O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS I.

23.03.2011 09:35

Tématu mimozemšťanů se na našem webu normálně nevěnujeme, od toho jsou jiné weby, které se tomuto tématu "úsilovně věnují"  ...

Máme však již s kolegou určitou vlastní zkušenost, několikrát jsme v různých článcích zmiňovali některé rasy včetně jejich realizované agendy, proto neuškodí si udělat alespoň základní představu, kdo se nám tu na Zemi všechno objevuje a jaké jsou jejich zájmy. Přetiskujeme tedy souhrnný článek k tématu z webu www.exopolitika.cz .

... je velmi zajímavé, jak některé směry či jejich představitelé vykazují podobné rysy, které požadují i od svých následovníků. Zpravidla je to poměrně ucelený teoretický systém, který však jaksi nesnese jiné názory, diskusi k jednotlivým dogmatům, resp. diskusi vůbec. (viz např. zde) A pokud chcete být "poctivým hledačem" dle těchto směrů, neměli byste určité věci nejen rozporovat, ale pokud možno vůbec o nich ani nepřemýšlet - nezkoumat. Jinými slovy být prostě co nejvíce pasivní - hlavně proboha nerozvíjejte své schopnosti, vjemy, vnímání, vůli, atd. ...

PN

 

 

ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS I.

ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS – TYPOLOGIE NEJVÝZNAMĚJŠÍHO VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ MIMOZEMSKÝCH RAS S LIDMI

Existuje velký počet mimozemských ras o kterých je známo, že v současné době působí na Zemi a na lidskou populaci. V rozhovoru z roku 1998, Clifford Stone, penzionovaný seržant americké armády, který sloužil v armádě po 22 let a účastnil se tajných operací, které měly získávat havarované mimozemské lodě a mimozemské biologické entity (EBE) odhalil, že existuje na 55 mimozemských ras, které jsou známy americké vládě. Podle jeho znalosti mimozemských ras, je jistý počet aktivnějších než ostatní ve vzájemné součinnosti s lidmi a lze říci, že mají velký význam pro lidský vývoj a suverenitu. Značný počet zpráv a výpovědí se týká různých mimozemských ras, ze kterých plyne, že se motivy a aktivity těchto ras značně mění a při bližším zkoumání těchto zpráv a výpovědí je možné rozeznat jejich záměry. Nejpřesvědčivější svědecké výpovědi týkající se různých mimozemských ras pocházejí od „důvěrných zdrojů“ jako je seržant Stone, který dlouhou dobu sloužil v armádě a /nebo v korporacích, které se zúčastnily „černých projektů“ a také od „kontaktérů“, kteří měli přímý fyzický kontakt s mimozemšťany a komunikovali s nimi. To se týká jak „kontaktérů“ v klasickém smyslu, kteří se dobrovolně zapojili do součinnosti s mimozemskými rasami, tak „unesených“, kteří byli nedobrovolně začleněni do mimozemských programů. Nejprve budu referovat o těch osobách, které jsou hlavními zdroji informací od různých mimozemských ras obecně a které operují na Zemi, pak učiním pokus specifikovat popis motivací a aktivit těchto ras za použití dostupných zdrojů.

Vrchní seržant Bob Dean má za sebou 27letou kariéru v armádě. Jeho prací byla služba v armádní rozvědce u Nejvyššího Velitelství Spojeneckých Sil v Evropě (NVSSE) od roku 1963. Jeho vynikající služební záznamy mu poskytují věrohodnost při jeho tvrzeních o tom, že byl svědkem tajných informací během své vojenské služby. Během jeho pověření v NVSSE, podle jeho slov, měl za úkol pročítat podrobnou studii aktivit UFO/ET a usuzoval z toho, jaký by to mohlo mít dopad na vztahy mezi Sověty a NATO. Tato studie byla publikována v roce 1964 pod názvem: „Analýza: Vyhodnocení možné vojenské hrozby Spojeneckým silám v Evropě.“ V rozhovoru Dean popisuje 4 mimozemské rasy o kterých se v Analýze zmiňuje: 

