O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: EPILOG

Datum: 03.10.2010

Vložil: Jonathan

Titulek: Znalost duchovního světa?!

EA:
Víte pane, četl jsem co tady píšete a jak se snažíte prokázat svou znalost duchovního světa.

1)J:Vím, že se nebudete obtěžovat ztrácet se mnou čas, už podle Vašeho jména je to zřejmé.
Pokud se domníváte, že se snažím prokázat nějaké znalosti, spletl jste se. Což je mírně divné vzhledem k postavení jaké zastáváte!Nemám potřebu takovou věc prokazovat ani Vám ani LK , ani někomu jinému v diskusích!:)
Ani zde něco předvádět. V tom se mýlíte Vy a stejně i pan LK.
Stručně to vysvětlím, abych nezdržoval od práce a sázení stromů.Myslím to samozřejmě věcně, ne jako vtip! Vím , že jste velmi aktivní...


Přeji vám mnoho Světla, skutečně mnoho Světla od Otce, od zdroje Života a Lásky, právě Vám Eriene Azarine, však se známe již dlouhý čas, že?! Poznal jste mně snad správně, jinak by jste se neozval. Tak teď , když víte kdo jsem, mluvte pokud možno přímo jak jste zvyklý, resp. byl zvyklý, není nutné obalovat do strouhanky a mouky, je-li to z Vašeho pohledu nutné!
Pokud chcete říct, vždyť ubohý člověče žiji stále ve Světle, já Eriene Azarine, dobře se rozhlédněte a proste o ještě větší Boží milost, vím proč to říkám! Víte snad v jaké epoše se nacházíme.

Úvodní část EPILOG je převzata z webu, pod článkem je zdroj!Projděte si dobře tento zdroj a příště až se někdy spolu setkáme, je možné k tomu cosi říci.

Mojí snahou je upozornit na jednoduchou věc, a to je zkoumat výroky, z jakého pocházejí zdroje! Pokud jste stále ve stejném postavení, víte dobře, že je neopatrností převzít jakékoli prohlášení podobného druhu, bez prověření, a v tomto případě je na místě snad souhlas od Vašeho formátu s takovou snahou.
Snad víte dobře o množství lživých výroků, které vyšly do světa a prohlašují: Já jsem Kristus!
-----------------------------
2)
EA:Myslíte si, že Stvořitel je nade vším, a pokud někdo zklamal, tak zklamal právě jeho. Jenže v tom se velice pletete, protože každý kdo zklamal, kdo sešel z cesty, ranil především sám sebe.

Myslíte si, že Stvořitel je nade vším....
Jonathan:
Ano, nejen že si myslím, jsem si jistý, že Nejvyšší Bůh je nade vším a má skutečně nejvyšší autoritu.

Znáte chválu a výrok vysokých autorit nebes:
"Svatý, Svatý, Svatý jsi Ty Pán Bůh zástupů, nebesa a země jsou plna Tvé Slávy"!

Žádnou Chválu Nejvyššímu tohoto druhu ani podobného druhu, jaká je odpovídající vysokým autoritám Nebes jsem bohužel nezaznamenal v zmiňovaném poselství!!!
To je tedy hlavní důvod proč nemohu osobně přijmout takové poselství jako poselství shora, ale jako nelegitimní prohlášení z nižší úrovně než jsou božské světy, s cílem Božskou autoritu snížit!
Rovněž tak nedoporučuji nikomu z Živých, aby ji přijímal! Není z Božského zdroje, ani od zmiňovaných vysokých autorit!

Koho máte na mysli pod autoritou-Stvořitel! Doufám, že Nejvyššího! Tvůrců je mnoho!:)

Nebudu nijak komentovat záležitosti dále, o nichž píšete, není to nutné. Prvotní důležitostí je prohlášení pod názvem EPILOG!
Pokud někdo čte, udělá si na Vaše vysvětlení sám názor!