O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 12.díl

21.03.2010 12:06

LK: V této dvanácté části budeme pokračovat  v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále  popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně sebe ovlivňovat.

 

Vnitřní praktiky v Astrálním světě Mikrokosmu - Svět Tužeb - CET

Tab. 12. 1.

V Tabulce 12. 1. jsou uvedeny všechny korespondence a vztahy s dalšími rovinami podle uvedených typů objektů, příslušných k CET a odpovídající úrovni Vědomí. Z tabulky a v ní uvedených hodnot lze snadno odvodit typ spojení, zpřítomňování, identifikaci, možnosti ovlivňování a popřípadě možnosti sladění více objektů najednou.

 

Obr.12.1.  [ 3 ]  - rozmístění  čaker v CET

Tab. 12.2

V Tabulce 12.2.  lze vidět jak jsou jednotlivé úrovně provázány z hlediska společných korespondencí  na jednotlivé energetické body a čakry.

Příklad:  V úrovni CET-24 je tak zvané Třetí oko (Hypofýza), jako DR/DT, pokud mají ostatní nějaké problémy včetně CET-24 čakry, je vysoká pravděpodobnost, že pramení z jejich nerovnováhy. Takže v podstatě můžeme projít všechny jednotlivé sdružené body-čakry, to je v tomto případě:

A nebo je z pozice CET-24 sladit!!! Jak to provést?

„Mé NV/AV spoj mne s Vědomím CET-24 a s jejími  SDRUŽENÝMI ČAKRAMI OSTATNÍCH TĚL A ROVIN A INTEGRUJ JE DO SPOLEČNÉHO VĚDOMÍ = IV-CET-24 !“

IV= Integrální Vědomí

„IV-CET-24  aktivuj, vyrovnej, vyčisti, harmonizuj a udržuj všechny sdružené čakry!“

 

Tab.12.3. viz Grafické vyjádření R-T.pdf pro CET

 

Vnitřní praktiky - základní :

viz Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí – 8b.díl (doplněk)

 

Add. D) Harmonizování- vyrovnávání-doplňování (jeden objekt)…( pomocí živlové energie a fluid, životní síly, energie SPI)

Abychom zcela jasně definovali kde je centrum CET z hlediska energetiky a kvality, je potřeba říci, že hlavní tíže-váha spočívá oblasti břicha, respektive je vázaná na činnost žaludku, slinivky, sleziny, jater, leyden, vaječníky (ženy), varlata (muži), a nadledvinek. Tyto čakry, na které se celá oblast váže jsou známá jako:

a)   Čakra Solar plexu, která představuje v CET:

A)   Oblasti Přitažlivosti:

       7. oblast duševní síly (žlutě viz Obr.4.2., zdroj [ 2 ] - str.35)

       6. oblast duševního světla

       5. oblast duševního života.

b)   Čakra-34, je čakrou ve středu tračníku(nad pupkem) a představuje v DT  rozhodovací místo přijmout nebo odmítnout myšlenky. Tato čakra DT vlastně řídí rozhodovací proces je-li o něco zájem nebo nezájem v oblasti rozhodování v CET, kde spolupracuje s nejsilnější čakrou CET-22

c)   Čakra CET-22, známá jako MANIPÚRA,  je spojovací čakrou k druhým lidem a je přesně v pupku.

B)    Oblast rozhodování:

       4. oblast pocitů - Zájem či nezájem

d)   Sexuální čakra, známá jako SVÁDHIŠTHÁNA, má tři laloky (čakry) a je vázaná na pohlavní žlázy vaječníky (ženy) a varlata (muži), které budou popsány níže v tomto článku.

C)   Oblasti Odpudivosti:

       3. oblast přání

       2. oblast dojmů

       1. oblast vášní a nízkých pudů

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tři sexuální/sakrální čakry

Sexuální energie je velmi důležitou součástí energie kundalini a ovliňuje nás mnoha způsoby, nejen sexuálně. Přestože každý z nás užívá převážně jednu sexuální čakru, pro náš osobní růst je třeba, aby byly otevřené a rozvinuté všechny tři.

 

Tyto tři sexuální čakry se nacházejí mezi pupkem a stydkou kostí:

první je 2,5 až 4 cm pod pupkem,

druhá je ve stejné vzdálenosti pod první

třetí přímo nad stydkou kostí.

 Obr. 12.2. 

