O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Obecná diskuse

Datum: 18.02.2010

Vložil: Jana Malá

Titulek: Otázka první na téma -Světlo a Mistr-

Ráda bych Vám pane Kováči položila, po Vašem vzájemném osprchování s ctiteli Nové duchovní stezky v čele zřejmě s panem Novákem na internetu, tři základní otázky:
1)Jak nahlížite na otázku pojmu -Světlo ?
(zmiňujete se v jedné reakci na článek o tomto pojmu)

2)V odpovědi na článek jakési ženy jste napsal, cituji:"Dál k Vám nemám co říci krom slov jednoho z Mistrů: " Blahoslaveni Ti, co neviděli a přesto uvěřili. Běda těm, co viděli, slyšeli a pro osobní pýchu zavřeli sví skutečná Srdce...."

Dobrá. O obsahu slov tohoto Velkého Mistra není potřebné dnes diskutovat. Obsah je jasný. Z vyjádření těchto Vašich slov(Dál k Vám nemám co říci..) je zřejmý tón vašeho vnitřního hlasu, který vypovídá o neklidu. Tedy Vašem neklidu. Jste rozrušený z napětí mezi názorovými střety s autorem článků a vidím v nich silné emotivní vypětí. Stavíte se nejen zde nad lidi, s nimiž komunikujete. Máte k tomu možná důvod, jste zřejmě znalec mnoha věcí .
Ovšem zamyslete se zpětně nad svými slovy v hodnoceních článků jiných autorů. Spíše je dojem pro každého neutrálního (co do sporů s JN)čtenáře, že máte zájem napadat, než-li vysvětlovat. Slovo "blud"je samo o sobě tak trochu na hranici slušné použitelnosti v době v níž žijeme. Označit názory bludem je možné a názory pana Nováka a spol. nejsou ničím novým, a hlavně ne ničím co ohrožuje stabilitu této země, jak vyznívá z Vaší plamenné protimluvy. Názory těchto lidí mi povětšinou nic neříkají, osobně je nepřijímám, ani nepovažuji za dost vyspělé, aby mohli kohokoli svádět z nějaké pomyslné cesty.
Chcete-li tedy něco pozitivního přinést pro některé lidi, sklidněte se! Nebojujte s větrnými mlýmy Vašich představ a staňte se spíše Učitelem. Hněv učitele na žáky může být oprávněný, ale uznejte-na veřejnosti-je to tak trochu vždy trapas. I kdyby byli(ta Nová duchovní cesta) teprve žáky, učitel nemá nijaké oprávnění bičovat slovy lavice na nichž si děti (ve smyslu Ducha) rozložily sešity své Školní brašničky!
Psi štěkají a karavana jde dál!!
Ani já bych nechtěl být v lavici, kde učí pan chytrý Učitel, rozdávající jen poznámky, čtyřky a pětky. Jestliže jste vystoupil jako nějaký učitel, nebo snad tak již vystupujete, je mi líto Vašich žáků. Nemají mnoho prostoru pro dotazy. Nebo snad ano?
Druhá otázka tedy zní: Mají Vaši současní i minulí žáci prostor pro mnoho otázek, nebo je to ohraničené prostranství, které jste sám vymezil?

3) V textu již citovaném říkáte:
Dál k Vám nemám co říci krom slov jednoho z Mistrů: " Blahoslaveni Ti, co neviděli a přesto uvěřili. Běda těm, co viděli, slyšeli a pro osobní pýchu zavřeli sví skutečná Srdce...."

Jakým Mistrem je tedy pro Vás ten , o němž se zmiňujete, co se týká autority a Moci?
(Má-li zákonitě žák více učitelů, má více informací, poznatků. Ovšem více Mistrů pro jednoho člověka? Přináší více směrů učení! Více cest duchovních a tím může dojít k pomíchání nějakých myšlenek dohromady. Uznáváte tedy zřejmě pouze jednoho Mistra, jinak by jste byl zástupce všech možných směrů! Proč ne, je to Vaše cesta! )

A závěrem? Je opravdu zvláštní, jaké byly zvoleny barvy na prostorách Vašeho webu! Jeden má pocit, jako by přišel fasovat maskáče na čundr. Ale to má nějaké své jisté důvody! Barvy jsou příjemné, ladí s okolní krajinou. Je to Váš prostor, máte v něm vegetovat Vy!

