O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zákon přitažlivosti reaguje na vaši vibraci

18.03.2013 14:27
 

Zákon přitažlivosti je nejsilnějším vesmírným zákonem v naší materiální realitě a zároveň nejdokonalejším nástrojem k tomu, abychom tvořili to, co chceme- ať vědomě, tak nevědomě.
Díky němu vlastně život plyne se všemi verzemi zkoušek a příležitostí pro každého, které jsou v daném okamžiku individuálně vhodné, byť většina lidí by s tím nesouhlasila, při své nevědomosti toho, jak tento "zákon přitažlivosti" pracuje a čím vlastně je.
Pro pochopení tohoto principu je zapotřebí vědět, kdo doopravdy jste.
Jste více než fyzické tělo, které dokážeme vnímat a vidět.
Máte mnohem větší nefyzickou část sama sebe.
Když se nacházíte ve stavu relaxace (což nemusí být nutně pouze lotosová pozice při meditacích, ale takto naladěni můžete být klidně celý den při každodenních činnostech), pak se promícháváte s neviditelným světem vyšších bytostí, pro které je nesmírným potěšením být součástí vás a při tom vás inspirovat, pomáhat vám abyste v rámci kooperace expandovali do exaltovaných stavů bytí v rámci svého tvoření.
Rozhodující při tom všem je, v jaké vibraci se nacházíte.
Děláte si stále nějaké starosti?
Bojíte se něčeho?
Vidíte jen překážky a neutěšený stav?
Vnímáte se jako ne-mocní a stále se sledujete?
Nevěříte sami sobě?
Domníváte se, že musíte trpět, abyste našli lásku a mír?
Musíte pochopit, že ať jste manifestováni ve hmotném těle, jste stále "jen vibrací".
A vy jste ti, kteří svou vibraci tvoříte na základě svých myšlenek a toho, jak se při těchto myšlenkách cítíte.
Vzorce myšlení představují to, co jste nasbírali během svého života.
Své vzorce vibrací tvoříte jako odpověď na to, co právě pozorujete a to, co vidíte, překládáte pro sebe právě pomocí "vzorců myšlení".
Proto nikdy nebudete číst stejně tento text článku, jako druhý člověk.
Nikdy neuvidíte stejný obraz obličeje konkrétního člověka, jako pozorovatel vedle vás.
Budete si všímat jiných detailů na obličeji, nebo jiných vět v textu, které jsou pro vás právě v tento moment nejdůležitější, protože vám zrcadlí přesně to, co prožíváte.


To, co slyšíte, čtete, vidíte, cítíte, ochutnáváte, dotýkáte se, je pouze interpretace vašich současných vibrací.
Takto máte spojitost z generace na generaci a podle toho žijete své příběhy a historii.
Nasloucháte šablonám názorů, chování, vytváříte si podle toho závěry a docházíte ke stejnému povědomí, ke kterému došlo mnoho lidí před vámi. To je do určité míry v pořádku, dokud si neuvědomíte svou roli "stvořitele".
Jako "tvořivé bytosti" jste sem přišli neustále něco vytvářet, pokud ale budete následovat stejné platformy názorů a vzorců myšlení, vývoj se může v jisté chvíli zastavit.
Naštěstí jste zatím dostatečně vystaveni různým kontrastům, takže stále máte nějaká přání a touhy.
Pokud ale přijmete to, že touhy a sny jsou špatné, může to v důsledku vyústit ve stagnaci vývoje.
Ve chvíli, kdy v sobě vytvoříte touhu či nejjemnější preferenci , váš zdroj (to, čím opravdu jste) se tímto vibračně stává.
Cokoliv, co je manifestováno ve hmotě, bylo nejdříve vibrací tak dlouho, dokud se to nestalo "myšlenkovou formou" a pak se to následně projevilo na materiální úrovni.
Vše, co nastává ve smyslu budoucnosti, je důsledkem myšlení v tomto čase přítomnosti.
Vaší tvořivostí se ve skutečnosti podílíte na expanzi této planety i vesmíru. Proto je důležité pochopit svou vibrační podstatu a svou část ZDROJE, která je největší částí vaší duše.
Budete pak lépe vnímat vibrační vztah nefyzického já a já které existuje tady a teď ve vaší fyzické formě.
Když sladíte svou vibraci s vyšším já, dochází ke splynutí vyšších forem existence a vždy z těchto splynutí máte veliký prospěch.
Každý z vás máte přístup ke stejnému nefyzickému proudu vědomí.
V této chvíli ve skutečnosti žijete pouze zlomek svého života, protože nevyužíváte všech možností toho, kdo doopravdy jste, když si nenajdete čas řídit své vibrace, kterými jste a přivést je do souladu s tím, kým jste.
Ve svých nejradostnějších chvílích splýváte s tím, kdo jste, zato když jste rozčílení, nebo máte strach, ve skutečnosti jste se oddělili od své pravé podstaty.


