O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 5.díl

01.03.2010 21:00

Luděk Kováč: V této páté části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí, si popíšeme způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik, abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně ovlivňovat.
 

LIDSKÝ DUCH - jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává

Lidský Duch – LD patří svou působností do Mentálního Světa – MS a zde do Sekce Abstraktních Myšlenek – SAM.

Tato SAM má v sobě 3 oblasti, které lze vyjádřit následovně:

 

a) Oblast ve které je uložena zárodečná představa o tvaru nerostu, rostliny, zvířete a člověka. (7.oblast viz obr. 4.2. - 4.díl seriálu)

b) Oblast ve které je uložena zárodečná představa o životě rostliny, zvířete a člověka. (6.oblast viz obr. 4.2.)

c) Oblast ve které je uložena zárodečná představa o touhách a emocích zvířete a člověka. Je příbytkem třetího aspektu lidského ducha. (5.oblast viz obr. 4.2.)

 

Energie z tohoto těla nám pomáhá reagovat na okolní svět. Skrze a prostřednictvím tohoto těla se projevuje Duch. Toto je nejvýše dosažitelná úroveň dokud nepracujeme nebo popíráme úroveň ŽD a nebo Boží úroveň. Skrývá v sobě nebezpečí velké negativity a karmy, protože když je tato energie zneužita, může způsobit velkou zkázu.


Abychom byli schopni vnímat jemné impulsy z vyšších rovin Ducha (ŽD a BD) musíme se naučit ovládat Myšlenky v naší Mysli (DT) silou Vůle, jinak by nás generované a neustále připomínané myšlenky z naší Mysli neustále zaměstnávaly (viz problémy v práci, rodině atd.)

 

Kontrola myšlenek, kázeň myšlenek, ovládání myšlenek. zdroj [ 1 ]