 „Tehdy existovaly 4 skupiny o kterých se vědělo s jistotou a Šedí byli jednou z těchto skupin. Byla tam také skupina, která vypadala přesně jako my. Byla tam také skupina, která vypadala skoro jako my, která doháněli admirály a generály k šílenství protože si určovali, že jen právě ona, a viděli se s nimi opakovaně, s nimi budou mít kontakt, že budou existovat únosy, existovat kontakty....Další dvě skupiny, to byly velké skupiny, říkám velké – byly 6 až 8 někdy 9 stop vysocí a byly to humanoidé, ale byli bledí, bílí, neměly žádné vlasy ani ochlupení na těle. A pak tam byla další skupina, která měla jaksi vlastnosti plazů. Setkali jsme se s nimi, armáda a policejní úředníci z celého světa na ně naráželi. Měli vertikální panenky v očích a jejich pokožka vypadala, že má vlastnosti velmi podobné, jaké naleznete na břichu ještěrů. Takže to byli čtyři, které znali od roku 1964. A když jste v první řadě vojenský paranoik, tak to poněkud sužovalo generály a admirály. Byla tu totiž ve hře ta skutečnost, že by se tyto inteligentní entity mohly s námi zaplést a pak by si chodily sem a tam po chodbách Nejvyššího Velitelství Spojeneckých Sil a po chodbách Pentagonu. Můj Bože, a pár z nich by mohlo být dokonce i v Bílém domě! Ovšem jak jsem řekl, být paranoikem v té době, to věcma pořádně zatřáslo.

Další „důvěrný zdroj“, který se odkazuje na různé mimozemské rasy je Dr. Michael Wolf, který říká, že pracoval 20 let na různých místech v utajovaných pozicích, které měly co do činění s mimozemskou přítomností. Narozdíl od některých pokračujících rozporů ohledně Wolfovy svědecké výpovědi a jeho věrohodnosti, jistý počet badatelů UFO, kteří s ním osobně mluvili, zjistili, že jeho výpovědi souhlasí, jsou logická a věrohodná. V rozhovoru s ním bylo řečeno:

„Podle Dr. Wolfa nás navštěvuje několik konfederací mimozemských civilizací, které mají charakter volné spolupráce. Jsou to: Aliance lidsky vypadajících mimozemšťanů ze systému Altair Aquila, Společenství Šedých ze systému Zeta Reticuli, Federace světů – nespecifikovaných ras z mnoha hvězdných systémů a Spojené rasy kultur systému Orion. Dále, Aliance je v přidružení se Společenstvím Šedých a s Federací světů. Spojené rasy Orionu jsou v přidružení se Společenstvím Šedých a skrze ně s Aliancí a Federací světů.“

 „Chápu to tak, že bytosti ze systému Sirius A se snaží býti prospěšní a asistovat, protože cítí zodpovědnost za ty, co kolonizovali systém Sirius B a kteří byli původně ze Sirius A. Bytosti ze Sirius B přišli na Zem a popletli nám hlavy, a to jsou právě ti, kteří dali původně naší vládě technologii Montauk.* Mají stejné myšlení a stejný vzorec chápání jako ti z Orionu. Bytosti, které přišli z Tau Ceti jsou také do všeho zapojeni. Dále nikdo přesně neví, co hodlají dělat Plejáďané a co se týká těch, kteří žijí v okolí systému Alcyon, těm se nedá důvěřovat, protože mají skryté úmysly. Pak jsou tu ještě bytosti z Taygety, ty mají zcela jasný záměr: pracovat s ideou svobody. Nicméně skupina označená jako Plejáďané nemusí znamenat to, že nám chtějí pomoci. Lidé se tím nechávají zmást. Známe je podle jejich díla. Bytosti z Cygnus Alpha, ty jsou zde. Jinak existuje také skupina z Arcturus, která se snaží pomáhat. Ti z Prokyonu, kteří byli osvobozeni, se snaží pomoci, jsou plní elánu.“

 *Montauk: projekt Mounauk byl údajně sérií tajných vládních projektů Spojených Států řízených z Camp Hero nebo z Moutauk Air Force Station na Moutauk, Long Island v USA za účelem vývoje technik psychologické války a exotických výzkumů včetně cestování časem. Vznikl kolem roku 1943 a podílel se také na tzv. Philadelfském experimentu (pozn.přek.).