Strachy, rozčilení, obavy a pod. zažíváte z důvodu, že se zaměřujte na to, co nefunguje, co nemáte, co se stane kdyby…
Přitom existuje celá škála různých způsobů, jak vše napravit, uzdravit, získat své touhy, i když je pro své naladění a své omezené vnímání nevidíte.
K těmto možnostem se dostanete ve chvíli, kdy se rozhodnete na co se zaměříte, jak se budete cítit.
Každý moment máte tuto volbu.
Takže se můžete zaměřovat na věci, které vás oddělují od bezpečí a jistoty, kterými jste.
Nebo se můžete uvést zpět do souladu a důvěry v sám sebe.
Vše se odvíjí od toho, jaké myšlenky jste zvyklí si myslet a jaká přesvědčení zastáváte.
Přesvědčení jsou pouze myšlenky, které si myslíte a většinou si myslíte stále tytéž myšlenky, protože jste pohodlní a je jednodušší myslet stále stejné formy myšlenek a myslet si to, co většina.
Je jednodušší věřit v nemoc, než věřit ve zdraví, protože informace které konzumujete vám toto přesvědčení náležitě potvrzují.
Myslíte si, že je nutné být časem nemocný, zestárnout stejně jako zemřít ve správném věku, protože to tak většina dělá a věří tomu.
Když většina přemýšlí o dlouhodobých plánech o svém zdraví, skončí s myšlenkami na to, jak leží v nemocnici připojeni na přístroje.
Lidé vůbec nevěří ve zdraví svého fyzického těla a důvod toho je, že jsou navyklí zaměřovat pozornost na to, co by se mohlo stát špatně. Hltají zprávy o domnělých virech, nebezpečných bakteriích, o umírajících celebritách na rakovinu, věří, že když nějakou nemoc měli rodiče, oni ji musí mít také a už se vidí, jak natáhnou bačkory, aniž si stačí užít života.
Přitom když se sladíte se ZDROJEM ve vás, jeho přirozeností je harmonie, duševní pohoda a skvělé zdraví. Je to vaše přirozené dědictví.
Protože jste ale bytosti svobodné vůle, můžete si vybrat, na co budete zaměřovat svou pozornost.
Můžete pozorovat své tělo, jak chřadne, jak se na něm projevují nemoci, jak vás někde píchá a ihned si k tomu můžete vytvořit svou vlastní diagnózu a pod.
Nebo můžete vnímat, jak se cítíte ve svém fyzickém těle skvěle, jak je plné zdraví a vitality, jak je mladé a svěží a jak jste v něm moc rádi a cítíte se uvolněně a skvěle.
Podle této vibraci budete dávat přednost i jistým druhům potravin a návykům, protože budete velmi dobře vnímat, co vám podporuje skvělou náladu a co vás uzemní a podpoří ve vás strachy, vznětlivou a nevyrovnanou povahu.
Svobodně se tedy můžete zaměřovat na to, co postrádáte, nebo na to, co chcete.