 

 

Energii z horní čakry lze užít jak pro tvůrčí činnost, tak pro činnost sexuální; funguje-li dobře, podporuje hravost a dává radost; funguje-li však špatně, způsobuje nepružnost a jepříčinou nedostatku humoru a tvořivosti. Sklony k flirtování, které z toho vyplývají, mohou mít pozitivní nebo negativní důsledky. (viz níže a) Sakrální čakra -2.3)

Prostřední sexuální čakra nám poskytuje sílu. Sexuální spojení nám dává energii, která posiluje pocit vnitřní stability a pohody. Přestože má tato energie velký léčivý potenciál, jeli potlačena, vyvolává touhu sexuálně ovládat druhé a činí z lidí to, čemu říkám "sběratelé" - totiž lidi, kteří rádi přitahují sexuální pozornost. Tito sběratelé nemají žádný zájem o pozitivní využití sexuální energie. Znásilnění je projevem jejich porušené rovnováhy. (viz níže c) Sakrální čakra -2.2)

Třetí sexuální čakra, umístěná přímo nad stydkou kostí, se týká transformační sexuality. Je-li tato čakra pozitivní, transformuje sexuální energii v duchovní energii vyšších oktáv. Lidé, kteří užívají energii třetí sexuální čakry, mají někdy vize a rozvíjejí nové duchovní vědomí. Negativní stránka této čakry v nás vyvolává pocity, že sexualita je špatná a špinavá. (viz níže c) Sakrální čakra -2.1)

 

Negativní čakry

Sexuální energie je neuvěřitelně mocná, ale přílišné množství ve sdružených čakrách (ve srovnání s hlavními čakrami) může vést k tomu, že se obrátí negativním směrem a začne proudit ven zadní stranou těla, což způsobuje spasitelský komplex. V extrémních případech prosazují tito "spasitelé" svůj program bez ohledu na to, jaké škody to může způsobit jednotlivcům nebo společnosti. Násilí - proti druhým nebo sobě samým - je často výsledkem tohoto komplexu. Nejsou-li lidé tvůrčí a nezmění-li se k lepšímu, jsou nespokojení, necítí žádnou radost ze života a mohou se u nich projevit kriminální sklony, které s sebou přinášejí destruktivní způsoby sebevyjádření. Někteří zločinci mají velké tvůrčí schopnosti, ale jejich tvořivost se nerozvinula pozitivním směrem. Věřím, že v budoucnosti budeme u dětí měřit energii čaker a kundalini. Nesprávné proudění energie - přílišné ve sdružených čakrách a nedostatečné v čakrách hlavních, může být způsobeno buď nepříjemnými zážitky z dětství nebo událostmi z minulých životů. Tělesné a citové týrání, traumata, která oslabují a vyvolávají pocity bezmocnosti, to vše může porušit proudění energie v čakrách a vést ke kriminálnímu chování, oslabené schopnosti učit se a k dalším problémům. To vše by se však dalo léčit v raném věku. Prvním krokem by bylo nové nasměrování energie z vedlejších čaker do čaker hlavních; dítě by se pak naučilo projevovat se prostřednictvím těchto čaker pozitivnějším způsobem; naučilo by se například cítit energii tvůrčí hravosti prostřednictvím horní sexuální čakry. Naučilo by se uvědomovat si své duchovní já a transformovalo by svou nižší přirozenost ve vyšší duchovní formy. V závažnějších případech by to vyžadovalo velkého úsilí včetně odborné terapeutické pomoci. Ta by byla nezbytná, neboť sexuální čakry jsou velmi mocné. Změna by vyžadovala obezřetnost. Dítě by se naučilo udržovat rovnováhu energie v těle, aby se energie nehromadila v jedné části. [ 3 ]

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Umístění hlavních čaker CET :

 

a)   Čakra Solar plexu

- těsně pod mečovitým výběžkem hrudní kosti na CV-14 (přední aspekt)

- na hrudní páteři, na úrovni T12-L1 na aku bodu GV-6 (zadní aspekt)

(Klíčové body této čakry – TE-4 a CV-14, Daj Maj - zvláštní meridián – klíčový bod tohoto meridianu je GB-41, čakra Solar plexu je spojena s meridianem Jater a meridianem Žaludku)

Indikační problémy Solar plexus - čakry: zažívání a bederní slabost.

