O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Papež: Víru je třeba obnovit, Češi jsou bezbožníci. Opravdu ?

Datum: 12.11.2010

Vložil: LK pro paní s nikem Milovaná

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ V DUCHU

Opět ironie a opět vnitřní disharmon (je to škoda... tohle není z Ducha!!!) Proč nerozumíte tomu co nyní kážu Já Vám a přitom vím , že jste čistá a hledající bytost a toužící po čistotě??!! To co dnes je pro Vás čistotou je zítra již nedostatečné. Základní stupeň čistoty pro příjem Slova Božího je nutný, ale to není absolutní stupeň čistoty.
Jinak JK neumíral na Kříži za nikoho! JK byl vyslán Otcem aby ukázal novou Cestu a připravil ji pro následování. Právě zde je mnohé o čem nevíte a jak je vidět ani vědět nechcete. Nechci se zabývat minulostí, protože tohle jste již všichní měli mít dávno probrané, poznané a praktikované. Kdybych přistoupil na tuto diskusi, bylo by to tak jako kdybychom disputovali o tom kolik se vejde andělů na hrot jehly. Je mi líto, ale tohle nemusím a ani nebudu řešit. JK věděl že lidé jsou povahově slabí a bojácní, proto řekl Petrovi co řekl a Petr byl přezkoušen ve Víře, kterou se tak honosil...!! Proto jsem Vám výše radil, abyste byla umírněnější ve svých proklamacích, abyste nebyla brzy přezkoušena ve víře... Jestliže se Petr ptal JK kolikrát má člověk odpustit hříšníkovi, proč JK řekl to co řekl? Protože věděl, že každý z nás může i 77 krát za den zhřešit a proto máme být připravení stejně tak odpouštět. Nevím jak vy, ale vy již nehřešíte? Já tedy ano, už kdybych řekl že nehřeším už bych hřešil křivým slovem...!!! Přesto dělám vše proto abych byl stále čistější a čistější a přitom nebyl suchar a mravokárce. Mějte se pěkně a pěkný sluníčkový den přeji nejen Vám , ale všem na Zemi i na Nebi.