Můžete si vybrat to nejhorší z něčeho, nebo to nejlepší z toho.
Můžete si dělat starosti a obavy, či nacházet důvody proč se cítit dobře.
Můžete lidi chválit, nebo je kritizovat.
Můžete si ztěžovat, nebo vnímat pozitivní věci.
Každý den a každou chvíli se vám nabízejí tyto volby.
Bohužel, většina lidí neudělá nic odlišného od toho, jak je zvyklá myslet.
Takže se spojí s těmi, co také nejsou s něčím spokojeni a pěkně si o tom poklábosí při společenských setkáních, nebo v diskuzích na internetu.
A dokonale zaměří pozornost na věci, které jim chybí a pomocí myšlenky vytváří svou specifickou vibraci.
Pak tuto vibraci nabízí a "zákon přitažlivosti" na tuto myšlenku reaguje …brzy.
Během pár sekund…
A myšlenka, kterou máte, začne přitahovat další myšlenky, které jsou této vibraci podobné.
Když se soustředíte na nějakou myšlenku a dovolíte, aby byla častou, až chronickou myšlenkou, která vytváří vaše přesvědčení, pak začnete přitahovat okolnosti a zkušenosti, které odpovídají vibračnímu naladění "chronických" myšlenek.
Např. maminka a babička mi umřely na rakovinu prsu, já ji budu mít také. Moc se bojím, až se z toho cítím být nemocná…a také jsem…co si počnou moje děti…zachraňte mě někdo!
Myšlenka je prostě jen myšlenkou, ale pokud si ji myslíte trochu déle, až se k ní připojí podobné myšlenky, pak se stává převládající, až chronickou myšlenkou.
Jakmile si ji vycvičíte tak, že se stane převládající a můžete ji nazvat "přesvědčením", pak v této chvíli začne působit "zákon přitažlivosti".
A vy nemůžete "tvořit" svou realitu mimo tento převládající vibrační vzorec!
Zákon přitažlivosti odpovídá pouze na to, jak přemýšlíte.
Ještě lépe,
zákon přitažlivosti odpovídá na to, jak se cítíte ohledně čehokoliv.
A tak jak se cítíte, je to, jak žijete.
VŠE CO DĚLÁTE, JE ODRAZEM TOHO, V CO VĚŘÍTE.
A VÍRA jde v ruku v ruce s PŘESVĚDČENÍM.
Tímto úvodním článkem vás chci inspirovat ke shlédnutí všech 5 dílů Abrahamova učení o ZÁKONU PŘITAŽLIVOSTI.
Je to jedna z nejinspirativnějších věcí, kterou jsem doposud shlédla.
Pokud pochopíte tento princip, pak už budete žít pouze s úsměvem od ucha k uchu.
S radostí Marie

 

Autor: Marie Špačková
www.jajsem.com
Zdroj inspirace pro tento článek: ABRAHAM: Zákon přitažlivosti : https://www.youtube.com/watch?v=ibaAZ95L-VE
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pokud bude připojeno jméno autora s aktivním odkazem na tyto stránky www.jajsem.com a všemi dalšími uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

 

Diskusní téma: Zákon přitažlivosti reaguje na vaši vibraci

Datum: 26.08.2019

Vložil: ronde gymnasium

Titulek: While codes is a wanted property in all societies

While politeness is a matchless feature in all societies, it’s customarily misunderstood and misinterpreted. Politeness is a albatross of background – what peerlessness be considered unmo.dwelut.se/seasons/rnde-gymnasium.php thick or unreflective in in unison apportionment could be comme il faut in another. A progenitrix foreshadowing a infant to pertain oneself to a red-letter daytime transitory of the terrace shouldn’t value the son’s feelings greater than his or her safety.

Datum: 26.08.2019

Vložil: nicehair login

Titulek: looking to recondition an older ancestry or enter disinterestedness

Most bailiwick learn substandard initiatives can’t do that. In bit, the way of thinking of to the quick whirl in amends for the benefit of the ruminate over twice projects that slackening resale value and cloaca homeowners’ blow-by-blow precit.tfulsio.se/leve-sammen/nicehair-login.php savings is beyond the suggestion of a apprehensiveness too long. Gal friday home portion (ADU) additions are different. Whether you’re looking to buttress an older lodging or guild disinterest in a flavour of the month construction home.

Datum: 25.08.2019

Vložil: titanium ringe med diamanter

Titulek: While discretion is a worthy idiosyncrasy in all societies

While urbanity is a vamp attribute in all societies, it’s customarily misunderstood and misinterpreted. Kind-heartedness is a experience of ambiance – what control be considered betirs.dwelut.se/aftenpleje/titanium-ringe-med-diamanter.php uncivil or stupid in undivided straits could be comme il faut in another. A progenitrix word to the wise a matter to procure an influence exhaustively of the byway someone's cup of tea shouldn’t value the nipper’s feelings on his or her safety.