Sdružené emoční a mentální stavy Solar plexus - čakry: deprese (hlubší než u Srdeční čakry), úzkost, lítost, panika, klaustrofobie, nechuť ke změnám, nepružné myšlenky a víra.
 

b)   Pupeční čakra

- přímo na pupku na CV-8 ( hlavním bodem pro extrémní kolaps Yang především vedoucí k chladu ve střevech - ohřívá žaludek a pomáhá když jsou poruchy trávení) (přední aspekt - PA)

- na bederní části páteře GV-4 MING-MEN, na úrovni L2-L3(zadní aspekt- ZA)

Indikační problémy Pupeční čakry: první pomoc při bezvědomí nebo kolapsu, při krvácení po porodu, chronický nervový průjem ascites (PA) poruchy menstruačního cyklu, fluor, bolesti v křížové oblasti, impotence, bolesti hlavy, šumění v uších (ZA)

Sdružené emoční a mentální stavy Pupeční čakry: přehnaná emocionalita, neschopnost jasně myslet, nedostatečně vyvinuté citění, prchlivost, přílišné soustředění na pocity

 

c)   Sakrální čakra -2.3

- leží cca 2,5 cm pod Pupeční čakrou na aku bodu CV-6 (přední aspekt)

- na hrudní páteři, na úrovni L4-L5 na aku bodu GV-3 (zadní aspekt)

(Klíčové body této čakry – GV-12 a PC-3, Jinchiao Maj - zvláštní meridian – klíčový bod tohoto meridianu je KD-6, čakra je spojena s meridianem Osrdečníku a meridianem Sleziny)

Indikační problémy Sakrální čakry: močové problémy, nerovnováha vody, slabost dolních končetin

Sdružené emoční a mentální stavy Sakrální čakry: závist, žárlivost, touha, promiskuita, nízká sebeúcta a slabší komunikace v negativním aspektu, v pozitivním aspektu podporuje hravost, tvůrčí činnost, dává radost.

 

d)   Sakrální čakra -2.2

- leží cca 2,5- 4 cm pod Sakrální čakrou -2.3 na aku bodu CV-5 (přední aspekt)

- nachází se v jamce pod trnem S-3 (kost křížová) na aku bodu GV-2.3 (zadní aspekt)

Indikační problémy Sakrální čakry: poruchy menstruačního cyklu, krvácení po porodu, endometritida,  chronická prostatitida a orchiditida, bolestivá adnexitida, zánět v oblasti břišního svalstva, místní bolesti

Sdružené emoční a mentální stavy Sakrální čakry: závist, žárlivost, touha, promiskuita, nízská sebeúcta a slabší komunikace v negativním aspektu, v pozitivním dodává sílu, má velký lečebný potenciál a vyvolává celkový pocit stability

 


e)   Sakrální čakra -2.1

- leží vrchním okraji symfýzy(stydká spona- vrchní okraj ochlupení)  na aku bodu CV- 2(přední aspekt)

- nachází se  výši hiatus sacralis (kost křížová - neuzavřený obratel S-5) na aku bodu GV-2  (zadní aspekt)

Indikační problémy Sakrální čakry: pooperační retence moči, nemoci močopohlavního ústrojí, podpora spermatogeneze u mužů při neplodnosti, spasmy v oblasti hypogastria, gynekologické afekce, při celkové slabosti, při ochabování síly dolních končetin

Sdružené emoční a mentální stavy Sakrální čakry: transformační účinky když přeměňujeme pohlavní žádostivost ve vitalitu a inspirační energii, vize a vzestup
 

 

Anatomické a esoterní přiblížení  CET                                                    

                  Obr. 12. 3.                                                             Obr. 12. 4.

 

POZNÁMKA:

 Jak jsem již naznačil, lze si pomoci i jiným způsobem a to cestou použití Vědomí všech žláz CET (slinivka, slezina, leyden, pohlavní žlázy, nadledvinky) takto:

„Vědomí CET spoj  všechna Vědomí všech žláz a všech součinnostních Vědomí sdružených čaker a proveď KIH (komplexní integrální harmonizaci) všech čaker,  žláz a  jejich objektových rovin !“

TECHNICKÁ POZNÁMKA:

KIH = KOMPLEXNÍ INTEGRÁLNÍ HARMONIZACE a je to spojení všech následujících úkonů, které můžeme použít pro všechny objekty s kterými pracujeme jednotlivě nebo  společně v objektových úrovních, sdružených objektech a jejich Vědomích. Jedná se tedy o zjednodušení pro Vaší práci s Vědomími a jejich objekty  na různých úrovních, rovinách a tělech najednou.

Obr. 12.5

 

Takže výše uvedené lze provést takto:

1.      „Mé NV spoj mne s IV- CET a aktivuj všechny úrovně V-CET!“

2.      „IV-CET aktivuj všechny úrovně V-CET a sdružených Vědomí součinnostních objektů ostatních těl!“

3.      „IV-CET proveď na těchto Vědomích, objektech a jejich úrovních KIH!“

 

Tab. 12. 4.

Tato tabulka je vhodná pro praktické přímé doplnění a programování cestou jednotlivých typů energií.

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 2 ] : Heindel Max / Rosenkruciánská Kosmokoncepce

[ 3 ] : KUNDALINY A ČAKRY - Praktická kniha / G.L.Paulson

Vnitřní struktura-CET.pdf