O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? 37 (Zdroj, Nosič, Trasa, Objekt)

19.04.2011 08:22

Vážení čtenáři a čtenářky, dnes se chci trochu zabývat otázkami Zdroje, Nosiče, Trasy a Koncového Objektu.

Vzhledem k tomu, že nechci dělat jen článek pro článek, budu zde dávat již odkazy na zveřejněné články pro orientaci a základní informace na dané téma.

Nejprve tedy se podívejte prosím na tento odkaz (odkaz č. 1.):

https://www.rahunta.cz/news/co-se-to-deje-5-energeticke-principy-podle-pusobnosti-a-jejich-vnitrni-polarita-/

kde najdete základní penzum informací o energetických principech , které nás obklopují ve všech úrovních, rovinách, tělech, sférách, dimenzích Mikrokosmu a Makrokosmu. Zde je tedy vyjádřeno vše od Zdroje po Koncový objekt z hlediska energetiky.

Další odkaz, na který se prosím podívejte, je zde (odkaz č. 2.):

https://www.rahunta.cz/news/mikrokosmicke-komunikacni-spojeni-na-urovni-vedomi-3-dil/

kde najdete nejen v tomto textu, ale především na obrázku 3.3. snadné pochopení toho, jak funguje Zdroj, co všechno vlastně může být Zdroj (podle toho jak se na to díváme z hlediska sféry, či dokonce přeneseně i dimenze, úrovně, roviny a atd.)

Dejte si tedy dohromady,  co je vlastně Zdroj, respektive co všechno můžeme považovat za Zdroj (úhel pohledu a zájmu viz odkaz č.2.) a co je projev Zdroje, tedy co je Nosič  (Kvantita a Kvalita)

Na obrázku 3.1. vidíte dvanáctistěn, jehož pětiúhelníky si spojíte s obrázkem 3.2. (viz odkaz č.3) https://www.rahunta.cz/news/mikrokosmicke-komunikacni-spojeni-na-urovni-vedomi-2-dil/

Kde máte možnost vidět tzv. „energetický krystal“, který / které vedou od středu dvanáctistěnu do středu každého povrchového pětiúhelníku, který se projevuje jako již zmíněný zdrojový projev 5T (pět tvořivých) na obrázku 3.2. Tento zdrojový projev se dá charakterizovat jako další A-E úroveň viz obrázek 3.3. v odkazu č. 2.

Vím, že prokousat se tímto úvodem je poměrně složité, ale výsledek bude pro vás zcela přínosný, protože vám již snad bude jasné, jak se tvoří realita, té které sféry či dimenze …!!! To je právě to důležité pro pochopení působnosti Zdroje, Koncového Objektu, ale samozřejmě i činnosti Nosiče (Kvantity a Kvality) na Cestě mezi nimi….!!!

Připomeňme si co je Kvantita a Kvalita, no a nejen tento definiční obor, ale jeho další vyjádření (viz odkaz č.4)

https://www.rahunta.cz/news/mikrokosmicke-komunikacni-spojeni-na-urovni-vedomi-1-dil/

kde najdete základní popis toho, o čem se vlastně bavíme, což jsou sféry, těla, roviny a úrovně….

Tak a konečně se dostáváme k tomu, proč jsem vlastně tento článek začal psát!!!

Jedná se o to, že mnozí z Vás mají zcela konkrétní problémy jak zdravotní, tak psychické a díky různým „věrozvěstům“ a rádoby pomocníkům na Cestě, můžete skoro na celém internetu najít tolik rad, že kdyby to viděly dřívější babky kořenářky, tak by z toho byly asi div živy. V podstatě každý kdo takto radí, buď nevidí pro strom les a nebo obráceně. Někdy mám pocit, že platí to co kdysi nám říkal jeden náš nadřízený: „… co krok to nápad a co třetí geniální…?!“

Mě osobně to připomíná „vytloukání klínu, klínem“ a někdy ještě k tomu vydělat na problémech bližních co to dá.  Nevím jestli je to záměr nebo osobní slepota, ale vadí mi, když nejsme schopni najít to, co bylo již mnohokrát řečeno jak v minulosti, tak i v přítomnosti.

 

 

Co je tedy potřeba?

Je to určitě dosáhnout Kvantitativní a Kvalitativní rovnováhu v sobě jako celém Mikrokosmu. Nejen tedy na 3D úrovni, ale ve všech a když ne, tak alespoň 9. Dimenze, respektive 12. Dimenze (pokud budeme počítat 3.dimenzi jako sloučenou z 1., 2. a 3. Dimenze a počítáme tyto sloučené jako 1. Dimenzi, tak je to „jen“ 9 Dimenzí, pokud počítáme všechny, pak je to 12 dimenzí).