Doufám, že chápete mé otázky i jako možnou cestu ven (pro obě strany dohadování), protože nevidím východisko v nastoupeném střetávání názorů! Myslíte, že někdo ustoupí ze své cesty? Je-li vše něco soukromého, což čtenář netuší, je to v takovém případě ohavnost.
Snad máte i jiné cíle, které se teprve objeví.
Kéž jsou nějak důstojnější pro Vás i pro jiné!

Datum: 18.02.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Světlo a Mistr


LK: Dobrý den paní/slečno Jano,
Nejprve snad poděkování za Váš obsáhlý diskusní příspěvek . Pokusím se odpovědět tak jak to vnímám a snad tím objasním i své názory, postoje ale i podstatu svého poznání vyjádřené ve zkratce.
Ještě než začnu chtěl bych Vás , ale i další poprosit a požádat , aby jste zaujali stanovisko, až za nějakou dobu, kdy bude předneseno alespoň část z toho co chceme zveřejnit. Možná se to bude pro některé zdát triviální, ale opravdu tomu tak není. Nemohu a nechci podpořit svá tvrzení ničím jiným (autoritou kdo jsem, nebo kdo mne tzv. vede atd. atd.)než vlastní praxí a zkušenostmi každého z Vás.
Tak tedy jdeme na to :

JM (Jana Malá): tři základní otázky:
1)Jak nahlížite na otázku pojmu -Světlo ?
(zmiňujete se v jedné reakci na článek o tomto pojmu)

LK: Světlo vidím a vnímám technicky a obrazně.
a)Technicky snad nemusím příliš v duchovní praxi vysvětlovat, když vlastně neustále si říkám , že Vše je světlo! Přesto budu otevřený- živel ohně- světelná zářivá část, vyjádřitelná skrze kabalistické písmeno K, které je vyjádření nejčistšího světla, dávající absolutní víru, odvahu, pevnost charakteru atd. atd. V rovině ákaši je prasvětlem.Není to teorie podle knih F. Bardona, ale má praxe!!!
b)Obrazně vše co je vyjadřitelné s poznáním, čistotou a i zde s vírou a pevností=stabilitou

JM: 2)V odpovědi na článek jakési ženy jste napsal, cituji:"Dál k Vám nemám co říci krom slov jednoho z Mistrů: " Blahoslaveni Ti, co neviděli a přesto uvěřili. Běda těm, co viděli, slyšeli a pro osobní pýchu zavřeli sví skutečná Srdce...."

LK: Ta „jakási „ žena je pro mne známou osobou stejně jako pan J.N. Znám vztahové poměry již z dřívějška a proto jsem nechtěl dál pokračovat v přesvědčování. Lidé kteří chodili ke mně jak na přednášky , tak do uzkého kruhu měli možnost vidět….. a přesto neuvěřili( především sami sobě , svému skutečnému potenciálu, který jim byl tak či onak ukazován) Učil jsem především Mystiku a jako doplněk byla bardonovská nauka živlové magie=poznání . Ukazoval jsem jak vstoupi do svého Duchovního Srdce a setkat se zde se svým NIJ(Nejvyšším Individuálním Já). Jestliže zavřeli svůj přístupový bod, znovu nebudu pomáhat, když to ani nechtějí…………!!! Nemohu a především nechci říkat kdo jsem či nejsem z hlediska autority, protože autoritu si budujeme tím co a jak žijeme, kde hodnotitelem je ten Nejvyšší………

JM: Dobrá. O obsahu slov tohoto Velkého Mistra není potřebné dnes diskutovat. Obsah je jasný. Z vyjádření těchto Vašich slov(Dál k Vám nemám co říci..) je zřejmý tón vašeho vnitřního hlasu, který vypovídá o neklidu. Tedy Vašem neklidu. Jste rozrušený z napětí mezi názorovými střety s autorem článků a vidím v nich silné emotivní vypětí. Stavíte se nejen zde nad lidi, s nimiž komunikujete. Máte k tomu možná důvod, jste zřejmě znalec mnoha věcí .

