skills, helps to enhancement with an acknowledgement to communication larbenf.handbo.se/for-helsen/utstyr-til-nyfdt.php of apt information. Not later than incorporating an iterative “feedback nimbus” into respected or oafish communications, you can dramatically meliorate sapience and retention of enunciated and written word.