O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 4.díl

28.04.2010 11:48

Jak jsem již napsal v předešlém článku je nutno dosáhnout následující:

a)      Očistit se na všech úrovních Trojjediného Těla (3JT)

b)      Harmonizovat všechny úrovně 3JT + aktivovat plně IST (Intuitivně Soucitné tělo)

c)      Aktivovat své skutečné Já v rovině LD(VDT)

d)      Rozšířit Vědomí Já do Vědomí Já Jsem (aktivací nejprve ŽD a Kristova Vědomí v něm)

e)      Dosáhnout spojení s Boží Prozřetelností a být v Boží Přítomnosti co nejčastěji to je možné

 

Pokračujeme v další části-úrovni Vnitřní připravenosti k Vzestupu a to:  

 

Rozšíření Vědomí Já do Vědomí Já Jsem (aktivace Vědomí ŽD, ŽD jako Těla a Kristova Vědomí)

 

K této činosti můžeme přistoupit až máme plně dosaženo vše co jsem napsal v předešlých třech článcích k tomu to tématu, což znamená, že jste dosáhli plné očisty na všech úrovních 3JT, jeho harmonizaci a plné aktivace IST, aktivovali jsme své skutečné Já v rovině LD(VDT) Pokud jste toho dosáhli s klidným svědomím přistupte i k tomuto tématu. Pokud ne raději vydržte a až budete připraveni, pak  teprve pokračujte dále….!!!

 

Aktivovat svého ŽD a Vědomí ŽD znamená plně vzít pod kontrolu všechny úrovně a roviny   svého Životního Ducha , tak že začínáte poznávat sami sebe jako Ducha skrze pocity, city a mít o tom nejen zkušenost , ale i poznání. Začnete mít kontrolu nad svými city a pocity na všech úrovních a rovinách, začnou Vám být jasné vztahy mezi těly, rovinami, úrovněmi, orgány, čakrami atp. Vědomí ŽD je Vědomím skutečného Já bez jakékoliv vnitřní i vnější připoutanosti. Pochopíte sami sebe a především co obnáší bezpodmínečnost a bezvýhradnost v plné kráse těchto slov. Když už jsme u té krásy, součástí tohoto Vědomí je skutečné prožívání vnitřní krásy všeho a ve všem, nezávisle na vnějších tvarech nebo faktorech.

 

Vlastní aktivace probíhá následujícím způsobem:

 

a) „Mé normální Vědomí Já, spoj mne s V-IST!“

 

b) „V-IST spoj mne s V-ŽD!“

 

c) „V-ŽD spoj mne a zpřítomni mne v těle žD!“

 

Zde si prožiji a snažím se vnímat energii ŽD), která je velice jemná  a která má veliký vliv na pochopení o co jde v tomto životě i vůbec v dalším Vašem vývoji! Zde plně pochopíme a prožijeme co je   Boží Záměr a coobnáší žít v souladu s Božím Záměrem. Proto se snažíme co nejdříve vycítit co je pro nás vhodné a co už až tak vhodné není. Je dobré si projít všechny roviny tohoto těla a odpovídající čakry, jako Zdroje síly a vědění, protože Vám dají mnohé odpovědi na otázky, které z tohoto těla prožíváte a nebo bohužel neprožíváte a necháte se zmítat svými emocemi a vnějšími vlivy , které Vás ovlivňuji nepatřičným směrem a modeluji  Vám i jiným  život, tak že nechápete co se vlastně děje. Vaše emoce jsou proměnlivé jako  dubnové počasí.

 

Tyto čakry a jejich funkci naleznete  zde:

 

https://d594cf370a.cbaul-cdnwnd.com/20b88abc0c32c2528be8cf6a26d6a287/200000248a7267a81fd/Vnit%C5%99n%C3%AD%20struktura%20%C5%BDD.pdf

 

Pokud potřebuji nějakou čakru tzv. srovnat, tak to lze takto:

 

a) „V-ŽD spoj mne s V-4.čakry ŽD!“

 

b) „V-4.čakry ŽD zpřítomni mi tuto čakru jako Zdroj síly a Vědomí a k ní odpovídající rovinu těla!“ (je to stejné, jako by to bylo celé tělo, jen na frekvenci-pásmu frekvencí dotyčné čakry)

 

c) „V-4.čakry ŽD proveď KIH v celé rovině těla této čakry!“

 

d) Pak se vrátíme zase do Vědomí ŽD: „V-4.čakry ŽD spoj mne opět s V-ŽD!“

 

Když projdete a zharmonizujete celého ŽD, není nic snadnějšího než pozvat k sobě na návštěvu do CHDS  v IST Vnitřního Krista a ztotožnit se s Jeho Vědomím.