LK: Vyjádřil jsem jednoznačně svůj postoj a to z nějakého titulu, který nechci zveřejňovat z mnoha důvodů , ale které především nejsou z lidské roviny myšlení a cítění!!!

JM: Ovšem zamyslete se zpětně nad svými slovy v hodnoceních článků jiných autorů. Spíše je dojem pro každého neutrálního (co do sporů s JN)čtenáře, že máte zájem napadat, než-li vysvětlovat. Slovo "blud"je samo o sobě tak trochu na hranici slušné použitelnosti v době v níž žijeme. Označit názory bludem je možné a názory pana Nováka a spol. nejsou ničím novým, a hlavně ne ničím co ohrožuje stabilitu této země, jak vyznívá z Vaší plamenné protimluvy. Názory těchto lidí mi povětšinou nic neříkají, osobně je nepřijímám, ani nepovažuji za dost vyspělé, aby mohli kohokoli svádět z nějaké pomyslné cesty.

LK: Chtěl jsem pana J.N. zastavit v tom co předkládá z hlediska úplnosti. Pro asi většinu jde o nějakou malichernost, ale pokud vypustíte například z Vědomí Vůli, přestává být Vědomí integrální a silné. Je pak lehce ovladatelné a manipulovatelné. Jistě můžete argumentovat , že pana J.N. neberete až tak vážně, ale stále platí že 99x opakovaná lež se po sté stává pravdou. Pokud se někdo prezentuje jako vysokoškolský učitel, absolvent MFF UK s tituli před i za jménem, dává na odiv svou tzv. duchovní přednáškovou aktivitu atd. pro řadu začínajících se jeho názory stávají skoro absolutní pravdou, obzvláště pokud je vše schováno do hávu líbivých slov a proklamací směřujících do pocitu výlučnosti a oddělenosti od těch „starých“, konzervativních – kteří to vlastně vše zde způsobili. Hurá našli jsme viníka……………………… 

JM:Chcete-li tedy něco pozitivního přinést pro některé lidi, sklidněte se! Nebojujte s větrnými mlýmy Vašich představ a staňte se spíše Učitelem. Hněv učitele na žáky může být oprávněný, ale uznejte-na veřejnosti-je to tak trochu vždy trapas. I kdyby byli(ta Nová duchovní cesta) teprve žáky, učitel nemá nijaké oprávnění bičovat slovy lavice na nichž si děti (ve smyslu Ducha) rozložily sešity své Školní brašničky!
Psi štěkají a karavana jde dál!!
Ani já bych nechtěl být v lavici, kde učí pan chytrý Učitel, rozdávající jen poznámky, čtyřky a pětky. Jestliže jste vystoupil jako nějaký učitel, nebo snad tak již vystupujete, je mi líto Vašich žáků. Nemají mnoho prostoru pro dotazy. Nebo snad ano?
Druhá otázka tedy zní: Mají Vaši současní i minulí žáci prostor pro mnoho otázek, nebo je to ohraničené prostranství, které jste sám vymezil?

LK: Smích, upřimný a zároveň velice pobavený(snad se neurazíte- rád se směji) …., zeptejte se třeba i zde na těchto stránkách jak je to vlastně se mnou (stále úsměv). Určitě jste četla, že jsem psal panu J.N. , že mne mrzí, že se více neptal když něčemu nerozuměl a že jsem nedokázal jej více vybudit… .
Učil jsem skoro celý dospělý život, prožil jsem mnohé a přesto jsem stále váhal , zda jít s tím co už dnes je rozhodnuto, ven do „Éteru“ ? Mám velice silnou sebereflexi a je pravdou, že mne překvapila ta bezbřehá drzost vystupovat s takovou duchovní plytkostí, jak jsem zaznamenal. To však nebylo a není důvodem proč jsem nakonec napsal jasně svůj postoj. Důvodem bylo a je, že je popírán a deformován jeden ze základních pilířů Stvoření a to pak mne prosím nesuďte a nechte to na mém šéfovi, jak říkám někdy v legraci Stvořiteli všech Stvořitelů… Když jsem použil slova jednoho Mistra, tak něco málo ještě na konec: „Kupčíci a hokynáři v Domě Otce nemají co dělat….!“

JM: Jeden z Mistrů.
Jakým Mistrem je tedy pro Vás ten , o němž se zmiňujete, co se týká autority a Moci?

LK: Je mi přítelem, bratrem, učitelem , průvodcem i souputníkem, je mnou a jsem s ním, je mi vzorem i naplněním…. Co ještě jsem neřekl a chcete vědět…. Myslím, že jsem se vyznal docela hodně intimně ( laskavý úsměv)

JM: (Má-li zákonitě žák více učitelů, má více informací, poznatků. Ovšem více Mistrů pro jednoho člověka? Přináší více směrů učení! Více cest duchovních a tím může dojít k pomíchání nějakých myšlenek dohromady. Uznáváte tedy zřejmě pouze jednoho Mistra, jinak by jste byl zástupce všech možných směrů! Proč ne, je to Vaše cesta! )

LK: Mým skutečným a opravdovým a jediným MISTREM je Stvořitel a aby bylo absolutně jasno, tak když se k němu obracím v určitých vnitřních místech a úrovních, tak ho oslovuji takto:
Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, Můj Bože a Otče!

JM: A závěrem? Je opravdu zvláštní, jaké byly zvoleny barvy na prostorách Vašeho webu! Jeden má pocit, jako by přišel fasovat maskáče na čundr. Ale to má nějaké své jisté důvody! Barvy jsou příjemné, ladí s okolní krajinou. Je to Váš prostor, máte v něm vegetovat Vy!

LK: Máte dar rozesmávat, ať Vám to zůstane, v první chvíli jsem chtěl napsat aby jste se obrátila s touto skoro otázkou na kolegu (smích), ale ten se skoro zděsil …. :-). Je to snadné, za málo peněz málo muziky a i tedy menší výběr možností . Toto se zdálo snad nejpřijatelnější v rámci toho co jsme chtěli a chceme. Jinak olivově zelená je vyjádřením vibrační hodnoty z hlediska použitého světla (viz kabala) pro životní energii a vitalitu, tak snad to nebude až tak mimo…. 

JM: Doufám, že chápete mé otázky i jako možnou cestu ven (pro obě strany dohadování), protože nevidím východisko v nastoupeném střetávání názorů! Myslíte, že někdo ustoupí ze své cesty? Je-li vše něco soukromého, což čtenář netuší, je to v takovém případě ohavnost.
Snad máte i jiné cíle, které se teprve objeví.
Kéž jsou nějak důstojnější pro Vás i pro jiné!

LK: Co jsem měl říci, jsem řekl= napsal, nyní je čas ukázat konkrétně nové přístupy a možnosti. Kdo se zapojí, je na každém z Vás. Vždy jsem říkal svým posluchačum, že například taková žárovka svítí každému stejně, protože její funkce je svítit. Každému stejně a bez jakýchkoliv výhrad. Kdo bude chtít mit zavřené oči a bude raději chodit ve tmách , tak ať tak chodí. Pokud vidím , že někdo ty oči má zavřené a tzv. „drcá“ do kolem stojících nebo chodících, tak mu důrazně řeknu ať otevře oči a nebo ať raději sedí někde v koutku a nedělá chaos.
Mějte se pěkně LK

Datum: 18.02.2010

Vložil: Jana Malá

Titulek: Smysl pro humor a poděkování.

Vážený pane!
Děkuji za Vaše velmi osobní a výstižné odpovědi. Pokud je to i snad pro jiné, nově příchozí, jistým vysvětlením některých Vašich názorů i pohledů, budu osobně velmi ráda. Velmi jsem si přála vidět Vás v jiné pozici, než v té, kde napomínáte z kazatelny svého nezbedného žáka. Skutečně jsem se snažila brát věc místy s trochou humoru. Myslím, že lehký nadhled si mohu ve věci dovolit. Mám totiž nyní lehčí pozici než vy, nejsem osobně vázána ani k jedné straně debaty. (Ovšem nemohu vyloučit, že jsme se někde někdy přeci jen setkali). Pokud cítíte potřebu věci o nichž se na tomto serveru mluví obhajovat, je to Váš osobní postoj. Nesoudím ani Vás, ani druhou stranu. Vyjádření názoru není odsouzením. Abych právě věc posoudila(čistě pro osobní zájem) poněkud z jiné strany, dovolila jsem si položit předcházející otázky jako malé dokreslení Vaší osoby.
Celkové podání věci bylo pravděpodobně zkresleno osobním podáním pana Maška na osudu.cz.