 

Uvedu příklad:

Měl jsem skoro vždy kolem úplňku, ale i kolem Novu, problémy s dýcháním (krátký dech, dušnost, pocit paniky a strachu v době přechodu mezi pomalým a rychlým dýcháním – nutkání přejít do režimu hypoventilace). Toto se táhne již od října minulého roku. Přikládal jsem to především nadváze, tělesné kondici a zanesenému tlustému střevu. Zároveň se projevovaly problémy s termoregulací (to jen na dokreslení, protože jsem měl celý život přebytek ohně, takže jsem na to příliš nereagoval… udržoval jsem ho vždy okolo sebe)

Tlusté střevo jsem si nechal vyčistit pomocí hydrocolonu a úpravou stravy, zlepšení sice nastalo, ale v podstatě symptomy se nezměnily…

Hledal jsem v sobě různé vlastnosti, přečiny a fauly vůči sobě a jiným… a ono nic. Tak to mě docela již hlava nebrala, co za tím je. Hledal jsem pak už i v možných atacích „soudruhů šediváků“ a jim spřátelených inkarnátů, ale také nic mimořádného, krom obvyklých praktik…!

Tak jsem poprosil Otce, Stvořitele Všeho, zda by mi nějak neukázal příčinu a zároveň pomohl.

Měl jsem opakovaný inspirační sen, kde se to celé objasnilo. Nerovnováha na rovinách DT a IST, konkrétně to čemu se říká MM (mentální matrice) a to v polaritách ohně, ale i vody (fluida a jejich vnitřní polarita). Pochopil jsem okamžitě, o co jde a co dělat. Je sice pěkné být ve spojení se Zdrojem a mít pod kontrolou všechny své vnitřní Objekty, ale zajistit přenosovou trasu mezi nimi, aby byla rovnovážná, se mi nepodařilo, protože jsem setrvával na starých nastaveních celého systému. To co by stačilo pro většinu zde na Zemi, pro mne to již nestačilo a jak je vidět nebude to již stačit pro nikoho, kdo bude chtít  se spojit a být ve spojení s jakoukoliv úrovní Zdroje!!! Kdo bude chtít tzv. „přežít“ = prostoupit, musí nalézt rovnováhu mezi Zdrojem a Sebou, tedy i přenosovou energetickou trasou. Pokud není rovnováha na Trase, nemůže být rovnováha na Objektu. Pokud však udržujeme rovnováhu na Trase, i disharmonický Objekt se stane po nějaké době harmonickým, vyváženým a rovnovážným. Je to díky Zdroji. Abychom udrželi rovnováhu na Trase, musíme být laděni na Zdroj a ne na Objekt….!!!

 

 

Jak to udělat? Jak cvičit a dosáhnout rovnováhu?

Způsobu dosažení je mnoho a záleží jen na vás, co se již vám osvědčilo pro dosažení dílčí rovnováhy, my vám zde ukážeme – ukážu podle již osvědčených metod, které můžete i znát:

a)      Magicko - Kabalisticky pomocí písmenové vibrace „F“

b)      Magicky – živlově doplněním a vyrovnáním živlů, fluid, životní energie, akaši-éteru

c)      Světlem a Láskou z Moře Světla a Lásky (SaL z MSaL)

 

Zaměřím se na bod c), který by měl zvládnout každý, kdo jen trochu cvičil se SaL.

Postup cvičení:

a)      Obvyklá cvičení než zahájíme vlastní požadované = plánované cvičení

b)      Vlastní požadované = plánované cvičení (rovnováha pomocí SaL)

Skrze Vědomí IST si necháme spojit Vědomí Nulového Bodu Všech Nulových Bodů příslušné A-É úrovně (0,1,2,3,4). Ideální je se spojit do V-NB všech NB celého Mikrokosmu. Je to ideální, protože můžeme pokrýt z tohoto místa a úrovně Vědomí celý Mikrokosmos a sjednotit jej s celým Makrokosmem = Stvořením.

 

„ Mé V-IST spoj mne a zpřítomni mi V-NB všech NB MiKo a zároveň mi zpřítomni NB všech NB MiKo!“
„V-NB všech NB MiKo ztotožňuji se s Tebou a jsem v NB všech NB MiKo, jako v nekonečném prostoru!“
MSaL  mého Otce, Stvořitele Všeho, vylij se prosím do celého  mého MiKo a zharmonizuj všechny tyto úrovně, roviny a těla  podle příslušnosti k jednotlivým sférám:
a)    akašská sféra, jako sféra příčin a následků bez času a bez prostoru
b)    mentální sféra, jako sféra příčin bez času a prostoru
c)     astrální sféra, jako sféra bez času a s konkrétním tvarem v prostoru
d)    hrubohmotná sféra, jako sféra s konkrétním vyjádřením tvaru v prostoru a časovým vybitím konkrétní události

 

Ideální je udělat postupně tak, jak jsme naznačil každou sféru zvlášť !!!

