O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 5.díl

21.05.2010 11:47

Jak jsem již napsal v předešlém článku je nutno dosáhnout následující:

a)      Očistit se na všech úrovních Trojjediného Těla (3JT)

b)      Harmonizovat všechny úrovně 3JT + aktivovat plně IST (Intuitivně Soucitné tělo)

c)      Aktivovat své skutečné Já v rovině LD(VDT)

d)      Rozšířit Vědomí Já do Vědomí Já Jsem (aktivací nejprve ŽD a Kristova Vědomí v něm)

e)      Dosáhnout spojení s Boží Prozřetelností a být v Boží Přítomnosti co nejčastěji to je možné

 

Pokračujeme v další části-úrovni Vnitřní připravenosti k Vzestupu a to:

Rozšíření Vědomí Já nebo Já Jsem do Vědomí Boží Přítomnosti (BP)

 

V minulém dílu jsem vám napsal pod nadpisem:

Rozšíření Vědomí Já do Vědomí Já Jsem (aktivace Vědomí ŽD, ŽD jako Těla a Kristova Vědomí)

Toto:

„K této činnosti můžeme přistoupit až máme plně dosaženo vše, co jsem napsal v předešlých třech článcích k tomu to tématu, což znamená, že jste dosáhli plné očisty na všech úrovních 3JT, jeho harmonizaci a plné aktivace IST, aktivovali jsme své skutečné Já v rovině LD(VDT) Pokud jste toho dosáhli s klidným svědomím přistupte i k tomuto tématu. Pokud ne raději vydržte a až budete připraveni, pak teprve pokračujte dále….!!!“

 

Mám pro vás velice dobrou zprávu a to, že lze do stavu BP se dostat mnohem dříve. Dosažení BP je možné již splněním bodu b) Harmonizovat všechny úrovně 3JT + aktivovat plně IST (Intuitivně Soucitné tělo)

 

 

Celou dobu jsem měl velice zřetelný pocit, že nemám zveřejňovat poslední část tohoto krátkého seriálu „Jak, dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU“

Teprve díky viróze a hlavně meditace nad tím kde jsem udělal chybu, že mne něco podobného ještě postihlo, jsem obdržel i pro mne zásadní informace nejen na toto téma. Abych pravdu řekl, docela jsem sám sebe slušně promrskal, co jsem kde spáchal či udělal špatně, protože se mi toto nestává, ale nakonec jak jsem napsal, byl jsem velice překvapen. Budu se nyní věnovat pouze informacím o vzestupu, a ostatní nejsou nyní aktuální a vzbudili by spíše pozitivní paniku. Vše má svůj čas….

 

Vlastní aktivace probíhá následujícím způsobem:

 

a) „Mé normální Vědomí Já, spoj mne s V-IST!“

 

b) „V-IST spoj mne s V-NBvNB typu „0 !“ (někdy používám zápis V-NBvNB „0“ typu – je to stejné!)

c)  „V-NBvNB typu „0“ zpřítomni a ztotožni nás s NBvNB typu „0“!“

 

d)  Zde  se nejprve porozhlédneme a zvykneme si na stav, kde se nejen můžete, ale i potkáte BP, stačí jej oslovit:

 

e)      Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, můj Bože a Otče mohu s Tebou hovořit? …… zpravidla ihned poznáte- bude slyšet odpovědi v podobě myšlenek, později hlasitých myšlenek a přijde doba, kdy budete slyšet Hlas Boží!

f)       Pak s ním můžete hovořit o všem co  vás zajímá a co hlavně potřebujete pro vzestup!!!

g)       „V-NBvNB „0“ typu spoj mne a zpřítomni mi Moře Životní Energie-MŽE)!“. Uvědomte si, že jste ve stavu božskosti a tedy že je vám vše k dispozici a vše se stane!!!!

h)      „MŽE bleskově se vyzař do všech rovin a těl mého Mikrokosmu a zde prozař, vyčisti a zharmonizuj všechny disharmonie v rovinách, orgánech, čakrách a energetických drahách!“

Nezapomínejte na podmínku příslušnosti podle  základních  energetických rovin:

a) Mentální rovina – ta je bez času a prostoru

b) Astrální rovina je bez času, ale má zde prostorový rozměr = tvar

c) Fyzická rovina – zde musíme stanovit jak tvar, tak i časovou realizaci

 

POZNÁMKA:

Mohou se vám objevit v příslušných rovinách jednotlivé karmické bloky nebo připomínky, že máte ještě něco nevyřešeného. Netrapte se s  nějakým zbytečným přemítáním, ale o to více toto místo prosvěcujte z moře životní energie MŽE a vždy hned poproste za odpuštění pokud  jste nějak z této úrovně někomu ublížili a zároveň i vy odpusťte jiným.

Pokud budete cvičit pravidelně i tento způsob společně se zpřítomňováním si V-BD a BD jako těla, velice brzy dosáhnete stavu, kterému se říká, připravenost k povznesení. Bylo mi řečeno (opakovaně), že při soustavném každodenním cvičení, lze dosáhnout tento stav během cca 3-4 měsíců. Ptal jsem se, zda ten, kdo dosáhne stavu připravenosti k Vzestupu bude vzat ze 3D? Dostal jsem odpověď, že ne, ale bude schopen se kdykoliv dematerializovat a být  v astrální sféře podle svého uvažování a vracet se zpět….!!!

 

Nyní už nezbývá než se vrátit zpět do normálního stavu Vědomí a přítomnosti….

„V-NBvNB „0“ typu spoj mne a zpřítomni mne v mém fyzickém  těle a s normálním Vědomím Já!“

 

Pokud to dosáhnete, budete vědět, že je to Vaše práce, kterou jste obětovali jako nekrvavou oběť svému skrytému vnitřnímu Božství, před kterým stojíte v tiché  vnitřní pokoře, protože jste se dočkali a byli uvedeni do jeho Přítomnosti.

LK

 

Související:

díly seriálu : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí   

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes

Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU

 

 

Diskusní téma: Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU- V.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.