O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Trochu jiný pohled na současnou dobu a pár úvah

Datum: 26.07.2012

Vložil: AlLadin

Titulek: Realita

Ahoj,

dá se spekulovat a spekulovat. V jisté fázi vnitřního rozvoje je přorozené, že bytost hledá, čeho by se chytla. Realita tothoto okamžiku je však taková, že není čas na prázdné spekulace nad informacemi různé kvality a vypreparovávání čehosi z ničeho. V těchto měsících vrcholí obrovské drama, započaté před eony věků, týkající se celého(nejen tohoto) vesmíru.
Týká se nejen této malé krásné planety(i když ve finále především jí), ale celé galaxie. Jsem ve styku s kolektivy evolučních strážců a jediné, co Vám mohu k nakousnutým tématům říci je, že nevedou nikam. MCEO je řeššením, protože jediné pochází od bytostí, jež mají ze své podstaty altruistické zájmy, týkající se všeho života ve vesmíru. Ostatní, do celé věci zapojení pracují, či nevědomě slouží jako loutky vesmírným predátorským rasám a z osobní zkušenosti vím, že jejich zájmy jsou jen úkorné. Mějte na mysli, že jejich možnosti(padlých predátorských) do jisté míry vemi přesahují možnosti i těch pokročilých bytostí
jež jsou zde inakrnovány v rámci pomoci lidské anělské rase a nejen jí.
Bez podpory a pomoci evoučních strážců nejen že se nelze dostat k pravdivým a úplným informacím ale v reále prakticky není možné si udržet vlastní přirozenou transharmonickou, byť velmi okleštěnou energetickou a spirituální integritu evolučního vývoje v rámci organických evolučních systémů věčného života. Pro chytřejší nenechavé hlavy není od věci si prostudovat například rozdíl mezi tolik propagovanou fibobacciho posloupností, s ní souvisejícím modelem tzv. zlatého řezu, čož jsou matematicko-fyzikální (a nejen to) principy konečného života, související s predátorským, úkorným vedením tvorby.
Naproti tomu doporučuji prostudovat posloupnost kyrstovské krystalové spirály. Ta je vyjádřením evolučně organické, jediné skutečně přirozené struktury. vyjadřující principy tvorby boha-zdroje a všech bytostí, jež jsou v trvalé věčné harmonii a jednotě se zdrojem. Je to vzorec věčného života.
Je to prosté, transparentní. A ještě jedna věc - láska a dávání je fyzikálně a energeticky vyjádřitelný proces, stejně jako úkorné principy. Láska má převážně elektrickou povahu a tedy přitahuje, zatímco sobecé jednání naopak. O tom je to přirozené perpetum mobile lásky. Zlo takto fungovat nemůže. Popřemýšlejte o tom. :)
Všem přeji krásný den