Ad a):
„MSaL mého Otce, Stvořitele Všeho, vylij se prosím do celého  mého MiKo a zharmonizuj všechny tyto úrovně, roviny a těla  podle příslušnosti k akašské sféře. Prostup všechny tyto úrovně, roviny a těla, včetně jejich Vědomí a zharmonizuj je podle původní vibrační hodnoty, jak po stránce Kvantitativní, tak i po stránce Kvalitativní! Vše nechť je bez omezení = ohraničení!!!“
Ad b):
„MSaL mého Otce, Stvořitele Všeho, vylij se prosím do celého  mého MiKo a zharmonizuj všechny tyto úrovně, roviny a těla  podle příslušnosti k mentální sféře. Prostup všechny tyto úrovně, roviny a těla, včetně jejich Vědomí a zharmonizuj je podle původní vibrační hodnoty, jak po stránce Kvantitativní, tak i po stránce Kvalitativní! Vše nechť je bez omezení = ohraničení jako neurčitek tvaru i času!!!“
Ad c):
„MSaL mého Otce, Stvořitele Všeho, vylij se prosím do celého  mého MiKo a zharmonizuj všechny tyto úrovně, roviny a těla  podle příslušnosti k astrální sféře. Prostup všechny tyto úrovně, roviny a těla, včetně jejich Vědomí a zharmonizuj je podle původní vibrační hodnoty, jak po stránce Kvantitativní, tak i po stránce Kvalitativní! Vše nechť je bez omezení = ohraničení z hlediska času a tvar ať je podle příslušného tvaru astrálního těla!!!“
Ad d):
„MSaL  mého Otce, Stvořitele Všeho, vylij se prosím do celého  mého MiKo a zharmonizuj všechny tyto úrovně, roviny a těla  podle příslušnosti k hrubohmotné sféře. Prostup všechny tyto úrovně, roviny a těla, včetně jejich Vědomí a zharmonizuj je podle původní vibrační hodnoty, jak po stránce Kvantitativní, tak i po stránce Kvalitativní! Vše nechť je determinováno = určeno tvarem mého fyzického těla a k realizaci ať dojde do X minut!!!“

Zde si můžete představit ideální tvar těla, který chcete mít nebo předpokládáte, že by takové mělo být podle pravzoru….!!!

 

Výše uvedené cvičení zakončíte poděkováním Stvořiteli Všeho a jasnou představou, že vše je tak jak jste cvičili již hotové a trvale udržované z MSaL :

„MSaL  mého Otce, Stvořitele Všeho, pomáhej mi prosím udržovat pomocí SaL, vnitřní rovnováhu na všech úrovních, rovinách, tělech a sférách mého Mikrokosmu. Děkuji za VŠE!!!“

 

Každým takovým to cvičením si nejen nastolíte, ale i časem vytvoříte trvalou vnitřní rovnováhu, kterou nikdo a nic nevychýlí, kromě vás samotných… což jistě už nebudete chtít?!!!

Výše uvedené informace vstřebejte, pochopte smysl toho všeho, co jsem vám naznačil a pak si klidně upravte jednotlivé části cvičení podle vašeho slovníku a vnitřního cítění.

S přáním rychlého a trvalého dosažení vnitřní rovnováhy.

LK 

Diskusní téma: Co se to děje? 37 (Zdroj, Nosič, Trasa, Objekt)

Datum: 20.04.2011

Vložil: Judita

Titulek: Co se to deje?37

Nemohla jsem toto cviceni obejit bez odezvy.Ono je to uzasne od zacatku sledovat ty zmeny co se udali a deji s clovekem.Cim dale tim vyrazneji pusobi a udrzuji harmonii v MIKO a cim dale tim vyrazneji clovek vnima zmeny v tele a ma je pod kontrolou a vi co s tim delat.Presto nez jste napsal toto nove cviceni bylo neunosne venkovni pusobeni na psychiku i kdyz tela byli vycistene a neustale clovek pracoval.Nebudu to rozvadet jenom chci rici,jak rychle se uvede do harmonie MIKO a psychika timto novym cvicenim.Jenom vytrvalost a vira je potrebna a samozrejme kdyz se da,tak nekolikrat denne cistit.Dejou se velke zmeny jek zevni,tak vnitrni a je Vam Ludecku moc dekuji za to ze Jste Judita