    Usedněte pohodlně na židli nebo se uložte na pohovku. Uvolněte svaly celého těla, zavřete oči a pozorujte po dobu pěti minut běh svých myšlenek, které se snažte podržet.
    Zpočátku na Vás budou dorážet myšlenky, týkající se věcí a záležitostí denního života, povolání, starostí a pod. K těmto myšlenkovým pochodům zaujměte postoj tichého pozorovatele, tedy zcela neodvisle. Podle toho, v jaké situaci a náladě se právě nacházíte, bude se Vám cvičení dařit buď dobře anebo méně uspokojivě. To znamená, že nemáte chod myšlenek ztrácet, nesmíte se zapomínat, nýbrž je pozorně sledovat. Chraňte se při cvičení usnout. Dostaví-li se únava, je lépe cvičení okamžitě přerušit a odložit napříště s předsevzetím, že budete únavě statečně vzdorovat.
    Indové např., aby neztráceli drahocenný čas, pomáhají si tím, že si stříkají do obličeje studenou vodu nebo omývají studenou vodou obličej a hořejší tělo. Obojí napomáhá k tomu, abychom se udrželi svěží. Můžeme též před cvičením udělat několik hlubokých vdechů, které rovněž zabraňují únavě a ospalosti. Na takové a podobné zásahy přijde po čase každý žák sám.
    Cvičení, týkající se kontroly myšlenek, musíme provádět denně a to ráno i večer. Každý den cvičení prodlužujeme o jednu minutu, takže během týdne musí žák být již s to, po dobu nejméně deseti minut sledovat a kontrolovat chod svých myšlenek, aniž by od tohoto cvičení odbočil.
    Doba uvedená k provádění tohoto cvičení je pro člověka průměrných možností a kvalit. Kdo by s ní nevystačil, může si cvičební lhůtu prodloužit dle svých vnímacích schopností, neboť nemá význam spěchat. Vývin je u každého člověka zcela individuální. Pokud není zvládnuto jedno cvičení, nesmí být nikdy započato s dalším.
    Pozorný žák pozná, jak ho z počátku myšlenky překotně napadají, jak přímo šíleným tempem kolem něho pádí, takže mu přijde skoro zatěžko rozpomenout se na ně na všechny. Od jednoho cvičení ke druhému však zjistí, že se myšlenky stávají méně chaotické, že se pozvolně mírní až se konečně ve vědomí objeví jen ojedinělé, jakoby z dálky přicházející myšlenky.
    Této kontrole myšlenek nechť žák věnuje veškerou pozornost, neboť v magickém vývinu je velmi důležitá, což ostatně později každý pozná sám na sobě.
    Za předpokladu, že uvedené cvičení bylo náležitě provedeno a žák je prakticky ovládá, může přikročit k dalšímu výcviku a to mentálnímu.
Žák se naučil kontrole svých myšlenek. Další cvičení spočívá v zadržování veškerých myšlenek, které se vtírají tvrdošíjně a proti naší vůli. Musíte např. dokázat vypustit z mysli práci a starosti svého povolání, jakmile jste se z něj vrátili do svého soukromého a rodinného života. Všechny myšlenky, které do Vašeho soukromí nepatří, musíte vypojit a stát se okamžitě jinými lidmi. A zase naopak, jste-li v povolání, musíte veškeré myšlenky věnovat jen tomu a nedovolit, aby bloudily někde jinde, např. doma, u Vašich známých apod.
V tom se cvičte tak dlouho, až se vám to stane zvykem. Dbejte především na to, abyste vše, co děláte, ať již v povolání nebo v soukromí, konali vždy s plným vědomím, bez ohledu na to, zda se jedná o velké nebo o malé věci. Toto cvičení provádějte po celý život, neboť jím bystříte ducha, posilujete vědomí a paměť.
    Jestliže jste v tomto cvičení získali určitou praxi, přikročíte k dalšímu a vynasnažíte se udržet delší dobu jen jedinou myšlenku nebo jedinou ideu. Jiné myšlenky, které by se chtěly přidružit nebo násilně vetřít, statečně potlačíte. Pro tento účel si zvolte libovolně buď nějaký myšlenkový nebo ideový pochod, a nějakou vhodnou představu, kterou vší silou podržíte.
    Z počátku se Vám to podaří jen několik vteřin, později už několik minut. Musíte dokázat nejméně deset minut nepřetržitě sledovat a udržet jednu jedinou myšlenku.
    Bylo-li Vaše úsilí korunováno dobrým výsledkem, můžete přejít k dalšímu cvičení. Nyní budete usilovat o dokonalé vyprázdnění myšlenek! Uložte se opět na pohovku, postel nebo usedněte na židli a uvolněte všechny svaly. Zavřete oči a snažte se každou Vás přepadávající myšlenku energicky odmítnout. Ve Vaší mysli nesmí nic vzniknout, musí zde vládnout naprostá prázdnota.
    I toto cvičení se Vám nejdříve podaří zvládnout jen na několik vteřin, avšak při častějším opakování bude Váš úspěch vždy větší. Podaří-li se Vám udržet tento stav plných deset minut, aniž byste se zapomněli, ba dokonce usnuli, můžete považovat cvičení za zvládnuté.
Vaše úspěchy i neúspěchy, dobu cvičení a případné poruchy si pečlivě zapisujte do magického deníku (viz bližší o něm v magickém výcviku duše tohoto stupně). Čím svědomitěji si budete počínat, tím lépe a s větším úspěchem zvládnete i veškerá další cvičení. Pro příští den nebo i týden si vypracujte přesný pracovní plán. Konejte především autokritiku (sebekritiku).

 

 

Čakry Volně – Duchovní Úrovně =VDT – LD

Zde nastiňuji u VDT-LD ukázku, jak jednotlivé těla můžeme ovlivňovat přes funkce čaker jednotlivých úrovní těl. Vlastní přehled najdete i s dalšími informacemi v souborech formátu PDF v sekci "Studijní materiály". Přílohy podle jednotlivých těl Mentálního Světa – MS (VDT=LD, IST, DT).