 V této zprávě hodlám popsat hlavní mimozemské rasy na které se nejvíce odkazuje literatura a které se zdají, že mají strategický význam pro vývoj a suverenitu lidstva a mají dopad na okruh systémových globálních problémů. Rozlišuji mezi mimozemskými rasami podle jejich příslušnosti k jedné ze dvou odlišných kategorií. První kategorie obsahuje mimozemské rasy se kterými „stínové vlády“, zodpovědné za mimozemské záležitosti, dosáhli dohod a se kterými dokonce spolupracují na jistém počtu společných projektů. Rozsáhlá řada propletených dohod mezi těmito rasami a „stínovou vládou“ USA nebo kdekoli jinde, naznačuje existenci Vojensko Průmyslového Mimozemského Komplexu (MIEC) zájmů.
Tento Vojensko Průmyslový Mimozemský Komplex zájmů současně nejvíce dohlíží na informace týkající se mimozemské přítomnosti a ovládá vládní instituce po celé planetě, panuje finančním zájmům, mas médiím a je zodpovědný za systémové globální problémy.

Pak existuje druhá skupina mimozemských ras, která leží mimo tuto síť tajných dohod mezi mimozemskými rasami a „stínovou vládou“ a národními bezpečnostními složkami. Většina „kontaktérských“ zpráv mluví o těchto rasách jako o „shovívavých“
k lidským zájmům, což ukazuje na etičtější přístup ke konfrontačním výzvám lidstva, protože jej připravuje na pravdu o mimozemské přítomnosti a na výzvy představující pokročilou mimozemskou technologii. To je ta druhá skupina, která může dokázat, že je klíčem k řešení systémových globálních problémů zapříčiněných první skupinou a „stínovou vládou“.

Nejprve chci popsat skupinu mimozemšťanů, která je součástí Vojensko Průmyslového Mimozemského Komplexu, (MIEC) který se v globálním měřítku spojuje hlavně s USA. Pak popíši druhou skupinu mimozemšťanů, kteří odmítají být spojováni s MIEC. Rozlišení mezi těmito mimozemskými skupinami nám tímto způsobem pomůže vyznačit význačný souhrn eticko-legálních politických dimenzí při chápání toho, jak vybírat mimozemské rasy ke spolupráci v rámci Vojensko Průmyslového Mimozemského Komplexu. Například, otázka zní: existuje rasa „nepřátelských“ mimozemšťanů, kteří si zvolí stát se součástí MIEC, čímž se podělí o technologie s národními bezpečnostními složkami, které se dají popsat jako „vzájemně prospěšné projekty“, které ale vedou k utajení, k porušování lidských práv a ke globálnímu ničení životního prostředí a to vše jako důsledek politiky „stínové vlády?“ Dále, je rasa „přátelských“ mimozemšťanů stále přátelská, pokud odmítne být přibrána do MIEC, čímž si zvolí sehrát hlavní roli pozorovatele, poněvadž je většina lidské rasy využívána pozemskou elitou a mimozemšťany zapojených do MIEC?
Zatímco se na obě otázky může vytvořit jasný argument „ano“, nemělo by to zamaskovat hlubší eticko-právní politické otázky, které vyvstanou s existencí MIEC při pojednávání takovýchto otázek.

Pochopení motivací a aktivit nejvýznamnějších mimozemských ras pomůže při hledání odpovědi na výše uvedené otázky; a také adekvátně pomůže soukromým jedincům v dilema nad tím, čím mimozemské rasy přispívají ke globálním problémům lidstva a se kterými mimozemskými rasami je možné pracovat za společný vývoj a emancipaci lidstva.
 

 

MIMOZEMSKÉ RASY SPOLUPRACUJÍCÍ S VOJENSKO PRŮMYSLOVÝM MIMOZEMSKÝM KOMPLEXEM (MIEC)

 
Malí Šedí (Šediváci)

