O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: EPILOG

Datum: 03.10.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re: Otce Nas

Víte pane, četl jsem co tady píšete a jak se snažíte prokázat svou znalost duchovního světa. Myslíte si, že Stvořitel je nade vším, a pokud někdo zklamal, tak zklamal právě jeho. Jenže v tom se velice pletete, protože každý kdo zklamal, kdo sešel z cesty, ranil především sám sebe. Bůh není ten kdo musí odpouštět, protože jemu nikdy a nijak ublížit nedokážeme, ale bytostem, svým bratrům a sestrám ano. A proto nepotřebujeme, aby nám odpouštěl Stvořitel, ale ti, které jsme na své cestě zneužili. Tohle je totiž moudrost těch velkých, proti kterým se ohrazujete. Těch o kterých se tu hovoří. Jenom ti malí a nevědomí povolávají moc Boha, aby je oprostil od zla a neschopnosti přijmout sám nad sebou zodpovědnost. Jenže klíč k budoucnosti je v čistém svědomí a ne halasném křiku a obviňování. Proto ti moudří žádají o odpuštění ty, do jejichž srdcí jsou zasety falešné iluze a pravdy, na kterých se žádný život neudrží. Vyžádat si odpuštění u Boha by bylo velmi snadné, protože jemu jsme nikdy nedokázali ublížit. Ale vyžádat si odpuštění u těch, kterým díky naší svéhlavosti a ješitnosti nedokázali dát nic víc nežli utrpení, je ona oběť ke které musíme dospět velmi dlouhou cestou získávání zkušeností a moudrosti. Protože teprve tím, že nejsme schopni ani ochotni obětovat svým cílům bezmocné, mohou naše srdce a mysl přijmout skutečné poslání. Poslání života a lásky.