ÚROVEŇ - Tělesná rovina - MER

Umístění v těle: dlaně a chodidla
Funkce: vnímání energie ve vztahu k vnějšímu světu
Stav- příliš otevřená: přílišný zájem o druhé, přehnané přání sdílet a měnit svět
Stav- příliš zavřená: špatný krevní oběh, studené ruce a nohy, odloučenost od světa.

 

ÚROVEŇ - Citově - Emoční rovina - CER

Umístění v těle: zadní strana kolen a vnitřní strana loktů
Funkce: schopnost prosadit se na citové úrovni a být připraven z této úrovně jednat
Stav- příliš otevřená: přílišná průbojnost
Stav- příliš zavřená:slabá kolena, nedostatek citové podpory pro uskutečnění vlastních přání

 

ÚROVEŇ - Duševní rovina - DR

Umístění v těle: v podpaží a v rozkroku
Funkce: duševní přijetí vlastních přání a vůle, užívání myšlení
Stav- příliš otevřená: egoismus
Stav- příliš zavřená: špatný postoj k sobě samému, strach a nečinnost

 

ÚROVEŇ - Intuičně-Soucitná rovina - ISR

Umístění v těle: 2 až 5 cm pod rozkrokem
Funkce: poskytuje energii pro porozumění pro používání síly, (tato čakra je spřízněná se sedmou úrovní tohoto těla)
Stav- příliš otevřená: tuto čakru bychom měli užívat velice opatrně, její energie může být negativní, pokud není vyvinuté natolik, aby vyšší energii dokázalo zvládnout
Stav- příliš zavřená: posiluje negativní sexuální energii, zvyšuje pocity násilí a potřebu explodovat

 

ÚROVEŇ - Volně-Duchovní rovina – VDR - RLD

Umístění v těle: sexuální čakra (2,5-4 cm pod pupkem)
Funkce: zdroj tělesné energie, pohlavního pudu, léčivé energie a radosti ze života
Stav- příliš otevřená: přílišná nebo nekontrolovaná sexuální energie
Stav- příliš zavřená: strach z moci, nedostatek radosti, negativní nebo perverzní energie

 

ÚROVEŇ - rovina úrovně duše - RŽD

Umístění v těle: za vrcholnou čakrou vzadu na hlavě
Funkce: pomáhá při dosahování stavů blaženosti a nirvány, je to čakra Boží Vůle
Stav- příliš otevřená: neschopnost užívat vyšší energie v každodenním životě
Stav- příliš zavřená: zamlžuje vědomí vyšších duševních a duchovních úrovní

 

ÚROVEŇ - rovina úrovně duše - RBD

Umístění v těle: čtyři prsty nad hlavou (je menší než vrcholná čakra)
Funkce: spojuje se zde lidská a duchovní energie, což člověku umožňuje vstoupit na vyšší úrovně aktivním a praktickým způsobem
Stav- příliš otevřená: vyčerpává energii materiálního těla
Stav- příliš zavřená: vyvolává pocity izolovanosti a osamělosti, nedostatek spojení s RŽD

 

Jednotlivá Těla, roviny a čakry můžeme ovlivňovat tím, že se s těmito částmi spojíme skrze dílčí Vědomí těchto těl, rovin a čaker. Ovlivňujeme je dvěma možnostmi a to přímou a nepřímou metodou. Tyto formy práce s Vědomím, budeme v rovině MS už konkrétně probírat v příštím, tj. 6.dílu tohoto seriálu.

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení

Vnitřní struktura-VDT.pdf

 

 

Související:

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 4.díl

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 3.díl

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 2.díl

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 1.díl

Začínáme nový seriál : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí

Uvítání (Proč, Co, Kdy, Kde, Jak ?)