O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 3.díl

27.04.2010 20:27

Jak jsem již napsal v předešlém článku je nutno dosáhnout následující:

a)      Očistit se na všech úrovních Trojjediného Těla (3JT)

b)      Harmonizovat všechny úrovně 3JT + aktivovat plně IST (Intuitivně Soucitné tělo)

c)      Aktivovat své skutečné Já v rovině LD (VDT)

d)      Rozšířit Vědomí Já do Vědomí Já Jsem(aktivací nejprve ŽD a Kristova Vědomí v něm)

e)      Dosáhnout spojení s Boží Prozřetelností a být v Boží Přítomnosti co nejčastěji to je možné

Pokračujeme v další části-úrovni Vnitřní připravenosti k Vzestupu a to:

 

 

Aktivace  skutečného Vědomí Já v Lidském Duchu (LD)

K této činosti můžeme přistoupit až máme plně dosaženo vše co jsem napsal v předešlých dvou článcích k tomu to tématu, což znamená, že jste dosáhli plné očisty na všech úrovních 3JT, jeho harmonizaci a plné aktivace IST. Pokud jste toho dosáhli s klidným svědomím přistupte i k tomuto tématu. Pokud ne raději vydržte a až budete připraveni, pak  teprve pokračujte dále….!!!

Aktivovat svého LD a Vědomí LD znamená plně vzít pod kontrolu všechny úrovně a roviny svého vozítka (3JT) cestou Pojítka-Ohniska, kterým V-LD řídí toto vozítko.

Svou Vůlí musíme zcela jasně a metodicky se naučit ovlivňovat své základní charakterové a volní vlastnosti, mít pod kontrolou své touhy a přání, dodržovat základní životosprávu a denní režim.

 

Vlastní aktivace probíhá následujícím způsobem:

 

a) „Mé normální Vědomí Já, spoj mne s V-IST!“

b) „V-IST spoj mne s V-LD!“

c) „V-LD spoj mne a zpřítomni mne v těle LD!“

 

 

Zde si prožiji a snažím se vnímat energii LD (VDT-Volně Duchovního Těla), která je velice silná a která má veliký karmický  dopad, pokud není v souladu s Božím Záměrem. Proto se snažíme co nejdříve vycítit co je pro nás vhodné a co už až tak vhodné není. Je dobré si projít všechny roviny tohoto těla a odpovídající čakry, jako Zdroje síly a vědění, protože Vám dají mnohé odpovědi na otázky, které z tohoto těla generujete v podobě příčin, které Vám ovlivňuji nepatřičným směrem Vám i jiným  život.

 

Tyto čakry a jejich funkci naleznete  zde: Vnitřní struktura-VDT.pdf

 

 

 

Pokud potřebuji nějakou čakru tzv. srovnat, tak to lze takto:
 

a) „V-LD spoj mne s V-4.čakry LD!“

 

b) „V-4.čakry LD zpřítomni mi tuto čakru jako Zdroj síly a Vědomí a k ní odpovídající rovinu těla!“ (je to stejné, jako by to bylo celé tělo, jen na frekvenci-pásmu frekvencí dotyčné čakry)

 

c) „V-4.čakry LD proveď KIH v celé rovině těla této čakry!“

 

d) Pak se vrátíme zase do Vědomí LD: „V-4.čakry LD spoj mne opět s V-LD!“

 

…a je to- vidíte, jak je to snadné?!Jen začít a vydržet…. Berte to jako hru na poznávání kdo jste. Kdo tedy jste?Jste lidé, ať už jste odkudkoliv! Každý jeden z lidí je vždy člověkem. Co Vám tímto je nabízeno v rámci Vzestupu je stát se Člověkem!

 

Maxim Gorkij:

 

 

„Člověk , to zní tak hrdě! Je potřeba si ho vážit…“

 

Přeji Vám aby jste se tak nejen cítili, ale i jim byli. Je to na každém z Vás, ať jste nebo nejste s tituly, vyznáváte jakýkoliv  ezoterní směr či náboženství, jste lidé a každý z Vás je zde na Zemi člověkem, zda přetvoříte první písmeno slova člověk na Člověk s velkým písmenem, jako slib, že budete již sami Vědomě každé další písmeno činit velkým, aby se stal z každého z Vás BOHOČLOVĚK. Po vzestupu budete na to mít  celý Zlatý věk.

 

 LK

 

 
 

Související:

díly seriálu : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí   

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes

Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU