O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 15.díl

20.05.2010 18:30

LK: V této patnácté části budeme pokračovat  v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně sebe ovlivňovat.

 

Vnitřní praktiky v Hmotném světě Mikrokosmu   – BD

Tab. 15.1.

V Tabulce 15. 1. jsou uvedeny všechny korespondence a vztahy s dalšími rovinami podle uvedených typů objektů, příslušných k BD a odpovídající úrovni Vědomí. Z tabulky a v ní uvedených hodnot lze snadno odvodit typ spojení, zpřítomňování, identifikaci, možnosti ovlivňování a popřípadě možnosti sladění více objektů najednou.


Obr.15.1.  [3]  - rozmístění čaker v BD

 

Tab. 15.2.

V Tabulce 15.2. lze vidět jak jsou jednotlivé úrovně provázány z hlediska společných korespondencí  na jednotlivé energetické body a čakry.

Příklad: V úrovni BD-72 je tak zvaný EX BITONG jako ISR/BD, pokud mají ostatní nějaké problémy včetně BD-72 čakry, je vysoká pravděpodobnost, že pramení z jejich nerovnováhy . Takže v podstatě můžeme projít všechny jednotlivé sdružené body-čakry , to je v tomto případě:

A nebo je z pozice BD-72 sladit!!! Jak to provést?

„Mé NV/AV spoj mne s Vědomím BD-72 a s jejími  SDRUŽENÝMI ČAKRAMI OSTATNÍCH TĚL A ROVIN  A INTEGRUJ JE DO SPOLEČNÉHO VĚDOMÍ  - IV-BD-72!“

        IV= Integrální Vědomí

„IV-BD-72 aktivuj, vyrovnej, vyčisti, harmonizuj a udržuj všechny sdružené čakry!“

 

Tab.15.3. viz Grafické vyjádření R-T.pdf pro BD

 

 

Vnitřní praktiky - základní :

viz Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí – 8b.díl (doplněk)

 

 

Add. D) Harmonizování- vyrovnávání-doplňování (jeden objekt)…( pomocí živlové energie a fluid, životní síly, energie SPI)

Abychom zcela jasně definovali, kde jsou centra BD z hlediska energetiky a kvality, je potřeba říci, že Boží Duch je naši skutečným a věčným Já Jsem.

Hlavní čakrou BD je vlastně Vrcholná čakra, která je spojena s činností šišinky mozkové a thalamem. Šišinka mozková, je vlastně něco jako koncentrátor světla a pokud jsou splněny podmínky pro jeho činnost ve vztahu k orgánu-žláze vnitřního zraku, což je Hypofýza, člověk vidí nad čas a nad prostor, otevírají se mu nové úrovně, o kterých neměl ani tušení. Člověk začne vidět na rovině tzv. prasvětla.


Celkově můžeme říci, že BD je vyjádřením energie Duch Ducha, je identitou našeho skutečného Já. Poskytuje nám Vedení na lidské úrovni z roviny Boží Přítomnosti. Zatím nechci o tomto těle více psát, protože je vždy tendence/snaha jít co nejvýše a to co je nižší přehlížet a podceňovat. Znám mnoho duchovně vysoce probuzených lidí, kteří podcenili svá nižší těla 3JT a IST. Důsledkem pak je těžký pád do reality v podobě disharmonií a nemocí.

 

Další informace si buď sami opatříte cestou meditací z úrovně Vědomí tohoto těla, nebo rovin tohoto těla, anebo Vám je předáme individuálně při zjištění Vaší připravenosti. Nehledejte v tom nic mimořádného a tajuplného, jen moje zkušenost mi velí být opatrný ve vašem vlastním zájmu. Pokud budete poctivě na sobě pracovat, nebudete mne a ani nikoho dalšího k otevření mnohých mysterií potřebovat …

Horní čelní čakra je spojena s Hypothalamem a ten je zodpovědný za produkci mnoha hormonů přímo a nepřímo cestou řízení produkce přes Hypofýzu i Šišinku mozkovou.
 

