O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes

20.04.2010 09:59

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes

převzato z www.osud.cz :

 

Toto téma je diskutováno v mnoha úrovních a je předmětem obrovského zájmu médií. Téma je tak přitažlivé, že pro některé jedince se stalo magnetem osobního zviditelnění. Vymýšlí různé koncepce, jak to bude a čím více se jim daří vzbudit zájem o své předpovědi a náhledy, tím více jsou schopni jít dále nejen za hranice vkusu, ale i slušnosti. Skoro každá tragická událost je vhodná pro potvrzení jejich prognóz, které jsou tak koncipovány, že „netrefit se“ je docela těžké, pak následuje obligátní výrok: „Vidíte, Já (My) jsme to už říkali tehdy a tehdy.“ Přitom ti samí “proroci“ nejsou schopni odpovědět na elementární záležitosti jak se vyrovnat s vnějšími faktory, které zde skutečně jsou z blízkého i velmi vzdáleného konce galaxie a i vzdáleného konce Vesmíru.


Přijde mi, že právě ta hranice vkusu a slušnosti je porušována tím, že místo abychom hledali návody a řešení jak projít tímto obdobím, které je módně nazýváno obdobím Transformace, tak lidé jsou strašeni pod deklarovanou variantou o informovanosti a sdílení. Co se však sdílí? Sdílí se to, co dělali už naše babičky a dědečkové (důchodci), když se potkávali kdekoliv na návsích, na lavičkách, v konzumu, v kavárnách u kávičky nebo v čekárně u doktora. Co tedy dělali? Stěžovali si, jak to mají těžké, jak je všechno bolí a hlavně si přitakali. Takže když některou nebo některého z těch starších něco bolelo, tak to měli všichni. Když se vrátili domů, byli veselejší, protože nebyli sami ve svých bolístkách a „pěkně si popovídali“. Doma jim přece nikdo nerozumí, protože jejich blízcí v tom viděli úplně něco jiného, než co chtěli dotyční slyšet...!


Takže máme zde stránky plné transformačních příznaků a místo aby dotyční hledali příčiny svých problémů v sobě, berou to jako ukazatel transformačního postupu. Nenajde se nikdo na podobných stránkách, kdo by přesně nejen popsal o co jde podle deklarovaných symptomů, ale především i způsob odstranění vnitřních disharmonií, které se projevují náhle díky vnějším výše naznačeným faktorům. Píši Vám těchto několik řádků jako prosbu, pokud se Vám objeví některé problémy, se kterými si nevíte rady, podělte se o ně na našich stránkách a věřte mi, že nebudeme ničemně mlčet k vašim problémům a pokusíme se obecně stanovit jádro problémů a způsob léčby vlastními prostředky podle toho, co v seriálech píšeme a psát ještě nějakou dobu budeme. Tam kde bude potřeba osobnější kontakt nebo řešení, samozřejmě nám nedělá problém osobní návštěvy. Předesílám, že my neprovádíme tuto činnost za úplatu v žádné formě! Je prostě doba, která všechny vnitřní procesy zrychluje a tedy co by se jinak projevilo až za dlouho dobu s postupnými symptomy, se projeví například při změně počasí, různých výkyvech slunečního větru a magnetického pole, při výskytu zcela nových zdrojů tvrdého záření z galaktického a mezigalaktického prostoru, ale i například díky pozemským zdrojům záření mikrovlnného charakteru (mobilní telefony, antény mobilních operátorů, wifi a wimax vysílače), zdrojům hluku, zdrojům škodlivých zplodin atd.


Obecně lidé jsou velice oslabeni v osobním tzv. magnetismu, takže ohňová složka energie, převažuje v celkové energetické bilanci. Působením výše uvedených faktorů-zdrojů, je přemíra aktivní, expanzivní a elektricky se projevující energie, která není pod kontrolou pasivní vyvažující a stahující magneticky se projevující se energie. Pokud tedy nedojde k rychlému vyrovnání projevující se disharmonie na té, které části těl, rovin těl nebo podrovin těl, bude docházet k stále častějšímu projevu, rozšiřování disharmonie a jejich kumulace. Nestraším Vás, jen Vás informuji o tom, co tady ta doba přináší, protože je to vlastně zkušební a „potvrzovací období“ Kdo jste a čím budete! Ti co budou reagovat, se budou schopni naučit lekce, které už dávno měly být zvládnuty v mnoha formách a podobách.

 

Nemějte obavy z této doby, protože je to příležitost jak se mnohému nejen naučit, ale především prožít při plném Vědomí a s plnou aktivitou z Vaší strany při této rychlopřípravě na VZESTUP. Můžete prožívat, ale nemusíte u toho trpět! Pokud víte, zjistíte příčinu svých bolů, disharmonií a obecně problémů, vyřešíte nejen samotný problém, ale něčemu se naučíte pro další lekce. Naučíte se zdravé sebedůvěře a vše co Vám bude přicházet na dráhu přítomného času budete čím dál více brát jako příležitost, kterou Vám Život dává plnými náručemi. Přestanete promrhávat svou příležitost a stále dál odsouvat vše na později a později, kde už by pak nebylo kam a co odsouvat.


Uvedu dva příklady, které jsou ve své podstatě stejné, ale jeden je veselejší a jeden smutnější. Jsou však ve svém důsledku stejné. Představte si, že Vás čeká jako hlavní aktéry třeba svatba. Pokud o ní jen hovoříte, tak je to takové spíše společenské téma (podle toho zda jste muž či žena). Když se však termín více a více blíží, začínáte mít obavy, rozpaky, pochybujete o sobě, o svém partnerovi, prostě nevíte co a jak bude. To samé když slyšíte o někom, že zemřel, berete to jako, že se Vám to nestane, nebo to nepostihne Vás nebo Vaše blízké. Pak se to stane, a přestože víte, že například někdo blízký je na tom dlouhodobě špatně, nejste připraveni. U obou případů, které jsem dal jako příklad, přišel den „D“, kdy zjistíte, že pokud budete věci brát tak jak jsou a budete ho prožívat s plným Vědomím, nebude to tak hrozné, jak jste si představovali a přijdou i dny poté….! Budou dny radostné i méně radostné, ale oba případy stresového vypětí Vás posunuly o to více dál, o co více jste prožili ne ve snech, ale při plném Vědomí sebe sama.


To samé je s celým procesem a fenoménem deklarovaného roku 2012 nebo období okolo tohoto data. Nejde ani tak o datum, protože vše může přijít dokonce o hodně dříve, ale jde o vlastní proces Vzestupu a přípravy na něj, jako na den“D“, který sice nemůžeme naplánovat, ale který přijde. Vždy jsem říkal svým blízkým a známým: … pracuj tak, jako bys tady měl být ještě alespoň sto roků, ale zároveň buď připraven odejít třeba v další minutě tohoto života…!!!


Přeji Vám i sobě, takže nám Všem, ať se dílo podaří, i když to tak moc nevypadá….?! Věřím Lidstvu a Lidem, i když dnes a denně dokazují svou malověrnost a touhu být klamáni, že nakonec se jako celek přece jen protlačí sítem oddělující ty, co nejsou hodni postoupit a ty, co jsou hodni dalšího vývoje v jinších dimenzích lidské evoluční vlny.

 

zdroj : Luděk Kováč, psáno exkluzivně pro Osud.cz

 

 

 

Související:

Sopečná činnost a zemětřesení jako projev myšlení a chování lidí

Průvodce Nulovou zónou