O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí

Datum: 23.02.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Duha, barvy, atd.

Tedy jsem si přečetla Vaše články a děkuji za ně.... ovšem všimla jsem si takové zajímavosti... už v prvním díle jsem si říkala, v souvislosti s Huygensův-Fresnelův principem a těly s rovinami - kde že myslíte, že je ten hlavní nulový bod (totiž ve svých úvahách jsem brala v potaz vždy jen jeden jediný)... pokud tedy vezmu v úvahu ty vedlejší... pak vždy dva musí být jakoby v opozici (jak je pak vidět v druhém díle)... tedy když si vezmeme čakry a roviny -jejich barvy v podstatě odpovídají barvám duhy - duha je úžasná, ukazuje nám celé spektrum barev, které můžeme ve 3D vnímat...
Tak jsem si říkala - jak by asi vypadal negativ duhy ? ... myslela jsem si , že vznikne jakási osová souměrnost - barva nejvyší čakry se zamění s nejnižší atd. a střed pak bude Rahunta... takže jsem to vyzkoušela a - ono to tak úplně kupodivu není - tedy vznikne středová souměrnost... nakonec mi z toho vyšel takový vcelku zajímavý obrázek... :-) - posílám v příloze - když barvy duhy dáte do kruhu, vždycky ta co leží naproti přes střed (nulovej bod ) je inverzní... jak známo, stačí tři barvy abychom dali dohromady jakoukoliv barvu... buď červená X modrá X zelená - sčítáním barev, nebo jejich inverzí azuro X purpurová X žlutá - odčítáním od bílé... takže jsem schválně ty barvy spojila - vznikla Davidova hvězda ... je úžasný jak z toho zase vyšel ten princip trojnosti... pak jsem tam ještě přidala tu spirálu - tedy jenom naznačení snižující se vlnové délky frekvence barev- ta bílá spirála je to samé, jenom platí v inverzních barvách :D ...jakmile opíše kruh, končí hranice 3D ... pak, jak tak z různých zdrojů slýchám ve 4D pak jsou různý jiný barvy, který jsou ve 3D nepopsatelné...
Zdraví LD