Jsem ráda, že nemusím navštěvovat jen několik serverů v českém jazyce, kde vcelku běžné informace(zahraniční weby) se už pouze povětšinou prodávají. Snad nepřijde čas a na těchto stránkách nedojde k výrokům typu: Už se to nedá utáhnout a zvládat, je nutno přistoupit k placené versi stránek.
Vše chce skutečně čas pro lepší poznání Vašeho záměru (není-li možný osobní kontakt)a věcný dialog, aby každý čtenář nespojoval Vaši osobu pouze s nějakými nedorozuměními, s Vašimi dříve blízkými přáteli!
Kéž náš Nebeský Otec poskytne pomocnou ruku a Ducha všem, kteří ho s upřímnou vírou hledají!
Kéž Jeho Milostivé paprsky prozáří krajinu v srdcích jeho věrných i krajinu naší české země, jenž utrpěla a trpí v důsledku mnoha zlých činů odpůrců Věčného Tvůrce a Stvořitele!

Datum: 18.02.2010

Vložil: LK

Titulek: Otázky- Odpovědi

Paní Jano,
ptala jste se a Já odpověděl bez nějakých kudrlinek a snahy se obhajovat. Držím se hesla: "Čistému vše čisté", jen lidé nejsou zvyklí na otevřenost a jasné pojmenování co je co, repektive jak to vidím, slyším a cítím Já z pozice JÁ JSEM mého Mikrokosmu, a jak se říká Tečka- nic víc a nic měně!
K poslednímu Vašemu odstavci lze snad jen říci co běžně dělám když vstupuji do Chrámu Duchovního Srdce: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého ....(ruce opíší od hrudi směrem nahoru tvar Srdce a když spojené sepjaté ruce přechází přes obličej opět na hruď)... Budiž Světlo a Láska v tomto chrámu a ve všech úrovních mého Mikrokosmu! Zde bych spíše řekl to takto: Budiž Světlo a Láska ve všech chrámech a ve všech úrovních lidských Mikrokosmu!

Možnost přístupu pro všechny bereme jako samozřejmost.... :-)

Datum: 19.02.2010

Vložil: Jana Malá

Titulek: Ovidiovy Metamorfózy

Protože není zatím žádný příspěvek do obecné diskuze, ráda bych dnes vložila malou poetickou ukázku z knihy, menší úvahu s otázkou na závěr. Jinak bych samozřejmě nechala prostor jiným zvídavým čtenářům. Ta doba zřejmě ještě přijde, kdy se zde zaplní diskuse mnoha dotazy, jako je tomu na jiných serverech.
-----------------------------------------------------------
Stříbrný býval havran a peří měl sněhově bílé,
takže se holubům rovnal,
jichž bělost je poskvrny prosta,
husám nezadal též, jež bdělým hlasem kdys měly
zachránit Kapitól náš, ni labuti, milovné vody.
Jazyk mu na škodu byl: ba, řečného jazyka vinou barva,
Dřív tak bílá, teď bílé je opakem barvy. etc.
---------------------------------------------------


