O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření - 5

10.06.2010 13:15

Vážení čtenáři, převzal jsem několik článků na téma  Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření  „, abych mohl bez velkého vysvětlování pohovořit o něčem co se již delší dobu se chystám napsat na těchto stránkách.

Začali jsme zde s kolegy psát a popisovat z mnoha úrovní pohledu to, jak funguje Mikrokosmos, tedy celý multidimenzionální Člověk ze všech možných úrovní. Neděláme si nárok domnívat se, že jsme popsali vše, to jistě ne, ale dali jsme návod či metodiku jak můžete prozkoumat jakoukoliv úroveň svého Mikrokosmu, ve kterém můžete a máte tvořit….!

Popsal jsem co jsou to Nulové Body a jaké úrovně mohou nabývat, dále ukázal jsem vám jak pracovat s Vědomím  z hlediska spojování, zpřítomňování a identifikace. Ukázal jsem vám, že se dá skrze Vědomí spojit s jakýmkoliv Vědomím objektu(tělesným, hmotným či energetickým), zpřitomnit si ho a i sním se identifikovat(ztotožnit se s ním). Díky tomu jste se mohli naučit přímo poznat čím objekt je, poznat jeho funkčnost, vlastnosti, způsoby ovlivňování a vyladění  na optimální úroveň. Mohli jste se naučit z Nulového Bodu (NB) příslušného objektu podle úrovně  NB (NB všech NB „0,1,2,3,4) ovlivňovat jeho jednotlivé úrovně, tak že můžete snadno vyrovnat každou disharmonii, jak u sebe, tak i u druhých lidí (Mikrokosmů). Pokud jste sledovali to co jsem psal a skutečně jste cvičili, můžete snadno materializovat, dematerializovat, proměňovat  či oživovat skrze Eucharistii, poznat co je životní rytmus a pracovat s ním k užitku svého vývoje a žití. Mnohé další můžete podle zákonů a zákonitostí, které jsem napsal v článku „Lidé bděte, ale neblbněte….“ a v článku „Individuální vzestup člověka a vzestup dnešního lidstva“. Dal jsem vám návod jak použít to co je tak snadné a co bylo předáno na konci věků vám lidem poznání Pravdy o sobě, před posledním krokem k časoprostorovému bodu, který bude i zároveň „Okamžikem Pravdy“, kdy vám bude znovu ukázáno naplno to co jsem psal jako o základních pravdách o Bohu. Více vám nemohu předat, více musíte jen vy sami, vlastním úsilím práce na sobě a se sebou. Co jen mohu, je to co vám chci ještě naznačit v tomto článku. Teorie chaosu, fraktály, atraktory a například použití v psychologii přímo souvisí s poznáním základů stvoření a

TVOŘENÍ!!!

Co je tedy Atraktor?

Atraktor je v konečném důsledku Nulový bod a záleží jen na tom zda je to jen jeden NB z mnoha NB v dané úrovni NB všech NB „X-tého“ typu. Z tohoto NB se vše rozvíjí i vše v něm končí, i když to nemusí na první pohled vypadat. Jedná se tedy o zdroj nějáké inerciální, tedy pohybové soustavy, která se vyznačuje specifickými vlastnostmi oproti jiným vztažným systémům.Atraktor je tedy NB ze kterého vše v dané soustavě vzniká, ale i zaniká, je tedy příčiným i důsledkovým bodem….!!!

Co je  tedy Fraktál?

Fraktál je dynamická soustava vzniklá z nějaké příčiny vycházející z NB, tedy z Atraktoru. Tato dynamická soustava je minimálně třídimenzionální pro projev ve stvoření a jako tvůrčí akt(pokud chceme tvořit, musíme zohlednit minimálně tři dimenze, ale vůbec ne rozměrové - ještě se k tomu vrátím a vysvětlím). Fraktál je tedy informačně energetický prostor, který je určen vyvolanými  n-rozměrovými příčinami, které můžou být bez omezení nebo s omezením. Omezení v tomto případě je pro fraktál mentální sféry stanovení příčiny bez rozměru jak v čase, tak v prostoru a dynamice použité energie. Co  z toho plyne? Plyne z toho to, že příčina, která dala podnět ke generování Fraktálu = dynamické soustavy se může rozvinout do nekonečna a být jednoúrovňová nebo se může šířit=rozvíjet do dalších úrovní, tím že se konkretizuje v prostoru(nabírá konkrétní  tvar/tvary a  konkrétní rozměry) nebo jestě nabírá časově-prostorové vyjádření( existence s omezením od-do jak v čase, tak v prostoru). Podle tohoto vyjádření lze tedy pochopit princip tvoření. Ještě než budu pokračovat v naznačení jak tvořit, zastavíme ještě u Chaosu.