Anatomické a esoterní přiblížení BD

POZNÁMKA:
Jak jsem již naznačil, lze si pomoci i jiným způsobem a to cestou použití Vědomí všech orgánů BD (všechny hlavní tělesné orgány těla) takto:

„Vědomí BD spoj  všechna Vědomí všech žláz a všech součinnostních Vědomí sdružených čaker a proveď KIH (komplexní integrální harmonizaci) všech čaker, orgánů a jejich objektových rovin !“

TECHNICKÁ POZNÁMKA:

KIH = KOMPLEXNÍ INTEGRÁLNÍ HARMONIZACE a je to spojení všech následujících úkonů, které můžeme použít pro všechny objekty s kterými pracujeme jednotlivě nebo  společně v objektových úrovních, sdružených objektech a jejich Vědomích. Jedná se tedy o zjednodušení pro Vaší práci s Vědomími a jejich objekty  na různých úrovních, rovinách a tělech najednou.

Obr. 15.2

 

Takže výše uvedené lze provést takto:

1.      „Mé NV spoj mne s IV- BD a aktivuj všechny úrovně V-BD!“

2.      „IV-BD aktivuj všechny úrovně V-BD a sdružených Vědomí součinnostních objektů ostatních těl!“

3.      „IV-BD proveď na těchto Vědomích, objektech a jejich úrovních KIH!“

 

Tab. 15.4.

 

Na závěr tohoto posledního tabulkového článku naznačím jednu možnost použití NBvNB „0“ typu (Nulový bod všech Nulových bodů „nulového“ typu) pro léčení a ovlivňování všech těl, orgánů, čaker, aku-bodů atd., včetně ochran před agresory!

1. „Mé normální Vědomí Já, spoj mne s V-IST!“

2. „V-IST spoj mne s V-NBvNB „0“ typu!“ (jste automaticky v BD, respektive Akáše BD)

3. „V-NBvNB „0“ typu zpřítomni a identifikuj mne s NBvNB „0“ typu!“

4. Porozhlédněte se kde jste a čím jste, zde se můžete potkat sami se svým vnitřním božstvím, protože zde již jste v Božském stavu a Boží Přítomnosti. Odsud cokoliv uděláte, jakoby samo Božstvo to udělalo. Proto je nezbytné být vyrovnaný a poznat Zákony Boží, abychom se proti nim nezpronevěřili….!!!

5. Pokud jsme správně cvičili s DT a ŽD, konkrétně s duchovním zrakem od 3. Oka po 7.oko, nebude asi problém pracovat s tzv. prasvětlem (napojit se na něj a stáhnout si ho podle potřeby nebo se na něj ve V-NBvNB „0“ typu naladit a podle potřeby ovládat)

6. „V-NBvNB „0“ typu spoj mne a zpřítomni mi Prasvětlo -PS(Moře Prasvětla-MPS)!“. Uvědomte si, že jste ve stavu božskosti a tedy že je vám vše k dispozici a vše se stane!!!!

7. „MPS (PS) bleskově se vyzař do 3D a vystřel zpět do jejich domovských rovin (vesmíru/ů) tyto agresory……(jméno, název agresora)!“ nebo:
8. „MPS (PS) bleskově  očisti mé MT, AT, FT, MM, AM atd. atd.!“ ………… jen nezapomínejme na to, že co přináleží:

a) Mentální rovině – tak je bez času a prostoru

b) Astrální rovině je bez času, ale má zde prostorový rozměr = tvar

c) Fyzická rovina – zde musíme stanovit jak tvar, tak i časovou realizaci


Tak o to je v tomto článku vše. Nyní by bylo dobré, kdybyste sami ve svých otázkách a diskuzích, se ptali na věci, kterým nerozumíte nebo které byste chtěli vědět z hlediska praxe co a jak použít.

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení

[ 2 ] : Heindel Max / Rosenkruciánská Kosmokoncepce

[ 3 ] : KUNDALINY A ČAKRY - Praktická kniha / G.L.Paulson

Vnitřní struktura BD.pdf