Dovolila jsem si citovat z Ovidiových Metamorfóz pár veršů
ze staršího českého překladu. Právě pro jeho poetičnost. Publius Ovidius Naso /43 př.n.l. -18 n.l./, římský básník, sepsal velmi podivuhodné dílo, jehož platnost překračuje časové hranice i mnohé lidské představy. Je skutečným poučením pro každého, kdo má otevřené oči a vidí, a pro každého kdo slyší vytříbenost i obsah jazyka autorova.
Mnoho bylo již napsáno a vždy se ráda vracím k těmto
starým příběhům z antických dob. Citace je z části pod názvem Korónis. Havran v ukázce je zde nazván Foibovým ptákem. V ptačí říši je mnoho podivuhodných letců, jejichž styl letu, tvar těla či chování se tolik podobá některým lidským vlastnostem a podobnost je tak téměř dokonalá. Dramatické vyústění mnoha příběhů je pro každého takového čtenáře jistě velkým poučením, povzbuzením a varováním. Jako v příbězích o Faëtonovi, který přednést důkaz chtěl o svém původu nebeském, avšak zřítil se s vozem slunečním, nebo o pyšné Arachné snažící se troufale soutěžit
s bohyní Athénou ve tkaní krásných látek. Proměna tedy spočívala právě v tom závěru příběhu, kdy byla za svojí troufalou snahu srovnávat schopnosti lidské s uměním božským- bohyní potrestána proměnou z těla lidského na pavoučí.

Je mnoho podobných příběhů velmi přesně vystihujících situace v lidském konání a záležitostech, mnohdy rozhodujících o osudu národů a jiných bytostí. Možná již více, po vysvětlivkách, rozumím Vašim obavám jak z malé jiskry může být velký oheň.

Myslíte, že i člověk kupř. Vaší dosažené vyšší úrovně, jak lze vidět v textech a polemikách, může mít nějaký prospěch nebo poučení z antických příběhů podobného typu? Zajímá mne tedy, zda-li se lidé(snad ještě občas) mluvící o své osobě v plurálu, nějak ještě zabývají moudrostí antické filosofie apod., nebo je to již příliš věcí zastaralou a nepoužitelnou pro vysoký stupeň dosaženého vědění na této duchovní cestě ?

Datum: 19.02.2010

Vložil: LK

Titulek: Literatura?

Dobré pozdní odpoledne, trochu jste mne zaskočila, protože jsem si myslel že projevených intimit z mého života už bylo dost ( smích), ale budu upřimný.... Literatura všeho druhu byla moje Láska a Vášeń. Četl jsem pod peřinou, aby naši nevěděli s dokonce se zapálenou svíčkou(hrozný!... smích.... a pak s baterkou-šajnovkou). Učitelé na základce už někdy od 5. třídy mne nechali si číst při hodinách , takže jsem si nemusel číst pod lavicí. Jen snad když mi bylo cca 12-13 let mne jeden učitel když zjistil co čtu, se ptal jestli to není až příliš brzo číst to co čtu-abych se nepřipravoval o dětství a sny(Norimberský proces). Měl jsem obrovské štěstí na své ůčitele a učitelky ve všech pro mne důležitých oborech. ČJ a pro mne především Literatura byla něčím nádherným a díky těmto učitelským průvodcům jsem měl všeho co jsem potřeboval dostatek. Hovořím obecně, protože jsem byl nenasytný skoro na Vše co bylo napsáno a vyšlo u nás z různých koutů Země.Takže antika je jen jednou z epizod mého čtenářského života, ale Vergilia a Ovidia jsem miloval , protože to byli moje pubertální roky a díky jednomu asistentovi z Fildy, který mne učil v té době literaturu jsem prožíval Radkinovským způsobem právě uvedenou ant. literaturu- dnes se tomu musím při vzpomínce úsmát, ale bylo to pěkné. Ptali jsme co je podstatou toho co je napsáno, chtěli uchopit neuchopitelné a v té době nepostižitelné. Docela bych chtěl mít tu zapálenost a touhu proniknou i identifikovat se s každým slovem, veršem... Protože jsem měl od mala vhledy a vzpomínky na něco .... různé příběhy, včetně draků a bojů s nimi (smích), pohádky, báje a pověsti jsem znovu a znovu četl , abych z nich nasál esenci skutečnosti....... atd.
Ptáte se zda..... úsměv.... tak třeba: Odi et Ámo! Celý život si to nesu a jednám podle toho -Nenávist se změníla na nesmiřitelnost a vytrvalost v potírání bludů a klamů! Miluji .....na lásku, nesobeckost, pokoru, soucit,blahosklonost, bezvýhradnost atd.
Možná , že to co dnes chceme a vlastně už začali souvisí s METAMORFÓZOU, protože jsme vlastně začali učit umění PROMĚNY.... Díky, že jsem si to mohl uvědomit :-), takže odpověď pro Vás: MŮŽE!!! vše co Vám může pomoci otevřít se, posunout se, naladit se a atd. .........je DOBRÉ, PROTOŽE Vše je Dobré!!!

