O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Co se to děje? - 10 (Co je Světlo, Co je Láska?)

Datum: 09.09.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Voda...

Tohle není tak úplně Sefer Jecira, ale Tora. Správné znění je, že Bůh oddělil vody nad klenbou, od vod pod klenbou. Přirozeně že jde o formulaci kosmických principů a z logiky věci bychom vody nad klenbou hledali jen těžko. Nejjednodušší formulace zní, že Bůh oddělil nadzemské od pozemského. Jako příklad lze použít city, které v živlové nauce k vodě náleží. City jsou energie procházející emočním tělem. Vyvolávají v něm změny a reakce. Jako energii bychom původ citů přisoudili nadzemské sféře. A mnoho lidí pevně věří, že jako takové jsou nevědomou složkou, která se utváří sama od sebe. Proto očekávají, že pokud mají být šťastní, musí je šťastnými cosi učinit. Pokud mají milovat, musí je milujícími někdo učinit. Je to nesmysl, protože city jsou stvořitelský aspekt a z toho důvodu plně pod vědomou kontrolou. Takže šťastní jsme pouze tehdy, pokud umíme šťastní být. Milujeme jen tehdy, pokud milovat dokážeme. Všechno co je mimo, jsou jen klamy. Naše emoce reagují na to co jsme a jak vnímáme realitu, a tedy i to, jak se díváme na svou budoucnost a budoucnost světa.