Mimozemské rasy této skupiny, kde jsou všudypřítomní Šediváci z hvězdného systému Zeta Recticulum a ze souhvězdí Orion, popisuje většina unesených a ti také figurují výhradně ve zprávách o haváriích UFO. Robert Dean zahrnuje Šediváky do skupiny mimozemšťanů, kteří jsou popisováni v Analýze NATO. Plukovník Philip Corso, který sloužil v Eisenhowerově administrativě a později vedl Sekci Zahraniční Technologie při oddělení Vývoje a Výzkumu armády USA tvrdí, že byl svědkem těla mrtvého „Šediváka“ odstraněného z Roswellu v roce 1947. To, co viděl se shoduje s klasickým popisem 1,20 m vysokého mimozemšťana s velkou hlavou, velkýma očima ve tvaru mandle, úzkým tělem a vytáhlýma rukama a nohama. Další klasický popis je od Travise Waltona, který měl únosový zážitek se Šediváky:

„Byli velmi malí, menší než 1,50 m a měli velké a holé hlavy, žádné vlasy. Jejich hlavy byly protáhlé, velké. Vypadali jako nějaké zárodky. Neměli obočí ani oční víčka. Měli velké oči – ohromné oči – téměř celé hnědé bez bělma. Nejstrašidelnější věcí na nich byly oči. Ach ty oči, zíraly skrze mě.“

Známí badatelé únosů do UFO Dr. David Jacobs, Budd Hopkins a později i Dr. Karla Turner poskytují podrobné studie škodlivých aspektů únosů do UFO. Tito badatelé zjistili znepokojující důkaz škodlivého zacházení s jedinci, kteří byli vzati na palubu UFO. Ženy byly nedobrovolně vystavovány genetickému programu zaměřeného na reprodukci lidsko-mimozemských hybridů a dospělí hybridi prováděli ponižující sexuální aktivity na unesených ženách. Mnoho unesených souhlasí s tím, že Šedí jsou hluboce zapojeni do vývoje hybridních lidí – Šedé rasy, která by byla vhodným nositelem pro další krok k lidskému vývoji. Badatelé jako je Jacobs říkají, že tohle je důvod pro poplach a také pro nastolení otázky o přímé hrozbě vůči lidské svrchovanosti.

Podle plukovníka Corsa, byli Šedí zapojeni do dohod s Eisenhowerovou administrativou, které armádní úředníci vidí jako formu „vyjednané kapitulace“, při které získali Šedí povolení pro únosy civilistů a k „rozšiřování“ svého biologického programu. Clifford Stone rozlišuje mezi „dobrými“ a „špatnými“ mimozemšťany a o Šedých mluví jako o součásti těch „špatných“, páchajících ohavné únosy a říká, že si vláda USA není jistá, jak to odhalit veřejnosti:

„Ti dobří jsou, no řekl bych, že mají jakýsi toulavý (nomádský) styl života. To, o čem se mluví jako o nezasahování do ostatních životních forem je kosmický zákon. Ti toulaví nebo kočující, jdou spolu s tímto zákonem. Šedí porušili vesmírný zákon.... Myslím, že tu existuje snaha těch druhých mimozemšťanů učinit kontakt s lidmi na úrovni naší vlády, ale to, co se děje teď je, že americká vláda zjistila v roce 1983 nebo tak nějak, že nejedná s těmi hodnými, a teď ve skutečnosti neví, co s tím dělat.“

Šediví jsou velmi aktivní v únosech lidí, genetických experimentech, monitorování lidí skrze implantáty, v kontrolování či programování mysli, klonování a ve vytváření hybridních lidí. To přispívá k systémovým globálním problémům jako jsou jedinci traumatizováni únosovými zážitky, geneticky upravení lidé, implantáty pro monitorování lidí vedoucí k celkové pasivitě populace díky hypnotickému či kontrolovanému programování mysli.

 

Vysocí Šedí/Bílí

Druhou významnou rasou v této skupině mimozemšťanů jsou „Vysocí Šedí“, které popisuje Robert Dean jako „skupinu velkých, říkám velkých, protože jsou 6-8 stop někdy možná 9 stop vysocí a jsou humanoidní, ale jsou velmi bledí, bílí, nemají žádné vlasy ani chlupy na těle.“ Vysocí Šedí jsou popisováni jako ti, jejichž původ je v souhvězdí Orion a podle Dr. Arthura Horna mají roli dohlížet na Šedé:

„Na Malé Šedé dohlíží v dosahu jejich vlastního postavení jiní Šedí, vyšší, asi 7-8 stop vysocí. To jsou ti mimozemšťané, kteří vlastně realizovali „diplomatickou“ misi, jako jsou tajně sjednané dohody s hlavami pozemských vlád. Jak jsem se zmínil, šedí obecně a ti malí 3-5 stop měřící šediváci se především spojují se žoldáky.“

Podpora pro diplomatickou roli, kterou sehráli „Vysocí Šedí“, pochází od Williama Coopera, dřívějšího poradce Námořní zpravodajské služby, který tvrdí, že viděl tajné dokumenty, kde „Vysocí Šedí“ vyjednávali dohody s Eisenhowerovou administrativou na setkání začátkem roku 1954.