Co je tedy Chaos? 

Nevím co myslí ostatní pod pojmem Chaos ve skutečném významu, ale v tom skutečném nepejorativním významu v rovině stvoření je to vlastně Akáša, ze které vše vyvěrá a znovu se do ní vše vrací. Tím, že proces vzniku a zániku(návratu do prapodstaty) probíhá neustále na mnohých kvantových rovinách, jeví se nám to jakoby bez nějaké zákonitosti a jako nahodilý jev. Opak je však pravdou, protože vše probíhá podle Zákonů a Zákonitostí, vyjadřující jednu společnou Pravdu o Původci všeho a ve všem.

Chaos je tedy jen náš  omezený zpětný  pohled na projevující se tvůrčí řád, který pokud jej začneme skutečně chápat a vnímat jako souhrn Zákonů a Zákonitostí, může být účastni na jeho vnitřní dynamice, projevující se v malém (Mikrokosmu), ale i ve velkém (Makrokosmu). Chaos je tedy jen pojmenování  nepochopeného projevu Boha Stvořitele. Chaos je nekonečná množina všech fraktálních dynamických soustav, které se projevily, projevují a projevovat teprve budou v rámci tzv. Božího Nádechu a Výdechu z neprojeveného Bytí do projeveného Bytí a obráceně…..!

Jak tedy Tvořit?

Základním předpokladem tvoření, je schopnost přemístit se do příslušného Atraktoru = NB, ze kterého chceme tvořit.  Dále je potřeba se umět naladit na jednotlivé moře energií podle živlové příslušnosti a díky tvořivé schopnosti imaginace tyto moře energií být schopni ovlivňovat.

Než začnu popisovat jak tvořit, vysvětlím jak vlastně  jednotlivá moře energií vznikájí. Pokud jen trochu jste seznámeni s Teorií Super strun, víte že tato teorie je založena na předpokladu silových mikrostrun, které se chvějí a tím vysílají nejen energii , ale i informace do prostoru. Zde se trochu rozcházíme s touto teorií, protože podle nás je to trochu jinak. Z NB, který si můžeme nejen představit, ale také ho tak zažít při „Zpřítomnění a Identifikaci“ s tímto bodem jako nekonečně velkou kouli= prostor,  v jehož středu se svým Vědomím nacházíte. Tento NB, když je aktivován z neprojevenosti do projevenosti(z klidu do vzruchu), tak začne jakoby vyzařovat do 12-ti směrů, jejichž středem je příslušná směrová osa, okolo níž jakoby vibruje navenek struna. Tato struna je spíše zjednodušená verze vyjádření vrstevnícového silového působení vektoru síly kolmého ke směru osy vycházející z NB. Nulový bod je jen něco jako Brána, z které vystupuje základní fraktálová dynamická soustava prvotního Stvořitele v podobě  třídimenzionálně generované energie (světlo=oheň, zvuk= vzduch, pocit=voda) a která je ohraničena společnou  sekundární energií (vědomí=zem). Tato třídimenzionální energie je projevena 5-ti násobně pomocí tzv. pěti akášských energií, které známe z Kabaly pod písmeny:

Ä,E,Y,Ö,U  kde :

Ä -   je světelně hnědá energie,

           vyslovena v C-tónu,

           s pocitem všeproniknutelnosti a hmotnosti,

           vědomí pohybu=proměny

E -   je světelně tmavě fialová energie,

           vyslovena v D-tónu,

           s pocitem všeproniknutelnosti  a všudypřítomnosti,

           vědomí vševědoucnosti

Y -   je světelně růžová energie,

           vyslovena v Cis-tónu,

           s pocitem všeproniknutelnosti a všudypřítomnosti,

           vědomí  harmonie a zákonitosti

Ö -   je světelně tmavě oranžová energie,

           vyslovena v Dis-tónu,

           s pocitem všeproniknutelnosti a hmotnosti,

           vědomí poznání vyvěrající z Božské lásky

U -   je světelně sametově černá energie,

           vyslovena v H-tónu,

           s pocitem všeproniknutelnosti a hmotnosti,

           vědomí pochopení tvoření příčin a následků

 

 

Třídimenzionální průniky těchto pěti typů energií prapodstaty, dávají předpoklad vzniku dalších NB nižšího typu, které jsou zdrojem dalšího šíření energie prapodstaty v jiné formě(viz 3 matky, 7 dvojitých, 12

jednoduchých). Celkem tedy dojde ve stvoření k vygenerování 5-ti úrovní prapodstaty od nejvšší formy  Akáši k té nejnižší  formě, to je Éteru ve 3D.

Další pokračování  těchto úvah „ Jak Tvořit?“ si necháme do dalšího dílu.

 LK

Diskusní téma: Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření - 5

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.