O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Co se to děje?- 21 (Dutá země a diskuse nejen o ní)

Datum: 15.11.2010

Vložil: Antiquus

Titulek: Souznění

No, přesně stejné, resp. podobné myšlenky (určitá synchronicita) jako jste uvedl v článku, jsem formuloval a váhal je zde použít - nechtěl jsem soudit "Alarmistický Osud" - spíše bych jej přirovnal k maistrem. Blesku na duch. scéně. Tamní negace a způsob podání skoro souvisí s demagogií některých článků.
Zde uvedené výňatky z článku "Hidden Hand" jsou příhodné. Doporučil bych pro potencionální čtenáře přečíst si celý článek (je poměrně obsáhlý) a to i několikrát a zamyslet se nad ním. Také doporučuji v té souvislosti prostudovat článek Vesmír podle Inteligence "RA". (k dohledání na Matrix-2001.cz).
Ohledně té "Duté Země" podle Osudu je to trochu více jinak, ale to si musí každý čtenář dohledat, zjistit a zvážit sám. Je skutečně otázka proč to tímto způsobem na Osudu a kdo, předkládají, co je tím sledováno. Nabízí se právě ta souvislost s negativní sklizní pro menší část populace.
Dovolím si ještě citovat z Inteligence "RA" a zamyslete se nad následujícím:
Každý okamžik je naplněn láskou.
Vesmír je jedinou Bytostí. Když spatříš druhého, vidíš Stvořitele.
Pohlédni do zrcadla - spatříš Stvořitele.
Pohlédni na Stvoření, jež spočívá v duši/těle/duchu každé entity. Spatříš Stvořitele.
Nejlepší formou služby druhým je otevřít Se(be) ostatním bez zaváhání a vyzařovat to, co jest esencí, čili srdce.
Přijmi veškeré zkušenosti či prožitky a vytáhni z nich Světlo/Lásku, v nich obsažené. To, co není potřebné, odpadne.
Nabídnutí Sebe Sama Stvořiteli je největší službou.
Těchto pár citací je námětem k rozjímání a meditacím.
Zdravím všechny a přeji pohodu těla i duše. A