Datum: 19.02.2010

Vložil: Jana Malá

Titulek: Metamorfóza

Dobrý večer, ano právě slovo či pojem metamorfózy byl důvodem mého příspěvku. Nešlo jistě o literaturu, ale o podstatu tohoto pojmu v duchovní rovině chápání souvislostí. Možná je to vše jistá ženská zvědavost, když se ptám, nebo touha po odhalení osobních pohledů na věc. Otázkami Vás doufám nenutím k nějaké přílišné intimitě!?
Jste plný smíchu a úsměvů, jak vidím, kéž Vám to vydrží. Myslím to upřímně!
Děkuji za odpovědi.
Zdraví Jana M.

Datum: 17.01.2011

Vložil: Zamést před vlastním prahem

Titulek: K věci...blíží se "únor 2011" ;)

Výši, kvalitu a míru „svého soucitu, tedy probuzení“ najdete ve svých lednicích, na svých talířích, ve svých skříních… Kaczeka

...

Úkolem příští generace není pouze rozšíření spektra svého soucitu a tak povýšení duchovní úrovně lidstva, ale v prvé řadě najít vhodné alternativy ve výživě. Alternativy pramenící z přírody, z ucelených a všeobecně nabitých a vyzkoušených poznatků součastné vědy, vytvořit zdravé a nenásilné alternativy nejen pro lidskou rasu, ale i s možnostmi výživy zvířat. Evoluce sama nám ukazuje své možnosti. Běh na dlouhou trať lze urychlit svědomitou „dobrou vůlí“ v globálním měřítku na Zemi tohoto času opravdu „nutné“ změny. Jídlo zdravé a chutné nemusí znamenat smrt, utrpení a následné nemoci spojené s jeho konzumací, což je problém především živočišné stravy a tzv. civilizačních jídel. Jde pouze a jen o řádné přenastavení jednotlivých měřítek hodnot, změny vžitých a reklamou konzumně podporovaných zlozvyků a spravedlivé a moudré, tedy hodnotné novelizace zákonů, kde například zabití zvířete mělo by mělo být hodnoceno stejnou měrou, jako např. zabití dítěte. Na hranici intelektu jsou tito v jistých fázích vývoje totiž naprosto totožné nejen "čistou naivitou a důvěrou".
Kaczeka

...

Osobní Zodpovědnost
Respekt
Kolektivní Zodpovědnost
Pouze upřímné přijmutí, pochopení a uchopení „osobní zodpovědnosti“, z toho pak vycházejícího zdravého „všeobsažného respektu“ a následně nutné přijmutí, pochopení a uchopení „kolektivní celosvětové zodpovědnosti“...může „cokoli“ změnit k lepšímu! Ano...To opravdu může!...A...Ano...Opravdu můžeš!
Kaczeka
....................................................................

Datum: 18.01.2011

Vložil: tuana

Titulek: diskuze

po nahlédnutí na tyto stránky jsem se nejdříve pobavila a pak zděsila....dnes se snad každý zamindrákovaný člověk může ustanovit za jakéhosi mistra,který má plno řečí o světle,temnu,bohu atdatd...někdo si zde vymyslel svoje duchovno,ale ze všech článků není patrné,o čem je vlastně řeč.
Soudný člověk,nebo někdo opravdu duchovně vzdělaný si poklepe na čelo a rychle opustí stránky.
Takže - pojdte se mnou na www.jinestranky.cz
tam se alespoň dozvím něco zajímavého...a nebojte,není to o bohu,ani satanu....

Datum: 29.04.2011

Vložil: Katy Amal

Titulek: proč tyto informace lidi nevěděli už dřív?

To by mě zajímalo...takové závažné věci o fungování vesmíru o smyslu života, proč se to dozvídáme až teď? Je to tím,že až teď jsme na to připraveni-přijmout Pravdu?Děkuji za odpovědi

Záznamy: 1 - 10 ze 12