Později v roce 1954, rasa šedých mimozemšťanů s velkými nosy, kteří byli na oběžné dráze Země přistála na Hollomanově letecké základně. Dosáhlo se základních dohod. Tato rasa se identifikovala jako bytosti z planety kolem červené hvězdy v souhvězdí Orion, které my říkáme Betelgeuse. Oznámili, že jejich planeta umírá a v nějaké neznámé budoucnosti tam oni již nebudou schopni dále přežít.

Setkání na Hollomanově základně v Novém Mexiku bylo údajně místem pozdějších setkávání s mimozemšťany, kteří podepsali dohodu v roce 1954. V letech 1972 – 73 například, producentům Robertu Emeneggerovi a Allanu Sandlerovi byl údajně nabídnut filmový záznam ze setkání s Šedými mimozemšťany, které se odehrálo na Hollomanově základně v roce 1971, kterým byli svědky. Cooper vysvětloval podmínky dohody z roku 1954 dosažené mezi Šedými mimozemšťany následovně:

„Dohoda prohlašovala, že mimozemšťané nebudou zasahovat do našich záležitostí a že my nebudeme zasahovat do jejich. Budeme udržovat jejich přítomnost na Zemi v utajení. Vybaví nás vyspělou technologií a pomohou nám s naším technologickým rozvojem. Nebudou uzavírat žádné další smlouvy s jinými pozemskými národy. Mohou unášet lidi na určité omezené a pravidelné bázi za účelem lékařských zkoumání a monitorovat náš vývoj s výhradou, že lidem nebude ubližováno, budou po únosu vráceni, na samotnou událost si nebudou nic pamatovat a že tento mimozemský národ poskytne skupině Majesty Twelve seznam všech lidských kontaktů a unesených na pravidelných plánovaných schůzkách.“

Pokud jde o fenomén únosů, Dr. David Jacobs vyvozuje z vyčerpávajících analýz 60ti případů ve své knize „Secret life“, že Vysocí Šedí v tom hrají dozorčí roli. Zjistilo se, že Velcí Šedí byli přítomni při mnoha únosech, které Jacobs zkoumal skrze hypnotické regrese unesených a kteří byli pod velením malých šedých, kteří figurovali u většiny unesených.

Nedávno, bývalý letecký mechanik publikoval své paměti, ve kterých odhaluje rozsáhlou komunikaci s různými „Vysokými Šedými“, kterým říkal „Velcí Bílí“ podle jejich křídově bílé pleti a bílých vlasů. Hall byl umístěn na letecké základně v Nelis od roku 1965-67, kde bylo jeho povinností obsluhovat meteorologické balóny pro Air Force z místa na základně Indiana Springs. Popisuje své vzájemné působení s „Vysokými Šedými“ na začátku roku 1965 a to, jak on a další technici se vyrovnávali s jejich rušivou přítomností. Hall líčil celý seznam incidentů, kdy „Vysocí Šedí“ terorizovali ostatní vojenské techniky, kteří jim nerozuměli, překvapovali je a nebo jim nějak vyhrožovali. Hall například líčí jednu „Vysokou Šedou“, která chtěla zabít jednoho vojenského mechanika, který nešťastnou náhodou trefil její dítě kamenem a zlomil mu ruku. Incident vedl k výhrůžkám „Vysokého Bílého“ smrtí technikovi pokud okamžitě neodejde a neslíbí, že se nikdy nevrátí.