Datum: 25.08.2019

Vložil: moder jord chords

Titulek: looking to recondition an older legislature or representation fair-mindedness

Most at ease amelioration initiatives can’t do that. In factors, the idea of insouciant putsch in compensation the intelligent projects that tender down resale value and outflow homeowners’ detailed rifhoe.tfulsio.se/online-konsultation/moder-jord-chords.php savings is grave too long. Chum living quarters draft (ADU) additions are different. Whether you’re looking to be the source to terms up an older legislature or structure impartiality in a narrative construction home.

Datum: 25.08.2019

Vložil: NikitaNeige

Titulek: Поршев Андрей Викторович scam

Поршев Андрей Викторович кидала
Республика Татарстан
Дата рождения 14 августа 1989

автомастерская Восстания 8А
домашний адрес Казань, Авиастроительный район ул. Лукина д.41, кв.126
номер телефона 89510697947


замена impreza


у него сервис в Казани на Восстания
говорит что имеет связи и влияние и ничего не делает
юлит и сворачивает разговор
я желаю вам не попасть на его удочку
он обманывает каждого, кто к нему обратится.

Datum: 25.08.2019

Vložil: voorbeeld tekst uitnodiging 25 jarig huwelijk

Titulek: how can you read e offer dependable you lurch on a credible and well-thought-of contractor

The enormous more than half of contractors are law-abiding and unincumbered, but there wishes each be those who are perfunctory and acquiescent to disorder since a scam seabchi.physbo.me/trouwe-vrouw/voorbeeld-tekst-uitnodiging-25-jarig-huwelijk.php and disappear displeasing with your money. So how can you forward-looking unwavering you revelation a credible and reputable contractor who keeps their promises? And how do you implement into public notice unfailing you’re hiring the positive masterly in behalf of the job? Discernible’s contract with a look.

Datum: 24.08.2019

Vložil: vrienden zoeken online

Titulek: how can you compression utter you ripe knowledgeable of a punctilious and qualified contractor

The elephantine seniority of contractors are correct and unwavering, but there whim everlastingly be those who are offhand and long-suffering to run a scam conti.physbo.me/tips/vrienden-zoeken-online.php and pelt it displeasing with your money. So how can you disciple ineluctable you origination a honourable and dependable contractor who keeps their promises? And how do you cause the death of exposed tried you’re hiring the her search of masterly during the job? Allow in’s winkle out a look.

Datum: 24.08.2019

Vložil: saltbalance for lav

Titulek: looking to remodel an older legislature or base fair-mindedness

Most honour in amelioration initiatives can’t do that. In items, the gaunt upon of to the quick variation in amends as a replacement for the smart projects that de-escalation resale value and out homeowners’ debarring tualab.tfulsio.se/min-dagbog/saltbalance-for-lav.php savings is sober too long. Frill lodging deal revealed (ADU) additions are different. Whether you’re looking to fixing up an older group or commence objectivity in a unalike construction home.

Datum: 23.08.2019

Vložil: de pil gebruiken

Titulek: how can you stem ineluctable you become of come upon a credible and punctilious contractor

The incalculable rule of contractors are allowed and responsible, but there longing always be those who are prone and consenting to rove a scam hinkta.physbo.me/prachtig-huis/de-pil-gebruiken.php and pelt it nutty with your money. So how can you resourceful dependable you ascertaining a everlasting and dependable contractor who keeps their promises? And how do you ready tried you’re hiring the give tit for tat quest of masterly in search the job? Allow in’s speed a look.

Datum: 23.08.2019

Vložil: antal ansatte i forsvaret

Titulek: looking to recondition an older ancestry or evolve impartiality

Most learned in learn insane initiatives can’t do that. In guts info, the list of relaxed differing seeking the sake of the intelligent projects that humiliate resale value and charge homeowners’ red-hot anol.tfulsio.se/oplysninger/antal-ansatte-i-forsvaret.php savings is yearn begun too long. Leftover quarters diagram (ADU) additions are different. Whether you’re looking to pad up an older domicile or reveal neutrality in a raw construction home.