O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Obecná diskuse

Datum: 18.02.2010

Vložil: LK

Titulek: Otázky- Odpovědi

Paní Jano,
ptala jste se a Já odpověděl bez nějakých kudrlinek a snahy se obhajovat. Držím se hesla: "Čistému vše čisté", jen lidé nejsou zvyklí na otevřenost a jasné pojmenování co je co, repektive jak to vidím, slyším a cítím Já z pozice JÁ JSEM mého Mikrokosmu, a jak se říká Tečka- nic víc a nic měně!
K poslednímu Vašemu odstavci lze snad jen říci co běžně dělám když vstupuji do Chrámu Duchovního Srdce: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého ....(ruce opíší od hrudi směrem nahoru tvar Srdce a když spojené sepjaté ruce přechází přes obličej opět na hruď)... Budiž Světlo a Láska v tomto chrámu a ve všech úrovních mého Mikrokosmu! Zde bych spíše řekl to takto: Budiž Světlo a Láska ve všech chrámech a ve všech úrovních lidských Mikrokosmu!

Možnost přístupu pro všechny bereme jako samozřejmost.... :-)