Jiní technici měli podobná setkání s „Vysokými Bílými“, kdy jim bylo vyhrožováno na životě pokud vystraší děti „Vysokých Bílých“ nebo pokud nebudou dodržovat jejich rozkazy. K těmto hrozným činům byl dán souhlas Pentagonu, který monitoroval chování „Vysokých Bílých“, Halla a ostatní vojenské techniky. Pouze Hallovi bylo dovoleno podělit se o druh jistého intimního chování protože měl inteligenci a odvahu vzájemně komunikovat s „Velkými Šedými/Bílými“ přátelským způsobem. Kromě toho zřejmě zachránil život jednomu dítěti „Velkých Bílých“ a to vedlo k tomu, že se spřátelil s „Vysokými Bílými“ a ti jej začlenili do projektu umožňujícím mu studovat vzájemné působení lidí a Velkých Bílých. V těchto případech projevovali „Velcí Bílí“ pozitivnější charakterové vlastnosti jako je přátelství a odhalovali Hallovi pokročilé technické znalosti při svých vzájemných stycích.

Významné však je, že „Velcí Bílí“ se začali objevovat v oblasti pouště Mojave v roce 1954, což naznačovalo, že byli spojeni s dohodami dosaženými v roce 1954 mezi „Vysokými Šedými“ a Eisenhowerovou administrativou z roku 1954. Hall dále popisuje jak je pravidelně vídal v přítomnosti generálů letectva a dalších starších úředníků, kteří uznávali zastupitelský statut vedoucích „Velkých Bílých“.

„Vysocí Šedí“ a nebo „Vysocí Bílý“ zastupují fungující model toho, jak se „lidský“ tak i „šedý“ biologický materiál může kombinovat, a proto hrají vedoucí úlohu při asistenci malým šedým ve vzájemném „působení“ s lidmi k vývinu vhodných hybridních druhů. „Vysocí Šedí/Bílý“ v různých zprávách týkající se komunikace, zastrašují lidi a chovají se jaksi „nemocničním“ způsobem, který připomíná lékaře, který řídí nějaký experiment. „Velcí Šedí/Bílý“ se nejvíce zajímají o genetické experimenty, o vytváření hybridní, lidsko-mimozemské/šedé rasy, o kontrolu mysli a o diplomatické dohody se „stínovou vládou“. Globální problémy, které jsou ovlivňovány „Velkými Šedými/Bílými“ se týkají geneticky upravených lidí, implantátů pro monitorování lidí, získávají celkově pasivní populaci díky hypnotickému ovládání mysli, týkající se vlivu nad elitní skupinou, která rozhoduje, dále infiltrace do národních bezpečnostních složek a zneužívání lidských práv civilistů a vojenského personálu. 

 

Reptiliáni

Další významná mimozemská rasa v této skupině, kterou popsal Dean jako humanoidé s ještěrčími vlastnostmi jsou asi 6-8 stop vysocí Reptiliáni. Mimozemská rasa Reptiliánů je podle popisů jak původní obyvatel Země, tak také z okolních hvězdných systémů. R.A.Boulay analyzoval rozsáhlé historické zdroje a říká, že existuje dostatečný důkaz, který podporuje závěry, že jistá prastará rasa mimozemských Reptiliánů osídlila Zemi a sehrála roli při tvorbě lidstva. Podle Thomase Castella, bývalého bezpečnostního úředníka v Dulce, existuje přísně utajované podzemní středisko zaměstnávající jistý počet mimozemských ras spolupracujících s jistým počtem agentur americké národní bezpečnosti a korporací. Původní Reptiliáni, ti pozemští, pracují bok po boku s lidmi a dalšími mimozemskými rasami.

„.......někteří „reptoidé“ (Reptiliáni) jsou původními obyvateli této planety. Touto vládnoucí kastou „mimozemšťanů“ jsou reptiliáni....Byli prastarou rasou na Zemi, žili pod Zemí......Reptoidé se právem považují za „původní pozemšťany“. Možná, že jsou to ti, kterým říkáme Padlí Andělé – možná ne. Ať je to jakkoli, my jsme pokládání na Zemi jen za „squattery“ (samozvané nájemníky). Protože jsem byl starší bezpečnostní technik na základně v Dulce, musel jsem s nimi komunikovat na denní bázi. Kdyby byl nějaký problém, který by vyžadoval bezpečnost nebo videokamery, byl jsem tím, komu volali. Byla to reptiliánská „pracovní kasta“, která obvykle dělala fyzickou práci v nižších úrovních v Dulce.“

Podle Castella na nižších patrech v Dulce se výrazně porušovala lidská práva na zajatých civilistech společnými vůdci mimozemsko-lidského projektu. Willam Hamilton, uznávaný badatel UFO, zkoumal jak zařízení na základně v Dulce, tak tvrzení Tomase Castella a jeho důvěryhodnost. Zjistil, že je vysoce přesvědčivá:


Může být nepřijatelné strávit, nebo uvěřit Thomasově příběhu. Ve skutečnosti se zdá, že je to součást nějaké živé noční můry. Existuje ovšem důkaz, že se na základně v Dulce dělo něco podivného. Má Thomas odpověď? Může to klidně být hrozná pravda ukrytá za pokračujícím jevem pozorování UFO, únosů a mrzačení skotu. Naše vládní zpravodajské složky měly stálý dohled na všechny aktivity UFO po mnoha desetiletí. Tyto neobvyklé jevy musejí mít neobvyklá vysvětlení. Můžeme být jen jednou předsunutou hlídkou v rozsáhlé, meziplanetární říši.“

Podle Hamiltionových závěrů ohledně Castellova tvrzení a hodnověrnosti, jsem napsal rozšířenou zprávu o základně v Dulce a našel jsem důkaz, který se shoduje s Castellovým tvrzením týkajícího se zneužívání lidských práv různými mimozemšťany, americkými národními bezpečnostními agenturami a korporacemi.

Linda Moulton Howe, investigativní novinářka a badatelka UFO dělala rozhovor s „kontaktérem/uneseným“ jménem Jim Sparx, který tvrdí, že se setkal s určitým počtem Reptiliánů, těch původních žijících na Zemi. Podle Sparxe, původní pozemští Reptiliáni mají svou vlastní jedinečnou kulturu a komunikují s lidmi po staletí a asistují lidem při využívání zdrojů. Sparxovy bylo Reptiliány řečeno, že dospěli k jistému počtu tajných smluv s vládními úředníky. Sparxova tvrzení jsou ve shodě se zkušenostmi jiného „kontaktéra“ Ole K., který říká, že se setkal s ženskou Reptiliánkou jménem Lacerta, se kterou udělal rozhovor při několika příležitostech a rozeslal rozhovory pod názvem „Lacerta Files“. Podle Lacerty, Reptiliáni, kteří se vyvinuli na Zemi jsou odlišní od mimozemských Reptiliánů, kteří pravidelně navštěvují Zemi. Přestože existuje určitá debata nad věrohodností Ole K., jeho svědecká výpověď je věrohodná a shoduje se se Sparxem a dalším bádáním v oblasti Reptilánskéro druhu a stojí za úvahu lépe porozumět aktivitám Reptiliánů. Podle Lacerty smýšlení Reptiliánů vůči lidem je opatrné, protože vidí lidstvo jako primitivní druh, který je „majetkem“ jiných mimozemských ras, které osídlili tuto planetu. Pozemští Reptiliáné, podle Sparxe těží z lidstva způsobem, který neprovokuje lidskou přítomnost na planetě. Z toho plyne, že se Reptiliáni drží smluv, které „podepsali“ jiné mocnější rasy, zmiňovanými Lacertou.

Stručně řečeno, podle výpovědí důvěrných zdrojů a kontakréra, o kterém jsem mluvil výše, se může uvažovat o tom, že pozemští Reptiliáni jsou zapojeni do aktivit, jejichž výsledkem je manipulace s lidskou elitou a finančními institucemi, ovlivňují systém náboženské víry, militarizmus a mění historii lidské civilizace. Pozemští Reptiliáni přispívají k systémovým globálním problémům skrytým zneužíváním lidských práv, korupcí v elitě a kontrolou médií, rozvrací náboženské dogma, přispívají k historické amnesii a pěstují násilí.

 

Drakoniáni

Ty nejkontroverznější zprávy „důvěrných zdrojů/kontaktérů“ ohledně mimo-zemských aktivit „mistrů reptiliánské rasy“, kterým se říká Drako-Reptiliáni říkají, že je jejich původ v hvězdném systému Alfa Drakonis, který je 215 světelných let vzdálen a byl původně polární hvězdou. Podle Alexe Colliera, Drakoniáni nebo také Drakos, mají dvě hlavní kasty. První z nich je válečnická kasta, její účastníci měří 7-8 stop a kteří jsou evidentní hrozbou pro celou galaxii, kvůli jejich bojovným schopnostem. Druhá kasta je tzv. „královská linie“ Drako-Reptiliánů, o které Collier říká, že jsou „Ciakars“, která, kvůli jejich údajné velikosti, psychické schopnosti a údajným křídlům, by se mohla zaměňovat za pověstné Draky, pokud má Collier pravdu:

„Drakoniáni jsou velmi rozsáhlou Reptiliánskou rasou, jinak známých jako „Draci“. V reptiliánské rase existuje královská linie, nazývaná „Ciakar“. Jejich výška se pohybuje v rozpětí 14-22 stop a mohou vážit až 1.800 liber. Mají okřídlené přívěsky a jsou hrůzu nahánějícími bytostmi. Mají mimořádně jasnovidné schopnosti a jsou velmi chytří, ale také mohou být mimořádně zlovolní.“

Collier tvrdí, že podle Drakoniánského pohledu na svět, byli oni původními inteligentními druhy v galaxii a osídlili mnoho světů svými biologickými potomky. Proto se Drako-Reptiliáni vidí jako přirození vládci reptiliánských „kontrolovaných“ světů, jako je Země a pohlíží na lidstvo jako na podřadný druh. Drakoniáni se zajímají o získávání pozemských zdrojů, čímž si zajišťují, že se tyto zdroje účinně zužitkují.

Zdá se, že mezi Drako-Reptiliány a ostatními mimozemskými rasami existuje přísná hierarchie. Podle Thomase Castella, jsou Reptiliáni z Alfa Draconi – „Draci“ pod vedením pozemských Reptiliánů a ti jsou na oplátku pod vedením „Velkých Šedých“, kteří jsou zase pod vládou Malých Šedých. Zajímavé je, že Castello také popisuje drakoniánskou vládní kastu jako Ciakars, kteří jsou okřídlení a proto se dají snadno zaměnit s draky. Jefferson Souza, brazilský badatel UFO potvrzuje existenci hierarchie mezi Šedými a Mistry reptiliánských ras.

Všechny z výše zmíněných mimozemských ras jak se zdá, mají nezjištěný počet navzájem propojených dohod mezi sebou, které mají společné vztyčné body v dohodách mezi složkami americké národní bezpečnosti a Šedými. Drakoniáni tvoří špičku ledovce Vojensko průmyslového mimozemského komplexu, kteří kontrolují informace a technologii vztahující se na mimozemskou přítomnost. Vypadá to, že Drakoniáni jsou velmi aktivní v řízení lidských elit, institucí a finančních systémů, podporují dále militarizmus, vytvářejí klima boje z nouze a nejistoty, těží z lidí a manipulují se Šedými a jinými reptiliánskými rasami. Aktivity Drakoniánů přispívají k těmto globálním problémům: soustřeďování bohatství, korupce mezi elitami a institucemi, eticko/náboženské násilí, zneužívání lidských práv, pěstování násilí a terorizmu, obchod s drogami a organizovaný zločin.

 

převzato z www.exopolitika.cz , překlad Karel Rašín

 

Diskusní téma: ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS I.

Datum: 24.03.2011

Vložil: Guyver

Titulek: Rád bych tento seznam trochu obohatil o jednu rasu, s níž mám osobní zkušenost

Ne že bych nějakého mimozemšťana někdy viděl na vlastní oči, to tedy opravdu ne ( pokud nešlo o emzáky v lidském těle ), ale v roce 2009 jsem zažil velice těžký útok, který měl málem fatální následky. Útoku předcházely varovné signály, do nichž patřil sen o napadení pavoukem. K vlastnímu útoku došlo na Hromnice, t.j. 2. února, což přispělo k tomu, že se mi, zhruba po roce, podařilo bytost identifikovat jako jednoho ze "Starých bohů". Právě Hromnice roku 2009 a 2010 byly vhodným obdobím pro jeho přivolání. Vím také, že mágové, pěstující tzv. "chaosmagii" tyto bytosti evokují. Značný smysl zde dává i sen o pavoukovi. Výsledkem bylo, že nyní znám jméno a znak útočící bytosti...