Jak?............ Takto J :

 

1) „Mé normální Vědomí Já, spoj mne s V-IST!“

2) „V-IST spoj mne a zpřítomni mi CHDS v IST!“ (CHDS=Chrám Duchovního Srdce)

 

 

Vejdu do chrámu a provedu požehnání tomuto chrámu i celému svému Mikrokosmu:

 

 

U vchodu si představte dvě nádoby se svěcenou vodou, mezi kterými procházíte. Smočte své prsty v této vodě dejte si obě ruce špičky prstů na čelo a začnete rituál žehnání:

a) dotknu se čela a říkám: „ Ve jménu Otce

b) dotknu se rtů a říkám: „ i Syna

c) dotknu se středu hrudi a říkám: i Ducha Svatého..“ a začnu opisovat ze středu hrudi kolem hlavy tvar Srdce, které spojím opět nad čelem a vedu zpět ke hrudi. Při tom všem říkám: „.. budiž Světlo a Láska v plnnosti, harmonii a vyrovnanosti..“ Ruce spočinuté a dotýkající se dlaněmi před hrudi natáhneme před sebe a jako když něco mírně ze široka dáváme obrátíme dlaně nahoru a pokračujeme v žehnání: „… v tomto chrámu Ducha a i ve všech tělech a rovinách těl mého Mikrokosmu! STANIŽ SE!

 

 

Jdeme dál do centra chrámu k oltáři nebo místu kde provádíte své modlitby, prosby  či žádosti a zde pokračujete takto:

 

3) „V-IST spoj mne s V-ŽD v tomto chrámu IST!“

 

4) „ V-ŽD spoj mne s Vědomím mého vnitřního Krista(V-VK)!“

 

5) „V-VK žádám tě o projevení se v tomto chrámu v IST.“

 

Když se nějak projeví(nemohu říci jak, abyste si to negenerovali sami ve své představě), požádejte ho aby jste se s ním mohli spojit ve svém V-ŽD a trvale se sním identifikovat. Zpravidla Vám sámo řekne zda ano nebo ještě co je potřeba udělat, abyste dosáhli tohoto vysokého vnitřního stavu….!!!

 

Pokud Vám to dovolí, proveďte ztotožnění takto:

 

6) „V-ŽD spoj se a ztotožni se trvale s V-VK!“

 

Nyní ať je celé ztotožnění úplné, zpřítomníme si ŽD a přeměňme ho na Kristovské Tělo.

 

7) „V-ŽD ztotožněné s V-VK, zpřítomni nám tělo ŽD!“

 

8) „Tělo ŽD proměňuji Tě svým Vědomím vnitřního Krista na své Kristovské světelné tělo, které prostupuje a přeměňuje i mé mentální tělo LD V ZÁŘIVOU PODSTATU!“

 

9) „Touto proměnou V-ŽD a V-LD  se stáváme JÁ JSEM!“

 

 

Pokud toto absolvujete, dokončili jste svou proměnu ŽD v KT (Kristovo Tělo) a v něm jste již ve V-VK. Tento stav je potřeba prohlubovat a stále více se zvnitřňovat….!!! Každým cvičením, meditací v tomto stavu bude pro vás požehnáním a novým životem v Kristu, což poznáte jen sami za sebe a slovy to nebudete schopni sdělit co budete prožívat za extatické stavy.

 

Jak vidíte a pak jistě i pochopíte není to o tom co někteří tzv. „srdcaři“ říkají, že je to jen se "ponořit!…! Je to tvrdá a poctivá práce na sobě odměněná tím skutečným co ve Vás bylo a muselo být znovu oživeno…

Pokud to dosáhnete, budete vědět, že je to Vaše práce kterou jste obětovali jako nekrvavou obět svému skrytému vnitřnímu Božství, před kterým stojíte v tiché  vnitřní pokoře a čekáte, kdy budete uvedeni do jeho Přítomnosti.

 

LK

 

Související:

díly seriálu : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí   

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes

Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU