O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Papež: Víru je třeba obnovit, Češi jsou bezbožníci. Opravdu ?

Datum: 12.11.2010

Vložil: Milovaná

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ V DUCHU

5Moj 18,9
Až vejdeš do země,kterou ti dává Jahve,tvůj Bůh,nebudeš se učit páchat tytéž ohavnosti jako tamní národy.
Nenajde se u tebe nikdo,kdo by předal svého syna či svou dceru ohni.Kdo by provozoval věštění,zaříkání,hadačství nebo čarodějnictví,nikdo,kdo by užíval kouzel,kdo by se dotazoval přízraků a věštců,kdo by vyvolával mrtvé...
Skutky apoštolů 8 ,9-25