O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 14.díl

22.04.2010 22:19

LK: V této čtrnácté části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně sebe ovlivňovat.

 

Vnitřní praktiky v Hmotném světě Mikrokosmu   – ŽD

Tab. 14.1.

V Tabulce 14.1. jsou uvedeny všechny korespondence a vztahy s dalšími rovinami podle uvedených typů objektů, příslušných k ŽD  a odpovídající úrovni Vědomí. Z tabulky a v ní uvedených hodnot lze snadno odvodit typ spojení, zpřítomňování, identifikaci, možnosti ovlivňování a popřípadě možnosti sladění více objektů najednou.

 

Obr.14.1.  [3]  - rozmístění  čaker v ŽD

 

Tab. 14.2.

V Tabulce 14.2. lze vidět jak jsou jednotlivé úrovně provázány z hlediska společných korespondencí na jednotlivé energetické body a čakry.

Příklad:  V úrovni ŽD-63 je tak zvaný EX BITONG jako ISR/ŽD, pokud mají ostatní nějaké problémy včetně ŽD-63 čakry, je vysoká pravděpodobnost, že pramení z jejich nerovnováhy. Takže v podstatě můžeme projít všechny jednotlivé sdružené body-čakry , to je v tomto případě:

A nebo je z pozice ŽD-63 sladit!!! Jak to provést?

„Mé NV/AV spoj mne s Vědomím ŽD-63 a s jejími  SDRUŽENÝMI ČAKRAMI OSTATNÍCH TĚL A ROVIN  A INTEGRUJ JE DO SPOLEČNÉHO VĚDOMÍ  - IV-ŽD-63!“

        IV= Integrální Vědomí

„IV-ŽD-63 aktivuj, vyrovnej, vyčisti, harmonizuj a udržuj všechny sdružené čakry!“

 

Tab.14.3. viz Grafické vyjádření R-T.pdf pro ŽD

 

 

Vnitřní praktiky - základní :

viz Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí – 8b.díl (doplněk)

 

 

Add. D) Harmonizování- vyrovnávání-doplňování (jeden objekt)…( pomocí živlové energie a fluid, životní síly, energie SPI)

Abychom zcela jasně definovali kde jsou centra ŽD z hlediska energetiky a kvality, je potřeba říci, že Čelní čakra je vlastně rozdělena do tří rovin čela:

a) Dolní čelní čakra-tzv. 3.OKO (+ částečně 4.OKO)- DR/DT + ISR/DT
b) Střední čelní čakra-tzv. 5.OKO((+ částečně 4.OKO)- R LD/DT + ISR/DT
c) Horní čelní čakra – tzv. 6.OKO + 7.OKO- DR/ŽD + R BD/ŽD

Hlavní čakrou ŽD je vlastně Horní čelní čakra/y. Předpokládá se, že jsou spojeny s centrem Mahanada, které se ale obecně nepokládá za centrum, ale je!

Nejvýše na čele se nachází 7.Oko, které se nachází asi 2 cm nad normální vlasovou linií, je to tak zvané, sedmé Oko. Pod ním cca 2 cm pod vlasovou linií se nachází 6.Oko. Zdá se, že je zde souvislost a vazba s hlavní žlázou mozku – Thalamem. (IH a KIH vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí - 1.díl)

 

Celkově můžeme říci, že ŽD je vyjádření energie Duše Ducha, je domovem identity našeho skutečného Já. Poskytuje nám Vedení na lidské úrovni. Zatím nechci o tomto těle více psát, protože je vždy tendence/snaha jít co nejvýše a to co je nižší přehlížet a podceňovat. Znám mnoho duchovně vysoce probuzených lidí, kteří podcenili svá nižší těla 3JT a IST. Důsledkem pak je těžký pád do reality v podobě disharmonií a nemocí.
 

Další informace si buď sami opatříte cestou meditací z úrovně Vědomí tohoto těla nebo rovin tohoto těla, anebo Vám je předáme individuálně při zjištění Vaší připravenosti. Nehledejte v tom nic mimořádného a tajuplného, jen moje zkušenost mi velí být opatrný ve Vašem vlastním zájmu. Pokud budete poctivě na sobě pracovat nebudete mne a ani nikoho dalšího k otevření mnohých mysterií potřebovat.

Horní čelní čakra je spojena s Hypothalamem a ten je zodpovědný za produkci mnoha hormonů přímo a nepřímo cestou řízení produkce přes Hypofýzu i Šišinku mozkovou.

 

Anatomické a esoterní přiblížení ŽD

POZNÁMKA:
Jak jsem již naznačil, lze si pomoci i jiným způsobem a to cestou použití Vědomí všech orgánů ŽD (všechny hlavní tělesné orgány těla) takto:

„Vědomí MET spoj  všechna Vědomí všech žláz a všech součinnostních Vědomí sdružených čaker a proveď KIH (komplexní integrální harmonizaci) všech čaker, orgánů a jejich objektových rovin !“

TECHNICKÁ POZNÁMKA:

KIH = KOMPLEXNÍ INTEGRÁLNÍ HARMONIZACE a je to spojení všech následujících úkonů, které můžeme použít pro všechny objekty s kterými pracujeme jednotlivě nebo  společně v objektových úrovních, sdružených objektech a jejich Vědomích. Jedná se tedy o zjednodušení pro Vaší práci s Vědomími a jejich objekty  na různých úrovních, rovinách a tělech najednou.

Obr. 14.2

 

Takže výše uvedené lze provést takto:

1.      „Mé NV spoj mne s IV- ŽD a aktivuj všechny úrovně V-ŽD!“

2.      „IV-ŽD aktivuj všechny úrovně V-ŽD a sdružených Vědomí součinnostních objektů ostatních těl!“

3.      „IV-ŽD proveď na těchto Vědomích, objektech a jejich úrovních KIH!“

 

Tab. 14.4.

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení

[ 2 ] : Heindel Max / Rosenkruciánská Kosmokoncepce

[ 3 ] : KUNDALINY A ČAKRY - Praktická kniha / G.L.Paulson

Vnitřní struktura ŽD.pdf