O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Realizace Boha v nás

Datum: 21.04.2011

Vložil: GVKB

Titulek: Může člověk rozmlouvat s Bohem

Otče, promiňte, že vás ruším, ale potřebuji od vás informace, abych nechyboval v životě.
Máš tolik dobrých učitelů a oni ti nemohou poskytnout potřebné informace?
Je veliký rozdíl mezi tím jak odpoví na otázku učitel, nebo můj otec, když vás otče, poslouchám, je to jako poslouchat krásnou hudbu.
Mám právě dostatek času což je opravdu málokdy a tak se tedy můj synu můžeš ptát a já ti budu odpovídat.
Je správné konat před lidmi zázraky nebo je to chybou?
Celý lidský svět je veliký zázrak, kterého si lidé neváží a chtějí těch zázraků více a někoho kdo bude zázraky konat, se zázraky je to jako s osolením jídla, stačí jich velmi málo, by lidi uvěřili, že zázraky existují a pokud jej jich moc tak to je chybou, tak jako je chybou, moc soli v jídle.
Proč hlad po mnohém co lidi potřebují a milují s lidmi, jako s loutkami snadno manipuluje?
Hlad to je síť, do které lidi chytají to, co potřebují a milují, rybář musí lovit je to jeho osud, pokud by nelovil, měl by hlad a zemřel by hlady, vše zde má svůj osud.
To že lidi zabíjejí ve válkách to je taky jejich osud?
Každý člověk je loutka, která hraje nějakou životní roli, kterou jí určil osud a loutka která je vojákem, zabíjí jiné vojáky nebo civilisty, to je její osud, tak jako řezník zabíjí zvířata a dělá ze zvířecího masa salámy a jiné chutné pokrmy.
Je to správné že mnoho lidí tvrdí že nevěří v to, že Bůh existuje?
Vše je založené na rovnováze, pokud nejsou v rovnováze věřící a nevěřící je zde problém, je to jako s mužem a ženou i zde musí být zachována rovnováha v množství.
Proč tedy je zde často snaha o to, aby zde bylo co nejméně těch, co nevěří v Boha, to jsou ti, co v Boha věří tak hloupí.
Ti co věří v Boha, jsou opilí natolik vírou, že si neuvědomují to, že zde musí nutně být i mnoho těch co v Boha nevěří.
Miluje více Bůh silně věřícího člověka, nebo někoho kdo je silně nevěřící člověk?
Bůh miluje nejvíce silně nevěřícího člověka, protože takový člověk dokáže náboženství uzdravit, nebo stvoří nové náboženství.
To ale přeci nemá logiku, nebo to logiku má ale já o ní nevím?
Náboženství je droga a silně nevěřící člověk vnímá svět takový jaký je a žádná droga jej neovlivňuje, myšlenky takového člověka jsou čisté a tak on dokáže zázraky.
Proč je ale člověk který má čisté myšlenky tak vzácný může za to snad náboženství nebo kde je chyba?
Osud určují sudičky a dát někomu osud člověka, který bude mít čisté myšlenky, to je pro toho člověka moc špatný osud, protože on bude muset žít mezi lidmi, co mají špinavé myšlenky.
To znamená, že anděl strážný bude ochraňovat člověka s čistými myšlenkami před lidmi, co mají špinavé myšlenky.
No právě a andělů strážných je nedostatek a tak pokud je nějaký anděl strážný volný, mohou teprve sudičky přisoudit někomu čisté myšlenky.
Co když anděl strážný neuhlídá člověka s čistými myšlenkami a on zemře, ovlivní to nějak budoucnost lidského světa?
Mnoho to ovlivní budoucnost, ale ono uchránit takového člověka s čistými myšlenkami to není snadné, člověk podvědomě bohužel ví, že má anděla strážného a tak riskuje mnohem více než ten, kdo jej nemá.
Mnozí spáchají sebevraždu, protože mají veliké problémy, je to správné, že odejdou ze světa živých dříve, než nastane jich čas?
Každý zde má vymezené životní poslání, a pokud je jeho poslání splněné, je zbytečné čekat na smrt, ale pokud splněné není, je chybou odejít ze světa živých dříve a nechat zde rozdělné dílo.
Může člověk poznat, že jeho poslání zde je nebo není splněné?
Ten kdo to chce poznat, to dokáže i poznat, ale mnozí to poznat nechtějí, protože sebevraždu spáchat chtějí.
Mnozí věřící se modlí nebo meditují je to správné?
Modlení a meditování je jako sůl, které musí být správné množství, aby bylo jídlo chutné a každý si solí podle svojí chutě.
Může člověk rozmlouvat s Bohem?
Člověk může rozmlouvat jenom s andělem, který je mu nablízku, většinou jde logicky o anděla strážného, je velmi vzácné, aby byl nablízku člověka jiný anděl, než jeho strážný anděl.
Existuje pekelný očistec?
Ano očistec existuje za života člověka, všichni lidi žijí v materielním očistci, po smrti není pro nikoho už potěšení ani utrpení, smrtí vše hmotně i duševně absolutně končí.
Zvířata žijí v ráji nebo očistci?
Ráj to je svobodný život v přírodním ráji, některá zvířata jsou člověkem zotročená a žijí v materielním očistci s člověkem.